sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 22009 Sim năm sinh 2009 Đầu Số 081 Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 2009 Kỷ Sửu Mệnh Hỏa Bích lôi hỏa, Sim 081*22009

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0389722009400,000
480.000
Sim 0389722009 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
0329722009400,000
480.000
Sim 0329722009 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
0585622009500,000
600.000
Sim 0585622009 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
0768322009500,000
600.000
Sim 0768322009 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
0365622009600,000
720.000
Sim 0365622009 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
0398322009650,000
780.000
Sim 0398322009 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
0786322009660,000
790.000
Sim 0786322009 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
0585022009800,000
960.000
Sim 0585022009 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
0796822009800,000
960.000
Sim 0796822009 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
0707322009830,000
1.000.000
Sim 0707322009 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
0335722009830,000
1.000.000
Sim 0335722009 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
0788622009840,000
1.010.000
Sim 0788622009 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
0766622009840,000
1.010.000
Sim 0766622009 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
0762722009840,000
1.010.000
Sim 0762722009 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
0356922009880,000
1.060.000
Sim 0356922009 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
0778222009900,000
1.080.000
Sim 0778222009 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
0787322009900,000
1.080.000
Sim 0787322009 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
0706322009900,000
1.080.000
Sim 0706322009 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
0923722009900,000
1.080.000
Sim 0923722009 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
0923822009900,000
1.080.000
Sim 0923822009 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
0375822009910,000
1.090.000
Sim 0375822009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
0997622009940,000
1.130.000
Sim 0997622009 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Gmobile
Đặt mua
0928922009980,000
1.180.000
Sim 0928922009 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
0376022009990,000
1.190.000
Sim 0376022009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
09969220091,000,000
1.200.000
Sim 0996922009 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Gmobile
Đặt mua
08965220091,000,000
1.200.000
Sim 0896522009 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
07762220091,000,000
1.200.000
Sim 0776222009 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
08687220091,000,000
1.200.000
Sim 0868722009 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
09932220091,000,000
1.200.000
Sim 0993222009 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Gmobile
Đặt mua
05820220091,050,000
1.260.000
Sim 0582022009 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
03532220091,110,000
1.330.000
Sim 0353222009 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
03839220091,150,000
1.380.000
Sim 0383922009 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
09255220091,170,000
1.400.000
Sim 0925522009 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
0397822009900,000
1.080.000
Sim 0397822009 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
03327220091,200,000
1.440.000
Sim 0332722009 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
03650220091,200,000
1.440.000
Sim 0365022009 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
07730220091,200,000
1.440.000
Sim 0773022009 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
03868220091,200,000
1.440.000
Sim 0386822009 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
09239220091,200,000
1.440.000
Sim 0923922009 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
09357220091,200,000
1.440.000
Sim 0935722009 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
05677220091,200,000
1.440.000
Sim 0567722009 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
03283220091,200,000
1.440.000
Sim 0328322009 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
03857220091,200,000
1.440.000
Sim 0385722009 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
08865220091,200,000
1.440.000
Sim 0886522009 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vinaphone
Đặt mua
05827220091,200,000
1.440.000
Sim 0582722009 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
03376220091,200,000
1.440.000
Sim 0337622009 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
07057220091,200,000
1.440.000
Sim 0705722009 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
09235220091,200,000
1.440.000
Sim 0923522009 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
03836220091,200,000
1.440.000
Sim 0383622009 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
07028220091,200,000
1.440.000
Sim 0702822009 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
08887220091,200,000
1.440.000
Sim 0888722009 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vinaphone
Đặt mua
08885220091,200,000
1.440.000
Sim 0888522009 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vinaphone
Đặt mua
09360220091,300,000
1.560.000
Sim 0936022009 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
03292220091,300,000
1.560.000
Sim 0329222009 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
03733220091,300,000
1.560.000
Sim 0373322009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
03699220091,330,000
1.600.000
Sim 0369922009 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
09073220091,350,000
1.620.000
Sim 0907322009 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
08863220091,400,000
1.680.000
Sim 0886322009 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vinaphone
Đặt mua
07632220091,400,000
1.680.000
Sim 0763222009 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
09956220091,400,000
1.680.000
Sim 0995622009 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Gmobile
Đặt mua
03265220091,430,000
1.720.000
Sim 0326522009 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
09225220091,500,000
1.800.000
Sim 0922522009 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Vietnamobile
Đặt mua
07953220091,500,000
1.800.000
Sim 0795322009 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 081 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 081 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 2009 Kỷ Sửu Mệnh Hỏa Bích lôi hỏa
Hỏa là biểu tượng mùa hè, lửa và sức nóng. Có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng; Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng trưng cho tính gây hấn và chiến tranh.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Hỏa yêu thích sự chủ động và thường nắm vai trò lãnh đạo. Họ thường lôi kéo người khác vào rắc rối, vì họ không ưa luật lệ và bất chấp hậu quả.
Tích cực – người có đầu óc tiên tiến, khôi hài và đam mê.
Tiêu cực – nóng vội, lợi dụng người khác và không mấy quan tâm đến cảm xúc.
Vạn vật thuộc hành này
Hình tượng mặt trời, nến đèn các loại tam giác, màu đỏ, vật dụng thủ công, tranh ảnh về mặt trời / lửa
Những năm sinh mệnh Hỏa là:
Giáp Tuất – 1934, 1994 - Sơn Đầu Hỏa
Ất Hợi – 1935, 1995 - Sơn Đầu Hỏa
Mậu Tý – 1948, 2008 - Thích Lịch Hỏa
Kỷ Sửu – 1949, 2009 - Thích Lịch Hỏa
Bính Thân – 1956, 2016 - Sơn Hạ Hỏa
Đinh Dậu – 1957, 2017 - Sơn Hạ Hỏa
Giáp Thìn – 1964, 2024 - Phú Đăng Hỏa
Ất Tỵ – 1965, 2025 - Phú Đăng Hỏa
Mậu Ngọ – 1978, 2038 - Thiên Thượng Hỏa
Kỷ Mùi – 1979, 2039 - Thiên Thượng Hỏa
Bính Dần – 1986, 1926 - Lư Trung Hỏa
Đinh Mão – 1987, 1927 - Lư Trung Hỏa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Minh Hảo
  Đặt sim: 01294...57
  Vào lúc: 22:55 18/9/2020

  Nguyễn Trung Quân
  Đặt sim: 09820...45
  Vào lúc: 22:53 18/9/2020

  Nguyễn Ngọc Di
  Đặt sim: 09020...82
  Vào lúc: 22:49 18/9/2020

  Trần Đức Anh
  Đặt sim: 08925...75
  Vào lúc: 22:46 18/9/2020

  Lê Duy Hiếu
  Đặt sim: 01263...69
  Vào lúc: 22:44 18/9/2020

  Hoàng Minh Việt
  Đặt sim: 01296...33
  Vào lúc: 22:40 18/9/2020

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 01298...72
  Vào lúc: 22:38 18/9/2020

  Phan Thị Lệ
  Đặt sim: 01668...46
  Vào lúc: 22:34 18/9/2020

  Nguyễn Đức Nhật
  Đặt sim: 08888...76
  Vào lúc: 22:31 18/9/2020

  Lê Đức Khôi
  Đặt sim: 01641...87
  Vào lúc: 22:29 18/9/2020

  Nguyễn Trung Khang
  Đặt sim: 09028...98
  Vào lúc: 22:25 18/9/2020

  Trần Duy Bảo
  Đặt sim: 09628...98
  Vào lúc: 22:23 18/9/2020

  Trần Thị Thư
  Đặt sim: 01213...63
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Phạm Chí Dương
  Đặt sim: 01283...48
  Vào lúc: 22:17 18/9/2020

  Nguyễn Minh Khoa
  Đặt sim: 01674...70
  Vào lúc: 22:14 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.