sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 2666 Sim tam hoa 666 Đầu Số 07 Mobifone Tam Hoa Không lỗi dính 4 , Sim 07*2666

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
07727326662,200,000
2.640.000
Sim 0772732666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07675026662,200,000
2.640.000
Sim 0767502666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07859026662,200,000
2.640.000
Sim 0785902666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07836726662,200,000
2.640.000
Sim 0783672666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07973726662,200,000
2.640.000
Sim 0797372666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07836326662,400,000
2.880.000
Sim 0783632666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07997526662,400,000
2.880.000
Sim 0799752666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07981726662,400,000
2.880.000
Sim 0798172666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07938326662,400,000
2.880.000
Sim 0793832666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07988326662,400,000
2.880.000
Sim 0798832666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07859726662,400,000
2.880.000
Sim 0785972666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07677326662,400,000
2.880.000
Sim 0767732666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07737526662,400,000
2.880.000
Sim 0773752666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07727626662,500,000
3.000.000
Sim 0772762666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07635026662,500,000
3.000.000
Sim 0763502666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07651826662,500,000
3.000.000
Sim 0765182666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07057526662,500,000
3.000.000
Sim 0705752666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07051026662,600,000
3.120.000
Sim 0705102666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07757126662,690,000
3.230.000
Sim 0775712666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07693526662,800,000
3.360.000
Sim 0769352666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07879526662,800,000
3.360.000
Sim 0787952666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07679526662,800,000
3.360.000
Sim 0767952666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07028526662,800,000
3.360.000
Sim 0702852666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07996126662,800,000
3.360.000
Sim 0799612666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07737126662,800,000
3.360.000
Sim 0773712666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07852726662,800,000
3.360.000
Sim 0785272666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07857226662,800,000
3.360.000
Sim 0785722666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07975026662,800,000
3.360.000
Sim 0797502666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07998026662,800,000
3.360.000
Sim 0799802666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07928026662,800,000
3.360.000
Sim 0792802666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07985826662,800,000
3.360.000
Sim 0798582666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07861826662,800,000
3.360.000
Sim 0786182666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07853926662,800,000
3.360.000
Sim 0785392666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07970726662,800,000
3.360.000
Sim 0797072666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07971726662,800,000
3.360.000
Sim 0797172666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07665826662,800,000
3.360.000
Sim 0766582666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07932726663,000,000
3.600.000
Sim 0793272666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07951826663,000,000
3.600.000
Sim 0795182666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07739126663,000,000
3.600.000
Sim 0773912666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07933026663,000,000
3.600.000
Sim 0793302666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07832026663,000,000
3.600.000
Sim 0783202666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07851526663,000,000
3.600.000
Sim 0785152666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07997826663,000,000
3.600.000
Sim 0799782666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07688726663,000,000
3.600.000
Sim 0768872666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07837126663,000,000
3.600.000
Sim 0783712666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07869026663,000,000
3.600.000
Sim 0786902666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07869526663,000,000
3.600.000
Sim 0786952666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07068026663,000,000
3.600.000
Sim 0706802666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07995726663,000,000
3.600.000
Sim 0799572666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07980326663,000,000
3.600.000
Sim 0798032666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07669326663,000,000
3.600.000
Sim 0766932666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07995926663,000,000
3.600.000
Sim 0799592666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07668026663,000,000
3.600.000
Sim 0766802666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07065626663,000,000
3.600.000
Sim 0706562666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07688526663,000,000
3.600.000
Sim 0768852666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07688026663,000,000
3.600.000
Sim 0768802666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07669726663,000,000
3.600.000
Sim 0766972666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07781726663,000,000
3.600.000
Sim 0778172666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07887326663,000,000
3.600.000
Sim 0788732666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07736726663,000,000
3.600.000
Sim 0773672666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07679726663,000,000
3.600.000
Sim 0767972666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07921626663,000,000
3.600.000
Sim 0792162666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07786126663,000,000
3.600.000
Sim 0778612666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Minh Long
  Đặt sim: 01222...10
  Vào lúc: 12:56 13/4/2021

  Phan Kiều Linh
  Đặt sim: 08687...63
  Vào lúc: 12:53 13/4/2021

  Trần Minh Nam
  Đặt sim: 09347...21
  Vào lúc: 12:49 13/4/2021

  Nguyễn Chí Khánh
  Đặt sim: 01669...43
  Vào lúc: 12:47 13/4/2021

  Hoàng Đức Huy
  Đặt sim: 01675...13
  Vào lúc: 12:44 13/4/2021

  Nguyễn Đức Khải
  Đặt sim: 09384...51
  Vào lúc: 12:40 13/4/2021

  Nguyễn Duy Hiền
  Đặt sim: 01674...23
  Vào lúc: 12:38 13/4/2021

  Hoàng Chí Anh
  Đặt sim: 01674...60
  Vào lúc: 12:34 13/4/2021

  Nguyễn Đức Lập
  Đặt sim: 08624...31
  Vào lúc: 12:32 13/4/2021

  Nguyễn Thị Thy
  Đặt sim: 01213...86
  Vào lúc: 12:29 13/4/2021

  Ngô Trung Hòa
  Đặt sim: 01665...76
  Vào lúc: 12:26 13/4/2021

  Nguyễn Chí Bảo
  Đặt sim: 09652...10
  Vào lúc: 12:22 13/4/2021

  Phan Thị Hằng
  Đặt sim: 09370...39
  Vào lúc: 12:19 13/4/2021

  Trần Tường Lệ
  Đặt sim: 01231...55
  Vào lúc: 12:17 13/4/2021

  Lê Thị Dương
  Đặt sim: 09065...44
  Vào lúc: 12:13 13/4/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.