sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 27999 Sim tam hoa 999 Đầu Số 082 Vinaphone , Sim 082*27999

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
091162799931,160,000
37.390.000
Sim 0911627999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
091872799937,190,000
44.630.000
Sim 0918727999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08159279993,880,000
4.660.000
Sim 0815927999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08546279994,030,000
4.840.000
Sim 0854627999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08428279994,050,000
4.860.000
Sim 0842827999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08450279994,050,000
4.860.000
Sim 0845027999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08483279994,050,000
4.860.000
Sim 0848327999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08478279994,050,000
4.860.000
Sim 0847827999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08436279994,220,000
5.060.000
Sim 0843627999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08247279994,220,000
5.060.000
Sim 0824727999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08545279994,380,000
5.260.000
Sim 0854527999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08143279994,500,000
5.400.000
Sim 0814327999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08374279994,670,000
5.600.000
Sim 0837427999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08424279995,100,000
6.120.000
Sim 0842427999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08434279995,100,000
6.120.000
Sim 0843427999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08276279995,440,000
6.530.000
Sim 0827627999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08494279995,570,000
6.680.000
Sim 0849427999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08497279995,690,000
6.830.000
Sim 0849727999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08437279995,690,000
6.830.000
Sim 0843727999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08142279995,690,000
6.830.000
Sim 0814227999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08249279995,950,000
7.140.000
Sim 0824927999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08264279995,950,000
7.140.000
Sim 0826427999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08486279995,950,000
7.140.000
Sim 0848627999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08125279996,030,000
7.240.000
Sim 0812527999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08542279996,710,000
8.050.000
Sim 0854227999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08153279996,800,000
8.160.000
Sim 0815327999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08124279996,800,000
8.160.000
Sim 0812427999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08495279996,800,000
8.160.000
Sim 0849527999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08538279997,220,000
8.660.000
Sim 0853827999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08170279997,560,000
9.070.000
Sim 0817027999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08369279997,650,000
9.180.000
Sim 0836927999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08174279997,650,000
9.180.000
Sim 0817427999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08386279997,650,000
9.180.000
Sim 0838627999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08389279997,990,000
9.590.000
Sim 0838927999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08533279998,160,000
9.790.000
Sim 0853327999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08231279998,410,000
10.090.000
Sim 0823127999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08298279998,500,000
10.200.000
Sim 0829827999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08152279998,500,000
10.200.000
Sim 0815227999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08381279998,790,000
10.550.000
Sim 0838127999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08178279999,310,000
11.170.000
Sim 0817827999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08239279999,670,000
11.600.000
Sim 0823927999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08255279999,670,000
11.600.000
Sim 0825527999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08390279999,670,000
11.600.000
Sim 0839027999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08566279999,670,000
11.600.000
Sim 0856627999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08576279999,670,000
11.600.000
Sim 0857627999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08578279999,670,000
11.600.000
Sim 0857827999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08579279999,670,000
11.600.000
Sim 0857927999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08593279999,670,000
11.600.000
Sim 0859327999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08868279999,920,000
11.900.000
Sim 0886827999 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08280279999,920,000
11.900.000
Sim 0828027999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08225279999,920,000
11.900.000
Sim 0822527999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08442279999,920,000
11.900.000
Sim 0844227999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
083822799910,330,000
12.400.000
Sim 0838227999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
082592799910,540,000
12.650.000
Sim 0825927999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
084692799911,490,000
13.790.000
Sim 0846927999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
085862799911,490,000
13.790.000
Sim 0858627999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
082892799911,570,000
13.880.000
Sim 0828927999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
083542799911,570,000
13.880.000
Sim 0835427999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
083292799911,570,000
13.880.000
Sim 0832927999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
085392799912,310,000
14.770.000
Sim 0853927999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
085322799912,310,000
14.770.000
Sim 0853227999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
085372799912,400,000
14.880.000
Sim 0853727999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
082812799914,050,000
16.860.000
Sim 0828127999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 082 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 082 là của nhà mạng: Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.