sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 27999 Sim tam hoa 999 Đầu Số 082 Vinaphone , Sim 082*27999

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08164279993,900,000
4.680.000
Sim 0816427999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08534279993,900,000
4.680.000
Sim 0853427999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08436279994,000,000
4.800.000
Sim 0843627999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08450279994,200,000
5.040.000
Sim 0845027999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08478279994,200,000
5.040.000
Sim 0847827999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08453279994,300,000
5.160.000
Sim 0845327999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08463279994,300,000
5.160.000
Sim 0846327999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08466279994,900,000
5.880.000
Sim 0846627999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08485279994,900,000
5.880.000
Sim 0848527999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08165279994,900,000
5.880.000
Sim 0816527999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08483279994,900,000
5.880.000
Sim 0848327999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08141279995,000,000
6.000.000
Sim 0814127999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08247279995,000,000
6.000.000
Sim 0824727999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08533279995,000,000
6.000.000
Sim 0853327999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08497279995,000,000
6.000.000
Sim 0849727999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08437279995,000,000
6.000.000
Sim 0843727999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08142279995,000,000
6.000.000
Sim 0814227999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08439279995,300,000
6.360.000
Sim 0843927999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08374279995,500,000
6.600.000
Sim 0837427999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08489279995,600,000
6.720.000
Sim 0848927999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08231279995,800,000
6.960.000
Sim 0823127999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08174279996,000,000
7.200.000
Sim 0817427999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08424279996,000,000
7.200.000
Sim 0842427999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08178279996,150,000
7.380.000
Sim 0817827999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08576279996,150,000
7.380.000
Sim 0857627999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08578279996,150,000
7.380.000
Sim 0857827999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08538279996,500,000
7.800.000
Sim 0853827999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08494279996,550,000
7.860.000
Sim 0849427999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08153279997,000,000
8.400.000
Sim 0815327999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08486279997,000,000
8.400.000
Sim 0848627999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08249279997,000,000
8.400.000
Sim 0824927999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08264279997,000,000
8.400.000
Sim 0826427999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08125279997,100,000
8.520.000
Sim 0812527999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08239279997,250,000
8.700.000
Sim 0823927999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08242279997,250,000
8.700.000
Sim 0824227999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08255279997,250,000
8.700.000
Sim 0825527999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08259279997,250,000
8.700.000
Sim 0825927999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08390279997,250,000
8.700.000
Sim 0839027999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08566279997,250,000
8.700.000
Sim 0856627999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08579279997,250,000
8.700.000
Sim 0857927999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08586279997,250,000
8.700.000
Sim 0858627999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08593279997,250,000
8.700.000
Sim 0859327999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08136279998,000,000
9.600.000
Sim 0813627999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08124279998,000,000
9.600.000
Sim 0812427999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08495279998,000,000
9.600.000
Sim 0849527999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08186279998,400,000
10.080.000
Sim 0818627999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08386279999,000,000
10.800.000
Sim 0838627999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
08369279999,000,000
10.800.000
Sim 0836927999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
081522799910,000,000
12.000.000
Sim 0815227999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
085602799910,300,000
12.360.000
Sim 0856027999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
083892799910,100,000
12.120.000
Sim 0838927999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
082802799912,000,000
14.400.000
Sim 0828027999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
082252799912,000,000
14.400.000
Sim 0822527999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
084422799912,000,000
14.400.000
Sim 0844227999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
083302799912,500,000
15.000.000
Sim 0833027999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
082892799914,000,000
16.800.000
Sim 0828927999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
083542799914,000,000
16.800.000
Sim 0835427999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
085572799914,500,000
17.400.000
Sim 0855727999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
085622799914,500,000
17.400.000
Sim 0856227999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
088672799915,000,000
18.000.000
Sim 0886727999 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
085372799915,000,000
18.000.000
Sim 0853727999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
083672799915,000,000
18.000.000
Sim 0836727999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
085392799915,000,000
18.000.000
Sim 0853927999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27999 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 082 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 082 là của nhà mạng: Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Anh
  Đặt sim: 09647...52
  Vào lúc: 22:55 19/9/2020

  Nguyễn Đức Đạt
  Đặt sim: 08876...28
  Vào lúc: 22:52 19/9/2020

  Lê Thị Tuyết
  Đặt sim: 09633...99
  Vào lúc: 22:50 19/9/2020

  Nguyễn Minh Tùng
  Đặt sim: 01248...92
  Vào lúc: 22:46 19/9/2020

  Trần Duy Cương
  Đặt sim: 01260...27
  Vào lúc: 22:44 19/9/2020

  Lê Duy Nam
  Đặt sim: 01223...17
  Vào lúc: 22:41 19/9/2020

  Huỳnh Diệp Linh
  Đặt sim: 01286...89
  Vào lúc: 22:37 19/9/2020

  Trần Minh Lâm
  Đặt sim: 01254...90
  Vào lúc: 22:35 19/9/2020

  Lê Đức Huy
  Đặt sim: 01280...59
  Vào lúc: 22:32 19/9/2020

  Nguyễn Minh Anh
  Đặt sim: 09811...88
  Vào lúc: 22:28 19/9/2020

  Phan Trung Ninh
  Đặt sim: 01224...79
  Vào lúc: 22:26 19/9/2020

  Ngô Đức Hưng
  Đặt sim: 09057...74
  Vào lúc: 22:22 19/9/2020

  Nguyễn Duy Thuận
  Đặt sim: 09645...17
  Vào lúc: 22:20 19/9/2020

  Phan Văn Đăng
  Đặt sim: 09673...73
  Vào lúc: 22:16 19/9/2020

  Trần Chí Quang
  Đặt sim: 01251...77
  Vào lúc: 22:14 19/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.