sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 2999 Sim tam hoa 999 Đầu Số 03 Viettel , Sim 03*2999

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03944729994,000,000
4.800.000
Sim 0394472999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03445729994,000,000
4.800.000
Sim 0344572999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03844729994,000,000
4.800.000
Sim 0384472999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03757429994,200,000
5.040.000
Sim 0375742999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03441529994,500,000
5.400.000
Sim 0344152999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03469529994,700,000
5.640.000
Sim 0346952999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03768429994,700,000
5.640.000
Sim 0376842999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03945729994,700,000
5.640.000
Sim 0394572999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03945029994,700,000
5.640.000
Sim 0394502999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03468429994,700,000
5.640.000
Sim 0346842999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03386429994,700,000
5.640.000
Sim 0338642999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03794129994,900,000
5.880.000
Sim 0379412999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03958429994,900,000
5.880.000
Sim 0395842999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03940529994,900,000
5.880.000
Sim 0394052999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03947529994,900,000
5.880.000
Sim 0394752999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03348729994,900,000
5.880.000
Sim 0334872999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03443729995,000,000
6.000.000
Sim 0344372999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03730629995,000,000
6.000.000
Sim 0373062999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03945429995,000,000
6.000.000
Sim 0394542999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03946729995,000,000
6.000.000
Sim 0394672999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03946529995,000,000
6.000.000
Sim 0394652999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03947129995,000,000
6.000.000
Sim 0394712999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03948729995,000,000
6.000.000
Sim 0394872999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03950429995,000,000
6.000.000
Sim 0395042999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03947429995,000,000
6.000.000
Sim 0394742999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03433029995,000,000
6.000.000
Sim 0343302999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03624729995,000,000
6.000.000
Sim 0362472999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03756429995,000,000
6.000.000
Sim 0375642999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03627029995,000,000
6.000.000
Sim 0362702999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03935429995,000,000
6.000.000
Sim 0393542999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03651729995,000,000
6.000.000
Sim 0365172999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03437429995,000,000
6.000.000
Sim 0343742999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03748529995,100,000
6.120.000
Sim 0374852999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03649529995,200,000
6.240.000
Sim 0364952999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03493429995,200,000
6.240.000
Sim 0349342999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03649329995,200,000
6.240.000
Sim 0364932999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03649029995,200,000
6.240.000
Sim 0364902999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03649429995,200,000
6.240.000
Sim 0364942999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03649129995,200,000
6.240.000
Sim 0364912999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03649629995,200,000
6.240.000
Sim 0364962999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03427329995,300,000
6.360.000
Sim 0342732999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03946329995,300,000
6.360.000
Sim 0394632999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03946429995,300,000
6.360.000
Sim 0394642999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03649829995,400,000
6.480.000
Sim 0364982999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03946029995,500,000
6.600.000
Sim 0394602999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03943429995,500,000
6.600.000
Sim 0394342999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03948429995,500,000
6.600.000
Sim 0394842999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03445029995,500,000
6.600.000
Sim 0344502999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03357429995,500,000
6.600.000
Sim 0335742999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03747029995,600,000
6.720.000
Sim 0374702999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03649729995,700,000
6.840.000
Sim 0364972999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03480229995,800,000
6.960.000
Sim 0348022999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03746529995,800,000
6.960.000
Sim 0374652999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03571329996,000,000
7.200.000
Sim 0357132999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03525729996,000,000
7.200.000
Sim 0352572999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03797329996,000,000
7.200.000
Sim 0379732999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03671329996,000,000
7.200.000
Sim 0367132999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03674429996,000,000
7.200.000
Sim 0367442999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03467129996,000,000
7.200.000
Sim 0346712999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03937429996,000,000
7.200.000
Sim 0393742999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03986129996,000,000
7.200.000
Sim 0398612999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03627329996,000,000
7.200.000
Sim 0362732999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03440729996,000,000
7.200.000
Sim 0344072999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 01636...78
  Vào lúc: 22:56 18/9/2020

  Phạm Minh Lập
  Đặt sim: 01660...83
  Vào lúc: 22:52 18/9/2020

  Phan Cát Thi
  Đặt sim: 09370...63
  Vào lúc: 22:49 18/9/2020

  Trần Cát Thư
  Đặt sim: 09898...91
  Vào lúc: 22:46 18/9/2020

  Phạm Minh Nguyên
  Đặt sim: 01252...16
  Vào lúc: 22:44 18/9/2020

  Phạm Thị Thảo
  Đặt sim: 09738...75
  Vào lúc: 22:41 18/9/2020

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 08838...96
  Vào lúc: 22:38 18/9/2020

  Phạm Thị Hoa
  Đặt sim: 09190...12
  Vào lúc: 22:34 18/9/2020

  Ngô Minh Tuấn
  Đặt sim: 08693...69
  Vào lúc: 22:31 18/9/2020

  Hoàng Minh An
  Đặt sim: 09132...68
  Vào lúc: 22:29 18/9/2020

  Phan Nhã Ðào
  Đặt sim: 01286...71
  Vào lúc: 22:26 18/9/2020

  Nguyễn Chí Huy
  Đặt sim: 09760...56
  Vào lúc: 22:22 18/9/2020

  Trần Phương Khanh
  Đặt sim: 01297...90
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Phạm Thị Mai
  Đặt sim: 01660...64
  Vào lúc: 22:16 18/9/2020

  Nguyễn Thục Thư
  Đặt sim: 08688...80
  Vào lúc: 22:13 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.