sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 2999 Sim tam hoa 999 Đầu Số 03 Viettel , Sim 03*2999

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03475729993,800,000
4.560.000
Sim 0347572999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03750429993,800,000
4.560.000
Sim 0375042999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03477829993,880,000
4.660.000
Sim 0347782999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03581429993,880,000
4.660.000
Sim 0358142999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03926429993,970,000
4.760.000
Sim 0392642999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03369429993,970,000
4.760.000
Sim 0336942999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03478429993,970,000
4.760.000
Sim 0347842999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03764029993,970,000
4.760.000
Sim 0376402999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03427329994,050,000
4.860.000
Sim 0342732999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03844729994,050,000
4.860.000
Sim 0384472999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03449329994,050,000
4.860.000
Sim 0344932999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03441529994,050,000
4.860.000
Sim 0344152999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03440729994,050,000
4.860.000
Sim 0344072999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03440429994,050,000
4.860.000
Sim 0344042999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03757429994,050,000
4.860.000
Sim 0375742999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03433529994,050,000
4.860.000
Sim 0343352999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03354129994,050,000
4.860.000
Sim 0335412999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03439029994,050,000
4.860.000
Sim 0343902999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03441429994,050,000
4.860.000
Sim 0344142999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03724529994,050,000
4.860.000
Sim 0372452999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03794129994,140,000
4.970.000
Sim 0379412999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03460729994,220,000
5.060.000
Sim 0346072999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03944729994,220,000
5.060.000
Sim 0394472999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03445029994,220,000
5.060.000
Sim 0344502999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03437429994,220,000
5.060.000
Sim 0343742999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03324829994,220,000
5.060.000
Sim 0332482999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03624729994,220,000
5.060.000
Sim 0362472999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03794029994,220,000
5.060.000
Sim 0379402999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03756329994,220,000
5.060.000
Sim 0375632999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03756429994,220,000
5.060.000
Sim 0375642999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03627029994,220,000
5.060.000
Sim 0362702999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03741829994,220,000
5.060.000
Sim 0374182999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03551729994,220,000
5.060.000
Sim 0355172999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03357429994,330,000
5.200.000
Sim 0335742999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03748529994,330,000
5.200.000
Sim 0374852999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03958429994,400,000
5.280.000
Sim 0395842999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03957029994,400,000
5.280.000
Sim 0395702999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03940529994,400,000
5.280.000
Sim 0394052999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03947529994,400,000
5.280.000
Sim 0394752999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03946329994,420,000
5.300.000
Sim 0394632999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03946429994,420,000
5.300.000
Sim 0394642999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03445729994,420,000
5.300.000
Sim 0344572999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03344629994,500,000
5.400.000
Sim 0334462999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03256129994,500,000
5.400.000
Sim 0325612999 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03747029994,590,000
5.510.000
Sim 0374702999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03935429994,590,000
5.510.000
Sim 0393542999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03443729994,670,000
5.600.000
Sim 0344372999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03746929994,670,000
5.600.000
Sim 0374692999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03544929994,670,000
5.600.000
Sim 0354492999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03854729994,670,000
5.600.000
Sim 0385472999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03854529994,670,000
5.600.000
Sim 0385452999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03853729994,670,000
5.600.000
Sim 0385372999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03348729994,670,000
5.600.000
Sim 0334872999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03684529994,730,000
5.680.000
Sim 0368452999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03746529994,760,000
5.710.000
Sim 0374652999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03774429994,760,000
5.710.000
Sim 0377442999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03564429994,760,000
5.710.000
Sim 0356442999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03985929994,930,000
5.920.000
Sim 0398592999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03254029995,100,000
6.120.000
Sim 0325402999 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03255129995,100,000
6.120.000
Sim 0325512999 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03757929995,100,000
6.120.000
Sim 0375792999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03467129995,100,000
6.120.000
Sim 0346712999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
03945429995,100,000
6.120.000
Sim 0394542999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2999 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.