sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 3000 Sim tam hoa 000 Đầu Số 03 Giá 1 Triệu Tam Hoa , Sim 03*3000

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0328343000900,000
1.080.000
Sim 0328343000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0348343000900,000
1.080.000
Sim 0348343000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0384533000900,000
1.080.000
Sim 0384533000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0339533000900,000
1.080.000
Sim 0339533000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0359773000900,000
1.080.000
Sim 0359773000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0375543000900,000
1.080.000
Sim 0375543000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0342883000900,000
1.080.000
Sim 0342883000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0329023000900,000
1.080.000
Sim 0329023000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0389823000900,000
1.080.000
Sim 0389823000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0357693000900,000
1.080.000
Sim 0357693000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0346663000900,000
1.080.000
Sim 0346663000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0366313000900,000
1.080.000
Sim 0366313000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0378963000900,000
1.080.000
Sim 0378963000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0367443000900,000
1.080.000
Sim 0367443000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0355093000950,000
1.140.000
Sim 0355093000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0395173000950,000
1.140.000
Sim 0395173000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0368903000990,000
1.190.000
Sim 0368903000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0395043000990,000
1.190.000
Sim 0395043000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0345943000990,000
1.190.000
Sim 0345943000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0343813000990,000
1.190.000
Sim 0343813000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0339343000990,000
1.190.000
Sim 0339343000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0386903000990,000
1.190.000
Sim 0386903000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0356273000990,000
1.190.000
Sim 0356273000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0358153000990,000
1.190.000
Sim 0358153000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0376913000990,000
1.190.000
Sim 0376913000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0358753000990,000
1.190.000
Sim 0358753000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0328503000990,000
1.190.000
Sim 0328503000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0352383000990,000
1.190.000
Sim 0352383000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0366293000990,000
1.190.000
Sim 0366293000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0339543000990,000
1.190.000
Sim 0339543000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0358523000990,000
1.190.000
Sim 0358523000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0397543000990,000
1.190.000
Sim 0397543000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0356843000990,000
1.190.000
Sim 0356843000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0387453000990,000
1.190.000
Sim 0387453000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
0377873000990,000
1.190.000
Sim 0377873000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03845630001,000,000
1.200.000
Sim 0384563000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03740330001,000,000
1.200.000
Sim 0374033000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03484430001,000,000
1.200.000
Sim 0348443000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03384430001,000,000
1.200.000
Sim 0338443000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03583530001,000,000
1.200.000
Sim 0358353000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03853530001,000,000
1.200.000
Sim 0385353000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03851330001,000,000
1.200.000
Sim 0385133000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03978330001,000,000
1.200.000
Sim 0397833000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03991730001,000,000
1.200.000
Sim 0399173000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03496630001,000,000
1.200.000
Sim 0349663000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03796730001,000,000
1.200.000
Sim 0379673000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03263430001,000,000
1.200.000
Sim 0326343000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03833530001,000,000
1.200.000
Sim 0383353000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03363230001,000,000
1.200.000
Sim 0336323000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03450730001,000,000
1.200.000
Sim 0345073000 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03976630001,000,000
1.200.000
Sim 0397663000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03835030001,000,000
1.200.000
Sim 0383503000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03974330001,000,000
1.200.000
Sim 0397433000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03869630001,000,000
1.200.000
Sim 0386963000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03355430001,000,000
1.200.000
Sim 0335543000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03858830001,000,000
1.200.000
Sim 0385883000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03953430001,000,000
1.200.000
Sim 0395343000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03875430001,000,000
1.200.000
Sim 0387543000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03375930001,000,000
1.200.000
Sim 0337593000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03371930001,000,000
1.200.000
Sim 0337193000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03371530001,000,000
1.200.000
Sim 0337153000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03372030001,000,000
1.200.000
Sim 0337203000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
03857030001,000,000
1.200.000
Sim 0385703000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Anh
  Đặt sim: 09813...32
  Vào lúc: 22:56 24/2/2021

  Ngô Chí Đạt
  Đặt sim: 01670...30
  Vào lúc: 22:53 24/2/2021

  Phan Thị Khanh
  Đặt sim: 08930...67
  Vào lúc: 22:49 24/2/2021

  Ngô Đức Hung
  Đặt sim: 09022...38
  Vào lúc: 22:47 24/2/2021

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 09178...66
  Vào lúc: 22:44 24/2/2021

  Hoàng Duy Thuận
  Đặt sim: 01275...73
  Vào lúc: 22:40 24/2/2021

  Lê Văn Lợi
  Đặt sim: 01611...54
  Vào lúc: 22:38 24/2/2021

  Nguyễn Thị Hạ
  Đặt sim: 09020...15
  Vào lúc: 22:34 24/2/2021

  Hoàng Minh An
  Đặt sim: 08854...22
  Vào lúc: 22:32 24/2/2021

  Trần Thị Thy
  Đặt sim: 01277...87
  Vào lúc: 22:29 24/2/2021

  Nguyễn Minh Nguyên
  Đặt sim: 08874...45
  Vào lúc: 22:26 24/2/2021

  Ngô Văn Nam
  Đặt sim: 01693...96
  Vào lúc: 22:23 24/2/2021

  Lê Thục Thảo
  Đặt sim: 09710...86
  Vào lúc: 22:19 24/2/2021

  Nguyễn Chí Nhân
  Đặt sim: 08910...77
  Vào lúc: 22:17 24/2/2021

  Huỳnh Thục Hồng
  Đặt sim: 01655...96
  Vào lúc: 22:14 24/2/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.