sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 3000 Sim tam hoa 000 Đầu Số 097 Tam Hoa , Sim 097*3000

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09745730001,100,000
1.320.000
Sim 0974573000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09798530001,390,000
1.670.000
Sim 0979853000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09790430001,460,000
1.750.000
Sim 0979043000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09770630001,530,000
1.840.000
Sim 0977063000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09744030001,550,000
1.860.000
Sim 0974403000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09791430001,550,000
1.860.000
Sim 0979143000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09716730001,700,000
2.040.000
Sim 0971673000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09719730001,800,000
2.160.000
Sim 0971973000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09727430001,800,000
2.160.000
Sim 0972743000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09786730001,850,000
2.220.000
Sim 0978673000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09729430001,930,000
2.320.000
Sim 0972943000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09779530001,930,000
2.320.000
Sim 0977953000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09742930002,040,000
2.450.000
Sim 0974293000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09790130002,080,000
2.500.000
Sim 0979013000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09774230002,150,000
2.580.000
Sim 0977423000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09787430002,150,000
2.580.000
Sim 0978743000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09721030002,230,000
2.680.000
Sim 0972103000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09724330002,380,000
2.860.000
Sim 0972433000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09767930002,450,000
2.940.000
Sim 0976793000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09722030002,450,000
2.940.000
Sim 0972203000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09715930002,450,000
2.940.000
Sim 0971593000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09712930002,450,000
2.940.000
Sim 0971293000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09785530002,450,000
2.940.000
Sim 0978553000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09710930002,510,000
3.010.000
Sim 0971093000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09769530002,600,000
3.120.000
Sim 0976953000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09724730002,600,000
3.120.000
Sim 0972473000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09798130002,680,000
3.220.000
Sim 0979813000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09720830002,800,000
3.360.000
Sim 0972083000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09745830002,800,000
3.360.000
Sim 0974583000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09735530002,830,000
3.400.000
Sim 0973553000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09713830002,830,000
3.400.000
Sim 0971383000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09717930002,830,000
3.400.000
Sim 0971793000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09710830002,830,000
3.400.000
Sim 0971083000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09779830002,830,000
3.400.000
Sim 0977983000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09732930002,830,000
3.400.000
Sim 0973293000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09767130003,000,000
3.600.000
Sim 0976713000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09791730003,000,000
3.600.000
Sim 0979173000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09797630003,000,000
3.600.000
Sim 0979763000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09732130003,050,000
3.660.000
Sim 0973213000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09785930003,050,000
3.660.000
Sim 0978593000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09718230003,050,000
3.660.000
Sim 0971823000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09781630003,050,000
3.660.000
Sim 0978163000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09759230003,050,000
3.660.000
Sim 0975923000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09769030003,050,000
3.660.000
Sim 0976903000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09758730003,050,000
3.660.000
Sim 0975873000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09761630003,050,000
3.660.000
Sim 0976163000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09750930003,200,000
3.840.000
Sim 0975093000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09767730003,200,000
3.840.000
Sim 0976773000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09736330003,200,000
3.840.000
Sim 0973633000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09756830003,350,000
4.020.000
Sim 0975683000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09733730003,400,000
4.080.000
Sim 0973373000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09768630003,580,000
4.300.000
Sim 0976863000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09771830003,730,000
4.480.000
Sim 0977183000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09760930003,730,000
4.480.000
Sim 0976093000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09765230004,000,000
4.800.000
Sim 0976523000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09771930004,000,000
4.800.000
Sim 0977193000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09773530004,300,000
5.160.000
Sim 0977353000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09728330004,460,000
5.350.000
Sim 0972833000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09716630005,000,000
6.000.000
Sim 0971663000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09720130005,000,000
6.000.000
Sim 0972013000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09723130005,000,000
6.000.000
Sim 0972313000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09782830005,000,000
6.000.000
Sim 0978283000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
09750530005,100,000
6.120.000
Sim 0975053000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3000 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 097 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 097 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Nhật
  Đặt sim: 01282...19
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Ngô Phương Thi
  Đặt sim: 08935...55
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Trần Trung Sang
  Đặt sim: 01695...92
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Trần Chí Thế
  Đặt sim: 09883...51
  Vào lúc: 22:47 16/10/2021

  Trần Minh Khang
  Đặt sim: 09174...20
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Lê Chí Huy
  Đặt sim: 09029...61
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Nguyễn Thị Vân
  Đặt sim: 01245...88
  Vào lúc: 22:37 16/10/2021

  Nguyễn Duy Quyền
  Đặt sim: 01264...95
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Nguyễn Duy Đăng
  Đặt sim: 09743...50
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Trần Trung An
  Đặt sim: 08833...13
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Trần Đức Vinh
  Đặt sim: 01292...84
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Ngô Đức Phong
  Đặt sim: 08673...94
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Phạm Thị Bình
  Đặt sim: 09772...58
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Thị Phương
  Đặt sim: 01688...84
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Ngô Duy Thành
  Đặt sim: 08920...79
  Vào lúc: 22:14 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.