sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 31981 Sim năm sinh 1981 Đầu Số 084 Vinaphone Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc, Sim 084*31981

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09487319811,200,000
1.440.000
Sim 0948731981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09497319811,400,000
1.680.000
Sim 0949731981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09414319811,500,000
1.800.000
Sim 0941431981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09496319811,500,000
1.800.000
Sim 0949631981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09482319811,800,000
2.160.000
Sim 0948231981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09467319811,800,000
2.160.000
Sim 0946731981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09147319811,950,000
2.340.000
Sim 0914731981 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09157319811,950,000
2.340.000
Sim 0915731981 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09471319812,000,000
2.400.000
Sim 0947131981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09484319812,200,000
2.640.000
Sim 0948431981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09469319812,200,000
2.640.000
Sim 0946931981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09446319812,340,000
2.810.000
Sim 0944631981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09478319812,450,000
2.940.000
Sim 0947831981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09486319812,450,000
2.940.000
Sim 0948631981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09117319812,500,000
3.000.000
Sim 0911731981 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09115319812,500,000
3.000.000
Sim 0911531981 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09171319812,500,000
3.000.000
Sim 0917131981 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09429319812,500,000
3.000.000
Sim 0942931981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09177319812,500,000
3.000.000
Sim 0917731981 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09144319812,500,000
3.000.000
Sim 0914431981 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09443319812,700,000
3.240.000
Sim 0944331981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09114319813,600,000
4.320.000
Sim 0911431981 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09176319814,000,000
4.800.000
Sim 0917631981 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09192319814,100,000
4.920.000
Sim 0919231981 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09457319814,300,000
5.160.000
Sim 0945731981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09410319814,300,000
5.160.000
Sim 0941031981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
09460319815,000,000
6.000.000
Sim 0946031981 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
091603198116,000,000
19.200.000
Sim 0916031981 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
0814431981550,000
660.000
Sim 0814431981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
0817731981700,000
840.000
Sim 0817731981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
0838931981890,000
1.070.000
Sim 0838931981 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08376319811,000,000
1.200.000
Sim 0837631981 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08527319811,200,000
1.440.000
Sim 0852731981 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08124319811,200,000
1.440.000
Sim 0812431981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08197319811,200,000
1.440.000
Sim 0819731981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08279319811,200,000
1.440.000
Sim 0827931981 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08358319811,300,000
1.560.000
Sim 0835831981 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08538319811,400,000
1.680.000
Sim 0853831981 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08535319811,500,000
1.800.000
Sim 0853531981 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08450319811,500,000
1.800.000
Sim 0845031981 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08547319811,500,000
1.800.000
Sim 0854731981 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08530319811,500,000
1.800.000
Sim 0853031981 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08324319811,560,000
1.870.000
Sim 0832431981 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08478319811,600,000
1.920.000
Sim 0847831981 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08536319811,700,000
2.040.000
Sim 0853631981 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08368319811,700,000
2.040.000
Sim 0836831981 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08128319811,700,000
2.040.000
Sim 0812831981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08259319811,800,000
2.160.000
Sim 0825931981 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08226319811,800,000
2.160.000
Sim 0822631981 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08255319811,800,000
2.160.000
Sim 0825531981 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08352319811,800,000
2.160.000
Sim 0835231981 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08884319811,800,000
2.160.000
Sim 0888431981 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08296319811,800,000
2.160.000
Sim 0829631981 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08540319811,900,000
2.280.000
Sim 0854031981 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08298319812,000,000
2.400.000
Sim 0829831981 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08890319812,000,000
2.400.000
Sim 0889031981 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08349319812,000,000
2.400.000
Sim 0834931981 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08553319812,000,000
2.400.000
Sim 0855331981 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08263319812,000,000
2.400.000
Sim 0826331981 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08895319812,000,000
2.400.000
Sim 0889531981 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08891319812,000,000
2.400.000
Sim 0889131981 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08166319812,200,000
2.640.000
Sim 0816631981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
08192319812,500,000
3.000.000
Sim 0819231981 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 084 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 084 là của nhà mạng: Vinaphone
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phạm Duy Ninh
  Đặt sim: 09343...44
  Vào lúc: 16:56 26/11/2020

  Nguyễn Minh Tùng
  Đặt sim: 01229...71
  Vào lúc: 16:52 26/11/2020

  Trần Thị Hoa
  Đặt sim: 01641...17
  Vào lúc: 16:50 26/11/2020

  Phan Duy Khang
  Đặt sim: 08948...24
  Vào lúc: 16:47 26/11/2020

  Phạm Văn Kiên
  Đặt sim: 09849...11
  Vào lúc: 16:44 26/11/2020

  Phan Văn Vũ
  Đặt sim: 09662...31
  Vào lúc: 16:40 26/11/2020

  Nguyễn Thị Di
  Đặt sim: 09819...53
  Vào lúc: 16:38 26/11/2020

  Huỳnh Đức Huy
  Đặt sim: 09663...83
  Vào lúc: 16:34 26/11/2020

  Trần Duy Tiến
  Đặt sim: 01668...36
  Vào lúc: 16:31 26/11/2020

  Trần Trung Gia
  Đặt sim: 09311...49
  Vào lúc: 16:28 26/11/2020

  Huỳnh Văn Nhân
  Đặt sim: 09053...46
  Vào lúc: 16:25 26/11/2020

  Ngô Minh Hiệp
  Đặt sim: 09831...69
  Vào lúc: 16:23 26/11/2020

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 01288...76
  Vào lúc: 16:20 26/11/2020

  Nguyễn Thục Thơ
  Đặt sim: 09334...78
  Vào lúc: 16:17 26/11/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08812...83
  Vào lúc: 16:14 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.