sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 36111 Sim tam hoa 111 Đầu Số 09 , Sim 09*36111

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0931836111670,000
800.000
Sim 0931836111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0906736111680,000
820.000
Sim 0906736111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0931436111710,000
850.000
Sim 0931436111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0938236111730,000
880.000
Sim 0938236111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0939436111980,000
1.180.000
Sim 0939436111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
09397361111,130,000
1.360.000
Sim 0939736111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
09027361111,520,000
1.820.000
Sim 0902736111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
09317361111,570,000
1.880.000
Sim 0931736111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
09385361111,740,000
2.090.000
Sim 0938536111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
09335361112,110,000
2.530.000
Sim 0933536111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
09016361112,110,000
2.530.000
Sim 0901636111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
09393361114,890,000
5.870.000
Sim 0939336111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
09081361115,100,000
6.120.000
Sim 0908136111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
091963611110,830,000
13.000.000
Sim 0919636111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vinaphone
Đặt mua
0819536111870,000
1.040.000
Sim 0819536111 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vinaphone
Đặt mua
08193361111,570,000
1.880.000
Sim 0819336111 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vinaphone
Đặt mua
08556361111,700,000
2.040.000
Sim 0855636111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vinaphone
Đặt mua
08884361111,740,000
2.090.000
Sim 0888436111 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vinaphone
Đặt mua
08687361112,110,000
2.530.000
Sim 0868736111 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Viettel
Đặt mua
08533361112,700,000
3.240.000
Sim 0853336111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vinaphone
Đặt mua
08233361112,700,000
3.240.000
Sim 0823336111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vinaphone
Đặt mua
08896361113,380,000
4.060.000
Sim 0889636111 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vinaphone
Đặt mua
08599361113,800,000
4.560.000
Sim 0859936111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vinaphone
Đặt mua
0922436111590,000
710.000
Sim 0922436111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
0792036111600,000
720.000
Sim 0792036111 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0796536111630,000
760.000
Sim 0796536111 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0705836111650,000
780.000
Sim 0705836111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0922136111650,000
780.000
Sim 0922136111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
0784936111650,000
780.000
Sim 0784936111 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0928036111700,000
840.000
Sim 0928036111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
0332836111740,000
890.000
Sim 0332836111 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Viettel
Đặt mua
0926636111780,000
940.000
Sim 0926636111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
0924936111780,000
940.000
Sim 0924936111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
0927136111780,000
940.000
Sim 0927136111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
0926436111780,000
940.000
Sim 0926436111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
0799536111780,000
940.000
Sim 0799536111 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0705336111780,000
940.000
Sim 0705336111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0795336111780,000
940.000
Sim 0795336111 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0769236111780,000
940.000
Sim 0769236111 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0782136111780,000
940.000
Sim 0782136111 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0794136111780,000
940.000
Sim 0794136111 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0924036111800,000
960.000
Sim 0924036111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
0775536111800,000
960.000
Sim 0775536111 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0766736111800,000
960.000
Sim 0766736111 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0766536111800,000
960.000
Sim 0766536111 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0787536111800,000
960.000
Sim 0787536111 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
0394836111820,000
980.000
Sim 0394836111 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Viettel
Đặt mua
0394936111820,000
980.000
Sim 0394936111 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Viettel
Đặt mua
0394736111820,000
980.000
Sim 0394736111 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Viettel
Đặt mua
0395036111860,000
1.030.000
Sim 0395036111 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Viettel
Đặt mua
0924636111870,000
1.040.000
Sim 0924636111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
0382036111870,000
1.040.000
Sim 0382036111 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Viettel
Đặt mua
0928536111960,000
1.150.000
Sim 0928536111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
03544361111,040,000
1.250.000
Sim 0354436111 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Viettel
Đặt mua
07929361111,040,000
1.250.000
Sim 0792936111 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
07041361111,130,000
1.360.000
Sim 0704136111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
09273361111,300,000
1.560.000
Sim 0927336111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
09243361111,300,000
1.560.000
Sim 0924336111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
09229361111,300,000
1.560.000
Sim 0922936111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
09251361111,300,000
1.560.000
Sim 0925136111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
09231361111,300,000
1.560.000
Sim 0923136111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Vietnamobile
Đặt mua
07783361111,300,000
1.560.000
Sim 0778336111 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
07784361111,300,000
1.560.000
Sim 0778436111 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36111 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Diệp Khanh
  Đặt sim: 08639...58
  Vào lúc: 22:55 1/4/2020

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 01216...40
  Vào lúc: 22:52 1/4/2020

  Nguyễn Đức Khánh
  Đặt sim: 01643...67
  Vào lúc: 22:50 1/4/2020

  Phan Chí Anh
  Đặt sim: 01240...19
  Vào lúc: 22:46 1/4/2020

  Nguyễn Văn Khải
  Đặt sim: 01236...34
  Vào lúc: 22:44 1/4/2020

  Phạm Minh Khánh
  Đặt sim: 01686...67
  Vào lúc: 22:40 1/4/2020

  Lê Chí Anh
  Đặt sim: 01287...77
  Vào lúc: 22:37 1/4/2020

  Phan Đức Huỳnh
  Đặt sim: 09180...59
  Vào lúc: 22:34 1/4/2020

  Nguyễn Minh Khương
  Đặt sim: 09377...38
  Vào lúc: 22:32 1/4/2020

  Hoàng Minh Nguyên
  Đặt sim: 01217...22
  Vào lúc: 22:29 1/4/2020

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 09732...61
  Vào lúc: 22:25 1/4/2020

  Nguyễn Diệp Hồng
  Đặt sim: 01678...96
  Vào lúc: 22:23 1/4/2020

  Lê Trung Vũ
  Đặt sim: 01253...76
  Vào lúc: 22:20 1/4/2020

  Ngô Chí Kiên
  Đặt sim: 01299...39
  Vào lúc: 22:17 1/4/2020

  Nguyễn Minh Gia
  Đặt sim: 08997...64
  Vào lúc: 22:13 1/4/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.