sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 36555 Sim tam hoa 555 Đầu Số 085 Tam Hoa , Sim 085*36555

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09150365555,100,000
6.120.000
Sim 0915036555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
09429365555,350,000
6.420.000
Sim 0942936555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
09377365557,560,000
9.070.000
Sim 0937736555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Mobifone
Đặt mua
09412365557,650,000
9.180.000
Sim 0941236555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
09339365558,500,000
10.200.000
Sim 0933936555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Mobifone
Đặt mua
09310365559,920,000
11.900.000
Sim 0931036555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Mobifone
Đặt mua
09332365559,920,000
11.900.000
Sim 0933236555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Mobifone
Đặt mua
097603655510,330,000
12.400.000
Sim 0976036555 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Viettel
Đặt mua
094613655510,330,000
12.400.000
Sim 0946136555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
098703655511,160,000
13.390.000
Sim 0987036555 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Viettel
Đặt mua
093933655520,660,000
24.790.000
Sim 0939336555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Mobifone
Đặt mua
098833655530,580,000
36.700.000
Sim 0988336555 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Viettel
Đặt mua
08379365551,040,000
1.250.000
Sim 0837936555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08494365551,040,000
1.250.000
Sim 0849436555 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08497365551,040,000
1.250.000
Sim 0849736555 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08124365551,090,000
1.310.000
Sim 0812436555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08437365551,130,000
1.360.000
Sim 0843736555 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08245365551,130,000
1.360.000
Sim 0824536555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08590365551,390,000
1.670.000
Sim 0859036555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08480365551,390,000
1.670.000
Sim 0848036555 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08290365551,480,000
1.780.000
Sim 0829036555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08483365551,570,000
1.880.000
Sim 0848336555 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08560365551,570,000
1.880.000
Sim 0856036555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08570365551,570,000
1.880.000
Sim 0857036555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08270365551,570,000
1.880.000
Sim 0827036555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08190365551,570,000
1.880.000
Sim 0819036555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08374365551,570,000
1.880.000
Sim 0837436555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08593365551,650,000
1.980.000
Sim 0859336555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08967365551,740,000
2.090.000
Sim 0896736555 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Mobifone
Đặt mua
08380365551,740,000
2.090.000
Sim 0838036555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08220365551,740,000
2.090.000
Sim 0822036555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08127365551,740,000
2.090.000
Sim 0812736555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08179365551,830,000
2.200.000
Sim 0817936555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08192365551,830,000
2.200.000
Sim 0819236555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08384365551,910,000
2.290.000
Sim 0838436555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08173365551,940,000
2.330.000
Sim 0817336555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08576365551,940,000
2.330.000
Sim 0857636555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08585365551,940,000
2.330.000
Sim 0858536555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08239365551,940,000
2.330.000
Sim 0823936555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08332365551,940,000
2.330.000
Sim 0833236555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08984365551,980,000
2.380.000
Sim 0898436555 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Mobifone
Đặt mua
08470365552,150,000
2.580.000
Sim 0847036555 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08327365552,190,000
2.630.000
Sim 0832736555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08352365552,360,000
2.830.000
Sim 0835236555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08255365552,450,000
2.940.000
Sim 0825536555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08323365552,530,000
3.040.000
Sim 0832336555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08193365552,530,000
3.040.000
Sim 0819336555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08156365552,950,000
3.540.000
Sim 0815636555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08391365552,950,000
3.540.000
Sim 0839136555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08579365553,210,000
3.850.000
Sim 0857936555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08578365553,210,000
3.850.000
Sim 0857836555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08577365553,210,000
3.850.000
Sim 0857736555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08587365553,210,000
3.850.000
Sim 0858736555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08591365553,210,000
3.850.000
Sim 0859136555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08595365553,210,000
3.850.000
Sim 0859536555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08125365553,210,000
3.850.000
Sim 0812536555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08139365553,210,000
3.850.000
Sim 0813936555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08120365553,210,000
3.850.000
Sim 0812036555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08155365553,210,000
3.850.000
Sim 0815536555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08158365553,210,000
3.850.000
Sim 0815836555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08160365553,210,000
3.850.000
Sim 0816036555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08151365553,210,000
3.850.000
Sim 0815136555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
08185365553,210,000
3.850.000
Sim 0818536555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
36555 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 085 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 085 là của nhà mạng: Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Văn Hoàng
  Đặt sim: 01622...87
  Vào lúc: 18:56 24/1/2020

  Ngô Diệp Thi
  Đặt sim: 09882...96
  Vào lúc: 18:53 24/1/2020

  Lê Ngọc Hồng
  Đặt sim: 01663...80
  Vào lúc: 18:49 24/1/2020

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 09812...33
  Vào lúc: 18:47 24/1/2020

  Ngô Văn Phong
  Đặt sim: 09397...76
  Vào lúc: 18:43 24/1/2020

  Hoàng Thị Thơ
  Đặt sim: 09829...59
  Vào lúc: 18:41 24/1/2020

  Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 01285...50
  Vào lúc: 18:37 24/1/2020

  Lê Văn Cường
  Đặt sim: 08817...47
  Vào lúc: 18:35 24/1/2020

  Trần Văn Nhật
  Đặt sim: 09824...68
  Vào lúc: 18:32 24/1/2020

  Nguyễn Văn Hoàng
  Đặt sim: 01213...78
  Vào lúc: 18:29 24/1/2020

  Ngô Đức Gia
  Đặt sim: 08645...17
  Vào lúc: 18:25 24/1/2020

  Lê Duy Quân
  Đặt sim: 01667...82
  Vào lúc: 18:22 24/1/2020

  Nguyễn Thị Nhiên
  Đặt sim: 09315...94
  Vào lúc: 18:20 24/1/2020

  Lê Đức Gia
  Đặt sim: 08694...83
  Vào lúc: 18:16 24/1/2020

  Nguyễn Ngọc Tuyết
  Đặt sim: 01696...74
  Vào lúc: 18:14 24/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.