sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 40000 Sim tứ quý 0000 Tứ Quý Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
096934000020,500,000
24.600.000
Sim 0969340000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Viettel
Đặt mua
090264000021,000,000
25.200.000
Sim 0902640000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
094544000021,000,000
25.200.000
Sim 0945440000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
090684000022,000,000
26.400.000
Sim 0906840000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
093864000022,400,000
26.880.000
Sim 0938640000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
090124000023,000,000
27.600.000
Sim 0901240000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
093414000024,000,000
28.800.000
Sim 0934140000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
096994000025,000,000
30.000.000
Sim 0969940000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Viettel
Đặt mua
090934000025,000,000
30.000.000
Sim 0909340000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
093184000026,000,000
31.200.000
Sim 0931840000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
093114000026,000,000
31.200.000
Sim 0931140000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
098514000028,000,000
33.600.000
Sim 0985140000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Viettel
Đặt mua
093354000029,000,000
34.800.000
Sim 0933540000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
090614000030,000,000
36.000.000
Sim 0906140000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
093854000030,000,000
36.000.000
Sim 0938540000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
090304000034,000,000
40.800.000
Sim 0903040000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
091904000035,000,000
42.000.000
Sim 0919040000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
096344000035,000,000
42.000.000
Sim 0963440000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Viettel
Đặt mua
096544000035,000,000
42.000.000
Sim 0965440000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Viettel
Đặt mua
096144000035,000,000
42.000.000
Sim 0961440000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Viettel
Đặt mua
098824000038,000,000
45.600.000
Sim 0988240000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Viettel
Đặt mua
090144000060,000,000
72.000.000
Sim 0901440000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
091494000060,000,000
72.000.000
Sim 0914940000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
093334000062,000,000
74.400.000
Sim 0933340000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
093904000070,000,000
84.000.000
Sim 0939040000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
091984000083,800,000
100.560.000
Sim 0919840000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
098444000084,000,000
100.800.000
Sim 0984440000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Viettel
Đặt mua
0916440000100,000,000
120.000.000
Sim 0916440000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
0911440000100,000,000
120.000.000
Sim 0911440000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
0902340000125,000,000
150.000.000
Sim 0902340000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
08593400005,700,000
6.840.000
Sim 0859340000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08255400005,700,000
6.840.000
Sim 0825540000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08586400005,700,000
6.840.000
Sim 0858640000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08598400005,700,000
6.840.000
Sim 0859840000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08352400006,000,000
7.200.000
Sim 0835240000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08251400006,500,000
7.800.000
Sim 0825140000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08288400007,000,000
8.400.000
Sim 0828840000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08246400008,000,000
9.600.000
Sim 0824640000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08995400008,000,000
9.600.000
Sim 0899540000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
08354400008,100,000
9.720.000
Sim 0835440000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08599400008,300,000
9.960.000
Sim 0859940000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08589400008,400,000
10.080.000
Sim 0858940000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08685400009,000,000
10.800.000
Sim 0868540000 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Viettel
Đặt mua
08189400009,000,000
10.800.000
Sim 0818940000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08446400009,000,000
10.800.000
Sim 0844640000 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08322400009,000,000
10.800.000
Sim 0832240000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
08651400009,000,000
10.800.000
Sim 0865140000 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Viettel
Đặt mua
08434400009,400,000
11.280.000
Sim 0843440000 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
081934000010,000,000
12.000.000
Sim 0819340000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
084594000010,000,000
12.000.000
Sim 0845940000 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
089864000010,000,000
12.000.000
Sim 0898640000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
081304000010,000,000
12.000.000
Sim 0813040000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
089844000010,000,000
12.000.000
Sim 0898440000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Mobifone
Đặt mua
081544000010,000,000
12.000.000
Sim 0815440000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
083604000010,000,000
12.000.000
Sim 0836040000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
082614000010,000,000
12.000.000
Sim 0826140000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
082934000010,000,000
12.000.000
Sim 0829340000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
083894000010,000,000
12.000.000
Sim 0838940000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
083614000010,000,000
12.000.000
Sim 0836140000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
085664000010,000,000
12.000.000
Sim 0856640000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
082924000010,000,000
12.000.000
Sim 0829240000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
082834000010,000,000
12.000.000
Sim 0828340000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
085514000010,000,000
12.000.000
Sim 0855140000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
40000 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim tứ quý là sim có đuôi 4 số giống nhau. Dòng sim tứ quý thuộc dòng sim VIP trong thế giới sim.Sim tứ quý 8888, Sim tứ quý 9999 luôn làm chủ nhân hãnh diện và là dòng sim có giá cao nhất trong số tứ quý.Sim tứ quý 0000, tứ quý 1111, tứ quý 2222, tứ quý 3333, tứ quý 4444, tứ quý 5555, tứ quý 6666, tứ quý 7777 thì có giá mềm hơn.Ưu điểm sim tứ quý là đẳng cấp và cực kỳ dễ nhớ.
Sim số đẹp Tứ Quý
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Khang
  Đặt sim: 01681...12
  Vào lúc: 22:55 24/2/2021

  Nguyễn Văn Quốc
  Đặt sim: 09134...86
  Vào lúc: 22:53 24/2/2021

  Nguyễn Cát Thi
  Đặt sim: 01297...83
  Vào lúc: 22:50 24/2/2021

  Lê Kiều Phương
  Đặt sim: 09069...17
  Vào lúc: 22:47 24/2/2021

  Huỳnh Đức Hậu
  Đặt sim: 09892...51
  Vào lúc: 22:43 24/2/2021

  Phạm Trung Khang
  Đặt sim: 01697...69
  Vào lúc: 22:40 24/2/2021

  Phạm Phương Hạ
  Đặt sim: 01675...75
  Vào lúc: 22:37 24/2/2021

  Nguyễn Thị Lệ
  Đặt sim: 09652...50
  Vào lúc: 22:34 24/2/2021

  Lê Đức Linh
  Đặt sim: 09085...86
  Vào lúc: 22:32 24/2/2021

  Trần Văn Khang
  Đặt sim: 08664...50
  Vào lúc: 22:29 24/2/2021

  Ngô Minh Vinh
  Đặt sim: 09170...21
  Vào lúc: 22:25 24/2/2021

  Lê Văn Thái
  Đặt sim: 09678...62
  Vào lúc: 22:23 24/2/2021

  Nguyễn Chí Khang
  Đặt sim: 08857...21
  Vào lúc: 22:19 24/2/2021

  Trần Chí Thành
  Đặt sim: 01639...21
  Vào lúc: 22:17 24/2/2021

  Nguyễn Văn Nhật
  Đặt sim: 09156...66
  Vào lúc: 22:13 24/2/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.