sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 40999 Sim tam hoa 999 Đầu Số 082 , Sim 082*40999

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
094194099910,910,000
13.090.000
Sim 0941940999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
093474099911,410,000
13.690.000
Sim 0934740999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Mobifone
Đặt mua
094344099911,900,000
14.280.000
Sim 0943440999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
093114099913,220,000
15.860.000
Sim 0931140999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Mobifone
Đặt mua
097814099918,600,000
22.320.000
Sim 0978140999 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Viettel
Đặt mua
096914099920,660,000
24.790.000
Sim 0969140999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Viettel
Đặt mua
093754099920,660,000
24.790.000
Sim 0937540999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Mobifone
Đặt mua
091294099921,490,000
25.790.000
Sim 0912940999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
096264099921,490,000
25.790.000
Sim 0962640999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Viettel
Đặt mua
094464099925,620,000
30.740.000
Sim 0944640999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
098994099929,340,000
35.210.000
Sim 0989940999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Viettel
Đặt mua
08476409992,830,000
3.400.000
Sim 0847640999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08495409992,830,000
3.400.000
Sim 0849540999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08435409993,210,000
3.850.000
Sim 0843540999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08247409993,210,000
3.850.000
Sim 0824740999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08248409993,210,000
3.850.000
Sim 0824840999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08535409993,210,000
3.850.000
Sim 0853540999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08235409993,380,000
4.060.000
Sim 0823540999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08379409993,380,000
4.060.000
Sim 0837940999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08291409993,380,000
4.060.000
Sim 0829140999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08424409993,380,000
4.060.000
Sim 0842440999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08354409993,380,000
4.060.000
Sim 0835440999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08371409993,630,000
4.360.000
Sim 0837140999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08581409993,630,000
4.360.000
Sim 0858140999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08532409994,050,000
4.860.000
Sim 0853240999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08132409994,050,000
4.860.000
Sim 0813240999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08431409994,050,000
4.860.000
Sim 0843140999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08566409994,050,000
4.860.000
Sim 0856640999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08591409994,050,000
4.860.000
Sim 0859140999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08192409994,050,000
4.860.000
Sim 0819240999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08421409994,050,000
4.860.000
Sim 0842140999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08147409994,050,000
4.860.000
Sim 0814740999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08131409994,050,000
4.860.000
Sim 0813140999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08571409994,050,000
4.860.000
Sim 0857140999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08461409994,050,000
4.860.000
Sim 0846140999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08462409994,050,000
4.860.000
Sim 0846240999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08141409994,050,000
4.860.000
Sim 0814140999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08986409994,220,000
5.060.000
Sim 0898640999 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Mobifone
Đặt mua
08399409994,220,000
5.060.000
Sim 0839940999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08472409994,220,000
5.060.000
Sim 0847240999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08282409994,220,000
5.060.000
Sim 0828240999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08251409994,220,000
5.060.000
Sim 0825140999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08134409994,220,000
5.060.000
Sim 0813440999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08337409994,220,000
5.060.000
Sim 0833740999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08967409994,670,000
5.600.000
Sim 0896740999 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Mobifone
Đặt mua
08429409994,670,000
5.600.000
Sim 0842940999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08367409994,670,000
5.600.000
Sim 0836740999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08223409994,670,000
5.600.000
Sim 0822340999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08272409994,670,000
5.600.000
Sim 0827240999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08258409994,670,000
5.600.000
Sim 0825840999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08277409994,760,000
5.710.000
Sim 0827740999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08362409994,840,000
5.810.000
Sim 0836240999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08542409994,840,000
5.810.000
Sim 0854240999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08522409994,930,000
5.920.000
Sim 0852240999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08249409995,100,000
6.120.000
Sim 0824940999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08357409995,860,000
7.030.000
Sim 0835740999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08243409996,030,000
7.240.000
Sim 0824340999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08492409996,370,000
7.640.000
Sim 0849240999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08257409996,420,000
7.700.000
Sim 0825740999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08584409996,460,000
7.750.000
Sim 0858440999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08348409996,630,000
7.960.000
Sim 0834840999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08140409996,710,000
8.050.000
Sim 0814040999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
08120409996,710,000
8.050.000
Sim 0812040999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
40999 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 082 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 082 là của nhà mạng: Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.