sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 41951 Sim năm sinh 1951 Đầu Số 07 Giá 400K , Sim 07*41951

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0971241951400,000
480.000
Sim 0971241951 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0975641951400,000
480.000
Sim 0975641951 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0903441951440,000
530.000
Sim 0903441951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
0966741951450,000
540.000
Sim 0966741951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0968241951450,000
540.000
Sim 0968241951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0936441951450,000
540.000
Sim 0936441951 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
0948341951500,000
600.000
Sim 0948341951 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0944741951500,000
600.000
Sim 0944741951 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0911141951500,000
600.000
Sim 0911141951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0916541951500,000
600.000
Sim 0916541951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0978741951500,000
600.000
Sim 0978741951 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0987341951600,000
720.000
Sim 0987341951 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0963441951600,000
720.000
Sim 0963441951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0963641951600,000
720.000
Sim 0963641951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0919641951620,000
740.000
Sim 0919641951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0946541951650,000
780.000
Sim 0946541951 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0971141951650,000
780.000
Sim 0971141951 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0967941951700,000
840.000
Sim 0967941951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0982641951800,000
960.000
Sim 0982641951 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0983741951850,000
1.020.000
Sim 0983741951 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0913241951860,000
1.030.000
Sim 0913241951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0915441951950,000
1.140.000
Sim 0915441951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0961841951980,000
1.180.000
Sim 0961841951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
09743419511,000,000
1.200.000
Sim 0974341951 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
09896419511,000,000
1.200.000
Sim 0989641951 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
09661419511,100,000
1.320.000
Sim 0966141951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
09349419511,170,000
1.400.000
Sim 0934941951 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
09052419511,200,000
1.440.000
Sim 0905241951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
09784419511,200,000
1.440.000
Sim 0978441951 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
09854419511,500,000
1.800.000
Sim 0985441951 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
09089419511,500,000
1.800.000
Sim 0908941951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
09761419511,800,000
2.160.000
Sim 0976141951 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
09897419511,800,000
2.160.000
Sim 0989741951 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
09746419511,800,000
2.160.000
Sim 0974641951 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
09745419511,800,000
2.160.000
Sim 0974541951 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
09060419512,500,000
3.000.000
Sim 0906041951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
0898641951360,000
430.000
Sim 0898641951 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
0856941951390,000
470.000
Sim 0856941951 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0849941951390,000
470.000
Sim 0849941951 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0855941951390,000
470.000
Sim 0855941951 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0848941951390,000
470.000
Sim 0848941951 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0842941951390,000
470.000
Sim 0842941951 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0824941951400,000
480.000
Sim 0824941951 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0898241951500,000
600.000
Sim 0898241951 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
0868841951590,000
710.000
Sim 0868841951 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0886241951600,000
720.000
Sim 0886241951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0886341951600,000
720.000
Sim 0886341951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0888441951600,000
720.000
Sim 0888441951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0888541951600,000
720.000
Sim 0888541951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0886641951600,000
720.000
Sim 0886641951 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0825941951700,000
840.000
Sim 0825941951 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0854941951700,000
840.000
Sim 0854941951 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
08689419511,000,000
1.200.000
Sim 0868941951 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
08269419511,500,000
1.800.000
Sim 0826941951 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0705441951360,000
430.000
Sim 0705441951 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
0705941951360,000
430.000
Sim 0705941951 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
0705241951360,000
430.000
Sim 0705241951 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
0763141951360,000
430.000
Sim 0763141951 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
0358941951430,000
520.000
Sim 0358941951 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0335941951430,000
520.000
Sim 0335941951 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Viettel
Đặt mua
0766241951440,000
530.000
Sim 0766241951 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
0796241951440,000
530.000
Sim 0796241951 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
0795041951440,000
530.000
Sim 0795041951 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Anh
  Đặt sim: 01671...77
  Vào lúc: 16:55 26/11/2020

  Nguyễn Đức Gia
  Đặt sim: 09096...40
  Vào lúc: 16:52 26/11/2020

  Trần Thị Linh
  Đặt sim: 01644...48
  Vào lúc: 16:50 26/11/2020

  Trần Chí Tùng
  Đặt sim: 01276...40
  Vào lúc: 16:46 26/11/2020

  Trần Đức Phong
  Đặt sim: 01267...93
  Vào lúc: 16:44 26/11/2020

  Trần Ngọc Ðào
  Đặt sim: 01245...55
  Vào lúc: 16:41 26/11/2020

  Phan Minh Lợi
  Đặt sim: 09639...57
  Vào lúc: 16:37 26/11/2020

  Phạm Đức Hiền
  Đặt sim: 09190...96
  Vào lúc: 16:35 26/11/2020

  Nguyễn Minh Nam
  Đặt sim: 08989...54
  Vào lúc: 16:31 26/11/2020

  Nguyễn Thị Thảo
  Đặt sim: 09049...77
  Vào lúc: 16:28 26/11/2020

  Huỳnh Văn Tuấn
  Đặt sim: 01651...83
  Vào lúc: 16:25 26/11/2020

  Nguyễn Đức Nhân
  Đặt sim: 01295...36
  Vào lúc: 16:22 26/11/2020

  Nguyễn Đức Quốc
  Đặt sim: 09386...27
  Vào lúc: 16:20 26/11/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 09153...34
  Vào lúc: 16:17 26/11/2020

  Trần Chí Quỳnh
  Đặt sim: 01615...36
  Vào lúc: 16:14 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.