sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 41975 Sim năm sinh 1975 Năm Sinh Năm 1975 Ất Mão Mệnh Thủy, Đại khê thủy

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0946741975780,000
940.000
Sim 0946741975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
0948741975780,000
940.000
Sim 0948741975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
0948941975780,000
940.000
Sim 0948941975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
0933241975800,000
960.000
Sim 0933241975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
0931541975870,000
1.040.000
Sim 0931541975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
0932241975870,000
1.040.000
Sim 0932241975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
0949741975870,000
1.040.000
Sim 0949741975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
0945941975870,000
1.040.000
Sim 0945941975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
0931241975960,000
1.150.000
Sim 0931241975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
0949841975960,000
1.150.000
Sim 0949841975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09015419751,000,000
1.200.000
Sim 0901541975 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09187419751,040,000
1.250.000
Sim 0918741975 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09372419751,040,000
1.250.000
Sim 0937241975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09378419751,040,000
1.250.000
Sim 0937841975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09337419751,040,000
1.250.000
Sim 0933741975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09067419751,040,000
1.250.000
Sim 0906741975 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09388419751,040,000
1.250.000
Sim 0938841975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09389419751,040,000
1.250.000
Sim 0938941975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09435419751,040,000
1.250.000
Sim 0943541975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09457419751,040,000
1.250.000
Sim 0945741975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09399419751,130,000
1.360.000
Sim 0939941975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09371419751,170,000
1.400.000
Sim 0937141975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09462419751,170,000
1.400.000
Sim 0946241975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09669419751,300,000
1.560.000
Sim 0966941975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09473419751,300,000
1.560.000
Sim 0947341975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09460419751,300,000
1.560.000
Sim 0946041975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09486419751,300,000
1.560.000
Sim 0948641975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09373419751,300,000
1.560.000
Sim 0937341975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09392419751,390,000
1.670.000
Sim 0939241975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09149419751,390,000
1.670.000
Sim 0914941975 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09054419751,480,000
1.780.000
Sim 0905441975 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09367419751,480,000
1.780.000
Sim 0936741975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09436419751,520,000
1.820.000
Sim 0943641975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09379419751,570,000
1.880.000
Sim 0937941975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09639419751,570,000
1.880.000
Sim 0963941975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09620419751,570,000
1.880.000
Sim 0962041975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09391419751,570,000
1.880.000
Sim 0939141975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09019419751,570,000
1.880.000
Sim 0901941975 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09648419751,650,000
1.980.000
Sim 0964841975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09485419751,740,000
2.090.000
Sim 0948541975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09334419751,740,000
2.090.000
Sim 0933441975 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09716419751,740,000
2.090.000
Sim 0971641975 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09668419751,740,000
2.090.000
Sim 0966841975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09691419751,740,000
2.090.000
Sim 0969141975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09471419751,740,000
2.090.000
Sim 0947141975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09732419751,740,000
2.090.000
Sim 0973241975 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09182419751,740,000
2.090.000
Sim 0918241975 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09193419751,830,000
2.200.000
Sim 0919341975 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09789419751,910,000
2.290.000
Sim 0978941975 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09619419751,910,000
2.290.000
Sim 0961941975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09813419751,910,000
2.290.000
Sim 0981341975 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09097419751,940,000
2.330.000
Sim 0909741975 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Mobifone
Đặt mua
09781419751,940,000
2.330.000
Sim 0978141975 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09690419751,940,000
2.330.000
Sim 0969041975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09786419751,960,000
2.350.000
Sim 0978641975 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09652419752,020,000
2.420.000
Sim 0965241975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09747419752,530,000
3.040.000
Sim 0974741975 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09839419752,530,000
3.040.000
Sim 0983941975 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09610419752,700,000
3.240.000
Sim 0961041975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09132419752,950,000
3.540.000
Sim 0913241975 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
09646419752,950,000
3.540.000
Sim 0964641975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09636419752,950,000
3.540.000
Sim 0963641975 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Viettel
Đặt mua
09469419752,950,000
3.540.000
Sim 0946941975 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41975 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1975 Ất Mão Mệnh Thủy, Đại khê thủy
Mệnh Thủy là biểu tượng mùa đông và biểu tượng nước nói chung (như cơn mưa lất phất hay giông bão cũng có thể là của hành Thủy). Mệnh Thủy là tượng trưng cho bản lĩnh, cho nghệ thuật và vẻ đẹp, Thủy có liên quan đến mọi thứ. Khi tích cực, Thủy thể hiện tính nuôi dưỡng, hỗ trợ một cách hiểu biết, là nguồn sống không thể thiếu tưới mát cây cối, vạn vật; Khi tiêu cực, Thủy biểu hiện ở sự hao mòn và kiệt quệ. Kết hợp với cảm xúc, Thủy gợi cho thấy nỗi sợ hãi, sự lo lắng và stress.
Người mạng Thủy giao tiếp tốt. Họ có khiếu ngoại giao và tài thuyết phục. Do nhạy cảm với tâm trạng người khác, họ sẵn sàng lắng nghe. Có trực giác tốt và giỏi thương lượng. Uyển chuyển và dễ thích nghi, họ nhìn sự vật theo quan điểm tổng thể.
Vạn vật thuộc hành này
Sông suối, ao hồ, màu xanh dương và màu đen, gương soi và kính, các đường uốn khúc, các hình uốn lượn, đài phun nước, hồ cá, tranh về nước.
Dựa vào ngũ hành chúng ta sẽ có những biện pháp sử dụng pháp khí, linh vật, vật phẩm thuộc ngũ hành tương sinh, tương khắc, sử dụng phương vị để giảm bớt những điều không may, tăng cường tài lộc may mắn, phúc lành cho từng người thuộc các mệnh Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.
Những người mệnh Thủy sinh năm :
Bính Tý – 1936, 1996 - Giản Hạ Thủy
Đinh Sửu – 1937, 1997 - Giản Hạ Thủy
Giáp Thân – 1944, 2004 - Tuyền Trung Thủy
Ất Dậu – 1945, 2005 - Tuyền Trung Thủy
Nhâm Thìn – 1952, 2012 - Trường Lưu Thủy
Quý Tỵ – 1953, 2013 - Trường Lưu Thủy
Bính Ngọ – 1966, 2026 - Thiên Hà Thủy
Đinh Mùi – 1967, 2027 - Thiên Hà Thủy
Giáp Dần – 1974, 2034 - Đại Khê Thủy
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Trung Quyền
  Đặt sim: 08818...73
  Vào lúc: 17:56 24/1/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01295...40
  Vào lúc: 17:52 24/1/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01669...17
  Vào lúc: 17:50 24/1/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08921...34
  Vào lúc: 17:46 24/1/2020

  Phạm Đức Tuấn
  Đặt sim: 09399...10
  Vào lúc: 17:43 24/1/2020

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 01267...73
  Vào lúc: 17:40 24/1/2020

  Hoàng Văn Tùng
  Đặt sim: 08932...95
  Vào lúc: 17:38 24/1/2020

  Trần Duy Hoàng
  Đặt sim: 08944...54
  Vào lúc: 17:35 24/1/2020

  Hoàng Đức Đăng
  Đặt sim: 08626...19
  Vào lúc: 17:32 24/1/2020

  Trần Chí Hung
  Đặt sim: 08683...36
  Vào lúc: 17:29 24/1/2020

  Huỳnh Chí Khoa
  Đặt sim: 01676...19
  Vào lúc: 17:25 24/1/2020

  Lê Chí Nhật
  Đặt sim: 01639...93
  Vào lúc: 17:22 24/1/2020

  Ngô Văn Tùng
  Đặt sim: 08684...62
  Vào lúc: 17:19 24/1/2020

  Trần Văn Ken
  Đặt sim: 09082...41
  Vào lúc: 17:16 24/1/2020

  Trần Đức An
  Đặt sim: 09828...21
  Vào lúc: 17:14 24/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.