sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 41980 Sim năm sinh 1980 Vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0949841980900,000
1.080.000
Sim 0949841980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09479419801,200,000
1.440.000
Sim 0947941980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09489419801,330,000
1.600.000
Sim 0948941980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09195419801,330,000
1.600.000
Sim 0919541980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09478419801,400,000
1.680.000
Sim 0947841980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09427419801,400,000
1.680.000
Sim 0942741980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09177419801,400,000
1.680.000
Sim 0917741980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09414419801,550,000
1.860.000
Sim 0941441980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09112419801,550,000
1.860.000
Sim 0911241980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09189419801,550,000
1.860.000
Sim 0918941980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09446419801,810,000
2.170.000
Sim 0944641980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09473419801,930,000
2.320.000
Sim 0947341980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09169419801,930,000
2.320.000
Sim 0916941980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09157419801,930,000
2.320.000
Sim 0915741980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09138419801,930,000
2.320.000
Sim 0913841980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09496419802,000,000
2.400.000
Sim 0949641980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09468419802,000,000
2.400.000
Sim 0946841980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09459419802,080,000
2.500.000
Sim 0945941980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09440419802,150,000
2.580.000
Sim 0944041980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09164419802,200,000
2.640.000
Sim 0916441980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09457419802,360,000
2.830.000
Sim 0945741980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09452419802,360,000
2.830.000
Sim 0945241980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09113419802,680,000
3.220.000
Sim 0911341980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09191419802,790,000
3.350.000
Sim 0919141980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09172419803,050,000
3.660.000
Sim 0917241980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09139419803,130,000
3.760.000
Sim 0913941980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09136419803,130,000
3.760.000
Sim 0913641980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09494419803,200,000
3.840.000
Sim 0949441980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09442419803,580,000
4.300.000
Sim 0944241980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09490419804,300,000
5.160.000
Sim 0949041980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09179419804,300,000
5.160.000
Sim 0917941980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09170419807,500,000
9.000.000
Sim 0917041980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
09198419809,700,000
11.640.000
Sim 0919841980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
094254198010,700,000
12.840.000
Sim 0942541980 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
0832841980690,000
830.000
Sim 0832841980 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
0845141980760,000
910.000
Sim 0845141980 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
0835341980950,000
1.140.000
Sim 0835341980 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08531419801,040,000
1.250.000
Sim 0853141980 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08359419801,040,000
1.250.000
Sim 0835941980 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08156419801,060,000
1.270.000
Sim 0815641980 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08128419801,150,000
1.380.000
Sim 0812841980 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08331419801,180,000
1.420.000
Sim 0833141980 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08549419801,200,000
1.440.000
Sim 0854941980 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08194419801,200,000
1.440.000
Sim 0819441980 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08185419801,250,000
1.500.000
Sim 0818541980 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08561419801,250,000
1.500.000
Sim 0856141980 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08566419801,250,000
1.500.000
Sim 0856641980 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08375419801,370,000
1.640.000
Sim 0837541980 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08321419801,370,000
1.640.000
Sim 0832141980 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08259419801,400,000
1.680.000
Sim 0825941980 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08891419801,550,000
1.860.000
Sim 0889141980 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08896419801,550,000
1.860.000
Sim 0889641980 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08886419801,550,000
1.860.000
Sim 0888641980 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08887419801,550,000
1.860.000
Sim 0888741980 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08883419801,550,000
1.860.000
Sim 0888341980 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08885419801,550,000
1.860.000
Sim 0888541980 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08889419801,550,000
1.860.000
Sim 0888941980 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08532419801,600,000
1.920.000
Sim 0853241980 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08569419801,700,000
2.040.000
Sim 0856941980 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08298419801,700,000
2.040.000
Sim 0829841980 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08299419801,700,000
2.040.000
Sim 0829941980 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08263419801,700,000
2.040.000
Sim 0826341980 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
08133419801,700,000
2.040.000
Sim 0813341980 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41980 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Dương
  Đặt sim: 09193...46
  Vào lúc: 14:55 28/11/2021

  Trần Chí Khánh
  Đặt sim: 09079...60
  Vào lúc: 14:53 28/11/2021

  Ngô Đức Lập
  Đặt sim: 01213...35
  Vào lúc: 14:50 28/11/2021

  Lê Minh Lâm
  Đặt sim: 09314...18
  Vào lúc: 14:47 28/11/2021

  Trần Trung Hòa
  Đặt sim: 09645...18
  Vào lúc: 14:43 28/11/2021

  Nguyễn Chí Thế
  Đặt sim: 09735...58
  Vào lúc: 14:40 28/11/2021

  Lê Ngọc Chi
  Đặt sim: 09618...20
  Vào lúc: 14:37 28/11/2021

  Nguyễn Đức Bách
  Đặt sim: 01638...31
  Vào lúc: 14:34 28/11/2021

  Ngô Ngọc Nhàn
  Đặt sim: 01636...98
  Vào lúc: 14:32 28/11/2021

  Trần Diệp Thơ
  Đặt sim: 09371...62
  Vào lúc: 14:28 28/11/2021

  Huỳnh Chí Chiến
  Đặt sim: 01281...18
  Vào lúc: 14:25 28/11/2021

  Ngô Đức Lực
  Đặt sim: 01248...49
  Vào lúc: 14:22 28/11/2021

  Nguyễn Chí Đăng
  Đặt sim: 09736...93
  Vào lúc: 14:19 28/11/2021

  Phạm Minh Tuyên
  Đặt sim: 09062...66
  Vào lúc: 14:17 28/11/2021

  Ngô Chí Vinh
  Đặt sim: 08616...57
  Vào lúc: 14:14 28/11/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.