sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 41991 Sim năm sinh 1991 Đầu Số 08 Vinaphone , Sim 08*41991

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09176419912,190,000
2.630.000
Sim 0917641991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
09173419913,200,000
3.840.000
Sim 0917341991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
09183419913,490,000
4.190.000
Sim 0918341991 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
09448419915,500,000
6.600.000
Sim 0944841991 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0849841991800,000
960.000
Sim 0849841991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0849541991800,000
960.000
Sim 0849541991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0849341991800,000
960.000
Sim 0849341991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0849641991800,000
960.000
Sim 0849641991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0847241991890,000
1.070.000
Sim 0847241991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0842541991950,000
1.140.000
Sim 0842541991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0815641991990,000
1.190.000
Sim 0815641991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0857241991990,000
1.190.000
Sim 0857241991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0848341991990,000
1.190.000
Sim 0848341991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0847341991990,000
1.190.000
Sim 0847341991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0847141991990,000
1.190.000
Sim 0847141991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0843541991990,000
1.190.000
Sim 0843541991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0845641991990,000
1.190.000
Sim 0845641991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0845141991990,000
1.190.000
Sim 0845141991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0848141991990,000
1.190.000
Sim 0848141991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0846541991990,000
1.190.000
Sim 0846541991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0847641991990,000
1.190.000
Sim 0847641991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0843841991990,000
1.190.000
Sim 0843841991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0845941991990,000
1.190.000
Sim 0845941991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
0846841991990,000
1.190.000
Sim 0846841991 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08549419911,200,000
1.440.000
Sim 0854941991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08597419911,330,000
1.600.000
Sim 0859741991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08596419911,330,000
1.600.000
Sim 0859641991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08595419911,330,000
1.600.000
Sim 0859541991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08593419911,330,000
1.600.000
Sim 0859341991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08591419911,330,000
1.600.000
Sim 0859141991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08589419911,330,000
1.600.000
Sim 0858941991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08587419911,330,000
1.600.000
Sim 0858741991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08586419911,330,000
1.600.000
Sim 0858641991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08582419911,330,000
1.600.000
Sim 0858241991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08579419911,330,000
1.600.000
Sim 0857941991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08576419911,330,000
1.600.000
Sim 0857641991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08575419911,330,000
1.600.000
Sim 0857541991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08573419911,330,000
1.600.000
Sim 0857341991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08569419911,330,000
1.600.000
Sim 0856941991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08567419911,330,000
1.600.000
Sim 0856741991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08563419911,330,000
1.600.000
Sim 0856341991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08558419911,330,000
1.600.000
Sim 0855841991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08551419911,330,000
1.600.000
Sim 0855141991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08548419911,330,000
1.600.000
Sim 0854841991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08547419911,330,000
1.600.000
Sim 0854741991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08546419911,330,000
1.600.000
Sim 0854641991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08543419911,330,000
1.600.000
Sim 0854341991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08542419911,330,000
1.600.000
Sim 0854241991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08538419911,330,000
1.600.000
Sim 0853841991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08537419911,330,000
1.600.000
Sim 0853741991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08536419911,330,000
1.600.000
Sim 0853641991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08535419911,330,000
1.600.000
Sim 0853541991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08531419911,330,000
1.600.000
Sim 0853141991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08395419911,330,000
1.600.000
Sim 0839541991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08393419911,330,000
1.600.000
Sim 0839341991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08382419911,330,000
1.600.000
Sim 0838241991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08381419911,330,000
1.600.000
Sim 0838141991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08375419911,330,000
1.600.000
Sim 0837541991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08363419911,330,000
1.600.000
Sim 0836341991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08362419911,330,000
1.600.000
Sim 0836241991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08359419911,330,000
1.600.000
Sim 0835941991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08358419911,330,000
1.600.000
Sim 0835841991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
08357419911,330,000
1.600.000
Sim 0835741991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Tuấn
  Đặt sim: 01660...78
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Chí Hiếu
  Đặt sim: 01641...61
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Duy Vũ
  Đặt sim: 01677...91
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 08888...96
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Hoàng Duy Hoàng
  Đặt sim: 08938...41
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Nguyễn Diệp Tuyết
  Đặt sim: 08918...82
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Lê Đức Khang
  Đặt sim: 09091...31
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Hoàng Duy Bách
  Đặt sim: 01298...25
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Ngô Đức Khoa
  Đặt sim: 01215...85
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Ngô Thị Thy
  Đặt sim: 01262...87
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Nguyễn Kiều Bình
  Đặt sim: 01627...15
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Phan Đức Long
  Đặt sim: 08685...80
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Hoàng Duy Việt
  Đặt sim: 01662...38
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Nguyễn Đức Hảo
  Đặt sim: 01259...93
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Nguyễn Chí Đạt
  Đặt sim: 09727...43
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.