sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 4555 Sim tam hoa 555 Đầu Số 08 Tam Hoa Không lỗi dính 7 , Sim 08*4555

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08264945551,130,000
1.360.000
Sim 0826494555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08130845551,170,000
1.400.000
Sim 0813084555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08258945551,170,000
1.400.000
Sim 0825894555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08135845551,170,000
1.400.000
Sim 0813584555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08162845551,170,000
1.400.000
Sim 0816284555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08163945551,170,000
1.400.000
Sim 0816394555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08165945551,170,000
1.400.000
Sim 0816594555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08129545551,170,000
1.400.000
Sim 0812954555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08223945551,170,000
1.400.000
Sim 0822394555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08380845551,170,000
1.400.000
Sim 0838084555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08359845551,170,000
1.400.000
Sim 0835984555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08592545551,170,000
1.400.000
Sim 0859254555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08251845551,170,000
1.400.000
Sim 0825184555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08225845551,170,000
1.400.000
Sim 0822584555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08395845551,170,000
1.400.000
Sim 0839584555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08521545551,170,000
1.400.000
Sim 0852154555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08525845551,170,000
1.400.000
Sim 0852584555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08190545551,170,000
1.400.000
Sim 0819054555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08190845551,170,000
1.400.000
Sim 0819084555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08536845551,170,000
1.400.000
Sim 0853684555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08120845551,170,000
1.400.000
Sim 0812084555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08252845551,170,000
1.400.000
Sim 0825284555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08596845551,170,000
1.400.000
Sim 0859684555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08530545551,170,000
1.400.000
Sim 0853054555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08220945551,170,000
1.400.000
Sim 0822094555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08233945551,170,000
1.400.000
Sim 0823394555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08292845551,170,000
1.400.000
Sim 0829284555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08236945551,170,000
1.400.000
Sim 0823694555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08139845551,170,000
1.400.000
Sim 0813984555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08526845551,170,000
1.400.000
Sim 0852684555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08191845551,170,000
1.400.000
Sim 0819184555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08192545551,170,000
1.400.000
Sim 0819254555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08153945551,170,000
1.400.000
Sim 0815394555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08263945551,170,000
1.400.000
Sim 0826394555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08223845551,170,000
1.400.000
Sim 0822384555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08291845551,170,000
1.400.000
Sim 0829184555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08291545551,170,000
1.400.000
Sim 0829154555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08290945551,170,000
1.400.000
Sim 0829094555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08235945551,170,000
1.400.000
Sim 0823594555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08320845551,170,000
1.400.000
Sim 0832084555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08162945551,170,000
1.400.000
Sim 0816294555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08129845551,170,000
1.400.000
Sim 0812984555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08582845551,170,000
1.400.000
Sim 0858284555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08261945551,170,000
1.400.000
Sim 0826194555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08321845551,170,000
1.400.000
Sim 0832184555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08133845551,170,000
1.400.000
Sim 0813384555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08160845551,170,000
1.400.000
Sim 0816084555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08161845551,170,000
1.400.000
Sim 0816184555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08280545551,170,000
1.400.000
Sim 0828054555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08529545551,170,000
1.400.000
Sim 0852954555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08595845551,170,000
1.400.000
Sim 0859584555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08195945551,170,000
1.400.000
Sim 0819594555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08231545551,170,000
1.400.000
Sim 0823154555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08529845551,170,000
1.400.000
Sim 0852984555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08351845551,170,000
1.400.000
Sim 0835184555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08353845551,170,000
1.400.000
Sim 0835384555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08253845551,170,000
1.400.000
Sim 0825384555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08260945551,170,000
1.400.000
Sim 0826094555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08539845551,170,000
1.400.000
Sim 0853984555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08152945551,170,000
1.400.000
Sim 0815294555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08169145551,170,000
1.400.000
Sim 0816914555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08269845551,170,000
1.400.000
Sim 0826984555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
08325845551,170,000
1.400.000
Sim 0832584555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4555 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.