sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 5000 Sim tam hoa 000 Vinaphone Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09193750001,330,000
1.600.000
Sim 0919375000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09196250001,330,000
1.600.000
Sim 0919625000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09120950001,550,000
1.860.000
Sim 0912095000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09199050001,660,000
1.990.000
Sim 0919905000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09183150001,850,000
2.220.000
Sim 0918315000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09171550002,000,000
2.400.000
Sim 0917155000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09166750002,080,000
2.500.000
Sim 0916675000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09123750002,080,000
2.500.000
Sim 0912375000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09176850002,080,000
2.500.000
Sim 0917685000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09139650002,300,000
2.760.000
Sim 0913965000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09128250002,300,000
2.760.000
Sim 0912825000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09122950002,380,000
2.860.000
Sim 0912295000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09126350002,380,000
2.860.000
Sim 0912635000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09133750002,400,000
2.880.000
Sim 0913375000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09110150002,600,000
3.120.000
Sim 0911015000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09118250002,680,000
3.220.000
Sim 0911825000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09163550002,700,000
3.240.000
Sim 0916355000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09127950002,830,000
3.400.000
Sim 0912795000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09126950002,830,000
3.400.000
Sim 0912695000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09161950002,830,000
3.400.000
Sim 0916195000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09121950002,830,000
3.400.000
Sim 0912195000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09161850002,830,000
3.400.000
Sim 0916185000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09139250002,830,000
3.400.000
Sim 0913925000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09138750002,830,000
3.400.000
Sim 0913875000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09119850002,900,000
3.480.000
Sim 0911985000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09111950003,580,000
4.300.000
Sim 0911195000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09165850005,100,000
6.120.000
Sim 0916585000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09131250006,500,000
7.800.000
Sim 0913125000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
09115650008,000,000
9.600.000
Sim 0911565000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
091656500012,000,000
14.400.000
Sim 0916565000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0838195000620,000
740.000
Sim 0838195000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0839735000620,000
740.000
Sim 0839735000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0832815000660,000
790.000
Sim 0832815000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0832625000660,000
790.000
Sim 0832625000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0815755000690,000
830.000
Sim 0815755000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0817885000690,000
830.000
Sim 0817885000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0826965000690,000
830.000
Sim 0826965000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0823065000720,000
860.000
Sim 0823065000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0829305000720,000
860.000
Sim 0829305000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0857065000720,000
860.000
Sim 0857065000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0837515000760,000
910.000
Sim 0837515000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0822105000870,000
1.040.000
Sim 0822105000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0839395000890,000
1.070.000
Sim 0839395000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0823615000890,000
1.070.000
Sim 0823615000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0838065000890,000
1.070.000
Sim 0838065000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0838165000890,000
1.070.000
Sim 0838165000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0839165000890,000
1.070.000
Sim 0839165000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0837175000890,000
1.070.000
Sim 0837175000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0835185000890,000
1.070.000
Sim 0835185000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0836185000890,000
1.070.000
Sim 0836185000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0836215000890,000
1.070.000
Sim 0836215000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0832215000890,000
1.070.000
Sim 0832215000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0838215000890,000
1.070.000
Sim 0838215000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0838265000890,000
1.070.000
Sim 0838265000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0839285000890,000
1.070.000
Sim 0839285000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0833285000890,000
1.070.000
Sim 0833285000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0836285000890,000
1.070.000
Sim 0836285000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0836295000890,000
1.070.000
Sim 0836295000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0835295000890,000
1.070.000
Sim 0835295000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0836315000890,000
1.070.000
Sim 0836315000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0835315000890,000
1.070.000
Sim 0835315000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0835395000890,000
1.070.000
Sim 0835395000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
0838615000890,000
1.070.000
Sim 0838615000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5000 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Kim Dương
  Đặt sim: 09362...76
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Phan Đức Hải
  Đặt sim: 09153...37
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Văn Hiển
  Đặt sim: 09146...93
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 09356...81
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Tường Nhàn
  Đặt sim: 09776...16
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01687...49
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Trung Luân
  Đặt sim: 08816...27
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Duy Hung
  Đặt sim: 01214...12
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Trần Kim Thi
  Đặt sim: 09813...47
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Nguyễn Kim Nguyệt
  Đặt sim: 08841...23
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 01643...56
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Minh Thái
  Đặt sim: 01679...51
  Vào lúc: 22:22 16/10/2021

  Ngô Minh Tiến
  Đặt sim: 01292...16
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 09751...58
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Huỳnh Văn Nam
  Đặt sim: 01296...78
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.