sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 52007 Sim năm sinh 2007 Vietnamobile Năm 2007 Đinh Hợi Mệnh Thổ, Ốc thượng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0584152007500,000
600.000
Sim 0584152007 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0585952007500,000
600.000
Sim 0585952007 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0586052007500,000
600.000
Sim 0586052007 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0586952007500,000
600.000
Sim 0586952007 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0587552007500,000
600.000
Sim 0587552007 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0562252007500,000
600.000
Sim 0562252007 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0564552007500,000
600.000
Sim 0564552007 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0566052007500,000
600.000
Sim 0566052007 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0566152007500,000
600.000
Sim 0566152007 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0566252007500,000
600.000
Sim 0566252007 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0566352007500,000
600.000
Sim 0566352007 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0566452007500,000
600.000
Sim 0566452007 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0566552007500,000
600.000
Sim 0566552007 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0566652007500,000
600.000
Sim 0566652007 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0566752007500,000
600.000
Sim 0566752007 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0927452007500,000
600.000
Sim 0927452007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0924352007700,000
840.000
Sim 0924352007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0923852007700,000
840.000
Sim 0923852007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0926852007700,000
840.000
Sim 0926852007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0927852007700,000
840.000
Sim 0927852007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0926752007750,000
900.000
Sim 0926752007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0925652007750,000
900.000
Sim 0925652007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0928252007750,000
900.000
Sim 0928252007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0929652007750,000
900.000
Sim 0929652007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0929352007750,000
900.000
Sim 0929352007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0924752007750,000
900.000
Sim 0924752007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0925152007750,000
900.000
Sim 0925152007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0925952007750,000
900.000
Sim 0925952007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0584752007800,000
960.000
Sim 0584752007 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
0582352007900,000
1.080.000
Sim 0582352007 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
05683520071,000,000
1.200.000
Sim 0568352007 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09218520071,200,000
1.440.000
Sim 0921852007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09284520071,430,000
1.720.000
Sim 0928452007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09231520071,500,000
1.800.000
Sim 0923152007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09257520071,520,000
1.820.000
Sim 0925752007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09266520071,520,000
1.820.000
Sim 0926652007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09298520071,560,000
1.870.000
Sim 0929852007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
05888520071,650,000
1.980.000
Sim 0588852007 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09219520071,950,000
2.340.000
Sim 0921952007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09221520071,950,000
2.340.000
Sim 0922152007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09261520072,000,000
2.400.000
Sim 0926152007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09236520072,000,000
2.400.000
Sim 0923652007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09294520072,300,000
2.760.000
Sim 0929452007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09297520072,300,000
2.760.000
Sim 0929752007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09237520072,300,000
2.760.000
Sim 0923752007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09279520072,300,000
2.760.000
Sim 0927952007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09262520072,400,000
2.880.000
Sim 0926252007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09286520072,400,000
2.880.000
Sim 0928652007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09292520072,400,000
2.880.000
Sim 0929252007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09291520072,400,000
2.880.000
Sim 0929152007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09275520072,200,000
2.640.000
Sim 0927552007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
05878520072,550,000
3.060.000
Sim 0587852007 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09220520072,500,000
3.000.000
Sim 0922052007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09223520072,500,000
3.000.000
Sim 0922352007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09226520073,000,000
3.600.000
Sim 0922652007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09276520074,000,000
4.800.000
Sim 0927652007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
09255520078,190,000
9.830.000
Sim 0925552007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
092605200715,000,000
18.000.000
Sim 0926052007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
092405200715,000,000
18.000.000
Sim 0924052007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
092805200715,000,000
18.000.000
Sim 0928052007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua
092905200717,500,000
21.000.000
Sim 0929052007 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52007 Vietnamobile
Đặt mua

KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006. Đầu số Vietnamobile bao gồm: 092, 056 , 058
Sim số đẹp Vietnamobile
Năm 2007 Đinh Hợi Mệnh Thổ, Ốc thượng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006.Đầu số Vietnamobile có đầu 10 số là 092, và đầu 11 số là 0188 chuyển sang đầu 10 số là đầu số 058, đầu 11 số 0186 chuyển sang đầu 10 số là đầu 056
Các gói cước và sim của Vietnamobile : Sim 4G, 3G, USB 20 , USB 50 , USB 100, SIÊU THÁNH SIM, Gói P75, Gói P150, Gói vEasy ,Gói vflex,Gói Ott Facebook
- Với các đầu số đã được cấp phép bao gồm sim 092, 018. Nhà mạng trẻ Vietnammobile đã đánh dấu sự có mặt của mình bằng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: phân phối hàng loạt sim số đẹp Vietnammobile , sim phong thủy Vietnammobile, sim lục quý Vietnamobile, sim ngũ quý Vietnamobile, sim lộc phát Vietnamobile, sim thần tài Vietnamobile, sim ông địa Vietnamobile, sim tiến đơn Vietnamobile, sim tiến đôi Vietnamobile, sim taxi Vietnamobile, sim lặp Vietnamobile, sim kép Vietnamobile, sim đối Vietnamobile, sim đảo Vietnamobile, sim gánh Vietnamobile, sim năm sinh Vietnamobile, sim đầu số cổ Vietnamobile, sim tam hoa Vietnamobile hàng loạt. .. và đem về một lượng khách hàng khá ấn tượng. Điều đó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của Vietnammobile trong việc đem lại cho thị trường viễn thông Việt Nam thêm phần sôi động, nhiều sắc màu và đặc biệt sim số đẹp vietnammobile giờ đây đã trở thành sự lựa chọn thông minh của hàng triệu khách hàng.


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Hạ
  Đặt sim: 01224...37
  Vào lúc: 12:56 17/8/2022

  Ngô Chí Bách
  Đặt sim: 09324...96
  Vào lúc: 12:52 17/8/2022

  Nguyễn Văn Hoàng
  Đặt sim: 01245...49
  Vào lúc: 12:49 17/8/2022

  Nguyễn Trung Tuân
  Đặt sim: 01625...71
  Vào lúc: 12:47 17/8/2022

  Phan Tường Nhi
  Đặt sim: 01629...40
  Vào lúc: 12:43 17/8/2022

  Ngô Minh Tuấn
  Đặt sim: 01262...84
  Vào lúc: 12:40 17/8/2022

  Nguyễn Duy Lực
  Đặt sim: 01254...90
  Vào lúc: 12:37 17/8/2022

  Nguyễn Nhã Thư
  Đặt sim: 01622...36
  Vào lúc: 12:35 17/8/2022

  Ngô Minh Long
  Đặt sim: 01263...81
  Vào lúc: 12:31 17/8/2022

  Huỳnh Thị Thơ
  Đặt sim: 01253...49
  Vào lúc: 12:29 17/8/2022

  Nguyễn Ngọc Nhàn
  Đặt sim: 01259...56
  Vào lúc: 12:25 17/8/2022

  Nguyễn Minh An
  Đặt sim: 08824...30
  Vào lúc: 12:23 17/8/2022

  Hoàng Minh Lâm
  Đặt sim: 09755...14
  Vào lúc: 12:19 17/8/2022

  Nguyễn Duy Tiến
  Đặt sim: 01692...91
  Vào lúc: 12:17 17/8/2022

  Phan Duy Nguyên
  Đặt sim: 09336...82
  Vào lúc: 12:14 17/8/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.