sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 61991 Sim năm sinh 1991 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09073619914,540,000
5.450.000
Sim 0907361991 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Mobifone
Đặt mua
09335619916,000,000
7.200.000
Sim 0933561991 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Mobifone
Đặt mua
09790619917,420,000
8.900.000
Sim 0979061991 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Viettel
Đặt mua
09673619918,500,000
10.200.000
Sim 0967361991 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Viettel
Đặt mua
097896199110,000,000
12.000.000
Sim 0978961991 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Viettel
Đặt mua
096606199112,500,000
15.000.000
Sim 0966061991 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Viettel
Đặt mua
096156199113,700,000
16.440.000
Sim 0961561991 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Viettel
Đặt mua
096136199113,700,000
16.440.000
Sim 0961361991 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Viettel
Đặt mua
098916199114,900,000
17.880.000
Sim 0989161991 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Viettel
Đặt mua
096106199115,800,000
18.960.000
Sim 0961061991 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Viettel
Đặt mua
098666199158,000,000
69.600.000
Sim 0986661991 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Viettel
Đặt mua
08579619911,330,000
1.600.000
Sim 0857961991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08297619911,330,000
1.600.000
Sim 0829761991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08287619911,330,000
1.600.000
Sim 0828761991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08277619911,330,000
1.600.000
Sim 0827761991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08273619911,330,000
1.600.000
Sim 0827361991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08267619911,330,000
1.600.000
Sim 0826761991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08237619911,330,000
1.600.000
Sim 0823761991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08597619911,330,000
1.600.000
Sim 0859761991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08587619911,330,000
1.600.000
Sim 0858761991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08195619911,330,000
1.600.000
Sim 0819561991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08172619911,330,000
1.600.000
Sim 0817261991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08152619911,330,000
1.600.000
Sim 0815261991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08139619911,330,000
1.600.000
Sim 0813961991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08132619911,330,000
1.600.000
Sim 0813261991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08572619911,330,000
1.600.000
Sim 0857261991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08557619911,330,000
1.600.000
Sim 0855761991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08539619911,330,000
1.600.000
Sim 0853961991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08537619911,330,000
1.600.000
Sim 0853761991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08533619911,330,000
1.600.000
Sim 0853361991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08387619911,330,000
1.600.000
Sim 0838761991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08373619911,330,000
1.600.000
Sim 0837361991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08370619911,330,000
1.600.000
Sim 0837061991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08295619911,330,000
1.600.000
Sim 0829561991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08352619911,330,000
1.600.000
Sim 0835261991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08359619911,330,000
1.600.000
Sim 0835961991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08385619911,330,000
1.600.000
Sim 0838561991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08591619911,330,000
1.600.000
Sim 0859161991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08593619911,330,000
1.600.000
Sim 0859361991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08573619911,400,000
1.680.000
Sim 0857361991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08279619911,400,000
1.680.000
Sim 0827961991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08576619911,400,000
1.680.000
Sim 0857661991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08173619911,400,000
1.680.000
Sim 0817361991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08530619911,480,000
1.780.000
Sim 0853061991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08178619911,550,000
1.860.000
Sim 0817861991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08255619911,600,000
1.920.000
Sim 0825561991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08563619911,600,000
1.920.000
Sim 0856361991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08137619911,600,000
1.920.000
Sim 0813761991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08570619911,700,000
2.040.000
Sim 0857061991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08272619911,700,000
2.040.000
Sim 0827261991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08278619911,700,000
2.040.000
Sim 0827861991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08378619911,700,000
2.040.000
Sim 0837861991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08532619911,760,000
2.110.000
Sim 0853261991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08692619912,000,000
2.400.000
Sim 0869261991 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Viettel
Đặt mua
08136619912,000,000
2.400.000
Sim 0813661991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08592619912,080,000
2.500.000
Sim 0859261991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08191619912,080,000
2.500.000
Sim 0819161991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08990619912,080,000
2.500.000
Sim 0899061991 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Mobifone
Đặt mua
08335619912,190,000
2.630.000
Sim 0833561991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08657619912,200,000
2.640.000
Sim 0865761991 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Viettel
Đặt mua
08275619912,300,000
2.760.000
Sim 0827561991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08289619912,400,000
2.880.000
Sim 0828961991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08982619912,450,000
2.940.000
Sim 0898261991 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Thị Nhàn
  Đặt sim: 01237...77
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Ngô Minh Nguyên
  Đặt sim: 01652...90
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Phạm Văn Anh
  Đặt sim: 01290...81
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Trần Văn An
  Đặt sim: 01286...93
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Trần Chí Cường
  Đặt sim: 01273...85
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Ngô Thị Nhàn
  Đặt sim: 09632...98
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Nguyễn Văn Quỳnh
  Đặt sim: 09038...40
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Phạm Văn Long
  Đặt sim: 01292...33
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Nguyễn Thị Nhân
  Đặt sim: 08635...59
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Trần Minh Tuấn
  Đặt sim: 09620...50
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Hoàng Đức Thắng
  Đặt sim: 08877...82
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Phạm Minh Hoàng
  Đặt sim: 01684...63
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Nguyễn Đức Long
  Đặt sim: 09731...42
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 01232...54
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Phan Đức Khôi
  Đặt sim: 01641...86
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.