sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 62007 Sim năm sinh 2007 Năm Sinh Năm 2007 Đinh Hợi Mệnh Thổ, Ốc thượng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09018620071,100,000
1.320.000
Sim 0901862007 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09038620071,100,000
1.320.000
Sim 0903862007 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09013620071,100,000
1.320.000
Sim 0901362007 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09099620071,100,000
1.320.000
Sim 0909962007 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09031620071,100,000
1.320.000
Sim 0903162007 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09321620071,100,000
1.320.000
Sim 0932162007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09311620071,100,000
1.320.000
Sim 0931162007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09314620071,100,000
1.320.000
Sim 0931462007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09384620071,180,000
1.420.000
Sim 0938462007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09495620071,300,000
1.560.000
Sim 0949562007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09351620071,430,000
1.720.000
Sim 0935162007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09341620071,500,000
1.800.000
Sim 0934162007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09491620071,500,000
1.800.000
Sim 0949162007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09477620071,600,000
1.920.000
Sim 0947762007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09374620071,450,000
1.740.000
Sim 0937462007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09434620071,900,000
2.280.000
Sim 0943462007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09471620071,900,000
2.280.000
Sim 0947162007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09370620072,000,000
2.400.000
Sim 0937062007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09874620072,000,000
2.400.000
Sim 0987462007 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09072620072,000,000
2.400.000
Sim 0907262007 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09373620071,750,000
2.100.000
Sim 0937362007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09318620072,200,000
2.640.000
Sim 0931862007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09015620072,000,000
2.400.000
Sim 0901562007 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09315620072,500,000
3.000.000
Sim 0931562007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09324620072,750,000
3.300.000
Sim 0932462007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09375620072,600,000
3.120.000
Sim 0937562007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09382620072,800,000
3.360.000
Sim 0938262007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09389620072,800,000
3.360.000
Sim 0938962007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09674620073,000,000
3.600.000
Sim 0967462007 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09445620073,000,000
3.600.000
Sim 0944562007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09338620072,500,000
3.000.000
Sim 0933862007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09331620072,500,000
3.000.000
Sim 0933162007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09794620073,500,000
4.200.000
Sim 0979462007 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09481620073,500,000
4.200.000
Sim 0948162007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09433620073,500,000
4.200.000
Sim 0943362007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09443620073,500,000
4.200.000
Sim 0944362007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09647620073,500,000
4.200.000
Sim 0964762007 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09486620073,500,000
4.200.000
Sim 0948662007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09651620073,300,000
3.960.000
Sim 0965162007 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09446620073,700,000
4.440.000
Sim 0944662007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09470620073,800,000
4.560.000
Sim 0947062007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09411620073,800,000
4.560.000
Sim 0941162007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09694620073,500,000
4.200.000
Sim 0969462007 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09474620073,500,000
4.200.000
Sim 0947462007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09472620073,500,000
4.200.000
Sim 0947262007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09440620074,500,000
5.400.000
Sim 0944062007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09496620074,500,000
5.400.000
Sim 0949662007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09427620074,500,000
5.400.000
Sim 0942762007 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09387620074,500,000
5.400.000
Sim 0938762007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09670620074,800,000
5.760.000
Sim 0967062007 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09648620074,800,000
5.760.000
Sim 0964862007 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09857620075,000,000
6.000.000
Sim 0985762007 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09088620075,000,000
6.000.000
Sim 0908862007 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09629620075,000,000
6.000.000
Sim 0962962007 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09613620075,000,000
6.000.000
Sim 0961362007 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09714620075,000,000
6.000.000
Sim 0971462007 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09153620074,500,000
5.400.000
Sim 0915362007 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09398620075,000,000
6.000.000
Sim 0939862007 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Mobifone
Đặt mua
09184620075,000,000
6.000.000
Sim 0918462007 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09113620076,000,000
7.200.000
Sim 0911362007 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Vinaphone
Đặt mua
09871620076,000,000
7.200.000
Sim 0987162007 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09619620075,100,000
6.120.000
Sim 0961962007 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
09773620076,000,000
7.200.000
Sim 0977362007 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62007 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2007 Đinh Hợi Mệnh Thổ, Ốc thượng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Chí Long
  Đặt sim: 08912...35
  Vào lúc: 13:56 17/8/2022

  Ngô Chí Sơn
  Đặt sim: 08941...92
  Vào lúc: 13:52 17/8/2022

  Hoàng Thị Hồng
  Đặt sim: 09737...90
  Vào lúc: 13:50 17/8/2022

  Ngô Chí Khôi
  Đặt sim: 01222...64
  Vào lúc: 13:47 17/8/2022

  Trần Minh Thái
  Đặt sim: 01225...86
  Vào lúc: 13:43 17/8/2022

  Trần Văn Tùng
  Đặt sim: 01657...87
  Vào lúc: 13:41 17/8/2022

  Nguyễn Minh Khoa
  Đặt sim: 08644...37
  Vào lúc: 13:37 17/8/2022

  Trần Trung Tuân
  Đặt sim: 01667...57
  Vào lúc: 13:34 17/8/2022

  Ngô Minh Bảo
  Đặt sim: 01681...41
  Vào lúc: 13:31 17/8/2022

  Nguyễn Thục Hồng
  Đặt sim: 01626...90
  Vào lúc: 13:29 17/8/2022

  Lê Minh Nguyên
  Đặt sim: 01662...14
  Vào lúc: 13:26 17/8/2022

  Nguyễn Chí Cương
  Đặt sim: 01656...81
  Vào lúc: 13:23 17/8/2022

  Nguyễn Thị Linh
  Đặt sim: 09333...78
  Vào lúc: 13:20 17/8/2022

  Phạm Minh Nhật
  Đặt sim: 01296...20
  Vào lúc: 13:16 17/8/2022

  Ngô Đức Khôi
  Đặt sim: 08847...87
  Vào lúc: 13:14 17/8/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.