sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 641997 Sim năm sinh 1997 Đầu Số 078 Mobifone Năm Sinh , Sim 078*641997

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09346419971,500,000
1.800.000
Sim 0934641997 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
09336419971,600,000
1.920.000
Sim 0933641997 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
09136419972,000,000
2.400.000
Sim 0913641997 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
09496419972,200,000
2.640.000
Sim 0949641997 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
09356419972,500,000
3.000.000
Sim 0935641997 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
09076419972,500,000
3.000.000
Sim 0907641997 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
09376419972,300,000
2.760.000
Sim 0937641997 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
09446419973,000,000
3.600.000
Sim 0944641997 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
09366419973,500,000
4.200.000
Sim 0936641997 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
09016419973,800,000
4.560.000
Sim 0901641997 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
09316419973,500,000
4.200.000
Sim 0931641997 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
09196419974,400,000
5.280.000
Sim 0919641997 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
09486419974,800,000
5.760.000
Sim 0948641997 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
09716419975,000,000
6.000.000
Sim 0971641997 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
09116419975,000,000
6.000.000
Sim 0911641997 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
09416419975,500,000
6.600.000
Sim 0941641997 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
09776419976,000,000
7.200.000
Sim 0977641997 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
09736419976,000,000
7.200.000
Sim 0973641997 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
09616419977,000,000
8.400.000
Sim 0961641997 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
09816419977,000,000
8.400.000
Sim 0981641997 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
09146419977,000,000
8.400.000
Sim 0914641997 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
098964199710,000,000
12.000.000
Sim 0989641997 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
08496419971,620,000
1.940.000
Sim 0849641997 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08176419971,000,000
1.200.000
Sim 0817641997 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08186419971,000,000
1.200.000
Sim 0818641997 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08196419971,000,000
1.200.000
Sim 0819641997 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08246419971,000,000
1.200.000
Sim 0824641997 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08256419971,000,000
1.200.000
Sim 0825641997 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08166419971,000,000
1.200.000
Sim 0816641997 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08296419971,000,000
1.200.000
Sim 0829641997 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08286419971,000,000
1.200.000
Sim 0828641997 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08266419971,000,000
1.200.000
Sim 0826641997 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08376419971,000,000
1.200.000
Sim 0837641997 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08536419971,000,000
1.200.000
Sim 0853641997 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08566419971,000,000
1.200.000
Sim 0856641997 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08596419971,000,000
1.200.000
Sim 0859641997 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08136419971,000,000
1.200.000
Sim 0813641997 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08156419971,000,000
1.200.000
Sim 0815641997 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08456419971,620,000
1.940.000
Sim 0845641997 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08386419971,500,000
1.800.000
Sim 0838641997 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08896419971,800,000
2.160.000
Sim 0889641997 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08996419972,530,000
3.040.000
Sim 0899641997 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
08336419972,800,000
3.360.000
Sim 0833641997 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vinaphone
Đặt mua
08696419974,000,000
4.800.000
Sim 0869641997 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
0582641997990,000
1.190.000
Sim 0582641997 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vietnamobile
Đặt mua
0706641997900,000
1.080.000
Sim 0706641997 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
07856419971,060,000
1.270.000
Sim 0785641997 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
07886419971,500,000
1.800.000
Sim 0788641997 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
07636419971,500,000
1.800.000
Sim 0763641997 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
07976419971,450,000
1.740.000
Sim 0797641997 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
03676419971,610,000
1.930.000
Sim 0367641997 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
03856419971,610,000
1.930.000
Sim 0385641997 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
03296419971,610,000
1.930.000
Sim 0329641997 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
09236419972,000,000
2.400.000
Sim 0923641997 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vietnamobile
Đặt mua
09246419972,000,000
2.400.000
Sim 0924641997 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vietnamobile
Đặt mua
03366419971,820,000
2.180.000
Sim 0336641997 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
03556419971,820,000
2.180.000
Sim 0355641997 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
03356419971,820,000
2.180.000
Sim 0335641997 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
07026419972,200,000
2.640.000
Sim 0702641997 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
07956419972,200,000
2.640.000
Sim 0795641997 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Mobifone
Đặt mua
09296419972,400,000
2.880.000
Sim 0929641997 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Vietnamobile
Đặt mua
03586419973,500,000
4.200.000
Sim 0358641997 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Viettel
Đặt mua
0997641997159,000,000
190.800.000
Sim 0997641997 Gmobile Đầu số 099 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641997 Gmobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 078 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 078 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Chí Long
  Đặt sim: 08912...35
  Vào lúc: 13:56 17/8/2022

  Ngô Chí Sơn
  Đặt sim: 08941...92
  Vào lúc: 13:52 17/8/2022

  Hoàng Thị Hồng
  Đặt sim: 09737...90
  Vào lúc: 13:50 17/8/2022

  Ngô Chí Khôi
  Đặt sim: 01222...64
  Vào lúc: 13:47 17/8/2022

  Trần Minh Thái
  Đặt sim: 01225...86
  Vào lúc: 13:43 17/8/2022

  Trần Văn Tùng
  Đặt sim: 01657...87
  Vào lúc: 13:41 17/8/2022

  Nguyễn Minh Khoa
  Đặt sim: 08644...37
  Vào lúc: 13:37 17/8/2022

  Trần Trung Tuân
  Đặt sim: 01667...57
  Vào lúc: 13:34 17/8/2022

  Ngô Minh Bảo
  Đặt sim: 01681...41
  Vào lúc: 13:31 17/8/2022

  Nguyễn Thục Hồng
  Đặt sim: 01626...90
  Vào lúc: 13:29 17/8/2022

  Lê Minh Nguyên
  Đặt sim: 01662...14
  Vào lúc: 13:26 17/8/2022

  Nguyễn Chí Cương
  Đặt sim: 01656...81
  Vào lúc: 13:23 17/8/2022

  Nguyễn Thị Linh
  Đặt sim: 09333...78
  Vào lúc: 13:20 17/8/2022

  Phạm Minh Nhật
  Đặt sim: 01296...20
  Vào lúc: 13:16 17/8/2022

  Ngô Đức Khôi
  Đặt sim: 08847...87
  Vào lúc: 13:14 17/8/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.