sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 6555 Sim tam hoa 555 Tam Hoa , Sim 6555, Bán sdt 6555 đẹp giá rẻ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09412065554,050,000
4.860.000
Sim 0941206555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09377465554,120,000
4.940.000
Sim 0937746555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09374165554,120,000
4.940.000
Sim 0937416555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09341865554,220,000
5.060.000
Sim 0934186555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09443265554,670,000
5.600.000
Sim 0944326555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09328465554,670,000
5.600.000
Sim 0932846555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09317065554,670,000
5.600.000
Sim 0931706555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09449265555,100,000
6.120.000
Sim 0944926555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09317565555,100,000
6.120.000
Sim 0931756555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09432965555,100,000
6.120.000
Sim 0943296555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09070165555,100,000
6.120.000
Sim 0907016555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09150365555,100,000
6.120.000
Sim 0915036555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09429365555,350,000
6.420.000
Sim 0942936555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09430065555,780,000
6.940.000
Sim 0943006555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09442165556,630,000
7.960.000
Sim 0944216555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09071565556,800,000
8.160.000
Sim 0907156555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09187665556,800,000
8.160.000
Sim 0918766555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09384765556,800,000
8.160.000
Sim 0938476555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09172765556,800,000
8.160.000
Sim 0917276555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09377365557,560,000
9.070.000
Sim 0937736555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09379265557,650,000
9.180.000
Sim 0937926555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09027965557,650,000
9.180.000
Sim 0902796555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09317665557,650,000
9.180.000
Sim 0931766555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09412365557,650,000
9.180.000
Sim 0941236555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09496165557,650,000
9.180.000
Sim 0949616555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09068065558,500,000
10.200.000
Sim 0906806555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09678065558,500,000
10.200.000
Sim 0967806555 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
09339365558,500,000
10.200.000
Sim 0933936555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09480065559,130,000
10.960.000
Sim 0948006555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09613065559,500,000
11.400.000
Sim 0961306555 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
09877165559,570,000
11.480.000
Sim 0987716555 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
09644265559,830,000
11.800.000
Sim 0964426555 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
09372265559,910,000
11.890.000
Sim 0937226555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09161565559,920,000
11.900.000
Sim 0916156555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09173865559,920,000
11.900.000
Sim 0917386555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09857065559,920,000
11.900.000
Sim 0985706555 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
09310365559,920,000
11.900.000
Sim 0931036555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09173665559,920,000
11.900.000
Sim 0917366555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09332365559,920,000
11.900.000
Sim 0933236555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
09153265559,920,000
11.900.000
Sim 0915326555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
09650265559,920,000
11.900.000
Sim 0965026555 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
097603655510,330,000
12.400.000
Sim 0976036555 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
094613655510,330,000
12.400.000
Sim 0946136555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
091901655510,740,000
12.890.000
Sim 0919016555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
091125655510,740,000
12.890.000
Sim 0911256555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
091728655510,740,000
12.890.000
Sim 0917286555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
098703655511,160,000
13.390.000
Sim 0987036555 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
094165655511,570,000
13.880.000
Sim 0941656555 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
093895655511,570,000
13.880.000
Sim 0938956555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
096979655511,570,000
13.880.000
Sim 0969796555 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
093126655512,070,000
14.480.000
Sim 0931266555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
093128655512,070,000
14.480.000
Sim 0931286555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
091851655512,400,000
14.880.000
Sim 0918516555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
093331655512,810,000
15.370.000
Sim 0933316555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
091189655513,060,000
15.670.000
Sim 0911896555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
097747655513,220,000
15.860.000
Sim 0977476555 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
090360655514,120,000
16.940.000
Sim 0903606555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
098535655514,460,000
17.350.000
Sim 0985356555 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
097527655514,880,000
17.860.000
Sim 0975276555 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
091598655514,880,000
17.860.000
Sim 0915986555 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Vinaphone
Đặt mua
098980655515,700,000
18.840.000
Sim 0989806555 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
090959655515,700,000
18.840.000
Sim 0909596555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Mobifone
Đặt mua
098789655515,700,000
18.840.000
Sim 0987896555 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Trung Quyền
  Đặt sim: 08818...73
  Vào lúc: 17:56 24/1/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01295...40
  Vào lúc: 17:52 24/1/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01669...17
  Vào lúc: 17:50 24/1/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08921...34
  Vào lúc: 17:46 24/1/2020

  Phạm Đức Tuấn
  Đặt sim: 09399...10
  Vào lúc: 17:43 24/1/2020

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 01267...73
  Vào lúc: 17:40 24/1/2020

  Hoàng Văn Tùng
  Đặt sim: 08932...95
  Vào lúc: 17:38 24/1/2020

  Trần Duy Hoàng
  Đặt sim: 08944...54
  Vào lúc: 17:35 24/1/2020

  Hoàng Đức Đăng
  Đặt sim: 08626...19
  Vào lúc: 17:32 24/1/2020

  Trần Chí Hung
  Đặt sim: 08683...36
  Vào lúc: 17:29 24/1/2020

  Huỳnh Chí Khoa
  Đặt sim: 01676...19
  Vào lúc: 17:25 24/1/2020

  Lê Chí Nhật
  Đặt sim: 01639...93
  Vào lúc: 17:22 24/1/2020

  Ngô Văn Tùng
  Đặt sim: 08684...62
  Vào lúc: 17:19 24/1/2020

  Trần Văn Ken
  Đặt sim: 09082...41
  Vào lúc: 17:16 24/1/2020

  Trần Đức An
  Đặt sim: 09828...21
  Vào lúc: 17:14 24/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.