sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 66000 Sim tam hoa 000 Đầu Số 07 Tam Hoa , Sim 07*66000

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09425660001,100,000
1.320.000
Sim 0942566000 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
09348660001,630,000
1.960.000
Sim 0934866000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
09310660001,700,000
2.040.000
Sim 0931066000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
09370660002,080,000
2.500.000
Sim 0937066000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
09635660002,450,000
2.940.000
Sim 0963566000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
09643660002,450,000
2.940.000
Sim 0964366000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
09375660002,450,000
2.940.000
Sim 0937566000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
09347660002,600,000
3.120.000
Sim 0934766000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
09012660002,680,000
3.220.000
Sim 0901266000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
09077660002,980,000
3.580.000
Sim 0907766000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
09827660003,050,000
3.660.000
Sim 0982766000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
09379660003,080,000
3.700.000
Sim 0937966000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
09637660003,580,000
4.300.000
Sim 0963766000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
09832660004,300,000
5.160.000
Sim 0983266000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
09118660004,300,000
5.160.000
Sim 0911866000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
09713660004,500,000
5.400.000
Sim 0971366000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
09165660004,700,000
5.640.000
Sim 0916566000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
09177660004,940,000
5.930.000
Sim 0917766000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
09163660005,000,000
6.000.000
Sim 0916366000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
09162660005,000,000
6.000.000
Sim 0916266000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
09612660005,500,000
6.600.000
Sim 0961266000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
09338660005,740,000
6.890.000
Sim 0933866000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
09750660006,500,000
7.800.000
Sim 0975066000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
09812660006,500,000
7.800.000
Sim 0981266000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
09859660006,800,000
8.160.000
Sim 0985966000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
09619660007,500,000
9.000.000
Sim 0961966000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
09830660008,000,000
9.600.000
Sim 0983066000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
098806600010,000,000
12.000.000
Sim 0988066000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
096226600013,000,000
15.600.000
Sim 0962266000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
097686600013,250,000
15.900.000
Sim 0976866000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
097166600032,500,000
39.000.000
Sim 0971666000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
098766600051,000,000
61.200.000
Sim 0987666000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
093366600055,750,000
66.900.000
Sim 0933666000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
091966600060,500,000
72.600.000
Sim 0919666000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
0896866000800,000
960.000
Sim 0896866000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
0816766000950,000
1.140.000
Sim 0816766000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08997660001,000,000
1.200.000
Sim 0899766000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
08993660001,090,000
1.310.000
Sim 0899366000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
08983660001,090,000
1.310.000
Sim 0898366000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
08987660001,140,000
1.370.000
Sim 0898766000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
08567660001,300,000
1.560.000
Sim 0856766000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08332660001,300,000
1.560.000
Sim 0833266000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08268660001,330,000
1.600.000
Sim 0826866000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08992660001,330,000
1.600.000
Sim 0899266000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
08433660001,400,000
1.680.000
Sim 0843366000 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08360660001,700,000
2.040.000
Sim 0836066000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08892660001,700,000
2.040.000
Sim 0889266000 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08197660001,960,000
2.350.000
Sim 0819766000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08371660002,230,000
2.680.000
Sim 0837166000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08587660002,230,000
2.680.000
Sim 0858766000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08687660002,300,000
2.760.000
Sim 0868766000 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Viettel
Đặt mua
08990660002,450,000
2.940.000
Sim 0899066000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Mobifone
Đặt mua
08255660003,300,000
3.960.000
Sim 0825566000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08580660005,100,000
6.120.000
Sim 0858066000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08288660005,500,000
6.600.000
Sim 0828866000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
08177660008,800,000
10.560.000
Sim 0817766000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
082996600011,000,000
13.200.000
Sim 0829966000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
081566600013,300,000
15.960.000
Sim 0815666000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
082566600014,750,000
17.700.000
Sim 0825666000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
083766600014,900,000
17.880.000
Sim 0837666000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
085466600015,000,000
18.000.000
Sim 0854666000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
081766600016,100,000
19.320.000
Sim 0817666000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
082966600020,050,000
24.060.000
Sim 0829666000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
66000 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Trung Lâm
  Đặt sim: 01664...22
  Vào lúc: 13:56 28/11/2021

  Huỳnh Kiều Thi
  Đặt sim: 01219...21
  Vào lúc: 13:52 28/11/2021

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 01281...86
  Vào lúc: 13:49 28/11/2021

  Huỳnh Minh Tuấn
  Đặt sim: 09758...44
  Vào lúc: 13:46 28/11/2021

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 01630...98
  Vào lúc: 13:43 28/11/2021

  Hoàng Duy Hải
  Đặt sim: 01667...50
  Vào lúc: 13:41 28/11/2021

  Trần Đức Ken
  Đặt sim: 01696...54
  Vào lúc: 13:37 28/11/2021

  Trần Thị Phương
  Đặt sim: 01653...36
  Vào lúc: 13:35 28/11/2021

  Phan Văn Anh
  Đặt sim: 01663...51
  Vào lúc: 13:32 28/11/2021

  Lê Thị Mai
  Đặt sim: 01280...93
  Vào lúc: 13:28 28/11/2021

  Lê Thị Khanh
  Đặt sim: 01626...32
  Vào lúc: 13:25 28/11/2021

  Nguyễn Văn Quang
  Đặt sim: 08924...29
  Vào lúc: 13:23 28/11/2021

  Nguyễn Duy An
  Đặt sim: 01629...69
  Vào lúc: 13:20 28/11/2021

  Trần Thị Di
  Đặt sim: 01243...36
  Vào lúc: 13:16 28/11/2021

  Hoàng Ngọc Lệ
  Đặt sim: 01636...75
  Vào lúc: 13:13 28/11/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.