sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 67444 Sim tam hoa 444 Đầu Số 03 Viettel , Sim 03*67444

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09643674441,680,000
2.020.000
Sim 0964367444 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
09641674441,710,000
2.050.000
Sim 0964167444 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
09613674441,800,000
2.160.000
Sim 0961367444 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
09764674442,200,000
2.640.000
Sim 0976467444 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
09761674442,300,000
2.760.000
Sim 0976167444 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
09624674442,500,000
3.000.000
Sim 0962467444 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
09818674442,500,000
3.000.000
Sim 0981867444 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
09782674442,600,000
3.120.000
Sim 0978267444 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
09882674443,000,000
3.600.000
Sim 0988267444 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
09729674443,500,000
4.200.000
Sim 0972967444 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
09685674448,710,000
10.450.000
Sim 0968567444 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
096456744412,000,000
14.400.000
Sim 0964567444 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
08697674441,300,000
1.560.000
Sim 0869767444 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
08675674445,000,000
6.000.000
Sim 0867567444 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0326167444550,000
660.000
Sim 0326167444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0329167444600,000
720.000
Sim 0329167444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0368067444660,000
790.000
Sim 0368067444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0337167444690,000
830.000
Sim 0337167444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0337667444690,000
830.000
Sim 0337667444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0329867444700,000
840.000
Sim 0329867444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0366267444700,000
840.000
Sim 0366267444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0353167444700,000
840.000
Sim 0353167444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0359667444700,000
840.000
Sim 0359667444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0385967444720,000
860.000
Sim 0385967444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0372967444720,000
860.000
Sim 0372967444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0368167444750,000
900.000
Sim 0368167444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0344867444750,000
900.000
Sim 0344867444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0334867444750,000
900.000
Sim 0334867444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0332067444750,000
900.000
Sim 0332067444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0336067444800,000
960.000
Sim 0336067444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0393267444800,000
960.000
Sim 0393267444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0394767444800,000
960.000
Sim 0394767444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0358967444900,000
1.080.000
Sim 0358967444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0334167444900,000
1.080.000
Sim 0334167444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0363967444900,000
1.080.000
Sim 0363967444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0329467444900,000
1.080.000
Sim 0329467444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0386167444950,000
1.140.000
Sim 0386167444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0363867444950,000
1.140.000
Sim 0363867444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0355467444990,000
1.190.000
Sim 0355467444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0364967444990,000
1.190.000
Sim 0364967444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
0335267444990,000
1.190.000
Sim 0335267444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03774674441,000,000
1.200.000
Sim 0377467444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03952674441,000,000
1.200.000
Sim 0395267444 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03493674441,000,000
1.200.000
Sim 0349367444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03278674441,000,000
1.200.000
Sim 0327867444 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03593674441,000,000
1.200.000
Sim 0359367444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03890674441,000,000
1.200.000
Sim 0389067444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03727674441,200,000
1.440.000
Sim 0372767444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03584674441,200,000
1.440.000
Sim 0358467444 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03854674441,200,000
1.440.000
Sim 0385467444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03640674441,300,000
1.560.000
Sim 0364067444 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03753674441,320,000
1.580.000
Sim 0375367444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03331674441,320,000
1.580.000
Sim 0333167444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03828674441,320,000
1.580.000
Sim 0382867444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03349674441,320,000
1.580.000
Sim 0334967444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03392674441,320,000
1.580.000
Sim 0339267444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03880674441,320,000
1.580.000
Sim 0388067444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03739674441,600,000
1.920.000
Sim 0373967444 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03387674441,600,000
1.920.000
Sim 0338767444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03433674441,700,000
2.040.000
Sim 0343367444 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03855674442,000,000
2.400.000
Sim 0385567444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03334674442,000,000
2.400.000
Sim 0333467444 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
03835674442,600,000
3.120.000
Sim 0383567444 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67444 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Anh
  Đặt sim: 09644...60
  Vào lúc: 9:56 3/6/2020

  Nguyễn Minh Nam
  Đặt sim: 01671...32
  Vào lúc: 9:52 3/6/2020

  Nguyễn Đức Nguyên
  Đặt sim: 01666...46
  Vào lúc: 9:49 3/6/2020

  Nguyễn Trung Thi
  Đặt sim: 08852...56
  Vào lúc: 9:46 3/6/2020

  Nguyễn Chí Kiên
  Đặt sim: 09353...92
  Vào lúc: 9:44 3/6/2020

  Ngô Văn Hoàng
  Đặt sim: 01686...75
  Vào lúc: 9:41 3/6/2020

  Trần Phương Mai
  Đặt sim: 01283...40
  Vào lúc: 9:37 3/6/2020

  Phạm Minh Tuấn
  Đặt sim: 09180...19
  Vào lúc: 9:34 3/6/2020

  Nguyễn Duy Cương
  Đặt sim: 01625...12
  Vào lúc: 9:32 3/6/2020

  Phan Minh Khang
  Đặt sim: 01256...10
  Vào lúc: 9:29 3/6/2020

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 01276...56
  Vào lúc: 9:25 3/6/2020

  Phan Văn Anh
  Đặt sim: 01228...25
  Vào lúc: 9:22 3/6/2020

  Nguyễn Chí Long
  Đặt sim: 01270...92
  Vào lúc: 9:20 3/6/2020

  Trần Minh Hoàng
  Đặt sim: 01660...79
  Vào lúc: 9:16 3/6/2020

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 01267...79
  Vào lúc: 9:14 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.