sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 67555 Sim tam hoa 555 Đầu Số 093 Mobifone Tam Hoa Không lỗi dính 4 , Sim 093*67555

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09069675557,900,000
9.480.000
Sim 0906967555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
09317675558,000,000
9.600.000
Sim 0931767555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
09318675558,000,000
9.600.000
Sim 0931867555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
09383675558,000,000
9.600.000
Sim 0938367555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
09079675559,200,000
11.040.000
Sim 0907967555 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
093256755538,000,000
45.600.000
Sim 0932567555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
093956755539,000,000
46.800.000
Sim 0939567555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
08990675552,700,000
3.240.000
Sim 0899067555 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
08997675553,300,000
3.960.000
Sim 0899767555 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
08982675554,000,000
4.800.000
Sim 0898267555 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
08996675556,000,000
7.200.000
Sim 0899667555 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
08998675556,500,000
7.800.000
Sim 0899867555 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
089956755510,000,000
12.000.000
Sim 0899567555 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07698675551,000,000
1.200.000
Sim 0769867555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07788675551,100,000
1.320.000
Sim 0778867555 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07678675551,300,000
1.560.000
Sim 0767867555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07652675551,300,000
1.560.000
Sim 0765267555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07089675551,400,000
1.680.000
Sim 0708967555 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07938675551,500,000
1.800.000
Sim 0793867555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07058675551,500,000
1.800.000
Sim 0705867555 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07929675551,500,000
1.800.000
Sim 0792967555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07691675551,500,000
1.800.000
Sim 0769167555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07770675551,800,000
2.160.000
Sim 0777067555 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07750675551,800,000
2.160.000
Sim 0775067555 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07761675551,950,000
2.340.000
Sim 0776167555 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07983675552,050,000
2.460.000
Sim 0798367555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07889675552,050,000
2.460.000
Sim 0788967555 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07668675552,050,000
2.460.000
Sim 0766867555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07798675552,200,000
2.640.000
Sim 0779867555 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07720675552,200,000
2.640.000
Sim 0772067555 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07960675552,200,000
2.640.000
Sim 0796067555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07833675552,400,000
2.880.000
Sim 0783367555 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07681675552,500,000
3.000.000
Sim 0768167555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07680675552,500,000
3.000.000
Sim 0768067555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07997675552,500,000
3.000.000
Sim 0799767555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07987675552,500,000
3.000.000
Sim 0798767555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07689675552,650,000
3.180.000
Sim 0768967555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07927675552,750,000
3.300.000
Sim 0792767555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07656675552,900,000
3.480.000
Sim 0765667555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07696675553,000,000
3.600.000
Sim 0769667555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07021675553,000,000
3.600.000
Sim 0702167555 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07962675553,000,000
3.600.000
Sim 0796267555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07053675553,000,000
3.600.000
Sim 0705367555 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07826675553,000,000
3.600.000
Sim 0782667555 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07972675553,000,000
3.600.000
Sim 0797267555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07976675553,300,000
3.960.000
Sim 0797667555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07876675553,500,000
4.200.000
Sim 0787667555 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07779675553,500,000
4.200.000
Sim 0777967555 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07872675553,900,000
4.680.000
Sim 0787267555 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07699675554,000,000
4.800.000
Sim 0769967555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07038675554,100,000
4.920.000
Sim 0703867555 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07723675554,500,000
5.400.000
Sim 0772367555 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07986675554,500,000
5.400.000
Sim 0798667555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07925675554,500,000
5.400.000
Sim 0792567555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07626675554,670,000
5.600.000
Sim 0762667555 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07877675554,670,000
5.600.000
Sim 0787767555 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07893675555,000,000
6.000.000
Sim 0789367555 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07896675555,000,000
6.000.000
Sim 0789667555 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07752675555,000,000
6.000.000
Sim 0775267555 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07783675555,000,000
6.000.000
Sim 0778367555 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07933675555,000,000
6.000.000
Sim 0793367555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07862675555,000,000
6.000.000
Sim 0786267555 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
07999675555,000,000
6.000.000
Sim 0799967555 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
67555 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 093 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 093 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Văn Bảo
  Đặt sim: 09796...79
  Vào lúc: 22:56 27/9/2022

  Trần Duy Toàn
  Đặt sim: 09816...79
  Vào lúc: 22:53 27/9/2022

  Trần Duy Huy
  Đặt sim: 09770...88
  Vào lúc: 22:50 27/9/2022

  Trần Thị Hằng
  Đặt sim: 08663...37
  Vào lúc: 22:46 27/9/2022

  Nguyễn Duy Quân
  Đặt sim: 08891...56
  Vào lúc: 22:43 27/9/2022

  Nguyễn Đức Tùng
  Đặt sim: 01677...28
  Vào lúc: 22:40 27/9/2022

  Huỳnh Duy Đăng
  Đặt sim: 01685...11
  Vào lúc: 22:37 27/9/2022

  Nguyễn Minh Nam
  Đặt sim: 01298...86
  Vào lúc: 22:35 27/9/2022

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01662...80
  Vào lúc: 22:32 27/9/2022

  Ngô Trung Cường
  Đặt sim: 09098...88
  Vào lúc: 22:29 27/9/2022

  Hoàng Đức Đăng
  Đặt sim: 01628...38
  Vào lúc: 22:26 27/9/2022

  Ngô Văn Hảo
  Đặt sim: 09064...39
  Vào lúc: 22:23 27/9/2022

  Ngô Đức Quân
  Đặt sim: 09195...83
  Vào lúc: 22:19 27/9/2022

  Trần Minh Hiếu
  Đặt sim: 01692...58
  Vào lúc: 22:17 27/9/2022

  Trần Đức Nam
  Đặt sim: 08923...83
  Vào lúc: 22:13 27/9/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.