sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 6886 Sim lộc phát 6886 Viettel Lộc Phát

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09624368869,000,000
10.800.000
Sim 0962436886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097541688610,000,000
12.000.000
Sim 0975416886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096274688610,000,000
12.000.000
Sim 0962746886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096574688610,000,000
12.000.000
Sim 0965746886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096253688611,000,000
13.200.000
Sim 0962536886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097849688611,550,000
13.860.000
Sim 0978496886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096753688612,000,000
14.400.000
Sim 0967536886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
098141688612,000,000
14.400.000
Sim 0981416886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096549688612,000,000
14.400.000
Sim 0965496886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096541688612,000,000
14.400.000
Sim 0965416886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
098541688613,500,000
16.200.000
Sim 0985416886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096257688615,000,000
18.000.000
Sim 0962576886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096428688615,000,000
18.000.000
Sim 0964286886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096973688615,000,000
18.000.000
Sim 0969736886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096400688615,000,000
18.000.000
Sim 0964006886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
098217688616,000,000
19.200.000
Sim 0982176886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096106688618,000,000
21.600.000
Sim 0961066886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096412688618,000,000
21.600.000
Sim 0964126886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096100688619,000,000
22.800.000
Sim 0961006886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096507688620,000,000
24.000.000
Sim 0965076886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096103688620,000,000
24.000.000
Sim 0961036886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096301688620,000,000
24.000.000
Sim 0963016886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097329688620,000,000
24.000.000
Sim 0973296886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097176688620,000,000
24.000.000
Sim 0971766886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
098190688621,000,000
25.200.000
Sim 0981906886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097984688621,000,000
25.200.000
Sim 0979846886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097191688624,000,000
28.800.000
Sim 0971916886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097118688624,000,000
28.800.000
Sim 0971186886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
098173688624,000,000
28.800.000
Sim 0981736886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097165688624,000,000
28.800.000
Sim 0971656886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097183688624,000,000
28.800.000
Sim 0971836886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097129688624,000,000
28.800.000
Sim 0971296886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097693688625,000,000
30.000.000
Sim 0976936886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096675688625,000,000
30.000.000
Sim 0966756886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096910688625,000,000
30.000.000
Sim 0969106886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097521688626,000,000
31.200.000
Sim 0975216886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096951688626,000,000
31.200.000
Sim 0969516886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096904688626,000,000
31.200.000
Sim 0969046886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096718688628,000,000
33.600.000
Sim 0967186886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096978688628,000,000
33.600.000
Sim 0969786886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097139688630,000,000
36.000.000
Sim 0971396886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097169688630,000,000
36.000.000
Sim 0971696886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096778688630,000,000
36.000.000
Sim 0967786886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096900688630,000,000
36.000.000
Sim 0969006886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096687688630,000,000
36.000.000
Sim 0966876886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
098156688632,000,000
38.400.000
Sim 0981566886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096569688632,000,000
38.400.000
Sim 0965696886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096361688632,000,000
38.400.000
Sim 0963616886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097593688632,500,000
39.000.000
Sim 0975936886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096829688632,900,000
39.480.000
Sim 0968296886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097630688633,700,000
40.440.000
Sim 0976306886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097856688635,000,000
42.000.000
Sim 0978566886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096912688636,000,000
43.200.000
Sim 0969126886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
098124688638,000,000
45.600.000
Sim 0981246886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
098139688638,000,000
45.600.000
Sim 0981396886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
098169688638,000,000
45.600.000
Sim 0981696886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
097965688639,000,000
46.800.000
Sim 0979656886 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096852688639,000,000
46.800.000
Sim 0968526886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096763688639,000,000
46.800.000
Sim 0967636886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096983688639,000,000
46.800.000
Sim 0969836886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
096913688640,000,000
48.000.000
Sim 0969136886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
098758688645,000,000
54.000.000
Sim 0987586886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
098165688645,000,000
54.000.000
Sim 0981656886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim lộc phát là sim có 4 số cuối chỉ chưa số 6 và số 8. Các sim lộc phát phổ biến như là : Sim lộc phát 6868, Sim lộc phát 8686, Sim lộc phát 6668, Sim lộc phát 6688, Sim lộc phát 8866, Sim lộc phát 8886, Sim lộc phát 6886, Sim lộc phát 8668
Sim số đẹp Lộc Phát
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Ngọc Lệ
  Đặt sim: 01634...64
  Vào lúc: 12:56 13/4/2021

  Nguyễn Trung Tuấn
  Đặt sim: 09776...90
  Vào lúc: 12:52 13/4/2021

  Phạm Văn Tuấn
  Đặt sim: 09355...82
  Vào lúc: 12:50 13/4/2021

  Hoàng Đức Gia
  Đặt sim: 01274...58
  Vào lúc: 12:47 13/4/2021

  Nguyễn Ngọc Nguyệt
  Đặt sim: 08883...69
  Vào lúc: 12:43 13/4/2021

  Hoàng Chí Dương
  Đặt sim: 01219...24
  Vào lúc: 12:40 13/4/2021

  Phan Thục Vân
  Đặt sim: 09749...17
  Vào lúc: 12:38 13/4/2021

  Trần Chí Thành
  Đặt sim: 01241...52
  Vào lúc: 12:34 13/4/2021

  Trần Duy Hoàng
  Đặt sim: 01650...35
  Vào lúc: 12:32 13/4/2021

  Ngô Văn Hòa
  Đặt sim: 01266...41
  Vào lúc: 12:28 13/4/2021

  Trần Minh Hiển
  Đặt sim: 08961...80
  Vào lúc: 12:25 13/4/2021

  Nguyễn Chí Chiến
  Đặt sim: 01695...65
  Vào lúc: 12:22 13/4/2021

  Trần Tường Bình
  Đặt sim: 09359...77
  Vào lúc: 12:19 13/4/2021

  Ngô Duy Quân
  Đặt sim: 01246...84
  Vào lúc: 12:16 13/4/2021

  Nguyễn Thị Hằng
  Đặt sim: 01644...59
  Vào lúc: 12:13 13/4/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.