sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 6886 Sim lộc phát 6886 Vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09475468867,000,000
8.400.000
Sim 0947546886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
09429768867,500,000
9.000.000
Sim 0942976886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
09432068867,500,000
9.000.000
Sim 0943206886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
09420768867,500,000
9.000.000
Sim 0942076886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
09445368867,500,000
9.000.000
Sim 0944536886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
09472668868,500,000
10.200.000
Sim 0947266886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
09474668868,500,000
10.200.000
Sim 0947466886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
094203688610,500,000
12.600.000
Sim 0942036886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091541688611,000,000
13.200.000
Sim 0915416886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091554688611,000,000
13.200.000
Sim 0915546886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
094346688612,000,000
14.400.000
Sim 0943466886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
094914688613,000,000
15.600.000
Sim 0949146886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
094881688615,000,000
18.000.000
Sim 0948816886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091752688616,000,000
19.200.000
Sim 0917526886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
094636688619,500,000
23.400.000
Sim 0946366886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091591688620,000,000
24.000.000
Sim 0915916886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091505688620,000,000
24.000.000
Sim 0915056886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091178688623,500,000
28.200.000
Sim 0911786886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
094955688628,200,000
33.840.000
Sim 0949556886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091183688628,750,000
34.500.000
Sim 0911836886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091189688633,000,000
39.600.000
Sim 0911896886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091981688639,000,000
46.800.000
Sim 0919816886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091312688639,000,000
46.800.000
Sim 0913126886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091611688644,000,000
52.800.000
Sim 0916116886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
091998688665,000,000
78.000.000
Sim 0919986886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
094886688665,000,000
78.000.000
Sim 0948866886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
0918866886140,000,000
168.000.000
Sim 0918866886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08471068861,000,000
1.200.000
Sim 0847106886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08284968861,130,000
1.360.000
Sim 0828496886 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08591468861,130,000
1.360.000
Sim 0859146886 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08539468861,130,000
1.360.000
Sim 0853946886 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08171468861,130,000
1.360.000
Sim 0817146886 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08284768861,130,000
1.360.000
Sim 0828476886 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08297468861,130,000
1.360.000
Sim 0829746886 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08267468861,130,000
1.360.000
Sim 0826746886 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08474068861,130,000
1.360.000
Sim 0847406886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08594768861,130,000
1.360.000
Sim 0859476886 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08564068861,130,000
1.360.000
Sim 0856406886 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08543768861,130,000
1.360.000
Sim 0854376886 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08573468861,130,000
1.360.000
Sim 0857346886 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08154768861,130,000
1.360.000
Sim 0815476886 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08534068861,130,000
1.360.000
Sim 0853406886 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08557468861,130,000
1.360.000
Sim 0855746886 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08423068861,250,000
1.500.000
Sim 0842306886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08465068861,250,000
1.500.000
Sim 0846506886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08492068861,250,000
1.500.000
Sim 0849206886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08431068861,250,000
1.500.000
Sim 0843106886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08139468861,250,000
1.500.000
Sim 0813946886 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08143268861,500,000
1.800.000
Sim 0814326886 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08447368861,500,000
1.800.000
Sim 0844736886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08441368861,630,000
1.960.000
Sim 0844136886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08595468861,630,000
1.960.000
Sim 0859546886 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08435468861,800,000
2.160.000
Sim 0843546886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08434068861,800,000
2.160.000
Sim 0843406886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08454168861,800,000
2.160.000
Sim 0845416886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08534268861,800,000
2.160.000
Sim 0853426886 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08274968861,800,000
2.160.000
Sim 0827496886 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08285368861,880,000
2.260.000
Sim 0828536886 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08446368861,880,000
2.260.000
Sim 0844636886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08448268861,880,000
2.260.000
Sim 0844826886 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08240468861,880,000
2.260.000
Sim 0824046886 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08270668861,880,000
2.260.000
Sim 0827066886 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
08549868862,000,000
2.400.000
Sim 0854986886 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
6886 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Hoàng
  Đặt sim: 01290...93
  Vào lúc: 12:55 13/4/2021

  Phạm Chí Long
  Đặt sim: 01683...62
  Vào lúc: 12:53 13/4/2021

  Nguyễn Duy Hiền
  Đặt sim: 09160...45
  Vào lúc: 12:49 13/4/2021

  Nguyễn Minh Anh
  Đặt sim: 01227...91
  Vào lúc: 12:47 13/4/2021

  Ngô Văn Nguyên
  Đặt sim: 09312...13
  Vào lúc: 12:43 13/4/2021

  Phan Văn Anh
  Đặt sim: 01228...70
  Vào lúc: 12:41 13/4/2021

  Ngô Văn Vũ
  Đặt sim: 01279...44
  Vào lúc: 12:38 13/4/2021

  Hoàng Đức Hung
  Đặt sim: 01259...14
  Vào lúc: 12:34 13/4/2021

  Ngô Kim Thy
  Đặt sim: 08669...97
  Vào lúc: 12:31 13/4/2021

  Trần Minh Ken
  Đặt sim: 01214...99
  Vào lúc: 12:28 13/4/2021

  Nguyễn Chí Thuận
  Đặt sim: 01274...25
  Vào lúc: 12:26 13/4/2021

  Phan Phương Nhân
  Đặt sim: 01647...63
  Vào lúc: 12:23 13/4/2021

  Nguyễn Chí Quỳnh
  Đặt sim: 01256...48
  Vào lúc: 12:19 13/4/2021

  Lê Văn Hoàng
  Đặt sim: 01213...97
  Vào lúc: 12:16 13/4/2021

  Ngô Minh Bảo
  Đặt sim: 08977...28
  Vào lúc: 12:13 13/4/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.