sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 6999 Sim tam hoa 999 Tam Hoa Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
094843699916,530,000
19.840.000
Sim 0948436999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
094908699918,180,000
21.820.000
Sim 0949086999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
091443699920,660,000
24.790.000
Sim 0914436999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
093843699920,660,000
24.790.000
Sim 0938436999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
093130699924,790,000
29.750.000
Sim 0931306999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
093184699924,790,000
29.750.000
Sim 0931846999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
093180699924,790,000
29.750.000
Sim 0931806999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
096180699926,450,000
31.740.000
Sim 0961806999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
094833699927,270,000
32.720.000
Sim 0948336999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
098432699927,270,000
32.720.000
Sim 0984326999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
096821699928,100,000
33.720.000
Sim 0968216999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
093112699929,750,000
35.700.000
Sim 0931126999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
090149699929,750,000
35.700.000
Sim 0901496999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
090110699929,750,000
35.700.000
Sim 0901106999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
091109699929,750,000
35.700.000
Sim 0911096999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
090348699929,750,000
35.700.000
Sim 0903486999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
091130699931,160,000
37.390.000
Sim 0911306999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
093118699934,090,000
40.910.000
Sim 0931186999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
090125699934,710,000
41.650.000
Sim 0901256999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
090259699936,370,000
43.640.000
Sim 0902596999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
090133699938,020,000
45.620.000
Sim 0901336999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
090138699938,020,000
45.620.000
Sim 0901386999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
090118699938,020,000
45.620.000
Sim 0901186999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
096406699939,670,000
47.600.000
Sim 0964066999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
090139699941,320,000
49.580.000
Sim 0901396999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
096219699942,980,000
51.580.000
Sim 0962196999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
098291699942,980,000
51.580.000
Sim 0982916999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
090228699945,460,000
54.550.000
Sim 0902286999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
093145699945,460,000
54.550.000
Sim 0931456999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
094565699947,610,000
57.130.000
Sim 0945656999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
098300699947,940,000
57.530.000
Sim 0983006999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
096615699948,760,000
58.510.000
Sim 0966156999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
096213699949,590,000
59.510.000
Sim 0962136999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
098853699949,590,000
59.510.000
Sim 0988536999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
098106699950,620,000
60.740.000
Sim 0981066999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
098138699952,690,000
63.230.000
Sim 0981386999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
093949699955,790,000
66.950.000
Sim 0939496999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
090488699956,200,000
67.440.000
Sim 0904886999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
098519699960,250,000
72.300.000
Sim 0985196999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
098113699961,990,000
74.390.000
Sim 0981136999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
098218699964,050,000
76.860.000
Sim 0982186999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
096356699965,290,000
78.350.000
Sim 0963566999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
091113699965,460,000
78.550.000
Sim 0911136999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
091145699971,080,000
85.300.000
Sim 0911456999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
090928699972,730,000
87.280.000
Sim 0909286999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Mobifone
Đặt mua
098619699972,730,000
87.280.000
Sim 0986196999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
098859699976,040,000
91.250.000
Sim 0988596999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
0961556999114,880,000
137.860.000
Sim 0961556999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
0916696999129,140,000
154.970.000
Sim 0916696999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
0913696999139,470,000
167.360.000
Sim 0913696999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
0988336999140,500,000
168.600.000
Sim 0988336999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
0981996999161,990,000
194.390.000
Sim 0981996999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
0966696999222,330,000
266.800.000
Sim 0966696999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
0961666999464,910,000
557.890.000
Sim 0961666999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
0981666999464,910,000
557.890.000
Sim 0981666999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
08248069993,380,000
4.060.000
Sim 0824806999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08384069993,630,000
4.360.000
Sim 0838406999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08354169993,800,000
4.560.000
Sim 0835416999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08554169993,880,000
4.660.000
Sim 0855416999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08260469993,880,000
4.660.000
Sim 0826046999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08581469993,880,000
4.660.000
Sim 0858146999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08325469994,050,000
4.860.000
Sim 0832546999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08490169994,050,000
4.860.000
Sim 0849016999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.