sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 6999 Sim tam hoa 999 Tam Hoa Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08491069993,660,000
4.390.000
Sim 0849106999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08493069993,660,000
4.390.000
Sim 0849306999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
05652869993,900,000
4.680.000
Sim 0565286999 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vietnamobile
Đặt mua
05651369993,900,000
4.680.000
Sim 0565136999 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vietnamobile
Đặt mua
05651569993,900,000
4.680.000
Sim 0565156999 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vietnamobile
Đặt mua
08248069994,000,000
4.800.000
Sim 0824806999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08431469994,000,000
4.800.000
Sim 0843146999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08451069994,300,000
5.160.000
Sim 0845106999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08294069994,300,000
5.160.000
Sim 0829406999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08431069994,300,000
5.160.000
Sim 0843106999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08435269994,300,000
5.160.000
Sim 0843526999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08423069994,300,000
5.160.000
Sim 0842306999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
03850469994,600,000
5.520.000
Sim 0385046999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
08554169994,600,000
5.520.000
Sim 0855416999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08435169994,700,000
5.640.000
Sim 0843516999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08540169994,900,000
5.880.000
Sim 0854016999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08439069994,900,000
5.880.000
Sim 0843906999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08429069994,900,000
5.880.000
Sim 0842906999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08469069994,900,000
5.880.000
Sim 0846906999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08141069994,900,000
5.880.000
Sim 0814106999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08325469994,900,000
5.880.000
Sim 0832546999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08425469995,000,000
6.000.000
Sim 0842546999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08585469995,000,000
6.000.000
Sim 0858546999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08259469995,000,000
6.000.000
Sim 0825946999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08533469995,000,000
6.000.000
Sim 0853346999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08255469995,000,000
6.000.000
Sim 0825546999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08144369995,000,000
6.000.000
Sim 0814436999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08144269995,000,000
6.000.000
Sim 0814426999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08239469995,000,000
6.000.000
Sim 0823946999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08254069995,000,000
6.000.000
Sim 0825406999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
03491169995,000,000
6.000.000
Sim 0349116999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
03542069995,000,000
6.000.000
Sim 0354206999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
03454269995,000,000
6.000.000
Sim 0345426999 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
05650969995,000,000
6.000.000
Sim 0565096999 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vietnamobile
Đặt mua
05651269995,000,000
6.000.000
Sim 0565126999 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vietnamobile
Đặt mua
05652369995,000,000
6.000.000
Sim 0565236999 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vietnamobile
Đặt mua
05652469995,000,000
6.000.000
Sim 0565246999 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vietnamobile
Đặt mua
05652569995,000,000
6.000.000
Sim 0565256999 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vietnamobile
Đặt mua
08248469995,000,000
6.000.000
Sim 0824846999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08425169995,000,000
6.000.000
Sim 0842516999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08442169995,000,000
6.000.000
Sim 0844216999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08495169995,000,000
6.000.000
Sim 0849516999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08454069995,000,000
6.000.000
Sim 0845406999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08434269995,000,000
6.000.000
Sim 0843426999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08493469995,000,000
6.000.000
Sim 0849346999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
03625469995,000,000
6.000.000
Sim 0362546999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
08194469995,000,000
6.000.000
Sim 0819446999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
09263169995,000,000
6.000.000
Sim 0926316999 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vietnamobile
Đặt mua
03651469995,000,000
6.000.000
Sim 0365146999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
08584069995,200,000
6.240.000
Sim 0858406999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
03355469995,200,000
6.240.000
Sim 0335546999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
08594469995,200,000
6.240.000
Sim 0859446999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
03649069995,200,000
6.240.000
Sim 0364906999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
03649469995,200,000
6.240.000
Sim 0364946999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
08450269995,200,000
6.240.000
Sim 0845026999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08460169995,200,000
6.240.000
Sim 0846016999 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
09241469995,280,000
6.340.000
Sim 0924146999 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vietnamobile
Đặt mua
08243469995,300,000
6.360.000
Sim 0824346999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
03843069995,390,000
6.470.000
Sim 0384306999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
03649169995,400,000
6.480.000
Sim 0364916999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
03649369995,400,000
6.480.000
Sim 0364936999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
05983069995,400,000
6.480.000
Sim 0598306999 Gmobile Đầu số 059 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Gmobile
Đặt mua
05983169995,400,000
6.480.000
Sim 0598316999 Gmobile Đầu số 059 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Gmobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Văn Hiệp
  Đặt sim: 01690...85
  Vào lúc: 22:55 19/9/2020

  Ngô Kiều Nguyệt
  Đặt sim: 08941...54
  Vào lúc: 22:52 19/9/2020

  Nguyễn Thị Mai
  Đặt sim: 09037...65
  Vào lúc: 22:50 19/9/2020

  Trần Duy Long
  Đặt sim: 01625...57
  Vào lúc: 22:46 19/9/2020

  Huỳnh Nhã Mai
  Đặt sim: 01220...18
  Vào lúc: 22:44 19/9/2020

  Ngô Chí Nam
  Đặt sim: 09358...65
  Vào lúc: 22:40 19/9/2020

  Hoàng Thị Nguyệt
  Đặt sim: 01248...86
  Vào lúc: 22:37 19/9/2020

  Hoàng Đức Dũng
  Đặt sim: 01623...56
  Vào lúc: 22:34 19/9/2020

  Nguyễn Duy Hiền
  Đặt sim: 09858...70
  Vào lúc: 22:31 19/9/2020

  Huỳnh Văn Khôi
  Đặt sim: 08867...57
  Vào lúc: 22:28 19/9/2020

  Trần Kim Thảo
  Đặt sim: 09646...41
  Vào lúc: 22:25 19/9/2020

  Hoàng Nhã Trang
  Đặt sim: 08948...19
  Vào lúc: 22:22 19/9/2020

  Phan Thị Hồng
  Đặt sim: 01292...22
  Vào lúc: 22:20 19/9/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 01630...79
  Vào lúc: 22:17 19/9/2020

  Trần Cát Mai
  Đặt sim: 08820...34
  Vào lúc: 22:13 19/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.