sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 7111 Sim tam hoa 111 Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0936017111790,000
950.000
Sim 0936017111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09362571111,040,000
1.250.000
Sim 0936257111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09363071111,080,000
1.300.000
Sim 0936307111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09016971111,100,000
1.320.000
Sim 0901697111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09329571111,100,000
1.320.000
Sim 0932957111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09398271111,180,000
1.420.000
Sim 0939827111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09073271111,180,000
1.420.000
Sim 0907327111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09329071111,180,000
1.420.000
Sim 0932907111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09076371111,210,000
1.450.000
Sim 0907637111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09312071111,250,000
1.500.000
Sim 0931207111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09312871111,250,000
1.500.000
Sim 0931287111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09312971111,250,000
1.500.000
Sim 0931297111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09388371111,330,000
1.600.000
Sim 0938837111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09363171111,330,000
1.600.000
Sim 0936317111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09366971111,330,000
1.600.000
Sim 0936697111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09362071111,330,000
1.600.000
Sim 0936207111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09325371111,400,000
1.680.000
Sim 0932537111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09376071111,400,000
1.680.000
Sim 0937607111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09070871111,400,000
1.680.000
Sim 0907087111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09325971111,400,000
1.680.000
Sim 0932597111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09396271111,400,000
1.680.000
Sim 0939627111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09336071111,430,000
1.720.000
Sim 0933607111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09329171111,480,000
1.780.000
Sim 0932917111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09312271111,550,000
1.860.000
Sim 0931227111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09072871111,550,000
1.860.000
Sim 0907287111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09382671111,550,000
1.860.000
Sim 0938267111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09023271111,550,000
1.860.000
Sim 0902327111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09080271111,630,000
1.960.000
Sim 0908027111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09382271111,630,000
1.960.000
Sim 0938227111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09356971111,630,000
1.960.000
Sim 0935697111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09398371111,630,000
1.960.000
Sim 0939837111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09318671111,700,000
2.040.000
Sim 0931867111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09081371111,700,000
2.040.000
Sim 0908137111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09363271111,700,000
2.040.000
Sim 0936327111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09017071111,700,000
2.040.000
Sim 0901707111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09021171111,700,000
2.040.000
Sim 0902117111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09022371111,700,000
2.040.000
Sim 0902237111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09032071111,700,000
2.040.000
Sim 0903207111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09361671111,700,000
2.040.000
Sim 0936167111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09362971111,700,000
2.040.000
Sim 0936297111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09325271111,700,000
2.040.000
Sim 0932527111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09329971111,800,000
2.160.000
Sim 0932997111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09336971111,800,000
2.160.000
Sim 0933697111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09012171111,850,000
2.220.000
Sim 0901217111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09376271111,850,000
2.220.000
Sim 0937627111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09082871111,900,000
2.280.000
Sim 0908287111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09023071112,000,000
2.400.000
Sim 0902307111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09389571112,000,000
2.400.000
Sim 0938957111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09185371112,080,000
2.500.000
Sim 0918537111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Vinaphone
Đặt mua
09159671112,080,000
2.500.000
Sim 0915967111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Vinaphone
Đặt mua
09061271112,080,000
2.500.000
Sim 0906127111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09099271112,080,000
2.500.000
Sim 0909927111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09165271112,150,000
2.580.000
Sim 0916527111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Vinaphone
Đặt mua
09159271112,150,000
2.580.000
Sim 0915927111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Vinaphone
Đặt mua
09159371112,230,000
2.680.000
Sim 0915937111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Vinaphone
Đặt mua
09317271112,300,000
2.760.000
Sim 0931727111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09038671112,340,000
2.810.000
Sim 0903867111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09339571112,380,000
2.860.000
Sim 0933957111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09330971112,450,000
2.940.000
Sim 0933097111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09012071112,450,000
2.940.000
Sim 0901207111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09371971112,680,000
3.220.000
Sim 0937197111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09331971112,680,000
3.220.000
Sim 0933197111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Mobifone
Đặt mua
09166571112,710,000
3.250.000
Sim 0916657111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7111 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Cường
  Đặt sim: 01697...84
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Phan Thị Hồng
  Đặt sim: 01640...72
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 01627...55
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Ngô Văn Nhật
  Đặt sim: 01295...59
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Trần Đức Tân
  Đặt sim: 08673...47
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Phan Văn Hiếu
  Đặt sim: 08940...82
  Vào lúc: 22:40 25/6/2022

  Nguyễn Minh Linh
  Đặt sim: 08896...85
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Lê Minh Ken
  Đặt sim: 09724...87
  Vào lúc: 22:35 25/6/2022

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 08656...63
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01241...52
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Nguyễn Chí Thắng
  Đặt sim: 01693...78
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Trần Chí Gia
  Đặt sim: 09316...42
  Vào lúc: 22:23 25/6/2022

  Huỳnh Chí Nam
  Đặt sim: 01261...34
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Hoàng Kim Dương
  Đặt sim: 09854...83
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Phạm Minh Lợi
  Đặt sim: 09763...29
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.