sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 71964 Sim năm sinh 1964 Đầu Số 09 , Sim 09*71964

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09690719641,440,000
1.730.000
Sim 0969071964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09895719641,500,000
1.800.000
Sim 0989571964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09123719641,700,000
2.040.000
Sim 0912371964 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
0866571964780,000
940.000
Sim 0866571964 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
0867871964780,000
940.000
Sim 0867871964 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
0862071964780,000
940.000
Sim 0862071964 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
08622719641,020,000
1.220.000
Sim 0862271964 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
0937271964400,000
480.000
Sim 0937271964 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Mobifone
Đặt mua
0938471964400,000
480.000
Sim 0938471964 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Mobifone
Đặt mua
0938871964400,000
480.000
Sim 0938871964 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Mobifone
Đặt mua
0944771964450,000
540.000
Sim 0944771964 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
0933671964500,000
600.000
Sim 0933671964 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Mobifone
Đặt mua
0969771964600,000
720.000
Sim 0969771964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
0976171964600,000
720.000
Sim 0976171964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
0971571964650,000
780.000
Sim 0971571964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
0949071964700,000
840.000
Sim 0949071964 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
0949771964700,000
840.000
Sim 0949771964 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
0962871964800,000
960.000
Sim 0962871964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
0934271964800,000
960.000
Sim 0934271964 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Mobifone
Đặt mua
0901471964800,000
960.000
Sim 0901471964 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Mobifone
Đặt mua
0975571964800,000
960.000
Sim 0975571964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
0963371964850,000
1.020.000
Sim 0963371964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09717719641,000,000
1.200.000
Sim 0971771964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09485719641,000,000
1.200.000
Sim 0948571964 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
09435719641,000,000
1.200.000
Sim 0943571964 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
09762719641,000,000
1.200.000
Sim 0976271964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09824719641,000,000
1.200.000
Sim 0982471964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09726719641,000,000
1.200.000
Sim 0972671964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09791719641,000,000
1.200.000
Sim 0979171964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09332719641,100,000
1.320.000
Sim 0933271964 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Mobifone
Đặt mua
09153719641,100,000
1.320.000
Sim 0915371964 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
09613719641,100,000
1.320.000
Sim 0961371964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09718719641,140,000
1.370.000
Sim 0971871964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09472719641,150,000
1.380.000
Sim 0947271964 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
09423719641,150,000
1.380.000
Sim 0942371964 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
09330719641,200,000
1.440.000
Sim 0933071964 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Mobifone
Đặt mua
09757719641,200,000
1.440.000
Sim 0975771964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09689719641,200,000
1.440.000
Sim 0968971964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09745719641,300,000
1.560.000
Sim 0974571964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09624719641,300,000
1.560.000
Sim 0962471964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09714719641,300,000
1.560.000
Sim 0971471964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09827719641,350,000
1.620.000
Sim 0982771964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09853719641,400,000
1.680.000
Sim 0985371964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09758719641,400,000
1.680.000
Sim 0975871964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09731719641,400,000
1.680.000
Sim 0973171964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09681719641,500,000
1.800.000
Sim 0968171964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09699719641,650,000
1.980.000
Sim 0969971964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09042719641,700,000
2.040.000
Sim 0904271964 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Mobifone
Đặt mua
09041719641,700,000
2.040.000
Sim 0904171964 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Mobifone
Đặt mua
09654719641,850,000
2.220.000
Sim 0965471964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09499719641,850,000
2.220.000
Sim 0949971964 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
09849719641,920,000
2.300.000
Sim 0984971964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09784719642,000,000
2.400.000
Sim 0978471964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09637719642,100,000
2.520.000
Sim 0963771964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09477719642,400,000
2.880.000
Sim 0947771964 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
09780719642,550,000
3.060.000
Sim 0978071964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09885719642,800,000
3.360.000
Sim 0988571964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09450719642,800,000
3.360.000
Sim 0945071964 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
09781719642,800,000
3.360.000
Sim 0978171964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09320719642,800,000
3.360.000
Sim 0932071964 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Mobifone
Đặt mua
09860719642,800,000
3.360.000
Sim 0986071964 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
09716719643,500,000
4.200.000
Sim 0971671964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Viettel
Đặt mua
0817771964450,000
540.000
Sim 0817771964 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71964 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Chí Huy
  Đặt sim: 01685...76
  Vào lúc: 9:56 3/6/2020

  Nguyễn Văn Tuấn
  Đặt sim: 01244...12
  Vào lúc: 9:53 3/6/2020

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 01679...18
  Vào lúc: 9:50 3/6/2020

  Ngô Trung Nam
  Đặt sim: 08818...74
  Vào lúc: 9:47 3/6/2020

  Nguyễn Thị Thi
  Đặt sim: 08822...85
  Vào lúc: 9:44 3/6/2020

  Nguyễn Đức Đạt
  Đặt sim: 09060...29
  Vào lúc: 9:40 3/6/2020

  Trần Cát Mai
  Đặt sim: 09770...62
  Vào lúc: 9:38 3/6/2020

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 09642...25
  Vào lúc: 9:35 3/6/2020

  Trần Duy Bảo
  Đặt sim: 09169...52
  Vào lúc: 9:31 3/6/2020

  Hoàng Chí Linh
  Đặt sim: 09117...44
  Vào lúc: 9:29 3/6/2020

  Phạm Thị Linh
  Đặt sim: 01625...35
  Vào lúc: 9:25 3/6/2020

  Trần Đức Huy
  Đặt sim: 09332...73
  Vào lúc: 9:23 3/6/2020

  Nguyễn Thục Mai
  Đặt sim: 09059...53
  Vào lúc: 9:19 3/6/2020

  Phạm Văn Bảo
  Đặt sim: 09176...12
  Vào lúc: 9:17 3/6/2020

  Nguyễn Duy Hoàng
  Đặt sim: 01640...50
  Vào lúc: 9:14 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.