sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 79000 Sim tam hoa 000 Đầu Số 092 Không lỗi dính 4 , Sim 092*79000

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09051790001,330,000
1.600.000
Sim 0905179000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
09313790001,330,000
1.600.000
Sim 0931379000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
09312790001,400,000
1.680.000
Sim 0931279000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
09116790001,700,000
2.040.000
Sim 0911679000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
09671790002,680,000
3.220.000
Sim 0967179000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09628790002,830,000
3.400.000
Sim 0962879000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09016790002,980,000
3.580.000
Sim 0901679000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
09121790003,580,000
4.300.000
Sim 0912179000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
09613790003,800,000
4.560.000
Sim 0961379000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09610790003,990,000
4.790.000
Sim 0961079000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09119790004,300,000
5.160.000
Sim 0911979000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
09186790004,300,000
5.160.000
Sim 0918679000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
09619790004,460,000
5.350.000
Sim 0961979000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09681790004,540,000
5.450.000
Sim 0968179000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09857790004,700,000
5.640.000
Sim 0985779000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09817790004,700,000
5.640.000
Sim 0981779000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09637790004,940,000
5.930.000
Sim 0963779000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09353790005,100,000
6.120.000
Sim 0935379000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
09082790005,500,000
6.600.000
Sim 0908279000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
09675790005,500,000
6.600.000
Sim 0967579000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09750790005,500,000
6.600.000
Sim 0975079000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09811790006,500,000
7.800.000
Sim 0981179000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09131790006,700,000
8.040.000
Sim 0913179000 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
09617790007,000,000
8.400.000
Sim 0961779000 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09369790007,500,000
9.000.000
Sim 0936979000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
09787790007,500,000
9.000.000
Sim 0978779000 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09892790008,500,000
10.200.000
Sim 0989279000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
09861790008,500,000
10.200.000
Sim 0986179000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
098397900014,900,000
17.880.000
Sim 0983979000 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
0827179000720,000
860.000
Sim 0827179000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
0853079000720,000
860.000
Sim 0853079000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
0815279000950,000
1.140.000
Sim 0815279000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08966790001,180,000
1.420.000
Sim 0896679000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
08578790001,200,000
1.440.000
Sim 0857879000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08259790001,200,000
1.440.000
Sim 0825979000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08367790001,200,000
1.440.000
Sim 0836779000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08981790001,250,000
1.500.000
Sim 0898179000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
08195790001,300,000
1.560.000
Sim 0819579000 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08289790001,300,000
1.560.000
Sim 0828979000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08399790001,480,000
1.780.000
Sim 0839979000 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08990790001,550,000
1.860.000
Sim 0899079000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
08996790001,550,000
1.860.000
Sim 0899679000 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
08698790001,700,000
2.040.000
Sim 0869879000 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
08867790002,000,000
2.400.000
Sim 0886779000 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08579790002,150,000
2.580.000
Sim 0857979000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08256790002,200,000
2.640.000
Sim 0825679000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08567790002,830,000
3.400.000
Sim 0856779000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08279790002,830,000
3.400.000
Sim 0827979000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08577790002,900,000
3.480.000
Sim 0857779000 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08687790003,200,000
3.840.000
Sim 0868779000 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
08299790003,400,000
4.080.000
Sim 0829979000 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
08677790004,300,000
5.160.000
Sim 0867779000 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
08887790006,540,000
7.850.000
Sim 0888779000 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vinaphone
Đặt mua
0925079000550,000
660.000
Sim 0925079000 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vietnamobile
Đặt mua
0922079000590,000
710.000
Sim 0922079000 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vietnamobile
Đặt mua
0925579000610,000
730.000
Sim 0925579000 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vietnamobile
Đặt mua
0583679000620,000
740.000
Sim 0583679000 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Vietnamobile
Đặt mua
0369879000690,000
830.000
Sim 0369879000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Viettel
Đặt mua
0702879000690,000
830.000
Sim 0702879000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
0785579000690,000
830.000
Sim 0785579000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
0798379000690,000
830.000
Sim 0798379000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
0798579000690,000
830.000
Sim 0798579000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
0783379000720,000
860.000
Sim 0783379000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
79000 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 092 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 092 là của nhà mạng: Vietnamobile
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Nhật
  Đặt sim: 01282...19
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Ngô Phương Thi
  Đặt sim: 08935...55
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Trần Trung Sang
  Đặt sim: 01695...92
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Trần Chí Thế
  Đặt sim: 09883...51
  Vào lúc: 22:47 16/10/2021

  Trần Minh Khang
  Đặt sim: 09174...20
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Lê Chí Huy
  Đặt sim: 09029...61
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Nguyễn Thị Vân
  Đặt sim: 01245...88
  Vào lúc: 22:37 16/10/2021

  Nguyễn Duy Quyền
  Đặt sim: 01264...95
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Nguyễn Duy Đăng
  Đặt sim: 09743...50
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Trần Trung An
  Đặt sim: 08833...13
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Trần Đức Vinh
  Đặt sim: 01292...84
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Ngô Đức Phong
  Đặt sim: 08673...94
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Phạm Thị Bình
  Đặt sim: 09772...58
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Thị Phương
  Đặt sim: 01688...84
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Ngô Duy Thành
  Đặt sim: 08920...79
  Vào lúc: 22:14 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.