sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 8000 Sim tam hoa 000 Mobifone Tam Hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09315280001,000,000
1.200.000
Sim 0931528000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09075480001,000,000
1.200.000
Sim 0907548000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09371480001,000,000
1.200.000
Sim 0937148000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09365380001,200,000
1.440.000
Sim 0936538000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09317280001,200,000
1.440.000
Sim 0931728000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09317080001,200,000
1.440.000
Sim 0931708000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09363480001,200,000
1.440.000
Sim 0936348000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09339580001,200,000
1.440.000
Sim 0933958000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09316380001,200,000
1.440.000
Sim 0931638000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09316280001,200,000
1.440.000
Sim 0931628000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09052180001,200,000
1.440.000
Sim 0905218000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09053180001,200,000
1.440.000
Sim 0905318000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09316180001,200,000
1.440.000
Sim 0931618000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09316080001,200,000
1.440.000
Sim 0931608000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09065080001,200,000
1.440.000
Sim 0906508000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09359480001,200,000
1.440.000
Sim 0935948000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09359280001,200,000
1.440.000
Sim 0935928000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09357380001,200,000
1.440.000
Sim 0935738000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09357280001,200,000
1.440.000
Sim 0935728000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09019280001,200,000
1.440.000
Sim 0901928000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09357180001,200,000
1.440.000
Sim 0935718000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09316480001,200,000
1.440.000
Sim 0931648000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09352580001,250,000
1.500.000
Sim 0935258000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09323780001,250,000
1.500.000
Sim 0932378000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09312580001,400,000
1.680.000
Sim 0931258000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09315480001,400,000
1.680.000
Sim 0931548000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09312980001,400,000
1.680.000
Sim 0931298000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09312080001,500,000
1.800.000
Sim 0931208000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09341080001,500,000
1.800.000
Sim 0934108000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09343880001,500,000
1.800.000
Sim 0934388000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09391580001,500,000
1.800.000
Sim 0939158000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09075380001,500,000
1.800.000
Sim 0907538000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09394480001,500,000
1.800.000
Sim 0939448000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09047380001,500,000
1.800.000
Sim 0904738000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09343980001,500,000
1.800.000
Sim 0934398000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09317680001,500,000
1.800.000
Sim 0931768000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09317580001,500,000
1.800.000
Sim 0931758000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09315380001,500,000
1.800.000
Sim 0931538000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09063480001,500,000
1.800.000
Sim 0906348000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09049680001,500,000
1.800.000
Sim 0904968000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09344080001,500,000
1.800.000
Sim 0934408000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09029480001,590,000
1.910.000
Sim 0902948000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09046380001,600,000
1.920.000
Sim 0904638000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09312780001,600,000
1.920.000
Sim 0931278000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09035980001,680,000
2.020.000
Sim 0903598000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09395580001,700,000
2.040.000
Sim 0939558000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09310680001,900,000
2.280.000
Sim 0931068000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09342280001,950,000
2.340.000
Sim 0934228000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09385980002,000,000
2.400.000
Sim 0938598000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09336180002,000,000
2.400.000
Sim 0933618000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09015880002,000,000
2.400.000
Sim 0901588000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09317180002,000,000
2.400.000
Sim 0931718000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09317480002,000,000
2.400.000
Sim 0931748000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09310280002,220,000
2.660.000
Sim 0931028000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09366980002,500,000
3.000.000
Sim 0936698000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09041780003,200,000
3.840.000
Sim 0904178000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09391180003,500,000
4.200.000
Sim 0939118000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09310880003,500,000
4.200.000
Sim 0931088000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09344880003,600,000
4.320.000
Sim 0934488000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09392380003,900,000
4.680.000
Sim 0939238000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09333080004,000,000
4.800.000
Sim 0933308000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09083080004,000,000
4.800.000
Sim 0908308000 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
09376980004,000,000
4.800.000
Sim 0937698000 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8000 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Anh
  Đặt sim: 09813...32
  Vào lúc: 22:56 24/2/2021

  Ngô Chí Đạt
  Đặt sim: 01670...30
  Vào lúc: 22:53 24/2/2021

  Phan Thị Khanh
  Đặt sim: 08930...67
  Vào lúc: 22:49 24/2/2021

  Ngô Đức Hung
  Đặt sim: 09022...38
  Vào lúc: 22:47 24/2/2021

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 09178...66
  Vào lúc: 22:44 24/2/2021

  Hoàng Duy Thuận
  Đặt sim: 01275...73
  Vào lúc: 22:40 24/2/2021

  Lê Văn Lợi
  Đặt sim: 01611...54
  Vào lúc: 22:38 24/2/2021

  Nguyễn Thị Hạ
  Đặt sim: 09020...15
  Vào lúc: 22:34 24/2/2021

  Hoàng Minh An
  Đặt sim: 08854...22
  Vào lúc: 22:32 24/2/2021

  Trần Thị Thy
  Đặt sim: 01277...87
  Vào lúc: 22:29 24/2/2021

  Nguyễn Minh Nguyên
  Đặt sim: 08874...45
  Vào lúc: 22:26 24/2/2021

  Ngô Văn Nam
  Đặt sim: 01693...96
  Vào lúc: 22:23 24/2/2021

  Lê Thục Thảo
  Đặt sim: 09710...86
  Vào lúc: 22:19 24/2/2021

  Nguyễn Chí Nhân
  Đặt sim: 08910...77
  Vào lúc: 22:17 24/2/2021

  Huỳnh Thục Hồng
  Đặt sim: 01655...96
  Vào lúc: 22:14 24/2/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.