sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 81999 Sim năm sinh 1999 Không lỗi dính 4 Năm 1999 Kỷ Mão Mệnh Thổ, Thành đầu thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
07769819994,000,000
4.800.000
Sim 0776981999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07797819994,000,000
4.800.000
Sim 0779781999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07039819994,460,000
5.350.000
Sim 0703981999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07753819994,500,000
5.400.000
Sim 0775381999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07759819994,730,000
5.680.000
Sim 0775981999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
08276819995,000,000
6.000.000
Sim 0827681999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vinaphone
Đặt mua
07762819995,200,000
6.240.000
Sim 0776281999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07885819996,000,000
7.200.000
Sim 0788581999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07635819995,000,000
6.000.000
Sim 0763581999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
05993819996,300,000
7.560.000
Sim 0599381999 Gmobile Đầu số 059 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Gmobile
Đặt mua
05997819996,300,000
7.560.000
Sim 0599781999 Gmobile Đầu số 059 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Gmobile
Đặt mua
07061819996,500,000
7.800.000
Sim 0706181999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07675819996,500,000
7.800.000
Sim 0767581999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
03697819996,500,000
7.800.000
Sim 0369781999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
03927819996,600,000
7.920.000
Sim 0392781999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
07755819997,000,000
8.400.000
Sim 0775581999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07082819997,000,000
8.400.000
Sim 0708281999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07053819997,100,000
8.520.000
Sim 0705381999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
08390819996,200,000
7.440.000
Sim 0839081999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vinaphone
Đặt mua
03677819997,500,000
9.000.000
Sim 0367781999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
07795819997,550,000
9.060.000
Sim 0779581999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
03760819997,800,000
9.360.000
Sim 0376081999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
07950819998,000,000
9.600.000
Sim 0795081999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07075819998,000,000
9.600.000
Sim 0707581999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07636819998,000,000
9.600.000
Sim 0763681999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07875819995,000,000
6.000.000
Sim 0787581999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07732819998,200,000
9.840.000
Sim 0773281999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07953819998,200,000
9.840.000
Sim 0795381999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
08578819998,400,000
10.080.000
Sim 0857881999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vinaphone
Đặt mua
03955819998,500,000
10.200.000
Sim 0395581999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
07657819998,750,000
10.500.000
Sim 0765781999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07058819999,000,000
10.800.000
Sim 0705881999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07973819999,000,000
10.800.000
Sim 0797381999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
07855819999,000,000
10.800.000
Sim 0785581999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
08550819999,000,000
10.800.000
Sim 0855081999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vinaphone
Đặt mua
07690819999,300,000
11.160.000
Sim 0769081999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
08576819999,300,000
11.160.000
Sim 0857681999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vinaphone
Đặt mua
03878819999,500,000
11.400.000
Sim 0387881999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
07665819999,500,000
11.400.000
Sim 0766581999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
08279819999,500,000
11.400.000
Sim 0827981999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vinaphone
Đặt mua
032558199910,000,000
12.000.000
Sim 0325581999 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
033528199910,000,000
12.000.000
Sim 0335281999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
085358199910,000,000
12.000.000
Sim 0853581999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vinaphone
Đặt mua
039608199910,000,000
12.000.000
Sim 0396081999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
083708199910,000,000
12.000.000
Sim 0837081999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vinaphone
Đặt mua
092378199910,000,000
12.000.000
Sim 0923781999 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vietnamobile
Đặt mua
036328199910,000,000
12.000.000
Sim 0363281999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
079628199910,300,000
12.360.000
Sim 0796281999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
038528199910,450,000
12.540.000
Sim 0385281999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
082608199910,000,000
12.000.000
Sim 0826081999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vinaphone
Đặt mua
036528199910,900,000
13.080.000
Sim 0365281999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
036538199910,900,000
13.080.000
Sim 0365381999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
079568199911,000,000
13.200.000
Sim 0795681999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
077898199911,200,000
13.440.000
Sim 0778981999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
085538199911,600,000
13.920.000
Sim 0855381999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vinaphone
Đặt mua
076618199911,900,000
14.280.000
Sim 0766181999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
077518199911,900,000
14.280.000
Sim 0775181999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
070708199912,000,000
14.400.000
Sim 0707081999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
078518199912,000,000
14.400.000
Sim 0785181999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
032708199912,000,000
14.400.000
Sim 0327081999 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
079968199912,000,000
14.400.000
Sim 0799681999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Mobifone
Đặt mua
037968199912,000,000
14.400.000
Sim 0379681999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Viettel
Đặt mua
081978199912,000,000
14.400.000
Sim 0819781999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81999 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1999 Kỷ Mão Mệnh Thổ, Thành đầu thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Trung Khoa
  Đặt sim: 08880...14
  Vào lúc: 22:55 19/9/2020

  Ngô Đức Phong
  Đặt sim: 09844...58
  Vào lúc: 22:52 19/9/2020

  Trần Ngọc Tuyết
  Đặt sim: 01298...61
  Vào lúc: 22:50 19/9/2020

  Ngô Phương Dương
  Đặt sim: 01295...21
  Vào lúc: 22:47 19/9/2020

  Nguyễn Duy Anh
  Đặt sim: 09667...39
  Vào lúc: 22:44 19/9/2020

  Nguyễn Văn Bảo
  Đặt sim: 01682...80
  Vào lúc: 22:41 19/9/2020

  Phạm Duy Thành
  Đặt sim: 09864...48
  Vào lúc: 22:38 19/9/2020

  Huỳnh Đức Lâm
  Đặt sim: 01276...61
  Vào lúc: 22:34 19/9/2020

  Nguyễn Duy Nguyên
  Đặt sim: 01216...21
  Vào lúc: 22:31 19/9/2020

  Nguyễn Chí Hung
  Đặt sim: 09038...69
  Vào lúc: 22:29 19/9/2020

  Ngô Văn Ninh
  Đặt sim: 01612...35
  Vào lúc: 22:26 19/9/2020

  Trần Duy Long
  Đặt sim: 01256...12
  Vào lúc: 22:22 19/9/2020

  Phạm Kiều Hằng
  Đặt sim: 01221...94
  Vào lúc: 22:20 19/9/2020

  Trần Văn Lợi
  Đặt sim: 08875...19
  Vào lúc: 22:17 19/9/2020

  Huỳnh Văn Lâm
  Đặt sim: 01286...90
  Vào lúc: 22:13 19/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.