sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 8686 Sim lộc phát 8686 Đầu Số 076 Mobifone , Sim 076*8686

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
07633786862,000,000
2.400.000
Sim 0763378686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07623186862,000,000
2.400.000
Sim 0762318686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07692186862,000,000
2.400.000
Sim 0769218686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07641886862,000,000
2.400.000
Sim 0764188686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07693786862,000,000
2.400.000
Sim 0769378686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07622786862,200,000
2.640.000
Sim 0762278686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07644386862,300,000
2.760.000
Sim 0764438686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07690186862,300,000
2.760.000
Sim 0769018686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07695786862,300,000
2.760.000
Sim 0769578686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07621486862,500,000
3.000.000
Sim 0762148686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07636486862,500,000
3.000.000
Sim 0763648686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07627086862,600,000
3.120.000
Sim 0762708686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07636186862,600,000
3.120.000
Sim 0763618686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07670386862,700,000
3.240.000
Sim 0767038686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07670586862,700,000
3.240.000
Sim 0767058686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07670986862,700,000
3.240.000
Sim 0767098686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07671086862,700,000
3.240.000
Sim 0767108686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07673186862,700,000
3.240.000
Sim 0767318686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07674386862,700,000
3.240.000
Sim 0767438686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07675086862,700,000
3.240.000
Sim 0767508686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07677086862,700,000
3.240.000
Sim 0767708686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07654486862,700,000
3.240.000
Sim 0765448686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07647686862,700,000
3.240.000
Sim 0764768686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07650186862,700,000
3.240.000
Sim 0765018686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07650286862,700,000
3.240.000
Sim 0765028686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07670486862,700,000
3.240.000
Sim 0767048686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07650686862,700,000
3.240.000
Sim 0765068686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07650886862,700,000
3.240.000
Sim 0765088686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07650986862,700,000
3.240.000
Sim 0765098686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07651086862,700,000
3.240.000
Sim 0765108686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07671486862,700,000
3.240.000
Sim 0767148686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07651786862,700,000
3.240.000
Sim 0765178686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07672486862,700,000
3.240.000
Sim 0767248686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07642686862,700,000
3.240.000
Sim 0764268686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07652786862,700,000
3.240.000
Sim 0765278686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07653186862,700,000
3.240.000
Sim 0765318686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07653286862,700,000
3.240.000
Sim 0765328686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07673486862,700,000
3.240.000
Sim 0767348686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07653486862,700,000
3.240.000
Sim 0765348686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07653586862,700,000
3.240.000
Sim 0765358686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07653786862,700,000
3.240.000
Sim 0765378686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07674086862,700,000
3.240.000
Sim 0767408686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07674186862,700,000
3.240.000
Sim 0767418686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07674286862,700,000
3.240.000
Sim 0767428686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07674886862,700,000
3.240.000
Sim 0767488686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07674986862,700,000
3.240.000
Sim 0767498686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07655086862,700,000
3.240.000
Sim 0765508686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07675386862,700,000
3.240.000
Sim 0767538686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07675486862,700,000
3.240.000
Sim 0767548686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07656086862,700,000
3.240.000
Sim 0765608686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07656186862,700,000
3.240.000
Sim 0765618686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07676486862,700,000
3.240.000
Sim 0767648686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07657086862,700,000
3.240.000
Sim 0765708686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07657186862,700,000
3.240.000
Sim 0765718686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07657286862,700,000
3.240.000
Sim 0765728686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07677486862,700,000
3.240.000
Sim 0767748686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07687086862,700,000
3.240.000
Sim 0768708686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07647786862,700,000
3.240.000
Sim 0764778686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07654186862,700,000
3.240.000
Sim 0765418686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07654286862,700,000
3.240.000
Sim 0765428686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07654586862,700,000
3.240.000
Sim 0765458686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07654886862,700,000
3.240.000
Sim 0765488686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
07654986862,700,000
3.240.000
Sim 0765498686 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8686 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 076 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 076 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Đức An
  Đặt sim: 09023...45
  Vào lúc: 13:56 13/4/2021

  Phạm Đức Sang
  Đặt sim: 08615...48
  Vào lúc: 13:53 13/4/2021

  Huỳnh Phương Tuyết
  Đặt sim: 08620...48
  Vào lúc: 13:49 13/4/2021

  Nguyễn Duy An
  Đặt sim: 09683...38
  Vào lúc: 13:46 13/4/2021

  Nguyễn Đức Quốc
  Đặt sim: 01239...65
  Vào lúc: 13:44 13/4/2021

  Nguyễn Kiều Linh
  Đặt sim: 01255...10
  Vào lúc: 13:40 13/4/2021

  Nguyễn Chí Huy
  Đặt sim: 01614...56
  Vào lúc: 13:37 13/4/2021

  Phạm Thục Lệ
  Đặt sim: 09339...33
  Vào lúc: 13:35 13/4/2021

  Huỳnh Đức Khang
  Đặt sim: 01629...17
  Vào lúc: 13:32 13/4/2021

  Nguyễn Duy Hiếu
  Đặt sim: 01678...82
  Vào lúc: 13:29 13/4/2021

  Nguyễn Đức Nam
  Đặt sim: 09899...96
  Vào lúc: 13:25 13/4/2021

  Nguyễn Chí Huy
  Đặt sim: 01247...48
  Vào lúc: 13:22 13/4/2021

  Lê Cát Nhi
  Đặt sim: 01624...74
  Vào lúc: 13:19 13/4/2021

  Phạm Duy Đăng
  Đặt sim: 01297...57
  Vào lúc: 13:17 13/4/2021

  Phạm Văn Nguyên
  Đặt sim: 01211...27
  Vào lúc: 13:13 13/4/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.