sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 87555 Sim tam hoa 555 Tam Hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09312875556,000,000
7.200.000
Sim 0931287555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Mobifone
Đặt mua
093188755512,240,000
14.690.000
Sim 0931887555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Mobifone
Đặt mua
093818755515,000,000
18.000.000
Sim 0938187555 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Mobifone
Đặt mua
097718755522,000,000
26.400.000
Sim 0977187555 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Viettel
Đặt mua
08491875551,000,000
1.200.000
Sim 0849187555 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08235875551,100,000
1.320.000
Sim 0823587555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08264875551,200,000
1.440.000
Sim 0826487555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08428875551,200,000
1.440.000
Sim 0842887555 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08495875551,200,000
1.440.000
Sim 0849587555 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08469875551,360,000
1.630.000
Sim 0846987555 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08244875551,400,000
1.680.000
Sim 0824487555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08243875551,400,000
1.680.000
Sim 0824387555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08543875551,400,000
1.680.000
Sim 0854387555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08534875551,400,000
1.680.000
Sim 0853487555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08540875551,400,000
1.680.000
Sim 0854087555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08593875551,400,000
1.680.000
Sim 0859387555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08582875551,400,000
1.680.000
Sim 0858287555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08573875551,400,000
1.680.000
Sim 0857387555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08571875551,400,000
1.680.000
Sim 0857187555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08563875551,400,000
1.680.000
Sim 0856387555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08562875551,400,000
1.680.000
Sim 0856287555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08561875551,400,000
1.680.000
Sim 0856187555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08553875551,400,000
1.680.000
Sim 0855387555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08535875551,400,000
1.680.000
Sim 0853587555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08532875551,400,000
1.680.000
Sim 0853287555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08531875551,400,000
1.680.000
Sim 0853187555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08523875551,400,000
1.680.000
Sim 0852387555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08522875551,400,000
1.680.000
Sim 0852287555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08521875551,400,000
1.680.000
Sim 0852187555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08393875551,400,000
1.680.000
Sim 0839387555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08390875551,400,000
1.680.000
Sim 0839087555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08371875551,400,000
1.680.000
Sim 0837187555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08365875551,400,000
1.680.000
Sim 0836587555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08363875551,400,000
1.680.000
Sim 0836387555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08362875551,400,000
1.680.000
Sim 0836287555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08361875551,400,000
1.680.000
Sim 0836187555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08360875551,400,000
1.680.000
Sim 0836087555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08353875551,400,000
1.680.000
Sim 0835387555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08351875551,400,000
1.680.000
Sim 0835187555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08335875551,400,000
1.680.000
Sim 0833587555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08332875551,400,000
1.680.000
Sim 0833287555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08330875551,400,000
1.680.000
Sim 0833087555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08323875551,400,000
1.680.000
Sim 0832387555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08322875551,400,000
1.680.000
Sim 0832287555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08320875551,400,000
1.680.000
Sim 0832087555 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08291875551,400,000
1.680.000
Sim 0829187555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08275875551,400,000
1.680.000
Sim 0827587555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08232875551,400,000
1.680.000
Sim 0823287555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08231875551,400,000
1.680.000
Sim 0823187555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08225875551,400,000
1.680.000
Sim 0822587555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08221875551,400,000
1.680.000
Sim 0822187555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08195875551,400,000
1.680.000
Sim 0819587555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08193875551,400,000
1.680.000
Sim 0819387555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08192875551,400,000
1.680.000
Sim 0819287555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08190875551,400,000
1.680.000
Sim 0819087555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08180875551,400,000
1.680.000
Sim 0818087555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08175875551,400,000
1.680.000
Sim 0817587555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08173875551,400,000
1.680.000
Sim 0817387555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08172875551,400,000
1.680.000
Sim 0817287555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08171875551,400,000
1.680.000
Sim 0817187555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08163875551,400,000
1.680.000
Sim 0816387555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08162875551,400,000
1.680.000
Sim 0816287555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
08161875551,400,000
1.680.000
Sim 0816187555 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Duy Long
  Đặt sim: 08686...47
  Vào lúc: 22:55 27/9/2022

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 01613...53
  Vào lúc: 22:53 27/9/2022

  Lê Đức Huy
  Đặt sim: 08862...37
  Vào lúc: 22:49 27/9/2022

  Huỳnh Minh Vinh
  Đặt sim: 09389...50
  Vào lúc: 22:46 27/9/2022

  Nguyễn Thị Nhàn
  Đặt sim: 09138...58
  Vào lúc: 22:43 27/9/2022

  Nguyễn Trung Tùng
  Đặt sim: 09870...83
  Vào lúc: 22:41 27/9/2022

  Huỳnh Thị Linh
  Đặt sim: 01291...26
  Vào lúc: 22:37 27/9/2022

  Hoàng Cát Dương
  Đặt sim: 09669...42
  Vào lúc: 22:35 27/9/2022

  Lê Đức Long
  Đặt sim: 01665...78
  Vào lúc: 22:32 27/9/2022

  Lê Phương Mai
  Đặt sim: 01667...60
  Vào lúc: 22:29 27/9/2022

  Phạm Kiều Ngọc
  Đặt sim: 01655...59
  Vào lúc: 22:25 27/9/2022

  Lê Đức Thuận
  Đặt sim: 09712...12
  Vào lúc: 22:23 27/9/2022

  Hoàng Thị Nhi
  Đặt sim: 09894...85
  Vào lúc: 22:20 27/9/2022

  Lê Văn Hậu
  Đặt sim: 08642...49
  Vào lúc: 22:17 27/9/2022

  Nguyễn Minh Vương
  Đặt sim: 01284...37
  Vào lúc: 22:14 27/9/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.