sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 8886 Lộc Phát Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09464088861,500,000
1.800.000
Sim 0946408886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09415488861,800,000
2.160.000
Sim 0941548886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09061488862,200,000
2.640.000
Sim 0906148886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09314488862,350,000
2.820.000
Sim 0931448886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09416488862,400,000
2.880.000
Sim 0941648886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09391488862,500,000
3.000.000
Sim 0939148886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09410488862,600,000
3.120.000
Sim 0941048886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09485488862,700,000
3.240.000
Sim 0948548886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09350188862,700,000
3.240.000
Sim 0935018886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09314188862,750,000
3.300.000
Sim 0931418886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09351088862,750,000
3.300.000
Sim 0935108886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09314088862,800,000
3.360.000
Sim 0931408886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09480388862,800,000
3.360.000
Sim 0948038886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09384988863,000,000
3.600.000
Sim 0938498886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09154088863,000,000
3.600.000
Sim 0915408886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09438188863,060,000
3.670.000
Sim 0943818886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09430188863,200,000
3.840.000
Sim 0943018886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09310388863,200,000
3.840.000
Sim 0931038886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09324388863,250,000
3.900.000
Sim 0932438886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09314288863,300,000
3.960.000
Sim 0931428886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09389488863,500,000
4.200.000
Sim 0938948886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09366188863,550,000
4.260.000
Sim 0936618886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09169488863,700,000
4.440.000
Sim 0916948886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09482988863,800,000
4.560.000
Sim 0948298886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09326088863,800,000
4.560.000
Sim 0932608886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09025388864,000,000
4.800.000
Sim 0902538886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09336088864,000,000
4.800.000
Sim 0933608886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09039488864,000,000
4.800.000
Sim 0903948886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09490488864,200,000
5.040.000
Sim 0949048886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09340288864,200,000
5.040.000
Sim 0934028886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09649088864,300,000
5.160.000
Sim 0964908886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09486088864,300,000
5.160.000
Sim 0948608886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09314988864,400,000
5.280.000
Sim 0931498886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09418088864,500,000
5.400.000
Sim 0941808886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09463088864,500,000
5.400.000
Sim 0946308886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09144088864,500,000
5.400.000
Sim 0914408886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09320488864,700,000
5.640.000
Sim 0932048886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09413088864,800,000
5.760.000
Sim 0941308886 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09196488864,900,000
5.880.000
Sim 0919648886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09013488865,000,000
6.000.000
Sim 0901348886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09318488865,000,000
6.000.000
Sim 0931848886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09036488865,000,000
6.000.000
Sim 0903648886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09853488865,000,000
6.000.000
Sim 0985348886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09834288865,000,000
6.000.000
Sim 0983428886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09835488865,000,000
6.000.000
Sim 0983548886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09814388865,000,000
6.000.000
Sim 0981438886 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09694088865,000,000
6.000.000
Sim 0969408886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09332488865,000,000
6.000.000
Sim 0933248886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09141488865,000,000
6.000.000
Sim 0914148886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09146188865,500,000
6.600.000
Sim 0914618886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09645188865,500,000
6.600.000
Sim 0964518886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09615488865,500,000
6.600.000
Sim 0961548886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09331588865,500,000
6.600.000
Sim 0933158886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09380988866,000,000
7.200.000
Sim 0938098886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09693488866,000,000
7.200.000
Sim 0969348886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09694488866,000,000
7.200.000
Sim 0969448886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09610488866,000,000
7.200.000
Sim 0961048886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09620488866,000,000
7.200.000
Sim 0962048886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09645388866,000,000
7.200.000
Sim 0964538886 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Viettel
Đặt mua
09183488866,000,000
7.200.000
Sim 0918348886 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Vinaphone
Đặt mua
09049388866,000,000
7.200.000
Sim 0904938886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09054588866,000,000
7.200.000
Sim 0905458886 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
09341488866,000,000
7.200.000
Sim 0934148886 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Lộc Phát
8886 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim lộc phát là sim có 4 số cuối chỉ chưa số 6 và số 8. Các sim lộc phát phổ biến như là : Sim lộc phát 6868, Sim lộc phát 8686, Sim lộc phát 6668, Sim lộc phát 6688, Sim lộc phát 8866, Sim lộc phát 8886, Sim lộc phát 6886, Sim lộc phát 8668
Sim số đẹp Lộc Phát
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Trang
  Đặt sim: 01281...51
  Vào lúc: 13:55 13/4/2021

  Nguyễn Đức Tùng
  Đặt sim: 09010...42
  Vào lúc: 13:53 13/4/2021

  Nguyễn Đức Cương
  Đặt sim: 08825...21
  Vào lúc: 13:50 13/4/2021

  Trần Duy Khang
  Đặt sim: 01685...20
  Vào lúc: 13:47 13/4/2021

  Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 08652...65
  Vào lúc: 13:44 13/4/2021

  Ngô Minh Hiếu
  Đặt sim: 01284...52
  Vào lúc: 13:41 13/4/2021

  Nguyễn Chí Thắng
  Đặt sim: 01243...98
  Vào lúc: 13:37 13/4/2021

  Nguyễn Trung Quyền
  Đặt sim: 01220...50
  Vào lúc: 13:35 13/4/2021

  Lê Tường Trang
  Đặt sim: 09188...76
  Vào lúc: 13:31 13/4/2021

  Ngô Duy Cường
  Đặt sim: 09814...68
  Vào lúc: 13:28 13/4/2021

  Huỳnh Thị Dương
  Đặt sim: 08873...50
  Vào lúc: 13:25 13/4/2021

  Nguyễn Đức Hiếu
  Đặt sim: 01611...60
  Vào lúc: 13:22 13/4/2021

  Nguyễn Thị Thi
  Đặt sim: 01658...12
  Vào lúc: 13:19 13/4/2021

  Trần Minh Khôi
  Đặt sim: 09625...30
  Vào lúc: 13:17 13/4/2021

  Lê Chí Hiệp
  Đặt sim: 08943...69
  Vào lúc: 13:14 13/4/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.