sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 89111 Sim tam hoa 111 Tam Hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09062891111,700,000
2.040.000
Sim 0906289111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
09021891111,700,000
2.040.000
Sim 0902189111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
09074891111,850,000
2.220.000
Sim 0907489111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
09371891112,080,000
2.500.000
Sim 0937189111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
09376891112,850,000
3.420.000
Sim 0937689111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
09061891113,200,000
3.840.000
Sim 0906189111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
09172891113,200,000
3.840.000
Sim 0917289111 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
09382891113,580,000
4.300.000
Sim 0938289111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
09318891114,300,000
5.160.000
Sim 0931889111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
090878911114,820,000
17.780.000
Sim 0908789111 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
093778911114,820,000
17.780.000
Sim 0937789111 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
098998911143,000,000
51.600.000
Sim 0989989111 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Viettel
Đặt mua
08351891111,400,000
1.680.000
Sim 0835189111 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08356891111,550,000
1.860.000
Sim 0835689111 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08333891111,550,000
1.860.000
Sim 0833389111 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08575891111,550,000
1.860.000
Sim 0857589111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08391891111,630,000
1.960.000
Sim 0839189111 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08258891111,700,000
2.040.000
Sim 0825889111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08158891111,700,000
2.040.000
Sim 0815889111 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08138891111,700,000
2.040.000
Sim 0813889111 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08538891111,700,000
2.040.000
Sim 0853889111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08985891111,700,000
2.040.000
Sim 0898589111 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
08129891112,080,000
2.500.000
Sim 0812989111 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08449891112,150,000
2.580.000
Sim 0844989111 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08139891112,340,000
2.810.000
Sim 0813989111 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08528891112,450,000
2.940.000
Sim 0852889111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08891891112,450,000
2.940.000
Sim 0889189111 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08377891112,500,000
3.000.000
Sim 0837789111 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08299891113,000,000
3.600.000
Sim 0829989111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08388891113,300,000
3.960.000
Sim 0838889111 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08998891114,750,000
5.700.000
Sim 0899889111 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
08488891115,260,000
6.310.000
Sim 0848889111 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08557891116,140,000
7.370.000
Sim 0855789111 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
08288891117,900,000
9.480.000
Sim 0828889111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vinaphone
Đặt mua
0923089111590,000
710.000
Sim 0923089111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vietnamobile
Đặt mua
0924089111610,000
730.000
Sim 0924089111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vietnamobile
Đặt mua
0587889111620,000
740.000
Sim 0587889111 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vietnamobile
Đặt mua
0927089111620,000
740.000
Sim 0927089111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vietnamobile
Đặt mua
0924589111660,000
790.000
Sim 0924589111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vietnamobile
Đặt mua
0786089111760,000
910.000
Sim 0786089111 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
0794189111780,000
940.000
Sim 0794189111 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
0786189111790,000
950.000
Sim 0786189111 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
0775389111830,000
1.000.000
Sim 0775389111 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
0925089111900,000
1.080.000
Sim 0925089111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vietnamobile
Đặt mua
0925489111950,000
1.140.000
Sim 0925489111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vietnamobile
Đặt mua
03820891111,000,000
1.200.000
Sim 0382089111 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Viettel
Đặt mua
09224891111,100,000
1.320.000
Sim 0922489111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vietnamobile
Đặt mua
07666891111,120,000
1.340.000
Sim 0766689111 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
07055891111,180,000
1.420.000
Sim 0705589111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
07792891111,180,000
1.420.000
Sim 0779289111 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
03644891111,180,000
1.420.000
Sim 0364489111 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Viettel
Đặt mua
03943891111,180,000
1.420.000
Sim 0394389111 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Viettel
Đặt mua
09249891111,300,000
1.560.000
Sim 0924989111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vietnamobile
Đặt mua
09225891111,300,000
1.560.000
Sim 0922589111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vietnamobile
Đặt mua
03864891111,330,000
1.600.000
Sim 0386489111 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Viettel
Đặt mua
07685891111,330,000
1.600.000
Sim 0768589111 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
07636891111,330,000
1.600.000
Sim 0763689111 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
03765891111,330,000
1.600.000
Sim 0376589111 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Viettel
Đặt mua
07886891111,330,000
1.600.000
Sim 0788689111 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
09241891111,330,000
1.600.000
Sim 0924189111 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Vietnamobile
Đặt mua
07059891111,340,000
1.610.000
Sim 0705989111 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
07679891111,400,000
1.680.000
Sim 0767989111 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Mobifone
Đặt mua
03634891111,430,000
1.720.000
Sim 0363489111 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89111 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Nguyệt
  Đặt sim: 01232...12
  Vào lúc: 22:55 25/6/2022

  Nguyễn Thị Hằng
  Đặt sim: 01667...15
  Vào lúc: 22:52 25/6/2022

  Hoàng Đức Chiến
  Đặt sim: 08996...76
  Vào lúc: 22:50 25/6/2022

  Ngô Duy Tuấn
  Đặt sim: 09133...34
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Lê Minh Thắng
  Đặt sim: 01253...23
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Nguyễn Thị Hương
  Đặt sim: 09712...43
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 09864...49
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Lê Minh Hiếu
  Đặt sim: 01673...52
  Vào lúc: 22:35 25/6/2022

  Nguyễn Chí Anh
  Đặt sim: 09742...43
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Ngô Minh Phong
  Đặt sim: 01689...35
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Nguyễn Văn Bảo
  Đặt sim: 01658...73
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Ngô Duy Linh
  Đặt sim: 09795...97
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Ngô Cát Thảo
  Đặt sim: 09076...32
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Nguyễn Trung Sơn
  Đặt sim: 09658...68
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Lê Đức Khải
  Đặt sim: 08871...89
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.