sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 9000 Sim tam hoa 000 Đầu Số 07 Mobifone , Sim 07*9000

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0773819000600,000
720.000
Sim 0773819000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0786529000600,000
720.000
Sim 0786529000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0764289000600,000
720.000
Sim 0764289000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0785509000610,000
730.000
Sim 0785509000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0785039000610,000
730.000
Sim 0785039000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0785589000610,000
730.000
Sim 0785589000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0785659000610,000
730.000
Sim 0785659000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0772859000620,000
740.000
Sim 0772859000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0775219000620,000
740.000
Sim 0775219000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0775309000620,000
740.000
Sim 0775309000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0778149000620,000
740.000
Sim 0778149000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0796849000620,000
740.000
Sim 0796849000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0768849000620,000
740.000
Sim 0768849000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0792589000620,000
740.000
Sim 0792589000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0797869000620,000
740.000
Sim 0797869000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0797189000620,000
740.000
Sim 0797189000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0788739000620,000
740.000
Sim 0788739000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0766239000620,000
740.000
Sim 0766239000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0797139000660,000
790.000
Sim 0797139000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0785639000660,000
790.000
Sim 0785639000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0783959000690,000
830.000
Sim 0783959000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0765769000690,000
830.000
Sim 0765769000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0785749000690,000
830.000
Sim 0785749000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0783299000690,000
830.000
Sim 0783299000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0782129000690,000
830.000
Sim 0782129000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0782169000690,000
830.000
Sim 0782169000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0793249000690,000
830.000
Sim 0793249000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0796469000690,000
830.000
Sim 0796469000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0705649000690,000
830.000
Sim 0705649000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0762449000690,000
830.000
Sim 0762449000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0762459000690,000
830.000
Sim 0762459000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0763469000690,000
830.000
Sim 0763469000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0766309000690,000
830.000
Sim 0766309000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0766439000690,000
830.000
Sim 0766439000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0775319000690,000
830.000
Sim 0775319000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0782069000690,000
830.000
Sim 0782069000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0782219000690,000
830.000
Sim 0782219000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0772889000690,000
830.000
Sim 0772889000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0778129000690,000
830.000
Sim 0778129000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0706859000690,000
830.000
Sim 0706859000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0702879000690,000
830.000
Sim 0702879000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0702429000690,000
830.000
Sim 0702429000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0788549000690,000
830.000
Sim 0788549000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0774159000690,000
830.000
Sim 0774159000 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0785579000690,000
830.000
Sim 0785579000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0798189000690,000
830.000
Sim 0798189000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0798379000690,000
830.000
Sim 0798379000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0798579000690,000
830.000
Sim 0798579000 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0784659000720,000
860.000
Sim 0784659000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0765629000720,000
860.000
Sim 0765629000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0703539000720,000
860.000
Sim 0703539000 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0786019000720,000
860.000
Sim 0786019000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0764279000720,000
860.000
Sim 0764279000 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0783379000720,000
860.000
Sim 0783379000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0784499000720,000
860.000
Sim 0784499000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0784899000720,000
860.000
Sim 0784899000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0785569000720,000
860.000
Sim 0785569000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0785779000720,000
860.000
Sim 0785779000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0785889000720,000
860.000
Sim 0785889000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0786069000720,000
860.000
Sim 0786069000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0786089000720,000
860.000
Sim 0786089000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0786229000720,000
860.000
Sim 0786229000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
0786289000720,000
860.000
Sim 0786289000 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9000 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Thị Khanh
  Đặt sim: 01260...48
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Ngô Cát Tuyết
  Đặt sim: 08969...71
  Vào lúc: 22:52 16/10/2021

  Phan Duy Tiến
  Đặt sim: 01225...16
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Trần Trung Hoàng
  Đặt sim: 01220...83
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 09178...99
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Nguyễn Đức Quyền
  Đặt sim: 09156...41
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01628...30
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Huỳnh Trung Tân
  Đặt sim: 01685...48
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Ngô Đức Khiêm
  Đặt sim: 09696...81
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Phan Diệp Mai
  Đặt sim: 01664...27
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Trần Phương Hồng
  Đặt sim: 01625...55
  Vào lúc: 22:25 16/10/2021

  Phạm Thị Mai
  Đặt sim: 08639...97
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Hoàng Văn Tuấn
  Đặt sim: 09612...77
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Đức Đăng
  Đặt sim: 01245...87
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Hoàng Chí An
  Đặt sim: 09752...80
  Vào lúc: 22:14 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.