sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 9111 Sim tam hoa 111 Đầu Số 082 Giá 2 Triệu , Sim 082*9111

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08266991111,800,000
2.160.000
Sim 0826699111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08299691112,000,000
2.400.000
Sim 0829969111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08293391112,000,000
2.400.000
Sim 0829339111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08263391112,000,000
2.400.000
Sim 0826339111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08253391112,000,000
2.400.000
Sim 0825339111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08236691112,000,000
2.400.000
Sim 0823669111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08258891112,000,000
2.400.000
Sim 0825889111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08252991112,000,000
2.400.000
Sim 0825299111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08232991112,000,000
2.400.000
Sim 0823299111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08267991112,000,000
2.400.000
Sim 0826799111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08257991112,000,000
2.400.000
Sim 0825799111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08237991112,000,000
2.400.000
Sim 0823799111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08236991112,000,000
2.400.000
Sim 0823699111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08295991112,000,000
2.400.000
Sim 0829599111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08253991112,000,000
2.400.000
Sim 0825399111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08251991112,000,000
2.400.000
Sim 0825199111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08231991112,000,000
2.400.000
Sim 0823199111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08228791112,000,000
2.400.000
Sim 0822879111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08227791112,000,000
2.400.000
Sim 0822779111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08226791112,000,000
2.400.000
Sim 0822679111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08225791112,000,000
2.400.000
Sim 0822579111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08223791112,000,000
2.400.000
Sim 0822379111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08222791112,000,000
2.400.000
Sim 0822279111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08288791112,000,000
2.400.000
Sim 0828879111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08287791112,000,000
2.400.000
Sim 0828779111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08286791112,000,000
2.400.000
Sim 0828679111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08285791112,000,000
2.400.000
Sim 0828579111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08283791112,000,000
2.400.000
Sim 0828379111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08282791112,000,000
2.400.000
Sim 0828279111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08281791112,000,000
2.400.000
Sim 0828179111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08223391112,000,000
2.400.000
Sim 0822339111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08227991112,000,000
2.400.000
Sim 0822799111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08225991112,000,000
2.400.000
Sim 0822599111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08223991112,000,000
2.400.000
Sim 0822399111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08283391112,000,000
2.400.000
Sim 0828339111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08286691112,000,000
2.400.000
Sim 0828669111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08287991112,000,000
2.400.000
Sim 0828799111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08285991112,000,000
2.400.000
Sim 0828599111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08283991112,000,000
2.400.000
Sim 0828399111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08282991112,000,000
2.400.000
Sim 0828299111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08259691112,450,000
2.940.000
Sim 0825969111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08239691112,450,000
2.940.000
Sim 0823969111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08229691112,450,000
2.940.000
Sim 0822969111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08247791113,000,000
3.600.000
Sim 0824779111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08221791113,000,000
3.600.000
Sim 0822179111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08299191113,000,000
3.600.000
Sim 0829919111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08299891113,800,000
4.560.000
Sim 0829989111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08256791114,000,000
4.800.000
Sim 0825679111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08233391114,100,000
4.920.000
Sim 0823339111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08255591114,100,000
4.920.000
Sim 0825559111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08266691114,100,000
4.920.000
Sim 0826669111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08299391114,100,000
4.920.000
Sim 0829939111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08299791114,300,000
5.160.000
Sim 0829979111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08231191115,700,000
6.840.000
Sim 0823119111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08261191115,700,000
6.840.000
Sim 0826119111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08251191115,700,000
6.840.000
Sim 0825119111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08288891119,900,000
11.880.000
Sim 0828889111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua
08288991119,900,000
11.880.000
Sim 0828899111 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9111 Vinaphone
Đặt mua

KẾT THÚC TÌM KIẾM SIM
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 082 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 082 là của nhà mạng: Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phạm Duy Ninh
  Đặt sim: 09343...44
  Vào lúc: 16:56 26/11/2020

  Nguyễn Minh Tùng
  Đặt sim: 01229...71
  Vào lúc: 16:52 26/11/2020

  Trần Thị Hoa
  Đặt sim: 01641...17
  Vào lúc: 16:50 26/11/2020

  Phan Duy Khang
  Đặt sim: 08948...24
  Vào lúc: 16:47 26/11/2020

  Phạm Văn Kiên
  Đặt sim: 09849...11
  Vào lúc: 16:44 26/11/2020

  Phan Văn Vũ
  Đặt sim: 09662...31
  Vào lúc: 16:40 26/11/2020

  Nguyễn Thị Di
  Đặt sim: 09819...53
  Vào lúc: 16:38 26/11/2020

  Huỳnh Đức Huy
  Đặt sim: 09663...83
  Vào lúc: 16:34 26/11/2020

  Trần Duy Tiến
  Đặt sim: 01668...36
  Vào lúc: 16:31 26/11/2020

  Trần Trung Gia
  Đặt sim: 09311...49
  Vào lúc: 16:28 26/11/2020

  Huỳnh Văn Nhân
  Đặt sim: 09053...46
  Vào lúc: 16:25 26/11/2020

  Ngô Minh Hiệp
  Đặt sim: 09831...69
  Vào lúc: 16:23 26/11/2020

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 01288...76
  Vào lúc: 16:20 26/11/2020

  Nguyễn Thục Thơ
  Đặt sim: 09334...78
  Vào lúc: 16:17 26/11/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08812...83
  Vào lúc: 16:14 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.