sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 91984 Sim năm sinh 1984 Đầu Số 09 Không lỗi dính 7 , Sim 09*91984

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09645919844,500,000
5.400.000
Sim 0964591984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
09682919845,000,000
6.000.000
Sim 0968291984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
09633919846,000,000
7.200.000
Sim 0963391984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
08385919841,200,000
1.440.000
Sim 0838591984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08194919842,800,000
3.360.000
Sim 0819491984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08589919842,900,000
3.480.000
Sim 0858991984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08259919843,200,000
3.840.000
Sim 0825991984 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08255919843,200,000
3.840.000
Sim 0825591984 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08239919843,200,000
3.840.000
Sim 0823991984 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08690919844,500,000
5.400.000
Sim 0869091984 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
08289919844,800,000
5.760.000
Sim 0828991984 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08288919844,800,000
5.760.000
Sim 0828891984 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08333919846,600,000
7.920.000
Sim 0833391984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08593919849,900,000
11.880.000
Sim 0859391984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
083399198412,000,000
14.400.000
Sim 0833991984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
083999198412,000,000
14.400.000
Sim 0839991984 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09054919841,500,000
1.800.000
Sim 0905491984 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Mobifone
Đặt mua
09134919841,700,000
2.040.000
Sim 0913491984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09045919841,800,000
2.160.000
Sim 0904591984 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Mobifone
Đặt mua
09436919841,800,000
2.160.000
Sim 0943691984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09056919842,000,000
2.400.000
Sim 0905691984 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Mobifone
Đặt mua
09462919842,500,000
3.000.000
Sim 0946291984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09144919842,500,000
3.000.000
Sim 0914491984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09466919843,000,000
3.600.000
Sim 0946691984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09635919843,000,000
3.600.000
Sim 0963591984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
09015919843,000,000
3.600.000
Sim 0901591984 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Mobifone
Đặt mua
09453919843,500,000
4.200.000
Sim 0945391984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09431919843,800,000
4.560.000
Sim 0943191984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09439919843,900,000
4.680.000
Sim 0943991984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09854919844,000,000
4.800.000
Sim 0985491984 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
09644919844,000,000
4.800.000
Sim 0964491984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
09656919844,500,000
5.400.000
Sim 0965691984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
09658919844,500,000
5.400.000
Sim 0965891984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
09124919844,800,000
5.760.000
Sim 0912491984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09415919844,800,000
5.760.000
Sim 0941591984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09424919844,800,000
5.760.000
Sim 0942491984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09469919845,000,000
6.000.000
Sim 0946991984 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09663919845,300,000
6.360.000
Sim 0966391984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
09163919846,000,000
7.200.000
Sim 0916391984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09858919846,000,000
7.200.000
Sim 0985891984 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
09698919846,500,000
7.800.000
Sim 0969891984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
09110919846,700,000
8.040.000
Sim 0911091984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
09813919847,000,000
8.400.000
Sim 0981391984 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
09138919848,900,000
10.680.000
Sim 0913891984 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
0815491984800,000
960.000
Sim 0815491984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08123919841,100,000
1.320.000
Sim 0812391984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08431919841,100,000
1.320.000
Sim 0843191984 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08523919841,200,000
1.440.000
Sim 0852391984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08129919841,200,000
1.440.000
Sim 0812991984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08535919841,500,000
1.800.000
Sim 0853591984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08665919841,600,000
1.920.000
Sim 0866591984 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Viettel
Đặt mua
08884919841,800,000
2.160.000
Sim 0888491984 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08459919841,950,000
2.340.000
Sim 0845991984 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08249919841,950,000
2.340.000
Sim 0824991984 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08981919841,960,000
2.350.000
Sim 0898191984 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Mobifone
Đặt mua
08569919842,000,000
2.400.000
Sim 0856991984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08539919842,340,000
2.810.000
Sim 0853991984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08549919842,340,000
2.810.000
Sim 0854991984 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08439919842,340,000
2.810.000
Sim 0843991984 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08149919842,340,000
2.810.000
Sim 0814991984 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08880919842,500,000
3.000.000
Sim 0888091984 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
08996919842,500,000
3.000.000
Sim 0899691984 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Mobifone
Đặt mua
08296919842,900,000
3.480.000
Sim 0829691984 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91984 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Chí Hiền
  Đặt sim: 09872...29
  Vào lúc: 7:55 13/7/2020

  Nguyễn Kim Nhi
  Đặt sim: 08869...71
  Vào lúc: 7:52 13/7/2020

  Trần Trung Quỳnh
  Đặt sim: 09621...80
  Vào lúc: 7:50 13/7/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01649...46
  Vào lúc: 7:47 13/7/2020

  Trần Chí Hung
  Đặt sim: 01672...66
  Vào lúc: 7:44 13/7/2020

  Nguyễn Chí Hung
  Đặt sim: 09838...38
  Vào lúc: 7:40 13/7/2020

  Nguyễn Văn Hiển
  Đặt sim: 08984...98
  Vào lúc: 7:38 13/7/2020

  Ngô Chí Bảo
  Đặt sim: 01634...92
  Vào lúc: 7:35 13/7/2020

  Ngô Văn Tuấn
  Đặt sim: 01273...12
  Vào lúc: 7:31 13/7/2020

  Ngô Minh Vương
  Đặt sim: 01691...62
  Vào lúc: 7:29 13/7/2020

  Phan Văn Hậu
  Đặt sim: 01241...33
  Vào lúc: 7:25 13/7/2020

  Ngô Duy Quân
  Đặt sim: 01273...70
  Vào lúc: 7:22 13/7/2020

  Ngô Duy Thi
  Đặt sim: 08842...48
  Vào lúc: 7:20 13/7/2020

  Phạm Chí Quân
  Đặt sim: 09163...28
  Vào lúc: 7:17 13/7/2020

  Trần Văn Tuân
  Đặt sim: 08971...22
  Vào lúc: 7:14 13/7/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.