sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 9227 Đầu Số 09 Dễ Nhớ , Sim 09*9227

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0969539227190,000
230.000
Sim 0969539227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0941989227200,000
240.000
Sim 0941989227 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0933439227250,000
300.000
Sim 0933439227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0911579227300,000
360.000
Sim 0911579227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0986769227300,000
360.000
Sim 0986769227 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0987639227300,000
360.000
Sim 0987639227 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0903249227300,000
360.000
Sim 0903249227 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0933819227300,000
360.000
Sim 0933819227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0915199227300,000
360.000
Sim 0915199227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0937749227300,000
360.000
Sim 0937749227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0933879227300,000
360.000
Sim 0933879227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0968739227400,000
480.000
Sim 0968739227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0964869227400,000
480.000
Sim 0964869227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0908369227400,000
480.000
Sim 0908369227 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0913429227400,000
480.000
Sim 0913429227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0965759227400,000
480.000
Sim 0965759227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0971429227400,000
480.000
Sim 0971429227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0964899227400,000
480.000
Sim 0964899227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0976979227400,000
480.000
Sim 0976979227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0915889227400,000
480.000
Sim 0915889227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0967719227400,000
480.000
Sim 0967719227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0933189227400,000
480.000
Sim 0933189227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0963149227400,000
480.000
Sim 0963149227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0932239227400,000
480.000
Sim 0932239227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0914909227490,000
590.000
Sim 0914909227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0978029227490,000
590.000
Sim 0978029227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0976579227490,000
590.000
Sim 0976579227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0943449227490,000
590.000
Sim 0943449227 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0966249227490,000
590.000
Sim 0966249227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0961419227490,000
590.000
Sim 0961419227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0964489227490,000
590.000
Sim 0964489227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0985839227490,000
590.000
Sim 0985839227 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0946929227490,000
590.000
Sim 0946929227 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0916839227490,000
590.000
Sim 0916839227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0916459227490,000
590.000
Sim 0916459227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0912539227490,000
590.000
Sim 0912539227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0901699227490,000
590.000
Sim 0901699227 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0915069227490,000
590.000
Sim 0915069227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0947079227490,000
590.000
Sim 0947079227 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0974379227490,000
590.000
Sim 0974379227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0972159227490,000
590.000
Sim 0972159227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0936729227490,000
590.000
Sim 0936729227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0912649227490,000
590.000
Sim 0912649227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0933169227490,000
590.000
Sim 0933169227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0944069227490,000
590.000
Sim 0944069227 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0946069227490,000
590.000
Sim 0946069227 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0966189227490,000
590.000
Sim 0966189227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0974269227490,000
590.000
Sim 0974269227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0965739227490,000
590.000
Sim 0965739227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0964349227490,000
590.000
Sim 0964349227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0983329227490,000
590.000
Sim 0983329227 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0915949227490,000
590.000
Sim 0915949227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0967419227490,000
590.000
Sim 0967419227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0963989227490,000
590.000
Sim 0963989227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0967389227490,000
590.000
Sim 0967389227 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0941669227490,000
590.000
Sim 0941669227 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0942599227490,000
590.000
Sim 0942599227 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0918759227490,000
590.000
Sim 0918759227 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
0933269227490,000
590.000
Sim 0933269227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0976429227490,000
590.000
Sim 0976429227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0976309227490,000
590.000
Sim 0976309227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Viettel
Đặt mua
0934599227490,000
590.000
Sim 0934599227 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Mobifone
Đặt mua
0949379227490,000
590.000
Sim 0949379227 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9227 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim dễ nhớ là sim có đuôi và đầu số dễ nhớ. Sim dễ nhớ nói chung có ưu điểm là giá rẻ và số rất dễ nhớ.
Sim số đẹp Dễ Nhớ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Kim Thơ
  Đặt sim: 01245...82
  Vào lúc: 19:55 9/12/2019

  Lê Minh Tùng
  Đặt sim: 09325...11
  Vào lúc: 19:52 9/12/2019

  Phan Ngọc Lệ
  Đặt sim: 09760...81
  Vào lúc: 19:49 9/12/2019

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 01682...40
  Vào lúc: 19:46 9/12/2019

  Nguyễn Thục Tuyết
  Đặt sim: 09157...71
  Vào lúc: 19:43 9/12/2019

  Phan Ngọc Trang
  Đặt sim: 09385...92
  Vào lúc: 19:40 9/12/2019

  Ngô Phương Thư
  Đặt sim: 09078...49
  Vào lúc: 19:37 9/12/2019

  Trần Chí Long
  Đặt sim: 08816...18
  Vào lúc: 19:34 9/12/2019

  Lê Thục Thy
  Đặt sim: 01288...25
  Vào lúc: 19:32 9/12/2019

  Nguyễn Chí Hải
  Đặt sim: 08867...89
  Vào lúc: 19:29 9/12/2019

  Phạm Chí Khang
  Đặt sim: 09781...54
  Vào lúc: 19:25 9/12/2019

  Phan Trung Hải
  Đặt sim: 01624...83
  Vào lúc: 19:23 9/12/2019

  Nguyễn Đức Hoàng
  Đặt sim: 09383...39
  Vào lúc: 19:20 9/12/2019

  Nguyễn Chí Tuấn
  Đặt sim: 01682...15
  Vào lúc: 19:17 9/12/2019

  Huỳnh Duy Nhật
  Đặt sim: 09157...22
  Vào lúc: 19:13 9/12/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.