sim đẹp năm sinh

Sim Đuôi số 9999 Sim tứ quý 9999 Đầu Số 035 Viettel Không lỗi dính 4 , Sim 035*9999

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
035307999969,430,000
83.320.000
Sim 0353079999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035927999972,320,000
86.780.000
Sim 0359279999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035201999972,730,000
87.280.000
Sim 0352019999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035653999974,380,000
89.260.000
Sim 0356539999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035503999975,870,000
91.040.000
Sim 0355039999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035206999977,490,000
92.990.000
Sim 0352069999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035621999981,820,000
98.180.000
Sim 0356219999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035627999981,820,000
98.180.000
Sim 0356279999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035631999982,650,000
99.180.000
Sim 0356319999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035606999985,710,000
102.850.000
Sim 0356069999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035802999990,910,000
109.090.000
Sim 0358029999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035801999995,050,000
114.060.000
Sim 0358019999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035956999999,180,000
119.020.000
Sim 0359569999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035508999999,180,000
119.020.000
Sim 0355089999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035603999999,180,000
119.020.000
Sim 0356039999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
035587999999,180,000
119.020.000
Sim 0355879999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352039999107,440,000
128.930.000
Sim 0352039999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0358279999108,000,000
129.600.000
Sim 0358279999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0356619999115,710,000
138.850.000
Sim 0356619999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0356939999115,710,000
138.850.000
Sim 0356939999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352219999117,000,000
140.400.000
Sim 0352219999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0358139999117,000,000
140.400.000
Sim 0358139999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0359139999119,840,000
143.810.000
Sim 0359139999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0357759999119,840,000
143.810.000
Sim 0357759999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0357189999128,110,000
153.730.000
Sim 0357189999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352989999128,110,000
153.730.000
Sim 0352989999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0359189999128,930,000
154.720.000
Sim 0359189999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352909999131,250,000
157.500.000
Sim 0352909999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352779999131,410,000
157.690.000
Sim 0352779999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0356029999132,240,000
158.690.000
Sim 0356029999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0356839999133,200,000
159.840.000
Sim 0356839999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0357179999135,000,000
162.000.000
Sim 0357179999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0359379999136,370,000
163.640.000
Sim 0359379999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352589999136,370,000
163.640.000
Sim 0352589999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352329999137,200,000
164.640.000
Sim 0352329999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0358389999140,500,000
168.600.000
Sim 0358389999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0356389999144,000,000
172.800.000
Sim 0356389999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352119999148,770,000
178.520.000
Sim 0352119999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0353029999152,900,000
183.480.000
Sim 0353029999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0357289999154,970,000
185.960.000
Sim 0357289999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0359889999158,240,000
189.890.000
Sim 0359889999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0359559999164,140,000
196.970.000
Sim 0359559999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352179999165,300,000
198.360.000
Sim 0352179999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0357119999171,910,000
206.290.000
Sim 0357119999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352339999181,000,000
217.200.000
Sim 0352339999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0358989999198,360,000
238.030.000
Sim 0358989999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0359369999199,020,000
238.820.000
Sim 0359369999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0359979999206,620,000
247.940.000
Sim 0359979999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0358099999258,280,000
309.940.000
Sim 0358099999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0359939999276,880,000
332.260.000
Sim 0359939999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0357399999314,070,000
376.880.000
Sim 0357399999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Ngũ Lục Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0355399999355,390,000
426.470.000
Sim 0355399999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Ngũ Lục Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0357099999382,260,000
458.710.000
Sim 0357099999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352099999392,590,000
471.110.000
Sim 0352099999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0353099999402,920,000
483.500.000
Sim 0353099999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0357299999412,220,000
494.660.000
Sim 0357299999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Ngũ Lục Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0355589999413,250,000
495.900.000
Sim 0355589999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0353199999444,240,000
533.090.000
Sim 0353199999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Ngũ Lục Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0353299999444,240,000
533.090.000
Sim 0353299999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Ngũ Lục Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352199999444,240,000
533.090.000
Sim 0352199999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Ngũ Lục Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0355099999454,570,000
545.480.000
Sim 0355099999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352799999464,910,000
557.890.000
Sim 0352799999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Ngũ Lục Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0356099999464,910,000
557.890.000
Sim 0356099999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 035 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 035 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.