sim đẹp năm sinh

Sim Giá 100K - Sim gia 100k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576631350,000
420.000
Sim 0901576631 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6631 Mobifone
Đặt mua
0901576541350,000
420.000
Sim 0901576541 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76541 Mobifone
Đặt mua
0901576641350,000
420.000
Sim 0901576641 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576641 Mobifone
Đặt mua
0901576561350,000
420.000
Sim 0901576561 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
561 Mobifone
Đặt mua
0901576651350,000
420.000
Sim 0901576651 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6651 Mobifone
Đặt mua
0901576581350,000
420.000
Sim 0901576581 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76581 Mobifone
Đặt mua
0961756491350,000
420.000
Sim 0961756491 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
756491 Viettel
Đặt mua
0987841601350,000
420.000
Sim 0987841601 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
601 Viettel
Đặt mua
089977111130,000,000
36.000.000
Sim 0899771111 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
1111 Mobifone
Đặt mua
089988111140,000,000
48.000.000
Sim 0899881111 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
81111 Mobifone
Đặt mua
0982703491250,000
300.000
Sim 0982703491 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
703491 Viettel
Đặt mua
0967485391250,000
300.000
Sim 0967485391 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
391 Viettel
Đặt mua
0968247391250,000
300.000
Sim 0968247391 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7391 Viettel
Đặt mua
0973270261250,000
300.000
Sim 0973270261 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70261 Viettel
Đặt mua
0987592781250,000
300.000
Sim 0987592781 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
592781 Viettel
Đặt mua
0967954491250,000
300.000
Sim 0967954491 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
491 Viettel
Đặt mua
0961356491250,000
300.000
Sim 0961356491 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6491 Viettel
Đặt mua
0969684101250,000
300.000
Sim 0969684101 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84101 Viettel
Đặt mua
0968138971250,000
300.000
Sim 0968138971 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
138971 Viettel
Đặt mua
0973859311250,000
300.000
Sim 0973859311 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
311 Viettel
Đặt mua
0969506171250,000
300.000
Sim 0969506171 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6171 Viettel
Đặt mua
0975178971250,000
300.000
Sim 0975178971 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78971 Viettel
Đặt mua
0984185391250,000
300.000
Sim 0984185391 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
185391 Viettel
Đặt mua
0989311921250,000
300.000
Sim 0989311921 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
921 Viettel
Đặt mua
0978360281250,000
300.000
Sim 0978360281 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0281 Viettel
Đặt mua
0962258901250,000
300.000
Sim 0962258901 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58901 Viettel
Đặt mua
0963857621250,000
300.000
Sim 0963857621 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
857621 Viettel
Đặt mua
0962857281250,000
300.000
Sim 0962857281 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
281 Viettel
Đặt mua
0969332971250,000
300.000
Sim 0969332971 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2971 Viettel
Đặt mua
0963169671250,000
300.000
Sim 0963169671 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69671 Viettel
Đặt mua
0988910231250,000
300.000
Sim 0988910231 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
910231 Viettel
Đặt mua
0961295861250,000
300.000
Sim 0961295861 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
861 Viettel
Đặt mua
0977764371250,000
300.000
Sim 0977764371 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4371 Viettel
Đặt mua
0969896201250,000
300.000
Sim 0969896201 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96201 Viettel
Đặt mua
0968455891250,000
300.000
Sim 0968455891 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
455891 Viettel
Đặt mua
0961753691250,000
300.000
Sim 0961753691 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
691 Viettel
Đặt mua
0969057191250,000
300.000
Sim 0969057191 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7191 Viettel
Đặt mua
0977702411250,000
300.000
Sim 0977702411 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
02411 Viettel
Đặt mua
0967653511250,000
300.000
Sim 0967653511 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
653511 Viettel
Đặt mua
0966694011250,000
300.000
Sim 0966694011 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
011 Viettel
Đặt mua
0967518481250,000
300.000
Sim 0967518481 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8481 Viettel
Đặt mua
0966698251250,000
300.000
Sim 0966698251 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
98251 Viettel
Đặt mua
0973106171250,000
300.000
Sim 0973106171 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
106171 Viettel
Đặt mua
0984176681300,000
360.000
Sim 0984176681 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
681 Viettel
Đặt mua
0977794631300,000
360.000
Sim 0977794631 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4631 Viettel
Đặt mua
0986660751300,000
360.000
Sim 0986660751 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
60751 Viettel
Đặt mua
0971826281300,000
360.000
Sim 0971826281 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
826281 Viettel
Đặt mua
0988719361300,000
360.000
Sim 0988719361 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
361 Viettel
Đặt mua
0984602261300,000
360.000
Sim 0984602261 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2261 Viettel
Đặt mua
0962370381300,000
360.000
Sim 0962370381 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70381 Viettel
Đặt mua
0972183591300,000
360.000
Sim 0972183591 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
183591 Viettel
Đặt mua
0961566381300,000
360.000
Sim 0961566381 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
381 Viettel
Đặt mua
0982711861300,000
360.000
Sim 0982711861 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1861 Viettel
Đặt mua
0969190361300,000
360.000
Sim 0969190361 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90361 Viettel
Đặt mua
0976219211300,000
360.000
Sim 0976219211 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
219211 Viettel
Đặt mua
0961563791300,000
360.000
Sim 0961563791 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
791 Viettel
Đặt mua
0972991581300,000
360.000
Sim 0972991581 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1581 Viettel
Đặt mua
0977527011300,000
360.000
Sim 0977527011 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27011 Viettel
Đặt mua
0949396331300,000
360.000
Sim 0949396331 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
396331 Vinaphone
Đặt mua
0973025661300,000
360.000
Sim 0973025661 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
661 Viettel
Đặt mua
0975037411300,000
360.000
Sim 0975037411 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7411 Viettel
Đặt mua
0977105331300,000
360.000
Sim 0977105331 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05331 Viettel
Đặt mua
0977793641300,000
360.000
Sim 0977793641 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
793641 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Kiều Di
  Đặt sim: 01625...94
  Vào lúc: 22:55 12/7/2020

  Phạm Văn Thành
  Đặt sim: 09327...65
  Vào lúc: 22:53 12/7/2020

  Trần Trung Tân
  Đặt sim: 08631...23
  Vào lúc: 22:50 12/7/2020

  Trần Kiều Thảo
  Đặt sim: 01687...29
  Vào lúc: 22:47 12/7/2020

  Hoàng Kim Ðào
  Đặt sim: 09744...30
  Vào lúc: 22:43 12/7/2020

  Nguyễn Trung Thành
  Đặt sim: 01292...47
  Vào lúc: 22:40 12/7/2020

  Trần Minh Tuân
  Đặt sim: 08667...59
  Vào lúc: 22:37 12/7/2020

  Hoàng Nhã Hằng
  Đặt sim: 09623...28
  Vào lúc: 22:34 12/7/2020

  Nguyễn Đức Anh
  Đặt sim: 09779...51
  Vào lúc: 22:31 12/7/2020

  Trần Kim Dương
  Đặt sim: 09353...74
  Vào lúc: 22:29 12/7/2020

  Trần Minh Thuận
  Đặt sim: 09795...75
  Vào lúc: 22:25 12/7/2020

  Trần Duy Khôi
  Đặt sim: 09887...40
  Vào lúc: 22:23 12/7/2020

  Nguyễn Chí Khánh
  Đặt sim: 08916...80
  Vào lúc: 22:19 12/7/2020

  Nguyễn Nhã Thi
  Đặt sim: 09853...64
  Vào lúc: 22:17 12/7/2020

  Phan Minh Hoàng
  Đặt sim: 01285...58
  Vào lúc: 22:13 12/7/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.