sim đẹp năm sinh

Sim Giá 100K - Sim gia 100k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576631350,000
420.000
Sim 0901576631 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6631 Mobifone
Đặt mua
0901576541350,000
420.000
Sim 0901576541 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76541 Mobifone
Đặt mua
0901576641350,000
420.000
Sim 0901576641 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576641 Mobifone
Đặt mua
0901576561350,000
420.000
Sim 0901576561 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
561 Mobifone
Đặt mua
0901576651350,000
420.000
Sim 0901576651 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6651 Mobifone
Đặt mua
0901576581350,000
420.000
Sim 0901576581 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76581 Mobifone
Đặt mua
089977111123,000,000
27.600.000
Sim 0899771111 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
771111 Mobifone
Đặt mua
089988111130,000,000
36.000.000
Sim 0899881111 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
111 Mobifone
Đặt mua
0918458911350,000
420.000
Sim 0918458911 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8911 Vinaphone
Đặt mua
0941280201350,000
420.000
Sim 0941280201 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80201 Vinaphone
Đặt mua
0971850391350,000
420.000
Sim 0971850391 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
850391 Viettel
Đặt mua
0904837881350,000
420.000
Sim 0904837881 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
881 Mobifone
Đặt mua
0904838491350,000
420.000
Sim 0904838491 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8491 Mobifone
Đặt mua
0904999601350,000
420.000
Sim 0904999601 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
99601 Mobifone
Đặt mua
0966000641350,000
420.000
Sim 0966000641 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
000641 Viettel
Đặt mua
0961430881350,000
420.000
Sim 0961430881 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
881 Viettel
Đặt mua
0974321481350,000
420.000
Sim 0974321481 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1481 Viettel
Đặt mua
0976909251350,000
420.000
Sim 0976909251 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09251 Viettel
Đặt mua
0968084221350,000
420.000
Sim 0968084221 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
084221 Viettel
Đặt mua
0971578781350,000
420.000
Sim 0971578781 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
781 Viettel
Đặt mua
0971576221350,000
420.000
Sim 0971576221 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6221 Viettel
Đặt mua
0973519661350,000
420.000
Sim 0973519661 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19661 Viettel
Đặt mua
0971475011350,000
420.000
Sim 0971475011 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
475011 Viettel
Đặt mua
0971474911350,000
420.000
Sim 0971474911 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
911 Viettel
Đặt mua
0961593171350,000
420.000
Sim 0961593171 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3171 Viettel
Đặt mua
0966768151350,000
420.000
Sim 0966768151 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68151 Viettel
Đặt mua
0963091671350,000
420.000
Sim 0963091671 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
091671 Viettel
Đặt mua
0941706661350,000
420.000
Sim 0941706661 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
661 Vinaphone
Đặt mua
0948126661350,000
420.000
Sim 0948126661 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6661 Vinaphone
Đặt mua
0937271251350,000
420.000
Sim 0937271251 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71251 Mobifone
Đặt mua
0988643241350,000
420.000
Sim 0988643241 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
643241 Viettel
Đặt mua
0988492431350,000
420.000
Sim 0988492431 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
431 Viettel
Đặt mua
0988193041350,000
420.000
Sim 0988193041 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3041 Viettel
Đặt mua
0988104631350,000
420.000
Sim 0988104631 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04631 Viettel
Đặt mua
0988347851350,000
420.000
Sim 0988347851 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
347851 Viettel
Đặt mua
0988372841350,000
420.000
Sim 0988372841 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
841 Viettel
Đặt mua
0988461851350,000
420.000
Sim 0988461851 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1851 Viettel
Đặt mua
0988067451350,000
420.000
Sim 0988067451 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
67451 Viettel
Đặt mua
0969353941350,000
420.000
Sim 0969353941 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
353941 Viettel
Đặt mua
0969374021350,000
420.000
Sim 0969374021 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
021 Viettel
Đặt mua
0988026601350,000
420.000
Sim 0988026601 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6601 Viettel
Đặt mua
0972028981350,000
420.000
Sim 0972028981 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28981 Viettel
Đặt mua
0967609591350,000
420.000
Sim 0967609591 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
609591 Viettel
Đặt mua
0988105211350,000
420.000
Sim 0988105211 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
211 Viettel
Đặt mua
0961679101350,000
420.000
Sim 0961679101 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9101 Viettel
Đặt mua
0988329021350,000
420.000
Sim 0988329021 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29021 Viettel
Đặt mua
0989022831350,000
420.000
Sim 0989022831 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
022831 Viettel
Đặt mua
0968566491350,000
420.000
Sim 0968566491 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
491 Viettel
Đặt mua
0966890491350,000
420.000
Sim 0966890491 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0491 Viettel
Đặt mua
0968584281350,000
420.000
Sim 0968584281 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84281 Viettel
Đặt mua
0968571201350,000
420.000
Sim 0968571201 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
571201 Viettel
Đặt mua
0961783761350,000
420.000
Sim 0961783761 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
761 Viettel
Đặt mua
0971207631350,000
420.000
Sim 0971207631 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7631 Viettel
Đặt mua
0963725031350,000
420.000
Sim 0963725031 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25031 Viettel
Đặt mua
0971608631350,000
420.000
Sim 0971608631 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
608631 Viettel
Đặt mua
0962680951350,000
420.000
Sim 0962680951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
951 Viettel
Đặt mua
0969907051350,000
420.000
Sim 0969907051 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7051 Viettel
Đặt mua
0971059831350,000
420.000
Sim 0971059831 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59831 Viettel
Đặt mua
0968005481350,000
420.000
Sim 0968005481 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
005481 Viettel
Đặt mua
0963138761350,000
420.000
Sim 0963138761 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
761 Viettel
Đặt mua
0967939231350,000
420.000
Sim 0967939231 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9231 Viettel
Đặt mua
0966748791350,000
420.000
Sim 0966748791 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
48791 Viettel
Đặt mua
0963138731350,000
420.000
Sim 0963138731 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
138731 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Bình
  Đặt sim: 09137...68
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Đức Tuyên
  Đặt sim: 01256...40
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Trần Đức Nam
  Đặt sim: 09878...10
  Vào lúc: 22:50 25/6/2022

  Ngô Chí Quang
  Đặt sim: 09318...38
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Phạm Kiều Hồng
  Đặt sim: 09350...18
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Nguyễn Văn Lợi
  Đặt sim: 01652...21
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Ngô Phương Di
  Đặt sim: 01225...72
  Vào lúc: 22:38 25/6/2022

  Phạm Thục Ngọc
  Đặt sim: 01694...52
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Lê Minh Kiên
  Đặt sim: 08827...15
  Vào lúc: 22:32 25/6/2022

  Huỳnh Văn Tùng
  Đặt sim: 09689...33
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Ngô Duy Vương
  Đặt sim: 01638...13
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Ngô Minh Hậu
  Đặt sim: 01643...85
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Lê Ngọc Linh
  Đặt sim: 01692...98
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 08982...66
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 01611...54
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.