sim đẹp năm sinh

Sim Giá 100K - Sim gia 100k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576631350,000
420.000
Sim 0901576631 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6631 Mobifone
Đặt mua
0901576541350,000
420.000
Sim 0901576541 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76541 Mobifone
Đặt mua
0901576641350,000
420.000
Sim 0901576641 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576641 Mobifone
Đặt mua
0901576561350,000
420.000
Sim 0901576561 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
561 Mobifone
Đặt mua
0901576651350,000
420.000
Sim 0901576651 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6651 Mobifone
Đặt mua
0901576581350,000
420.000
Sim 0901576581 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76581 Mobifone
Đặt mua
0982193211500,000
600.000
Sim 0982193211 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
193211 Viettel
Đặt mua
0935462001980,000
1.180.000
Sim 0935462001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
089977111130,000,000
36.000.000
Sim 0899771111 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
1111 Mobifone
Đặt mua
089988111140,000,000
48.000.000
Sim 0899881111 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
81111 Mobifone
Đặt mua
0911569151350,000
420.000
Sim 0911569151 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
569151 Vinaphone
Đặt mua
0937778451350,000
420.000
Sim 0937778451 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
451 Mobifone
Đặt mua
0911137671350,000
420.000
Sim 0911137671 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
7671 Vinaphone
Đặt mua
0911719501350,000
420.000
Sim 0911719501 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19501 Vinaphone
Đặt mua
0911734521350,000
420.000
Sim 0911734521 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
734521 Vinaphone
Đặt mua
0911744831350,000
420.000
Sim 0911744831 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
831 Vinaphone
Đặt mua
0911745451350,000
420.000
Sim 0911745451 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5451 Vinaphone
Đặt mua
0911747551350,000
420.000
Sim 0911747551 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
47551 Vinaphone
Đặt mua
0912351831350,000
420.000
Sim 0912351831 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
351831 Vinaphone
Đặt mua
0912366721350,000
420.000
Sim 0912366721 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
721 Vinaphone
Đặt mua
0912394521350,000
420.000
Sim 0912394521 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4521 Vinaphone
Đặt mua
0912508301350,000
420.000
Sim 0912508301 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08301 Vinaphone
Đặt mua
0912884161350,000
420.000
Sim 0912884161 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
884161 Vinaphone
Đặt mua
0914094831350,000
420.000
Sim 0914094831 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
831 Vinaphone
Đặt mua
0914249461350,000
420.000
Sim 0914249461 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9461 Vinaphone
Đặt mua
0914249641350,000
420.000
Sim 0914249641 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
49641 Vinaphone
Đặt mua
0914249851350,000
420.000
Sim 0914249851 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
249851 Vinaphone
Đặt mua
0914253271350,000
420.000
Sim 0914253271 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
271 Vinaphone
Đặt mua
0914253871350,000
420.000
Sim 0914253871 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3871 Vinaphone
Đặt mua
0914256241350,000
420.000
Sim 0914256241 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56241 Vinaphone
Đặt mua
0914256471350,000
420.000
Sim 0914256471 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
256471 Vinaphone
Đặt mua
0914256841350,000
420.000
Sim 0914256841 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
841 Vinaphone
Đặt mua
0914258021350,000
420.000
Sim 0914258021 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8021 Vinaphone
Đặt mua
0914259501350,000
420.000
Sim 0914259501 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59501 Vinaphone
Đặt mua
0914259641350,000
420.000
Sim 0914259641 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
259641 Vinaphone
Đặt mua
0914310461350,000
420.000
Sim 0914310461 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
461 Vinaphone
Đặt mua
0914496821350,000
420.000
Sim 0914496821 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6821 Vinaphone
Đặt mua
0915355421350,000
420.000
Sim 0915355421 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55421 Vinaphone
Đặt mua
0915575841350,000
420.000
Sim 0915575841 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
575841 Vinaphone
Đặt mua
0915605231350,000
420.000
Sim 0915605231 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
231 Vinaphone
Đặt mua
0915609421350,000
420.000
Sim 0915609421 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9421 Vinaphone
Đặt mua
0915643071350,000
420.000
Sim 0915643071 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43071 Vinaphone
Đặt mua
0915645791350,000
420.000
Sim 0915645791 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
645791 Vinaphone
Đặt mua
0915646271350,000
420.000
Sim 0915646271 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
271 Vinaphone
Đặt mua
0915646301350,000
420.000
Sim 0915646301 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6301 Vinaphone
Đặt mua
0915647041350,000
420.000
Sim 0915647041 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
47041 Vinaphone
Đặt mua
0915647091350,000
420.000
Sim 0915647091 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
647091 Vinaphone
Đặt mua
0915647461350,000
420.000
Sim 0915647461 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
461 Vinaphone
Đặt mua
0915648361350,000
420.000
Sim 0915648361 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8361 Vinaphone
Đặt mua
0915682521350,000
420.000
Sim 0915682521 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82521 Vinaphone
Đặt mua
0915747611350,000
420.000
Sim 0915747611 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
747611 Vinaphone
Đặt mua
0915815631350,000
420.000
Sim 0915815631 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
631 Vinaphone
Đặt mua
0915932321350,000
420.000
Sim 0915932321 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2321 Vinaphone
Đặt mua
0915959751350,000
420.000
Sim 0915959751 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59751 Vinaphone
Đặt mua
0915977651350,000
420.000
Sim 0915977651 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
977651 Vinaphone
Đặt mua
0916025051350,000
420.000
Sim 0916025051 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
051 Vinaphone
Đặt mua
0916163201350,000
420.000
Sim 0916163201 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3201 Vinaphone
Đặt mua
0916166701350,000
420.000
Sim 0916166701 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
66701 Vinaphone
Đặt mua
0916246171350,000
420.000
Sim 0916246171 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
246171 Vinaphone
Đặt mua
0916246501350,000
420.000
Sim 0916246501 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
501 Vinaphone
Đặt mua
0916246521350,000
420.000
Sim 0916246521 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6521 Vinaphone
Đặt mua
0916354601350,000
420.000
Sim 0916354601 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
54601 Vinaphone
Đặt mua
0916424461350,000
420.000
Sim 0916424461 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
424461 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Tiến
  Đặt sim: 01671...35
  Vào lúc: 17:56 26/11/2020

  Phạm Văn Hậu
  Đặt sim: 09644...24
  Vào lúc: 17:52 26/11/2020

  Phan Duy Ken
  Đặt sim: 08968...55
  Vào lúc: 17:50 26/11/2020

  Trần Văn Khôi
  Đặt sim: 08845...88
  Vào lúc: 17:46 26/11/2020

  Huỳnh Trung Huỳnh
  Đặt sim: 08633...46
  Vào lúc: 17:44 26/11/2020

  Nguyễn Duy Hòa
  Đặt sim: 01237...79
  Vào lúc: 17:41 26/11/2020

  Nguyễn Thị Thảo
  Đặt sim: 09113...99
  Vào lúc: 17:37 26/11/2020

  Ngô Duy Hảo
  Đặt sim: 01652...57
  Vào lúc: 17:35 26/11/2020

  Trần Duy Tân
  Đặt sim: 08626...93
  Vào lúc: 17:31 26/11/2020

  Huỳnh Đức Khang
  Đặt sim: 08922...92
  Vào lúc: 17:29 26/11/2020

  Trần Đức Quân
  Đặt sim: 01216...30
  Vào lúc: 17:25 26/11/2020

  Nguyễn Trung Tuấn
  Đặt sim: 01695...42
  Vào lúc: 17:23 26/11/2020

  Ngô Chí Huy
  Đặt sim: 01219...92
  Vào lúc: 17:20 26/11/2020

  Nguyễn Văn Khương
  Đặt sim: 08887...40
  Vào lúc: 17:17 26/11/2020

  Ngô Phương Di
  Đặt sim: 01695...48
  Vào lúc: 17:13 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.