sim đẹp năm sinh

Sim Giá 100K - Sim gia 100k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0906489711130,000
160.000
Sim 0906489711 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9711 Mobifone
Đặt mua
0906479511130,000
160.000
Sim 0906479511 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
79511 Mobifone
Đặt mua
0901994621130,000
160.000
Sim 0901994621 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
994621 Mobifone
Đặt mua
0901992041130,000
160.000
Sim 0901992041 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
041 Mobifone
Đặt mua
0901989641130,000
160.000
Sim 0901989641 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9641 Mobifone
Đặt mua
0901983091130,000
160.000
Sim 0901983091 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
83091 Mobifone
Đặt mua
0901982561130,000
160.000
Sim 0901982561 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
982561 Mobifone
Đặt mua
0901982251130,000
160.000
Sim 0901982251 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
251 Mobifone
Đặt mua
0901975441130,000
160.000
Sim 0901975441 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5441 Mobifone
Đặt mua
0901947921130,000
160.000
Sim 0901947921 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
47921 Mobifone
Đặt mua
0901947411130,000
160.000
Sim 0901947411 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
947411 Mobifone
Đặt mua
0901167141130,000
160.000
Sim 0901167141 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
141 Mobifone
Đặt mua
0901149411130,000
160.000
Sim 0901149411 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9411 Mobifone
Đặt mua
0901145011130,000
160.000
Sim 0901145011 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45011 Mobifone
Đặt mua
0931908981130,000
160.000
Sim 0931908981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
908981 Mobifone
Đặt mua
0911625961150,000
180.000
Sim 0911625961 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
961 Vinaphone
Đặt mua
0941625961150,000
180.000
Sim 0941625961 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5961 Vinaphone
Đặt mua
0966760401150,000
180.000
Sim 0966760401 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60401 Viettel
Đặt mua
0936807151150,000
180.000
Sim 0936807151 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
807151 Mobifone
Đặt mua
0936844261150,000
180.000
Sim 0936844261 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
261 Mobifone
Đặt mua
0936584481150,000
180.000
Sim 0936584481 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4481 Mobifone
Đặt mua
0936529731150,000
180.000
Sim 0936529731 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29731 Mobifone
Đặt mua
0936906841150,000
180.000
Sim 0936906841 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
906841 Mobifone
Đặt mua
0936830571150,000
180.000
Sim 0936830571 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
571 Mobifone
Đặt mua
0982197431150,000
180.000
Sim 0982197431 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7431 Viettel
Đặt mua
0975166941150,000
180.000
Sim 0975166941 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
66941 Viettel
Đặt mua
0913802671150,000
180.000
Sim 0913802671 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
802671 Vinaphone
Đặt mua
0913278351150,000
180.000
Sim 0913278351 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
351 Vinaphone
Đặt mua
0913790561150,000
180.000
Sim 0913790561 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0561 Vinaphone
Đặt mua
0964187481150,000
180.000
Sim 0964187481 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
87481 Viettel
Đặt mua
0915379921150,000
180.000
Sim 0915379921 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
379921 Vinaphone
Đặt mua
0917877431150,000
180.000
Sim 0917877431 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
431 Vinaphone
Đặt mua
0915707961150,000
180.000
Sim 0915707961 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7961 Vinaphone
Đặt mua
0915433671150,000
180.000
Sim 0915433671 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
33671 Vinaphone
Đặt mua
0918748971150,000
180.000
Sim 0918748971 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
748971 Vinaphone
Đặt mua
0917457051150,000
180.000
Sim 0917457051 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
051 Vinaphone
Đặt mua
0913875241150,000
180.000
Sim 0913875241 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5241 Vinaphone
Đặt mua
0903978291150,000
180.000
Sim 0903978291 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78291 Mobifone
Đặt mua
0903984661150,000
180.000
Sim 0903984661 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
984661 Mobifone
Đặt mua
0906301411150,000
180.000
Sim 0906301411 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
411 Mobifone
Đặt mua
0906302491150,000
180.000
Sim 0906302491 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2491 Mobifone
Đặt mua
0906303481150,000
180.000
Sim 0906303481 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
03481 Mobifone
Đặt mua
0906303841150,000
180.000
Sim 0906303841 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
303841 Mobifone
Đặt mua
0906304891150,000
180.000
Sim 0906304891 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
891 Mobifone
Đặt mua
0906305141150,000
180.000
Sim 0906305141 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5141 Mobifone
Đặt mua
0906306341150,000
180.000
Sim 0906306341 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06341 Mobifone
Đặt mua
0906309341150,000
180.000
Sim 0906309341 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
309341 Mobifone
Đặt mua
0906309461150,000
180.000
Sim 0906309461 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
461 Mobifone
Đặt mua
0906309841150,000
180.000
Sim 0906309841 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9841 Mobifone
Đặt mua
0906315421150,000
180.000
Sim 0906315421 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15421 Mobifone
Đặt mua
0906317421150,000
180.000
Sim 0906317421 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
317421 Mobifone
Đặt mua
0906320411150,000
180.000
Sim 0906320411 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
411 Mobifone
Đặt mua
0906322451150,000
180.000
Sim 0906322451 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2451 Mobifone
Đặt mua
0906324021150,000
180.000
Sim 0906324021 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
24021 Mobifone
Đặt mua
0906324071150,000
180.000
Sim 0906324071 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
324071 Mobifone
Đặt mua
0906324391150,000
180.000
Sim 0906324391 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
391 Mobifone
Đặt mua
0906324821150,000
180.000
Sim 0906324821 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4821 Mobifone
Đặt mua
0906325641150,000
180.000
Sim 0906325641 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25641 Mobifone
Đặt mua
0906326431150,000
180.000
Sim 0906326431 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
326431 Mobifone
Đặt mua
0906326451150,000
180.000
Sim 0906326451 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
451 Mobifone
Đặt mua
0906327441150,000
180.000
Sim 0906327441 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7441 Mobifone
Đặt mua
0906328471150,000
180.000
Sim 0906328471 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28471 Mobifone
Đặt mua
0906328841150,000
180.000
Sim 0906328841 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
328841 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phạm Đức Dương
  Đặt sim: 01292...56
  Vào lúc: 12:56 25/8/2019

  Hoàng Minh Khoa
  Đặt sim: 08870...90
  Vào lúc: 12:53 25/8/2019

  Ngô Văn Khải
  Đặt sim: 09865...63
  Vào lúc: 12:49 25/8/2019

  Huỳnh Duy Tuyên
  Đặt sim: 08669...78
  Vào lúc: 12:47 25/8/2019

  Phan Cát Tuyết
  Đặt sim: 08858...84
  Vào lúc: 12:43 25/8/2019

  Huỳnh Minh Hoàng
  Đặt sim: 01639...97
  Vào lúc: 12:41 25/8/2019

  Trần Văn Nhật
  Đặt sim: 08946...18
  Vào lúc: 12:37 25/8/2019

  Lê Đức Nhân
  Đặt sim: 09756...79
  Vào lúc: 12:35 25/8/2019

  Phạm Đức Nguyên
  Đặt sim: 08615...44
  Vào lúc: 12:32 25/8/2019

  Trần Minh Khoa
  Đặt sim: 09377...83
  Vào lúc: 12:29 25/8/2019

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 01233...98
  Vào lúc: 12:26 25/8/2019

  Nguyễn Minh Lộc
  Đặt sim: 08629...36
  Vào lúc: 12:22 25/8/2019

  Phan Đức Quỳnh
  Đặt sim: 01215...81
  Vào lúc: 12:20 25/8/2019

  Hoàng Văn Vương
  Đặt sim: 08964...35
  Vào lúc: 12:17 25/8/2019

  Huỳnh Chí Sơn
  Đặt sim: 01667...97
  Vào lúc: 12:14 25/8/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.