sim đẹp năm sinh

Sim Giá 100K - Sim gia 100k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576631350,000
420.000
Sim 0901576631 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6631 Mobifone
Đặt mua
0901576541350,000
420.000
Sim 0901576541 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76541 Mobifone
Đặt mua
0901576641350,000
420.000
Sim 0901576641 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576641 Mobifone
Đặt mua
0901576561350,000
420.000
Sim 0901576561 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
561 Mobifone
Đặt mua
0901576651350,000
420.000
Sim 0901576651 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6651 Mobifone
Đặt mua
0901576581350,000
420.000
Sim 0901576581 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76581 Mobifone
Đặt mua
089977111123,000,000
27.600.000
Sim 0899771111 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
771111 Mobifone
Đặt mua
089988111130,000,000
36.000.000
Sim 0899881111 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
111 Mobifone
Đặt mua
0989142571350,000
420.000
Sim 0989142571 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2571 Viettel
Đặt mua
0976669471350,000
420.000
Sim 0976669471 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
69471 Viettel
Đặt mua
0989400321350,000
420.000
Sim 0989400321 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
400321 Viettel
Đặt mua
0964394591350,000
420.000
Sim 0964394591 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
591 Viettel
Đặt mua
0978357291350,000
420.000
Sim 0978357291 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7291 Viettel
Đặt mua
0968215961350,000
420.000
Sim 0968215961 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15961 Viettel
Đặt mua
0967925291350,000
420.000
Sim 0967925291 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
925291 Viettel
Đặt mua
0962081311350,000
420.000
Sim 0962081311 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
311 Viettel
Đặt mua
0961566321350,000
420.000
Sim 0961566321 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6321 Viettel
Đặt mua
0967595391350,000
420.000
Sim 0967595391 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95391 Viettel
Đặt mua
0966059961350,000
420.000
Sim 0966059961 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
059961 Viettel
Đặt mua
0973198381350,000
420.000
Sim 0973198381 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
381 Viettel
Đặt mua
0981338691350,000
420.000
Sim 0981338691 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8691 Viettel
Đặt mua
0963986411350,000
420.000
Sim 0963986411 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86411 Viettel
Đặt mua
0971908631350,000
420.000
Sim 0971908631 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
908631 Viettel
Đặt mua
0971598321350,000
420.000
Sim 0971598321 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
321 Viettel
Đặt mua
0981659891350,000
420.000
Sim 0981659891 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9891 Viettel
Đặt mua
0981619301350,000
420.000
Sim 0981619301 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19301 Viettel
Đặt mua
0963011491350,000
420.000
Sim 0963011491 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
011491 Viettel
Đặt mua
0984414691350,000
420.000
Sim 0984414691 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
691 Viettel
Đặt mua
0974796791350,000
420.000
Sim 0974796791 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6791 Viettel
Đặt mua
0967015291350,000
420.000
Sim 0967015291 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15291 Viettel
Đặt mua
0964211591350,000
420.000
Sim 0964211591 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
211591 Viettel
Đặt mua
0965321891350,000
420.000
Sim 0965321891 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
891 Viettel
Đặt mua
0972630391350,000
420.000
Sim 0972630391 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0391 Viettel
Đặt mua
0978470091350,000
420.000
Sim 0978470091 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70091 Viettel
Đặt mua
0981683391350,000
420.000
Sim 0981683391 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
683391 Viettel
Đặt mua
0981351291350,000
420.000
Sim 0981351291 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
291 Viettel
Đặt mua
0981540691350,000
420.000
Sim 0981540691 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0691 Viettel
Đặt mua
0972065291350,000
420.000
Sim 0972065291 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65291 Viettel
Đặt mua
0971175091350,000
420.000
Sim 0971175091 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
175091 Viettel
Đặt mua
0973725391350,000
420.000
Sim 0973725391 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
391 Viettel
Đặt mua
0984187291350,000
420.000
Sim 0984187291 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7291 Viettel
Đặt mua
0968503691350,000
420.000
Sim 0968503691 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
03691 Viettel
Đặt mua
0974069691350,000
420.000
Sim 0974069691 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
069691 Viettel
Đặt mua
0976059891350,000
420.000
Sim 0976059891 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
891 Viettel
Đặt mua
0975304691350,000
420.000
Sim 0975304691 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4691 Viettel
Đặt mua
0964679691350,000
420.000
Sim 0964679691 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
79691 Viettel
Đặt mua
0966394891350,000
420.000
Sim 0966394891 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
394891 Viettel
Đặt mua
0975425291350,000
420.000
Sim 0975425291 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
291 Viettel
Đặt mua
0968756091350,000
420.000
Sim 0968756091 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6091 Viettel
Đặt mua
0966565491350,000
420.000
Sim 0966565491 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65491 Viettel
Đặt mua
0971905891350,000
420.000
Sim 0971905891 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
905891 Viettel
Đặt mua
0969722491350,000
420.000
Sim 0969722491 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
491 Viettel
Đặt mua
0971146591350,000
420.000
Sim 0971146591 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6591 Viettel
Đặt mua
0963415091350,000
420.000
Sim 0963415091 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15091 Viettel
Đặt mua
0961762591350,000
420.000
Sim 0961762591 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
762591 Viettel
Đặt mua
0981316491350,000
420.000
Sim 0981316491 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
491 Viettel
Đặt mua
0974790091350,000
420.000
Sim 0974790091 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0091 Viettel
Đặt mua
0961784691350,000
420.000
Sim 0961784691 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84691 Viettel
Đặt mua
0973407791350,000
420.000
Sim 0973407791 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
407791 Viettel
Đặt mua
0963354791350,000
420.000
Sim 0963354791 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
791 Viettel
Đặt mua
0962729591350,000
420.000
Sim 0962729591 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9591 Viettel
Đặt mua
0978537691350,000
420.000
Sim 0978537691 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37691 Viettel
Đặt mua
0975905291350,000
420.000
Sim 0975905291 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
905291 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Chí Khoa
  Đặt sim: 01658...36
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Huỳnh Văn Tuấn
  Đặt sim: 09076...15
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Huỳnh Chí Kiên
  Đặt sim: 01218...83
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Ngô Minh Đạt
  Đặt sim: 01628...91
  Vào lúc: 22:47 16/10/2021

  Phạm Đức Hoàng
  Đặt sim: 01681...30
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Ngô Duy Hiển
  Đặt sim: 08833...74
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Chí Hưng
  Đặt sim: 09818...64
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Phạm Văn Huy
  Đặt sim: 01240...85
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Trần Đức Ninh
  Đặt sim: 09118...40
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01274...70
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Lê Văn Quân
  Đặt sim: 09120...42
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01635...70
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Trần Minh Nhân
  Đặt sim: 09334...96
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Văn Khải
  Đặt sim: 09783...44
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Phạm Minh Huy
  Đặt sim: 01690...98
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.