sim đẹp năm sinh

Sim Giá 200K Dễ Nhớ Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576629350,000
420.000
Sim 0901576629 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6629 Mobifone
Đặt mua
09179981391,800,000
2.160.000
Sim 0917998139 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98139 Vinaphone
Đặt mua
09070801892,000,000
2.400.000
Sim 0907080189 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
080189 Mobifone
Đặt mua
0965978319250,000
300.000
Sim 0965978319 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
319 Viettel
Đặt mua
0982632769250,000
300.000
Sim 0982632769 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2769 Viettel
Đặt mua
0976296519250,000
300.000
Sim 0976296519 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96519 Viettel
Đặt mua
0975895319250,000
300.000
Sim 0975895319 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
895319 Viettel
Đặt mua
0975990519250,000
300.000
Sim 0975990519 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
519 Viettel
Đặt mua
0976282319250,000
300.000
Sim 0976282319 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2319 Viettel
Đặt mua
0969057619250,000
300.000
Sim 0969057619 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
57619 Viettel
Đặt mua
0961227629250,000
300.000
Sim 0961227629 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
227629 Viettel
Đặt mua
0972733529300,000
360.000
Sim 0972733529 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
529 Viettel
Đặt mua
0963508329300,000
360.000
Sim 0963508329 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8329 Viettel
Đặt mua
0986088359300,000
360.000
Sim 0986088359 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88359 Viettel
Đặt mua
0931295009350,000
420.000
Sim 0931295009 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
295009 Mobifone
Đặt mua
0931203119350,000
420.000
Sim 0931203119 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
119 Mobifone
Đặt mua
0933618009350,000
420.000
Sim 0933618009 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8009 Mobifone
Đặt mua
0933905119350,000
420.000
Sim 0933905119 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05119 Mobifone
Đặt mua
0933683559350,000
420.000
Sim 0933683559 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
683559 Mobifone
Đặt mua
0937713229350,000
420.000
Sim 0937713229 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
229 Mobifone
Đặt mua
0937893119350,000
420.000
Sim 0937893119 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3119 Mobifone
Đặt mua
0937971229350,000
420.000
Sim 0937971229 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71229 Mobifone
Đặt mua
0937312119350,000
420.000
Sim 0937312119 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
312119 Mobifone
Đặt mua
0937308229350,000
420.000
Sim 0937308229 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
229 Mobifone
Đặt mua
0977950309350,000
420.000
Sim 0977950309 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0309 Viettel
Đặt mua
0972815059350,000
420.000
Sim 0972815059 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15059 Viettel
Đặt mua
0977938309350,000
420.000
Sim 0977938309 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
938309 Viettel
Đặt mua
0975980609350,000
420.000
Sim 0975980609 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
609 Viettel
Đặt mua
0918973209350,000
420.000
Sim 0918973209 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3209 Vinaphone
Đặt mua
0918897209350,000
420.000
Sim 0918897209 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97209 Vinaphone
Đặt mua
0913072209350,000
420.000
Sim 0913072209 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
072209 Vinaphone
Đặt mua
0961751869350,000
420.000
Sim 0961751869 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
869 Viettel
Đặt mua
0985065659350,000
420.000
Sim 0985065659 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5659 Viettel
Đặt mua
0981638209350,000
420.000
Sim 0981638209 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38209 Viettel
Đặt mua
0972518629350,000
420.000
Sim 0972518629 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
518629 Viettel
Đặt mua
0976198329350,000
420.000
Sim 0976198329 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
329 Viettel
Đặt mua
0968860359350,000
420.000
Sim 0968860359 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0359 Viettel
Đặt mua
0975219169350,000
420.000
Sim 0975219169 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19169 Viettel
Đặt mua
0982529219350,000
420.000
Sim 0982529219 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
529219 Viettel
Đặt mua
0966933529350,000
420.000
Sim 0966933529 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
529 Viettel
Đặt mua
0981803159350,000
420.000
Sim 0981803159 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3159 Viettel
Đặt mua
0985792859350,000
420.000
Sim 0985792859 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92859 Viettel
Đặt mua
0976570309350,000
420.000
Sim 0976570309 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
570309 Viettel
Đặt mua
0967980859350,000
420.000
Sim 0967980859 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
859 Viettel
Đặt mua
0985761329350,000
420.000
Sim 0985761329 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1329 Viettel
Đặt mua
0971956359350,000
420.000
Sim 0971956359 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56359 Viettel
Đặt mua
0977928359350,000
420.000
Sim 0977928359 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
928359 Viettel
Đặt mua
0967068859350,000
420.000
Sim 0967068859 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
859 Viettel
Đặt mua
0965829359350,000
420.000
Sim 0965829359 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9359 Viettel
Đặt mua
0989785719350,000
420.000
Sim 0989785719 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85719 Viettel
Đặt mua
0965753309350,000
420.000
Sim 0965753309 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
753309 Viettel
Đặt mua
0967653769350,000
420.000
Sim 0967653769 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
769 Viettel
Đặt mua
0977837319350,000
420.000
Sim 0977837319 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7319 Viettel
Đặt mua
0977265229350,000
420.000
Sim 0977265229 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65229 Viettel
Đặt mua
0967655729350,000
420.000
Sim 0967655729 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
655729 Viettel
Đặt mua
0989716619350,000
420.000
Sim 0989716619 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
619 Viettel
Đặt mua
0961211329350,000
420.000
Sim 0961211329 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1329 Viettel
Đặt mua
0961786319350,000
420.000
Sim 0961786319 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86319 Viettel
Đặt mua
0973617959350,000
420.000
Sim 0973617959 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
617959 Viettel
Đặt mua
0961861859350,000
420.000
Sim 0961861859 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
859 Viettel
Đặt mua
0971572769350,000
420.000
Sim 0971572769 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2769 Viettel
Đặt mua
0976158819350,000
420.000
Sim 0976158819 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58819 Viettel
Đặt mua
0965980529350,000
420.000
Sim 0965980529 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
980529 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim dễ nhớ là sim có đuôi và đầu số dễ nhớ. Sim dễ nhớ nói chung có ưu điểm là giá rẻ và số rất dễ nhớ.
Sim số đẹp Dễ Nhớ
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Quỳnh
  Đặt sim: 01652...70
  Vào lúc: 8:55 13/7/2020

  Huỳnh Trung Bảo
  Đặt sim: 01628...21
  Vào lúc: 8:52 13/7/2020

  Nguyễn Minh Hòa
  Đặt sim: 08684...89
  Vào lúc: 8:49 13/7/2020

  Nguyễn Minh Vũ
  Đặt sim: 09857...15
  Vào lúc: 8:46 13/7/2020

  Trần Tường Tuyết
  Đặt sim: 08950...90
  Vào lúc: 8:43 13/7/2020

  Hoàng Duy Tùng
  Đặt sim: 01232...72
  Vào lúc: 8:40 13/7/2020

  Ngô Duy Hoàng
  Đặt sim: 01284...16
  Vào lúc: 8:37 13/7/2020

  Nguyễn Đức Tùng
  Đặt sim: 01645...86
  Vào lúc: 8:34 13/7/2020

  Phan Văn Thế
  Đặt sim: 08635...58
  Vào lúc: 8:32 13/7/2020

  Nguyễn Tường Thy
  Đặt sim: 01246...67
  Vào lúc: 8:29 13/7/2020

  Lê Đức Bách
  Đặt sim: 09317...40
  Vào lúc: 8:25 13/7/2020

  Ngô Văn Đăng
  Đặt sim: 01237...60
  Vào lúc: 8:22 13/7/2020

  Trần Đức Tuấn
  Đặt sim: 01675...34
  Vào lúc: 8:19 13/7/2020

  Trần Thị Ðào
  Đặt sim: 01658...42
  Vào lúc: 8:17 13/7/2020

  Nguyễn Đức Lực
  Đặt sim: 01281...86
  Vào lúc: 8:13 13/7/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.