sim đẹp năm sinh

Sim Giá 200K - Sim gia 200k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576544350,000
420.000
Sim 0901576544 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6544 Mobifone
Đặt mua
0901576594350,000
420.000
Sim 0901576594 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76594 Mobifone
Đặt mua
0901576554350,000
420.000
Sim 0901576554 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576554 Mobifone
Đặt mua
0901576574350,000
420.000
Sim 0901576574 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
574 Mobifone
Đặt mua
0901576614350,000
420.000
Sim 0901576614 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6614 Mobifone
Đặt mua
0901576604350,000
420.000
Sim 0901576604 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76604 Mobifone
Đặt mua
0901576624350,000
420.000
Sim 0901576624 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576624 Mobifone
Đặt mua
0901576564350,000
420.000
Sim 0901576564 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
564 Mobifone
Đặt mua
08332612343,800,000
4.560.000
Sim 0833261234 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tiến Sảnh
1234 Vinaphone
Đặt mua
0984364054350,000
420.000
Sim 0984364054 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
64054 Viettel
Đặt mua
0967913924350,000
420.000
Sim 0967913924 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
913924 Viettel
Đặt mua
0965465284350,000
420.000
Sim 0965465284 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
284 Viettel
Đặt mua
0976109374350,000
420.000
Sim 0976109374 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9374 Viettel
Đặt mua
0967619264350,000
420.000
Sim 0967619264 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19264 Viettel
Đặt mua
0968756814350,000
420.000
Sim 0968756814 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
756814 Viettel
Đặt mua
0968284624350,000
420.000
Sim 0968284624 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
624 Viettel
Đặt mua
0979315924350,000
420.000
Sim 0979315924 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5924 Viettel
Đặt mua
0987571244350,000
420.000
Sim 0987571244 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71244 Viettel
Đặt mua
0974475714350,000
420.000
Sim 0974475714 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
475714 Viettel
Đặt mua
0983607924350,000
420.000
Sim 0983607924 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
924 Viettel
Đặt mua
0989139954350,000
420.000
Sim 0989139954 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9954 Viettel
Đặt mua
0971286324350,000
420.000
Sim 0971286324 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86324 Viettel
Đặt mua
0986493054350,000
420.000
Sim 0986493054 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
493054 Viettel
Đặt mua
0983434164350,000
420.000
Sim 0983434164 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
164 Viettel
Đặt mua
0962721784350,000
420.000
Sim 0962721784 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1784 Viettel
Đặt mua
0971357554350,000
420.000
Sim 0971357554 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
57554 Viettel
Đặt mua
0982524474350,000
420.000
Sim 0982524474 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
524474 Viettel
Đặt mua
0975060084350,000
420.000
Sim 0975060084 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
084 Viettel
Đặt mua
0963124094350,000
420.000
Sim 0963124094 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4094 Viettel
Đặt mua
0983355634350,000
420.000
Sim 0983355634 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55634 Viettel
Đặt mua
0964114974350,000
420.000
Sim 0964114974 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
114974 Viettel
Đặt mua
0971946304350,000
420.000
Sim 0971946304 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
304 Viettel
Đặt mua
0964966284350,000
420.000
Sim 0964966284 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6284 Viettel
Đặt mua
0978872284350,000
420.000
Sim 0978872284 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72284 Viettel
Đặt mua
0965656624350,000
420.000
Sim 0965656624 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
656624 Viettel
Đặt mua
0971651554350,000
420.000
Sim 0971651554 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
554 Viettel
Đặt mua
0963366584350,000
420.000
Sim 0963366584 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6584 Viettel
Đặt mua
0979631784350,000
420.000
Sim 0979631784 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31784 Viettel
Đặt mua
0963109384350,000
420.000
Sim 0963109384 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
109384 Viettel
Đặt mua
0973386614350,000
420.000
Sim 0973386614 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
614 Viettel
Đặt mua
0913088164350,000
420.000
Sim 0913088164 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8164 Vinaphone
Đặt mua
0915814594350,000
420.000
Sim 0915814594 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14594 Vinaphone
Đặt mua
0916662164350,000
420.000
Sim 0916662164 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
662164 Vinaphone
Đặt mua
0916815794350,000
420.000
Sim 0916815794 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
794 Vinaphone
Đặt mua
0942362244350,000
420.000
Sim 0942362244 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
2244 Vinaphone
Đặt mua
0942445644350,000
420.000
Sim 0942445644 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
45644 Vinaphone
Đặt mua
0983965684350,000
420.000
Sim 0983965684 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
965684 Viettel
Đặt mua
0983571284350,000
420.000
Sim 0983571284 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
284 Viettel
Đặt mua
0986500894350,000
420.000
Sim 0986500894 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0894 Viettel
Đặt mua
0969089814350,000
420.000
Sim 0969089814 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89814 Viettel
Đặt mua
0981532514350,000
420.000
Sim 0981532514 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
532514 Viettel
Đặt mua
0982744564350,000
420.000
Sim 0982744564 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
564 Viettel
Đặt mua
0986954344350,000
420.000
Sim 0986954344 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4344 Viettel
Đặt mua
0969700344350,000
420.000
Sim 0969700344 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00344 Viettel
Đặt mua
0967531044350,000
420.000
Sim 0967531044 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
531044 Viettel
Đặt mua
0984386244350,000
420.000
Sim 0984386244 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
244 Viettel
Đặt mua
0965517944350,000
420.000
Sim 0965517944 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7944 Viettel
Đặt mua
0982942644350,000
420.000
Sim 0982942644 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
42644 Viettel
Đặt mua
0965310544350,000
420.000
Sim 0965310544 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
310544 Viettel
Đặt mua
0965381844350,000
420.000
Sim 0965381844 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
844 Viettel
Đặt mua
0965496044350,000
420.000
Sim 0965496044 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6044 Viettel
Đặt mua
0963809544350,000
420.000
Sim 0963809544 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09544 Viettel
Đặt mua
0968897344350,000
420.000
Sim 0968897344 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
897344 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Minh Tuân
  Đặt sim: 09199...32
  Vào lúc: 8:55 16/1/2021

  Nguyễn Đức Gia
  Đặt sim: 01612...18
  Vào lúc: 8:52 16/1/2021

  Nguyễn Đức Hậu
  Đặt sim: 08667...67
  Vào lúc: 8:50 16/1/2021

  Ngô Đức Lâm
  Đặt sim: 01624...52
  Vào lúc: 8:46 16/1/2021

  Phạm Đức Việt
  Đặt sim: 01270...54
  Vào lúc: 8:44 16/1/2021

  Hoàng Văn Đăng
  Đặt sim: 01675...50
  Vào lúc: 8:40 16/1/2021

  Nguyễn Minh Quyền
  Đặt sim: 09749...82
  Vào lúc: 8:37 16/1/2021

  Hoàng Minh Nam
  Đặt sim: 01611...36
  Vào lúc: 8:34 16/1/2021

  Phan Minh Nhật
  Đặt sim: 08932...46
  Vào lúc: 8:31 16/1/2021

  Trần Thị Phương
  Đặt sim: 08613...60
  Vào lúc: 8:29 16/1/2021

  Phan Đức Tùng
  Đặt sim: 01217...87
  Vào lúc: 8:26 16/1/2021

  Hoàng Minh Hảo
  Đặt sim: 01648...50
  Vào lúc: 8:22 16/1/2021

  Lê Kiều Ngọc
  Đặt sim: 01660...76
  Vào lúc: 8:20 16/1/2021

  Ngô Minh Khánh
  Đặt sim: 01685...32
  Vào lúc: 8:17 16/1/2021

  Hoàng Cát Nhi
  Đặt sim: 09391...95
  Vào lúc: 8:14 16/1/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.