sim đẹp năm sinh

Sim Giá 200K - Sim gia 200k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0933570994180,000
220.000
Sim 0933570994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0994 Mobifone
Đặt mua
0986034794180,000
220.000
Sim 0986034794 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34794 Viettel
Đặt mua
0902852594180,000
220.000
Sim 0902852594 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
852594 Mobifone
Đặt mua
0902850454180,000
220.000
Sim 0902850454 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
454 Mobifone
Đặt mua
0908643174180,000
220.000
Sim 0908643174 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3174 Mobifone
Đặt mua
0901691434180,000
220.000
Sim 0901691434 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91434 Mobifone
Đặt mua
0933736414180,000
220.000
Sim 0933736414 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
736414 Mobifone
Đặt mua
0931205644180,000
220.000
Sim 0931205644 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
644 Mobifone
Đặt mua
0937032484180,000
220.000
Sim 0937032484 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2484 Mobifone
Đặt mua
0977180624180,000
220.000
Sim 0977180624 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80624 Viettel
Đặt mua
0979628124180,000
220.000
Sim 0979628124 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
628124 Viettel
Đặt mua
0981622364180,000
220.000
Sim 0981622364 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
364 Viettel
Đặt mua
0967218924180,000
220.000
Sim 0967218924 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8924 Viettel
Đặt mua
0939198164180,000
220.000
Sim 0939198164 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98164 Mobifone
Đặt mua
0963591914180,000
220.000
Sim 0963591914 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
591914 Viettel
Đặt mua
0936592884180,000
220.000
Sim 0936592884 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
884 Mobifone
Đặt mua
0931529884180,000
220.000
Sim 0931529884 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9884 Mobifone
Đặt mua
0918536634180,000
220.000
Sim 0918536634 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36634 Vinaphone
Đặt mua
0914250334180,000
220.000
Sim 0914250334 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
250334 Vinaphone
Đặt mua
0918569074180,000
220.000
Sim 0918569074 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
074 Vinaphone
Đặt mua
0918537144180,000
220.000
Sim 0918537144 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7144 Vinaphone
Đặt mua
0918568164180,000
220.000
Sim 0918568164 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68164 Vinaphone
Đặt mua
0918569094180,000
220.000
Sim 0918569094 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
569094 Vinaphone
Đặt mua
0918568714180,000
220.000
Sim 0918568714 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
714 Vinaphone
Đặt mua
0914251644180,000
220.000
Sim 0914251644 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1644 Vinaphone
Đặt mua
0914251544180,000
220.000
Sim 0914251544 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51544 Vinaphone
Đặt mua
0918568754180,000
220.000
Sim 0918568754 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
568754 Vinaphone
Đặt mua
0912943654180,000
220.000
Sim 0912943654 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
654 Vinaphone
Đặt mua
0918568064180,000
220.000
Sim 0918568064 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8064 Vinaphone
Đặt mua
0912899324180,000
220.000
Sim 0912899324 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
99324 Vinaphone
Đặt mua
0917729384180,000
220.000
Sim 0917729384 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
729384 Vinaphone
Đặt mua
0911638284180,000
220.000
Sim 0911638284 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
284 Vinaphone
Đặt mua
0914353794180,000
220.000
Sim 0914353794 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3794 Vinaphone
Đặt mua
0914173464180,000
220.000
Sim 0914173464 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73464 Vinaphone
Đặt mua
0918298644180,000
220.000
Sim 0918298644 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
298644 Vinaphone
Đặt mua
0917352524180,000
220.000
Sim 0917352524 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
524 Vinaphone
Đặt mua
0917602094180,000
220.000
Sim 0917602094 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2094 Vinaphone
Đặt mua
0915309284180,000
220.000
Sim 0915309284 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09284 Vinaphone
Đặt mua
0973651494190,000
230.000
Sim 0973651494 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
651494 Viettel
Đặt mua
0971923484190,000
230.000
Sim 0971923484 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
484 Viettel
Đặt mua
0981682414190,000
230.000
Sim 0981682414 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2414 Viettel
Đặt mua
0965159414190,000
230.000
Sim 0965159414 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59414 Viettel
Đặt mua
0945391754190,000
230.000
Sim 0945391754 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
391754 Vinaphone
Đặt mua
0942403084190,000
230.000
Sim 0942403084 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
084 Vinaphone
Đặt mua
0945398204190,000
230.000
Sim 0945398204 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8204 Vinaphone
Đặt mua
0946678424190,000
230.000
Sim 0946678424 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78424 Vinaphone
Đặt mua
0941323214190,000
230.000
Sim 0941323214 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
323214 Vinaphone
Đặt mua
0915726084190,000
230.000
Sim 0915726084 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
084 Vinaphone
Đặt mua
0915667504190,000
230.000
Sim 0915667504 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7504 Vinaphone
Đặt mua
0915614394190,000
230.000
Sim 0915614394 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14394 Vinaphone
Đặt mua
0918595774190,000
230.000
Sim 0918595774 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
595774 Vinaphone
Đặt mua
0912011774190,000
230.000
Sim 0912011774 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
774 Vinaphone
Đặt mua
0919299434190,000
230.000
Sim 0919299434 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9434 Vinaphone
Đặt mua
0918809804190,000
230.000
Sim 0918809804 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09804 Vinaphone
Đặt mua
0916878544190,000
230.000
Sim 0916878544 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
878544 Vinaphone
Đặt mua
0911609604190,000
230.000
Sim 0911609604 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
604 Vinaphone
Đặt mua
0911526524190,000
230.000
Sim 0911526524 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6524 Vinaphone
Đặt mua
0911655774190,000
230.000
Sim 0911655774 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55774 Vinaphone
Đặt mua
0968069704190,000
230.000
Sim 0968069704 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
069704 Viettel
Đặt mua
0961552784190,000
230.000
Sim 0961552784 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
784 Viettel
Đặt mua
0919515204190,000
230.000
Sim 0919515204 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5204 Vinaphone
Đặt mua
0919235674190,000
230.000
Sim 0919235674 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35674 Vinaphone
Đặt mua
0916378794190,000
230.000
Sim 0916378794 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
378794 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Đức Bảo
  Đặt sim: 01274...52
  Vào lúc: 19:56 26/2/2020

  Trần Thục Mai
  Đặt sim: 01623...16
  Vào lúc: 19:53 26/2/2020

  Nguyễn Chí Quân
  Đặt sim: 01224...18
  Vào lúc: 19:50 26/2/2020

  Lê Chí Khánh
  Đặt sim: 01219...87
  Vào lúc: 19:47 26/2/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 01683...52
  Vào lúc: 19:44 26/2/2020

  Trần Duy Khang
  Đặt sim: 09758...49
  Vào lúc: 19:41 26/2/2020

  Nguyễn Minh Lực
  Đặt sim: 09722...49
  Vào lúc: 19:37 26/2/2020

  Lê Minh Hoàng
  Đặt sim: 01248...61
  Vào lúc: 19:35 26/2/2020

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 09690...17
  Vào lúc: 19:32 26/2/2020

  Trần Văn Đạt
  Đặt sim: 01283...92
  Vào lúc: 19:28 26/2/2020

  Lê Minh Nguyên
  Đặt sim: 01699...41
  Vào lúc: 19:25 26/2/2020

  Huỳnh Duy Hoàng
  Đặt sim: 09176...90
  Vào lúc: 19:22 26/2/2020

  Trần Phương Vân
  Đặt sim: 09194...28
  Vào lúc: 19:20 26/2/2020

  Trần Thị Hạ
  Đặt sim: 01618...99
  Vào lúc: 19:16 26/2/2020

  Ngô Văn Long
  Đặt sim: 09659...67
  Vào lúc: 19:14 26/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.