sim đẹp năm sinh

Sim Giá 200K - Sim gia 200k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0977180624180,000
220.000
Sim 0977180624 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0624 Viettel
Đặt mua
0979628124180,000
220.000
Sim 0979628124 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28124 Viettel
Đặt mua
0981622364180,000
220.000
Sim 0981622364 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
622364 Viettel
Đặt mua
0967218924180,000
220.000
Sim 0967218924 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
924 Viettel
Đặt mua
0939198164180,000
220.000
Sim 0939198164 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8164 Mobifone
Đặt mua
0936592884180,000
220.000
Sim 0936592884 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92884 Mobifone
Đặt mua
0931529884180,000
220.000
Sim 0931529884 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
529884 Mobifone
Đặt mua
0918536634180,000
220.000
Sim 0918536634 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
634 Vinaphone
Đặt mua
0914250334180,000
220.000
Sim 0914250334 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0334 Vinaphone
Đặt mua
0918569074180,000
220.000
Sim 0918569074 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69074 Vinaphone
Đặt mua
0918537144180,000
220.000
Sim 0918537144 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
537144 Vinaphone
Đặt mua
0918568164180,000
220.000
Sim 0918568164 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
164 Vinaphone
Đặt mua
0918569094180,000
220.000
Sim 0918569094 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9094 Vinaphone
Đặt mua
0918568714180,000
220.000
Sim 0918568714 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68714 Vinaphone
Đặt mua
0914251644180,000
220.000
Sim 0914251644 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
251644 Vinaphone
Đặt mua
0914251544180,000
220.000
Sim 0914251544 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
544 Vinaphone
Đặt mua
0918568754180,000
220.000
Sim 0918568754 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8754 Vinaphone
Đặt mua
0912943654180,000
220.000
Sim 0912943654 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43654 Vinaphone
Đặt mua
0918568064180,000
220.000
Sim 0918568064 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
568064 Vinaphone
Đặt mua
0917729384180,000
220.000
Sim 0917729384 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
384 Vinaphone
Đặt mua
0911638284180,000
220.000
Sim 0911638284 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8284 Vinaphone
Đặt mua
0914353794180,000
220.000
Sim 0914353794 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
53794 Vinaphone
Đặt mua
0914173464180,000
220.000
Sim 0914173464 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
173464 Vinaphone
Đặt mua
0918298644180,000
220.000
Sim 0918298644 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
644 Vinaphone
Đặt mua
0917352524180,000
220.000
Sim 0917352524 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2524 Vinaphone
Đặt mua
0917602094180,000
220.000
Sim 0917602094 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
02094 Vinaphone
Đặt mua
0915309284180,000
220.000
Sim 0915309284 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
309284 Vinaphone
Đặt mua
0933570994180,000
220.000
Sim 0933570994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
994 Mobifone
Đặt mua
0986034794180,000
220.000
Sim 0986034794 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4794 Viettel
Đặt mua
0946678424190,000
230.000
Sim 0946678424 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78424 Vinaphone
Đặt mua
0941323214190,000
230.000
Sim 0941323214 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
323214 Vinaphone
Đặt mua
0916157604190,000
230.000
Sim 0916157604 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
604 Vinaphone
Đặt mua
0916334214190,000
230.000
Sim 0916334214 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4214 Vinaphone
Đặt mua
0916354714190,000
230.000
Sim 0916354714 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
54714 Vinaphone
Đặt mua
0916254324190,000
230.000
Sim 0916254324 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
254324 Vinaphone
Đặt mua
0916214054190,000
230.000
Sim 0916214054 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
054 Vinaphone
Đặt mua
0916272254190,000
230.000
Sim 0916272254 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2254 Vinaphone
Đặt mua
0911609604190,000
230.000
Sim 0911609604 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09604 Vinaphone
Đặt mua
0911526524190,000
230.000
Sim 0911526524 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
526524 Vinaphone
Đặt mua
0911655774190,000
230.000
Sim 0911655774 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
774 Vinaphone
Đặt mua
0968069704190,000
230.000
Sim 0968069704 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9704 Viettel
Đặt mua
0961552784190,000
230.000
Sim 0961552784 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
52784 Viettel
Đặt mua
0919515204190,000
230.000
Sim 0919515204 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
515204 Vinaphone
Đặt mua
0919235674190,000
230.000
Sim 0919235674 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
674 Vinaphone
Đặt mua
0916378794190,000
230.000
Sim 0916378794 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8794 Vinaphone
Đặt mua
0916413994190,000
230.000
Sim 0916413994 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13994 Vinaphone
Đặt mua
0914664604190,000
230.000
Sim 0914664604 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
664604 Vinaphone
Đặt mua
0978977024190,000
230.000
Sim 0978977024 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
024 Viettel
Đặt mua
0978960224190,000
230.000
Sim 0978960224 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0224 Viettel
Đặt mua
0964949554190,000
230.000
Sim 0964949554 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
49554 Viettel
Đặt mua
0971651004190,000
230.000
Sim 0971651004 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
651004 Viettel
Đặt mua
0979143094190,000
230.000
Sim 0979143094 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
094 Viettel
Đặt mua
0965641694190,000
230.000
Sim 0965641694 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1694 Viettel
Đặt mua
0966062784190,000
230.000
Sim 0966062784 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62784 Viettel
Đặt mua
0975371484190,000
230.000
Sim 0975371484 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
371484 Viettel
Đặt mua
0985731024190,000
230.000
Sim 0985731024 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
024 Viettel
Đặt mua
0965902024190,000
230.000
Sim 0965902024 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2024 Viettel
Đặt mua
0966916024190,000
230.000
Sim 0966916024 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16024 Viettel
Đặt mua
0965648024190,000
230.000
Sim 0965648024 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
648024 Viettel
Đặt mua
0967461024190,000
230.000
Sim 0967461024 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
024 Viettel
Đặt mua
0972671024190,000
230.000
Sim 0972671024 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1024 Viettel
Đặt mua
0974269024190,000
230.000
Sim 0974269024 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69024 Viettel
Đặt mua
0961893024190,000
230.000
Sim 0961893024 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
893024 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Tường Ðào
  Đặt sim: 08846...58
  Vào lúc: 19:55 9/12/2019

  Trần Ngọc Nhiên
  Đặt sim: 09164...78
  Vào lúc: 19:53 9/12/2019

  Phạm Thị Tuyết
  Đặt sim: 08858...66
  Vào lúc: 19:49 9/12/2019

  Nguyễn Cát Vân
  Đặt sim: 08886...99
  Vào lúc: 19:46 9/12/2019

  Ngô Kim Thơ
  Đặt sim: 01261...29
  Vào lúc: 19:43 9/12/2019

  Hoàng Chí Long
  Đặt sim: 09110...30
  Vào lúc: 19:41 9/12/2019

  Phạm Minh Nguyên
  Đặt sim: 08926...83
  Vào lúc: 19:38 9/12/2019

  Nguyễn Minh Thuận
  Đặt sim: 01252...71
  Vào lúc: 19:34 9/12/2019

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 01255...83
  Vào lúc: 19:32 9/12/2019

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 09087...70
  Vào lúc: 19:28 9/12/2019

  Trần Minh Lâm
  Đặt sim: 01674...38
  Vào lúc: 19:26 9/12/2019

  Trần Đức Thành
  Đặt sim: 08672...56
  Vào lúc: 19:23 9/12/2019

  Trần Phương Thy
  Đặt sim: 01290...17
  Vào lúc: 19:19 9/12/2019

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 08979...57
  Vào lúc: 19:17 9/12/2019

  Nguyễn Đức Việt
  Đặt sim: 01235...60
  Vào lúc: 19:14 9/12/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.