sim đẹp năm sinh

Sim Giá 200K - Sim gia 200k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901163024350,000
420.000
Sim 0901163024 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3024 Mobifone
Đặt mua
0934901424350,000
420.000
Sim 0934901424 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01424 Mobifone
Đặt mua
0935123014350,000
420.000
Sim 0935123014 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
123014 Mobifone
Đặt mua
0779444094350,000
420.000
Sim 0779444094 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
094 Mobifone
Đặt mua
0796744414350,000
420.000
Sim 0796744414 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4414 Mobifone
Đặt mua
0988359554350,000
420.000
Sim 0988359554 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59554 Viettel
Đặt mua
0935485884350,000
420.000
Sim 0935485884 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
485884 Mobifone
Đặt mua
0931984144350,000
420.000
Sim 0931984144 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
144 Mobifone
Đặt mua
0777542654350,000
420.000
Sim 0777542654 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2654 Mobifone
Đặt mua
0972363804350,000
420.000
Sim 0972363804 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63804 Viettel
Đặt mua
0987308994350,000
420.000
Sim 0987308994 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
308994 Viettel
Đặt mua
0335325544350,000
420.000
Sim 0335325544 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
544 Viettel
Đặt mua
0834253434350,000
420.000
Sim 0834253434 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
3434 Vinaphone
Đặt mua
0834163344350,000
420.000
Sim 0834163344 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
63344 Vinaphone
Đặt mua
0961606604350,000
420.000
Sim 0961606604 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
606604 Viettel
Đặt mua
0961374874350,000
420.000
Sim 0961374874 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
874 Viettel
Đặt mua
0967467394350,000
420.000
Sim 0967467394 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7394 Viettel
Đặt mua
0377686204350,000
420.000
Sim 0377686204 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86204 Viettel
Đặt mua
0818388284350,000
420.000
Sim 0818388284 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
388284 Vinaphone
Đặt mua
0852345104350,000
420.000
Sim 0852345104 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
104 Vinaphone
Đặt mua
0334450044350,000
420.000
Sim 0334450044 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
0044 Viettel
Đặt mua
0865104604350,000
420.000
Sim 0865104604 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04604 Viettel
Đặt mua
0967895174350,000
420.000
Sim 0967895174 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
895174 Viettel
Đặt mua
0978777204350,000
420.000
Sim 0978777204 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
204 Viettel
Đặt mua
0985357284350,000
420.000
Sim 0985357284 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7284 Viettel
Đặt mua
0975332554350,000
420.000
Sim 0975332554 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32554 Viettel
Đặt mua
0971838314350,000
420.000
Sim 0971838314 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
838314 Viettel
Đặt mua
0971153994350,000
420.000
Sim 0971153994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
994 Viettel
Đặt mua
0966545794350,000
420.000
Sim 0966545794 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5794 Viettel
Đặt mua
0976655894350,000
420.000
Sim 0976655894 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55894 Viettel
Đặt mua
0973437594350,000
420.000
Sim 0973437594 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
437594 Viettel
Đặt mua
0962465894350,000
420.000
Sim 0962465894 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
894 Viettel
Đặt mua
0965735194350,000
420.000
Sim 0965735194 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5194 Viettel
Đặt mua
0987477394350,000
420.000
Sim 0987477394 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
77394 Viettel
Đặt mua
0979108194350,000
420.000
Sim 0979108194 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
108194 Viettel
Đặt mua
0983970894350,000
420.000
Sim 0983970894 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
894 Viettel
Đặt mua
0977379694350,000
420.000
Sim 0977379694 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9694 Viettel
Đặt mua
0971375994350,000
420.000
Sim 0971375994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75994 Viettel
Đặt mua
0971957994350,000
420.000
Sim 0971957994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
957994 Viettel
Đặt mua
0971753994350,000
420.000
Sim 0971753994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
994 Viettel
Đặt mua
0961880994350,000
420.000
Sim 0961880994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0994 Viettel
Đặt mua
0981660994350,000
420.000
Sim 0981660994 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60994 Viettel
Đặt mua
0961316994350,000
420.000
Sim 0961316994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
316994 Viettel
Đặt mua
0961437994350,000
420.000
Sim 0961437994 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
994 Viettel
Đặt mua
0983277004350,000
420.000
Sim 0983277004 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7004 Viettel
Đặt mua
0971116694350,000
420.000
Sim 0971116694 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
16694 Viettel
Đặt mua
0979118994350,000
420.000
Sim 0979118994 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
118994 Viettel
Đặt mua
0966286394350,000
420.000
Sim 0966286394 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
394 Viettel
Đặt mua
0967971194350,000
420.000
Sim 0967971194 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1194 Viettel
Đặt mua
0961356694350,000
420.000
Sim 0961356694 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56694 Viettel
Đặt mua
0984355004350,000
420.000
Sim 0984355004 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
355004 Viettel
Đặt mua
0961376984350,000
420.000
Sim 0961376984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
984 Viettel
Đặt mua
0985171594350,000
420.000
Sim 0985171594 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1594 Viettel
Đặt mua
0972881394350,000
420.000
Sim 0972881394 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81394 Viettel
Đặt mua
0972396794350,000
420.000
Sim 0972396794 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
396794 Viettel
Đặt mua
0986068394350,000
420.000
Sim 0986068394 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
394 Viettel
Đặt mua
0981156394350,000
420.000
Sim 0981156394 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6394 Viettel
Đặt mua
0984149294350,000
420.000
Sim 0984149294 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
49294 Viettel
Đặt mua
0868191394350,000
420.000
Sim 0868191394 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
191394 Viettel
Đặt mua
0335320044350,000
420.000
Sim 0335320044 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
044 Viettel
Đặt mua
0857356234350,000
420.000
Sim 0857356234 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6234 Vinaphone
Đặt mua
0822509234350,000
420.000
Sim 0822509234 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09234 Vinaphone
Đặt mua
0847780234350,000
420.000
Sim 0847780234 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
780234 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Chí Quang
  Đặt sim: 08612...83
  Vào lúc: 19:56 21/10/2020

  Hoàng Đức Long
  Đặt sim: 09723...91
  Vào lúc: 19:52 21/10/2020

  Nguyễn Chí Kiên
  Đặt sim: 01646...39
  Vào lúc: 19:49 21/10/2020

  Ngô Minh Thế
  Đặt sim: 08996...54
  Vào lúc: 19:47 21/10/2020

  Lê Chí Anh
  Đặt sim: 08669...22
  Vào lúc: 19:44 21/10/2020

  Ngô Duy Quân
  Đặt sim: 08975...68
  Vào lúc: 19:41 21/10/2020

  Huỳnh Văn Lập
  Đặt sim: 09150...12
  Vào lúc: 19:38 21/10/2020

  Phạm Chí Hoàng
  Đặt sim: 01243...85
  Vào lúc: 19:35 21/10/2020

  Ngô Đức Khánh
  Đặt sim: 01210...92
  Vào lúc: 19:31 21/10/2020

  Nguyễn Minh Tiến
  Đặt sim: 09891...38
  Vào lúc: 19:29 21/10/2020

  Ngô Minh Nam
  Đặt sim: 01242...75
  Vào lúc: 19:26 21/10/2020

  Ngô Trung Sang
  Đặt sim: 01613...51
  Vào lúc: 19:22 21/10/2020

  Huỳnh Chí Nhân
  Đặt sim: 01240...57
  Vào lúc: 19:19 21/10/2020

  Lê Thị Chi
  Đặt sim: 01612...40
  Vào lúc: 19:17 21/10/2020

  Trần Văn Tuấn
  Đặt sim: 01270...77
  Vào lúc: 19:14 21/10/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.