sim đẹp năm sinh

Sim Giá 200K - Sim gia 200k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576544350,000
420.000
Sim 0901576544 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6544 Mobifone
Đặt mua
0901576594350,000
420.000
Sim 0901576594 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76594 Mobifone
Đặt mua
0901576554350,000
420.000
Sim 0901576554 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576554 Mobifone
Đặt mua
0901576574350,000
420.000
Sim 0901576574 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
574 Mobifone
Đặt mua
0901576614350,000
420.000
Sim 0901576614 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6614 Mobifone
Đặt mua
0901576604350,000
420.000
Sim 0901576604 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76604 Mobifone
Đặt mua
0901576624350,000
420.000
Sim 0901576624 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576624 Mobifone
Đặt mua
0901576564350,000
420.000
Sim 0901576564 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
564 Mobifone
Đặt mua
098800044460,000,000
72.000.000
Sim 0988000444 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0444 Viettel
Đặt mua
08332612342,700,000
3.240.000
Sim 0833261234 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tiến Sảnh
61234 Vinaphone
Đặt mua
0918509154350,000
420.000
Sim 0918509154 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
509154 Vinaphone
Đặt mua
0918521864350,000
420.000
Sim 0918521864 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
864 Vinaphone
Đặt mua
0949190104350,000
420.000
Sim 0949190104 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0104 Vinaphone
Đặt mua
0947040214350,000
420.000
Sim 0947040214 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40214 Vinaphone
Đặt mua
0904837654350,000
420.000
Sim 0904837654 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
837654 Mobifone
Đặt mua
0904838024350,000
420.000
Sim 0904838024 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
024 Mobifone
Đặt mua
0966823184350,000
420.000
Sim 0966823184 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3184 Viettel
Đặt mua
0968189964350,000
420.000
Sim 0968189964 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89964 Viettel
Đặt mua
0974029844350,000
420.000
Sim 0974029844 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
029844 Viettel
Đặt mua
0971475004350,000
420.000
Sim 0971475004 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
004 Viettel
Đặt mua
0981713184350,000
420.000
Sim 0981713184 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3184 Viettel
Đặt mua
0969382984350,000
420.000
Sim 0969382984 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82984 Viettel
Đặt mua
0962759584350,000
420.000
Sim 0962759584 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
759584 Viettel
Đặt mua
0966345774350,000
420.000
Sim 0966345774 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
774 Viettel
Đặt mua
0941786664350,000
420.000
Sim 0941786664 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6664 Vinaphone
Đặt mua
0942076664350,000
420.000
Sim 0942076664 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
76664 Vinaphone
Đặt mua
0945916664350,000
420.000
Sim 0945916664 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
916664 Vinaphone
Đặt mua
0961849844350,000
420.000
Sim 0961849844 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
844 Viettel
Đặt mua
0988211584350,000
420.000
Sim 0988211584 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1584 Viettel
Đặt mua
0988180364350,000
420.000
Sim 0988180364 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80364 Viettel
Đặt mua
0988069614350,000
420.000
Sim 0988069614 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
069614 Viettel
Đặt mua
0967265764350,000
420.000
Sim 0967265764 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
764 Viettel
Đặt mua
0988470614350,000
420.000
Sim 0988470614 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0614 Viettel
Đặt mua
0988093304350,000
420.000
Sim 0988093304 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93304 Viettel
Đặt mua
0988351504350,000
420.000
Sim 0988351504 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
351504 Viettel
Đặt mua
0988045384350,000
420.000
Sim 0988045384 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
384 Viettel
Đặt mua
0988961834350,000
420.000
Sim 0988961834 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1834 Viettel
Đặt mua
0988095934350,000
420.000
Sim 0988095934 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95934 Viettel
Đặt mua
0965863274350,000
420.000
Sim 0965863274 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
863274 Viettel
Đặt mua
0972065014350,000
420.000
Sim 0972065014 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
014 Viettel
Đặt mua
0978785144350,000
420.000
Sim 0978785144 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5144 Viettel
Đặt mua
0964723644350,000
420.000
Sim 0964723644 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23644 Viettel
Đặt mua
0971492564350,000
420.000
Sim 0971492564 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
492564 Viettel
Đặt mua
0988150224350,000
420.000
Sim 0988150224 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
224 Viettel
Đặt mua
0988275624350,000
420.000
Sim 0988275624 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5624 Viettel
Đặt mua
0988992154350,000
420.000
Sim 0988992154 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92154 Viettel
Đặt mua
0988127024350,000
420.000
Sim 0988127024 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
127024 Viettel
Đặt mua
0988143554350,000
420.000
Sim 0988143554 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
554 Viettel
Đặt mua
0988259714350,000
420.000
Sim 0988259714 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9714 Viettel
Đặt mua
0988312634350,000
420.000
Sim 0988312634 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
12634 Viettel
Đặt mua
0988479524350,000
420.000
Sim 0988479524 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
479524 Viettel
Đặt mua
0988309704350,000
420.000
Sim 0988309704 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
704 Viettel
Đặt mua
0988071254350,000
420.000
Sim 0988071254 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1254 Viettel
Đặt mua
0988446724350,000
420.000
Sim 0988446724 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46724 Viettel
Đặt mua
0988058634350,000
420.000
Sim 0988058634 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
058634 Viettel
Đặt mua
0986537734350,000
420.000
Sim 0986537734 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
734 Viettel
Đặt mua
0986518624350,000
420.000
Sim 0986518624 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8624 Viettel
Đặt mua
0976725844350,000
420.000
Sim 0976725844 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25844 Viettel
Đặt mua
0976353074350,000
420.000
Sim 0976353074 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
353074 Viettel
Đặt mua
0969559214350,000
420.000
Sim 0969559214 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
214 Viettel
Đặt mua
0969753734350,000
420.000
Sim 0969753734 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3734 Viettel
Đặt mua
0988096134350,000
420.000
Sim 0988096134 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96134 Viettel
Đặt mua
0988151644350,000
420.000
Sim 0988151644 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
151644 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Mai
  Đặt sim: 01240...56
  Vào lúc: 22:55 27/6/2022

  Huỳnh Văn Khiêm
  Đặt sim: 01245...55
  Vào lúc: 22:52 27/6/2022

  Ngô Chí Khải
  Đặt sim: 09337...20
  Vào lúc: 22:50 27/6/2022

  Huỳnh Văn Quân
  Đặt sim: 01654...78
  Vào lúc: 22:47 27/6/2022

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 09355...62
  Vào lúc: 22:44 27/6/2022

  Nguyễn Văn Bảo
  Đặt sim: 01272...25
  Vào lúc: 22:41 27/6/2022

  Ngô Văn Tuấn
  Đặt sim: 08699...28
  Vào lúc: 22:38 27/6/2022

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 09379...53
  Vào lúc: 22:35 27/6/2022

  Trần Thị Thảo
  Đặt sim: 09892...24
  Vào lúc: 22:31 27/6/2022

  Nguyễn Minh Bách
  Đặt sim: 09196...62
  Vào lúc: 22:28 27/6/2022

  Hoàng Chí Nhân
  Đặt sim: 01236...36
  Vào lúc: 22:25 27/6/2022

  Trần Chí Quỳnh
  Đặt sim: 08815...82
  Vào lúc: 22:23 27/6/2022

  Trần Văn Cường
  Đặt sim: 01280...87
  Vào lúc: 22:20 27/6/2022

  Ngô Đức Thi
  Đặt sim: 01680...11
  Vào lúc: 22:17 27/6/2022

  Lê Văn Thái
  Đặt sim: 01298...73
  Vào lúc: 22:13 27/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.