sim đẹp năm sinh

Sim Giá 200K - Sim gia 200k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0977180624180,000
220.000
Sim 0977180624 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0624 Viettel
Đặt mua
0979628124180,000
220.000
Sim 0979628124 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28124 Viettel
Đặt mua
0981622364180,000
220.000
Sim 0981622364 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
622364 Viettel
Đặt mua
0967218924180,000
220.000
Sim 0967218924 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
924 Viettel
Đặt mua
0939198164180,000
220.000
Sim 0939198164 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8164 Mobifone
Đặt mua
0933570994180,000
220.000
Sim 0933570994 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70994 Mobifone
Đặt mua
0918092654180,000
220.000
Sim 0918092654 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
092654 Vinaphone
Đặt mua
0915690974180,000
220.000
Sim 0915690974 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
974 Vinaphone
Đặt mua
0963975854180,000
220.000
Sim 0963975854 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5854 Viettel
Đặt mua
0983658104180,000
220.000
Sim 0983658104 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58104 Viettel
Đặt mua
0987960194180,000
220.000
Sim 0987960194 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
960194 Viettel
Đặt mua
0987650744180,000
220.000
Sim 0987650744 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
744 Viettel
Đặt mua
0987076844180,000
220.000
Sim 0987076844 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6844 Viettel
Đặt mua
0986015024180,000
220.000
Sim 0986015024 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15024 Viettel
Đặt mua
0984373624180,000
220.000
Sim 0984373624 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
373624 Viettel
Đặt mua
0983042524180,000
220.000
Sim 0983042524 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
524 Viettel
Đặt mua
0981974844180,000
220.000
Sim 0981974844 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4844 Viettel
Đặt mua
0981813704180,000
220.000
Sim 0981813704 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13704 Viettel
Đặt mua
0981223924180,000
220.000
Sim 0981223924 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
223924 Viettel
Đặt mua
0978537554180,000
220.000
Sim 0978537554 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
554 Viettel
Đặt mua
0978301544180,000
220.000
Sim 0978301544 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1544 Viettel
Đặt mua
0977016764180,000
220.000
Sim 0977016764 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16764 Viettel
Đặt mua
0976860034180,000
220.000
Sim 0976860034 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
860034 Viettel
Đặt mua
0975832474180,000
220.000
Sim 0975832474 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
474 Viettel
Đặt mua
0975385484180,000
220.000
Sim 0975385484 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5484 Viettel
Đặt mua
0975306944180,000
220.000
Sim 0975306944 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06944 Viettel
Đặt mua
0974730024180,000
220.000
Sim 0974730024 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
730024 Viettel
Đặt mua
0973953634180,000
220.000
Sim 0973953634 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
634 Viettel
Đặt mua
0973806964180,000
220.000
Sim 0973806964 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6964 Viettel
Đặt mua
0973540644180,000
220.000
Sim 0973540644 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40644 Viettel
Đặt mua
0973209424180,000
220.000
Sim 0973209424 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
209424 Viettel
Đặt mua
0973140124180,000
220.000
Sim 0973140124 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
124 Viettel
Đặt mua
0973040924180,000
220.000
Sim 0973040924 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0924 Viettel
Đặt mua
0972895484180,000
220.000
Sim 0972895484 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95484 Viettel
Đặt mua
0972451354180,000
220.000
Sim 0972451354 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
451354 Viettel
Đặt mua
0972217044180,000
220.000
Sim 0972217044 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
044 Viettel
Đặt mua
0971752974180,000
220.000
Sim 0971752974 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2974 Viettel
Đặt mua
0971673534180,000
220.000
Sim 0971673534 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73534 Viettel
Đặt mua
0971626614180,000
220.000
Sim 0971626614 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
626614 Viettel
Đặt mua
0971608094180,000
220.000
Sim 0971608094 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
094 Viettel
Đặt mua
0971108684180,000
220.000
Sim 0971108684 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8684 Viettel
Đặt mua
0971075154180,000
220.000
Sim 0971075154 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75154 Viettel
Đặt mua
0969828634180,000
220.000
Sim 0969828634 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
828634 Viettel
Đặt mua
0969749244180,000
220.000
Sim 0969749244 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
244 Viettel
Đặt mua
0969324744180,000
220.000
Sim 0969324744 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4744 Viettel
Đặt mua
0968852044180,000
220.000
Sim 0968852044 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
52044 Viettel
Đặt mua
0968122814180,000
220.000
Sim 0968122814 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
122814 Viettel
Đặt mua
0967748144180,000
220.000
Sim 0967748144 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
144 Viettel
Đặt mua
0967247334180,000
220.000
Sim 0967247334 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7334 Viettel
Đặt mua
0966914644180,000
220.000
Sim 0966914644 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14644 Viettel
Đặt mua
0966367004180,000
220.000
Sim 0966367004 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
367004 Viettel
Đặt mua
0966351014180,000
220.000
Sim 0966351014 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
014 Viettel
Đặt mua
0966085254180,000
220.000
Sim 0966085254 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5254 Viettel
Đặt mua
0965798024180,000
220.000
Sim 0965798024 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98024 Viettel
Đặt mua
0965235034180,000
220.000
Sim 0965235034 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
235034 Viettel
Đặt mua
0963980464180,000
220.000
Sim 0963980464 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
464 Viettel
Đặt mua
0963671334180,000
220.000
Sim 0963671334 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1334 Viettel
Đặt mua
0963493534180,000
220.000
Sim 0963493534 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93534 Viettel
Đặt mua
0963474834180,000
220.000
Sim 0963474834 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
474834 Viettel
Đặt mua
0963450944180,000
220.000
Sim 0963450944 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
944 Viettel
Đặt mua
0962834464180,000
220.000
Sim 0962834464 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4464 Viettel
Đặt mua
0961593734180,000
220.000
Sim 0961593734 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93734 Viettel
Đặt mua
0963591914180,000
220.000
Sim 0963591914 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
591914 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Đức Luân
  Đặt sim: 08694...86
  Vào lúc: 22:55 17/7/2019

  Trần Đức Hiếu
  Đặt sim: 01681...10
  Vào lúc: 22:52 17/7/2019

  Nguyễn Minh Anh
  Đặt sim: 08963...58
  Vào lúc: 22:50 17/7/2019

  Ngô Minh Nhật
  Đặt sim: 09038...72
  Vào lúc: 22:47 17/7/2019

  Nguyễn Cát Trang
  Đặt sim: 01256...64
  Vào lúc: 22:44 17/7/2019

  Hoàng Nhã Mai
  Đặt sim: 01210...29
  Vào lúc: 22:40 17/7/2019

  Hoàng Minh Linh
  Đặt sim: 09810...62
  Vào lúc: 22:37 17/7/2019

  Phan Văn Hoàng
  Đặt sim: 09058...81
  Vào lúc: 22:34 17/7/2019

  Phạm Minh Nguyên
  Đặt sim: 09161...84
  Vào lúc: 22:31 17/7/2019

  Nguyễn Thị Ðào
  Đặt sim: 08997...12
  Vào lúc: 22:28 17/7/2019

  Lê Kiều Mai
  Đặt sim: 08835...69
  Vào lúc: 22:26 17/7/2019

  Nguyễn Văn Khang
  Đặt sim: 01293...42
  Vào lúc: 22:22 17/7/2019

  Nguyễn Văn An
  Đặt sim: 08655...85
  Vào lúc: 22:19 17/7/2019

  Ngô Văn Lực
  Đặt sim: 01610...15
  Vào lúc: 22:16 17/7/2019

  Nguyễn Minh Chiến
  Đặt sim: 08960...50
  Vào lúc: 22:13 17/7/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.