sim đẹp năm sinh

Sim Giá 300K - Sim gia 300k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0936158252300,000
360.000
Sim 0936158252 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8252 Mobifone
Đặt mua
0902219562300,000
360.000
Sim 0902219562 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19562 Mobifone
Đặt mua
0902229152300,000
360.000
Sim 0902229152 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
229152 Mobifone
Đặt mua
0902229852300,000
360.000
Sim 0902229852 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
852 Mobifone
Đặt mua
0965371002300,000
360.000
Sim 0965371002 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1002 Viettel
Đặt mua
0965871772300,000
360.000
Sim 0965871772 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71772 Viettel
Đặt mua
0967373802300,000
360.000
Sim 0967373802 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
373802 Viettel
Đặt mua
0981993802300,000
360.000
Sim 0981993802 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
802 Viettel
Đặt mua
0968424982300,000
360.000
Sim 0968424982 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4982 Viettel
Đặt mua
0977408492300,000
360.000
Sim 0977408492 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08492 Viettel
Đặt mua
0963058832300,000
360.000
Sim 0963058832 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
058832 Viettel
Đặt mua
0967590862300,000
360.000
Sim 0967590862 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
862 Viettel
Đặt mua
0968246082300,000
360.000
Sim 0968246082 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6082 Viettel
Đặt mua
0942196012300,000
360.000
Sim 0942196012 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96012 Vinaphone
Đặt mua
0918293202300,000
360.000
Sim 0918293202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
293202 Vinaphone
Đặt mua
0918296202300,000
360.000
Sim 0918296202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
202 Vinaphone
Đặt mua
0911279202300,000
360.000
Sim 0911279202 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9202 Vinaphone
Đặt mua
0912346232300,000
360.000
Sim 0912346232 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46232 Vinaphone
Đặt mua
0912317232300,000
360.000
Sim 0912317232 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
317232 Vinaphone
Đặt mua
0918259122300,000
360.000
Sim 0918259122 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
122 Vinaphone
Đặt mua
0913086512300,000
360.000
Sim 0913086512 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6512 Vinaphone
Đặt mua
0919896612300,000
360.000
Sim 0919896612 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96612 Vinaphone
Đặt mua
0917928612300,000
360.000
Sim 0917928612 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
928612 Vinaphone
Đặt mua
0911579612300,000
360.000
Sim 0911579612 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
612 Vinaphone
Đặt mua
0918259612300,000
360.000
Sim 0918259612 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9612 Vinaphone
Đặt mua
0916848812300,000
360.000
Sim 0916848812 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
48812 Vinaphone
Đặt mua
0911893912300,000
360.000
Sim 0911893912 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
893912 Vinaphone
Đặt mua
0915676912300,000
360.000
Sim 0915676912 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
912 Vinaphone
Đặt mua
0917878912300,000
360.000
Sim 0917878912 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8912 Vinaphone
Đặt mua
0918258912300,000
360.000
Sim 0918258912 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58912 Vinaphone
Đặt mua
0919088912300,000
360.000
Sim 0919088912 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
088912 Vinaphone
Đặt mua
0911109162300,000
360.000
Sim 0911109162 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
162 Vinaphone
Đặt mua
0911878362300,000
360.000
Sim 0911878362 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8362 Vinaphone
Đặt mua
0919772382300,000
360.000
Sim 0919772382 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72382 Vinaphone
Đặt mua
0917195582300,000
360.000
Sim 0917195582 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
195582 Vinaphone
Đặt mua
0911732682300,000
360.000
Sim 0911732682 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
682 Vinaphone
Đặt mua
0917611392300,000
360.000
Sim 0917611392 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1392 Vinaphone
Đặt mua
0916098392300,000
360.000
Sim 0916098392 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98392 Vinaphone
Đặt mua
0916813592300,000
360.000
Sim 0916813592 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
813592 Vinaphone
Đặt mua
0917965592300,000
360.000
Sim 0917965592 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
592 Vinaphone
Đặt mua
0916008592300,000
360.000
Sim 0916008592 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8592 Vinaphone
Đặt mua
0911425432300,000
360.000
Sim 0911425432 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25432 Vinaphone
Đặt mua
0946055432300,000
360.000
Sim 0946055432 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
055432 Vinaphone
Đặt mua
0916466432300,000
360.000
Sim 0916466432 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
432 Vinaphone
Đặt mua
0911811632300,000
360.000
Sim 0911811632 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1632 Vinaphone
Đặt mua
0915683632300,000
360.000
Sim 0915683632 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
83632 Vinaphone
Đặt mua
0911855652300,000
360.000
Sim 0911855652 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
855652 Vinaphone
Đặt mua
0915886062300,000
360.000
Sim 0915886062 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
062 Vinaphone
Đặt mua
0911517072300,000
360.000
Sim 0911517072 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7072 Vinaphone
Đặt mua
0916680382300,000
360.000
Sim 0916680382 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80382 Vinaphone
Đặt mua
0919670382300,000
360.000
Sim 0919670382 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
670382 Vinaphone
Đặt mua
0989266932300,000
360.000
Sim 0989266932 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
932 Viettel
Đặt mua
0973525572300,000
360.000
Sim 0973525572 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5572 Viettel
Đặt mua
0968971392300,000
360.000
Sim 0968971392 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71392 Viettel
Đặt mua
0962761692300,000
360.000
Sim 0962761692 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
761692 Viettel
Đặt mua
0985283492300,000
360.000
Sim 0985283492 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
492 Viettel
Đặt mua
0962569092300,000
360.000
Sim 0962569092 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9092 Viettel
Đặt mua
0964009092300,000
360.000
Sim 0964009092 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09092 Viettel
Đặt mua
0969683092300,000
360.000
Sim 0969683092 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
683092 Viettel
Đặt mua
0967357792300,000
360.000
Sim 0967357792 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
792 Viettel
Đặt mua
0972147792300,000
360.000
Sim 0972147792 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7792 Viettel
Đặt mua
0974936392300,000
360.000
Sim 0974936392 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36392 Viettel
Đặt mua
0964997392300,000
360.000
Sim 0964997392 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
997392 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Văn Ken
  Đặt sim: 09385...35
  Vào lúc: 12:56 16/10/2019

  Nguyễn Văn Nam
  Đặt sim: 01232...64
  Vào lúc: 12:52 16/10/2019

  Nguyễn Chí Nhật
  Đặt sim: 08914...48
  Vào lúc: 12:49 16/10/2019

  Phan Chí Sang
  Đặt sim: 09733...10
  Vào lúc: 12:47 16/10/2019

  Nguyễn Văn An
  Đặt sim: 08944...99
  Vào lúc: 12:43 16/10/2019

  Nguyễn Duy Sơn
  Đặt sim: 01283...11
  Vào lúc: 12:40 16/10/2019

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 01280...32
  Vào lúc: 12:37 16/10/2019

  Ngô Duy Huỳnh
  Đặt sim: 09838...20
  Vào lúc: 12:34 16/10/2019

  Nguyễn Chí Hoàng
  Đặt sim: 08615...15
  Vào lúc: 12:31 16/10/2019

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01642...79
  Vào lúc: 12:28 16/10/2019

  Huỳnh Chí Tuyên
  Đặt sim: 01254...53
  Vào lúc: 12:25 16/10/2019

  Lê Đức Bảo
  Đặt sim: 01281...84
  Vào lúc: 12:23 16/10/2019

  Nguyễn Thị Thi
  Đặt sim: 09768...13
  Vào lúc: 12:19 16/10/2019

  Ngô Minh Ken
  Đặt sim: 09038...46
  Vào lúc: 12:17 16/10/2019

  Trần Văn Nguyên
  Đặt sim: 09816...12
  Vào lúc: 12:13 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.