sim đẹp năm sinh

Sim Giá 300K - Sim gia 300k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0987551042300,000
360.000
Sim 0987551042 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1042 Viettel
Đặt mua
0963060702300,000
360.000
Sim 0963060702 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60702 Viettel
Đặt mua
0975090402300,000
360.000
Sim 0975090402 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
090402 Viettel
Đặt mua
0976583092300,000
360.000
Sim 0976583092 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
092 Viettel
Đặt mua
0984456802300,000
360.000
Sim 0984456802 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6802 Viettel
Đặt mua
0966637102300,000
360.000
Sim 0966637102 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
37102 Viettel
Đặt mua
0973384592300,000
360.000
Sim 0973384592 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
384592 Viettel
Đặt mua
0981478592300,000
360.000
Sim 0981478592 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
592 Viettel
Đặt mua
0974487192300,000
360.000
Sim 0974487192 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7192 Viettel
Đặt mua
0961044082300,000
360.000
Sim 0961044082 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44082 Viettel
Đặt mua
0967815482300,000
360.000
Sim 0967815482 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
815482 Viettel
Đặt mua
0968581242300,000
360.000
Sim 0968581242 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
242 Viettel
Đặt mua
0976378382300,000
360.000
Sim 0976378382 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8382 Viettel
Đặt mua
0963975492300,000
360.000
Sim 0963975492 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75492 Viettel
Đặt mua
0984516722300,000
360.000
Sim 0984516722 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
516722 Viettel
Đặt mua
0987659442300,000
360.000
Sim 0987659442 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
442 Viettel
Đặt mua
0961119482300,000
360.000
Sim 0961119482 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
9482 Viettel
Đặt mua
0963431202300,000
360.000
Sim 0963431202 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31202 Viettel
Đặt mua
0985296722300,000
360.000
Sim 0985296722 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
296722 Viettel
Đặt mua
0981479682300,000
360.000
Sim 0981479682 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
682 Viettel
Đặt mua
0963610772300,000
360.000
Sim 0963610772 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0772 Viettel
Đặt mua
0965376782300,000
360.000
Sim 0965376782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76782 Viettel
Đặt mua
0962736582300,000
360.000
Sim 0962736582 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
736582 Viettel
Đặt mua
0963129482300,000
360.000
Sim 0963129482 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
482 Viettel
Đặt mua
0961134822300,000
360.000
Sim 0961134822 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4822 Viettel
Đặt mua
0981417212300,000
360.000
Sim 0981417212 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
17212 Viettel
Đặt mua
0962195782300,000
360.000
Sim 0962195782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
195782 Viettel
Đặt mua
0976439382300,000
360.000
Sim 0976439382 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
382 Viettel
Đặt mua
0965867782300,000
360.000
Sim 0965867782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7782 Viettel
Đặt mua
0964413782300,000
360.000
Sim 0964413782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13782 Viettel
Đặt mua
0962723022300,000
360.000
Sim 0962723022 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
723022 Viettel
Đặt mua
0962513482300,000
360.000
Sim 0962513482 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
482 Viettel
Đặt mua
0961730782300,000
360.000
Sim 0961730782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0782 Viettel
Đặt mua
0981405682300,000
360.000
Sim 0981405682 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05682 Viettel
Đặt mua
0962681482300,000
360.000
Sim 0962681482 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
681482 Viettel
Đặt mua
0971670982300,000
360.000
Sim 0971670982 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
982 Viettel
Đặt mua
0961665782300,000
360.000
Sim 0961665782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5782 Viettel
Đặt mua
0987630482300,000
360.000
Sim 0987630482 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30482 Viettel
Đặt mua
0972499482300,000
360.000
Sim 0972499482 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
499482 Viettel
Đặt mua
0973169782300,000
360.000
Sim 0973169782 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
782 Viettel
Đặt mua
0961325442300,000
360.000
Sim 0961325442 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5442 Viettel
Đặt mua
0933172102300,000
360.000
Sim 0933172102 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72102 Mobifone
Đặt mua
0933092022300,000
360.000
Sim 0933092022 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
092022 Mobifone
Đặt mua
0937024022300,000
360.000
Sim 0937024022 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
022 Mobifone
Đặt mua
0908472422300,000
360.000
Sim 0908472422 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2422 Mobifone
Đặt mua
0933782482300,000
360.000
Sim 0933782482 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82482 Mobifone
Đặt mua
0904585722300,000
360.000
Sim 0904585722 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
585722 Mobifone
Đặt mua
0904644212300,000
360.000
Sim 0904644212 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
212 Mobifone
Đặt mua
0949575882300,000
360.000
Sim 0949575882 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5882 Vinaphone
Đặt mua
0901840772300,000
360.000
Sim 0901840772 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40772 Mobifone
Đặt mua
0902287332300,000
360.000
Sim 0902287332 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
287332 Mobifone
Đặt mua
0902140922300,000
360.000
Sim 0902140922 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
922 Mobifone
Đặt mua
0904790422300,000
360.000
Sim 0904790422 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0422 Mobifone
Đặt mua
0936170122300,000
360.000
Sim 0936170122 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70122 Mobifone
Đặt mua
0902231932300,000
360.000
Sim 0902231932 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
231932 Mobifone
Đặt mua
0965426062300,000
360.000
Sim 0965426062 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
062 Viettel
Đặt mua
0965437602300,000
360.000
Sim 0965437602 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7602 Viettel
Đặt mua
0965441942300,000
360.000
Sim 0965441942 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
41942 Viettel
Đặt mua
0961715972300,000
360.000
Sim 0961715972 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
715972 Viettel
Đặt mua
0963765712300,000
360.000
Sim 0963765712 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
712 Viettel
Đặt mua
0962041582300,000
360.000
Sim 0962041582 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1582 Viettel
Đặt mua
0984513742300,000
360.000
Sim 0984513742 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13742 Viettel
Đặt mua
0989749142300,000
360.000
Sim 0989749142 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
749142 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Nhân
  Đặt sim: 01690...18
  Vào lúc: 9:55 20/1/2020

  Huỳnh Minh Lợi
  Đặt sim: 01234...74
  Vào lúc: 9:52 20/1/2020

  Phan Kiều Hằng
  Đặt sim: 09178...65
  Vào lúc: 9:49 20/1/2020

  Nguyễn Thị Dương
  Đặt sim: 09621...43
  Vào lúc: 9:46 20/1/2020

  Trần Tường Phương
  Đặt sim: 09668...37
  Vào lúc: 9:44 20/1/2020

  Nguyễn Văn Gia
  Đặt sim: 01640...40
  Vào lúc: 9:41 20/1/2020

  Lê Chí Anh
  Đặt sim: 08660...75
  Vào lúc: 9:37 20/1/2020

  Lê Diệp Hương
  Đặt sim: 01683...85
  Vào lúc: 9:34 20/1/2020

  Nguyễn Văn Khải
  Đặt sim: 01684...92
  Vào lúc: 9:32 20/1/2020

  Trần Minh Phong
  Đặt sim: 08916...97
  Vào lúc: 9:29 20/1/2020

  Hoàng Thị Tuyết
  Đặt sim: 09344...26
  Vào lúc: 9:26 20/1/2020

  Phạm Duy Hiếu
  Đặt sim: 08648...44
  Vào lúc: 9:23 20/1/2020

  Nguyễn Văn Khánh
  Đặt sim: 08661...66
  Vào lúc: 9:20 20/1/2020

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 01259...23
  Vào lúc: 9:16 20/1/2020

  Nguyễn Thị Hạ
  Đặt sim: 09783...14
  Vào lúc: 9:13 20/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.