sim đẹp năm sinh

Sim Giá 300K - Sim gia 300k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0384339022350,000
420.000
Sim 0384339022 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9022 Viettel
Đặt mua
0389729722350,000
420.000
Sim 0389729722 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29722 Viettel
Đặt mua
0339822392350,000
420.000
Sim 0339822392 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
822392 Viettel
Đặt mua
0329943592350,000
420.000
Sim 0329943592 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
592 Viettel
Đặt mua
0327585182350,000
420.000
Sim 0327585182 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5182 Viettel
Đặt mua
0395974722350,000
420.000
Sim 0395974722 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
74722 Viettel
Đặt mua
0334473922350,000
420.000
Sim 0334473922 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
473922 Viettel
Đặt mua
0353763252350,000
420.000
Sim 0353763252 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
252 Viettel
Đặt mua
0399618582350,000
420.000
Sim 0399618582 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8582 Viettel
Đặt mua
0357237442350,000
420.000
Sim 0357237442 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37442 Viettel
Đặt mua
0366521142350,000
420.000
Sim 0366521142 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
521142 Viettel
Đặt mua
0364782262350,000
420.000
Sim 0364782262 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262 Viettel
Đặt mua
0364708022350,000
420.000
Sim 0364708022 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8022 Viettel
Đặt mua
0967237592350,000
420.000
Sim 0967237592 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37592 Viettel
Đặt mua
0975915702350,000
420.000
Sim 0975915702 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
915702 Viettel
Đặt mua
0983491542350,000
420.000
Sim 0983491542 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
542 Viettel
Đặt mua
0353764622350,000
420.000
Sim 0353764622 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4622 Viettel
Đặt mua
0333281882350,000
420.000
Sim 0333281882 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
81882 Viettel
Đặt mua
0354606422350,000
420.000
Sim 0354606422 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
606422 Viettel
Đặt mua
0392131862350,000
420.000
Sim 0392131862 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
862 Viettel
Đặt mua
0388801522350,000
420.000
Sim 0388801522 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1522 Viettel
Đặt mua
0398792492350,000
420.000
Sim 0398792492 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92492 Viettel
Đặt mua
0336988932350,000
420.000
Sim 0336988932 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
988932 Viettel
Đặt mua
0386245882350,000
420.000
Sim 0386245882 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
882 Viettel
Đặt mua
0362108272350,000
420.000
Sim 0362108272 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8272 Viettel
Đặt mua
0383573252350,000
420.000
Sim 0383573252 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73252 Viettel
Đặt mua
0399985872350,000
420.000
Sim 0399985872 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
985872 Viettel
Đặt mua
0374641292350,000
420.000
Sim 0374641292 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
292 Viettel
Đặt mua
0353025662350,000
420.000
Sim 0353025662 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5662 Viettel
Đặt mua
0328404982350,000
420.000
Sim 0328404982 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04982 Viettel
Đặt mua
0337677112350,000
420.000
Sim 0337677112 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
677112 Viettel
Đặt mua
0386630882350,000
420.000
Sim 0386630882 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
882 Viettel
Đặt mua
0983495302350,000
420.000
Sim 0983495302 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5302 Viettel
Đặt mua
0362492212350,000
420.000
Sim 0362492212 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92212 Viettel
Đặt mua
0384015882350,000
420.000
Sim 0384015882 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
015882 Viettel
Đặt mua
0382713722350,000
420.000
Sim 0382713722 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
722 Viettel
Đặt mua
0386697822350,000
420.000
Sim 0386697822 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7822 Viettel
Đặt mua
0389930822350,000
420.000
Sim 0389930822 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30822 Viettel
Đặt mua
0394675202350,000
420.000
Sim 0394675202 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
675202 Viettel
Đặt mua
0369563122350,000
420.000
Sim 0369563122 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
122 Viettel
Đặt mua
0869016032350,000
420.000
Sim 0869016032 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6032 Viettel
Đặt mua
0868050632350,000
420.000
Sim 0868050632 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50632 Viettel
Đặt mua
0869638302350,000
420.000
Sim 0869638302 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
638302 Viettel
Đặt mua
0869019612350,000
420.000
Sim 0869019612 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
612 Viettel
Đặt mua
0986489792350,000
420.000
Sim 0986489792 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9792 Viettel
Đặt mua
0983231482350,000
420.000
Sim 0983231482 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31482 Viettel
Đặt mua
0971588392350,000
420.000
Sim 0971588392 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
588392 Viettel
Đặt mua
0971884182350,000
420.000
Sim 0971884182 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
182 Viettel
Đặt mua
0968374942350,000
420.000
Sim 0968374942 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4942 Viettel
Đặt mua
0967726712350,000
420.000
Sim 0967726712 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26712 Viettel
Đặt mua
0985572402350,000
420.000
Sim 0985572402 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
572402 Viettel
Đặt mua
0965770602350,000
420.000
Sim 0965770602 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
602 Viettel
Đặt mua
0983273652350,000
420.000
Sim 0983273652 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3652 Viettel
Đặt mua
0869321462350,000
420.000
Sim 0869321462 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21462 Viettel
Đặt mua
0869385872350,000
420.000
Sim 0869385872 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
385872 Viettel
Đặt mua
0962407322350,000
420.000
Sim 0962407322 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
322 Viettel
Đặt mua
0971945422350,000
420.000
Sim 0971945422 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5422 Viettel
Đặt mua
0965001912350,000
420.000
Sim 0965001912 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01912 Viettel
Đặt mua
0967252812350,000
420.000
Sim 0967252812 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
252812 Viettel
Đặt mua
0961750422350,000
420.000
Sim 0961750422 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
422 Viettel
Đặt mua
0962389762350,000
420.000
Sim 0962389762 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9762 Viettel
Đặt mua
0985790932350,000
420.000
Sim 0985790932 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90932 Viettel
Đặt mua
0963262372350,000
420.000
Sim 0963262372 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262372 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Bách
  Đặt sim: 01657...37
  Vào lúc: 18:55 21/10/2020

  Nguyễn Văn Luân
  Đặt sim: 01257...13
  Vào lúc: 18:52 21/10/2020

  Nguyễn Tường Hương
  Đặt sim: 01674...92
  Vào lúc: 18:49 21/10/2020

  Lê Minh Tân
  Đặt sim: 01654...95
  Vào lúc: 18:47 21/10/2020

  Nguyễn Đức Anh
  Đặt sim: 01662...81
  Vào lúc: 18:44 21/10/2020

  Ngô Văn Đăng
  Đặt sim: 09096...10
  Vào lúc: 18:41 21/10/2020

  Nguyễn Minh Thi
  Đặt sim: 08892...28
  Vào lúc: 18:37 21/10/2020

  Trần Trung Hoàng
  Đặt sim: 08823...53
  Vào lúc: 18:35 21/10/2020

  Phạm Văn Thi
  Đặt sim: 08869...21
  Vào lúc: 18:31 21/10/2020

  Ngô Chí Tuấn
  Đặt sim: 09694...50
  Vào lúc: 18:29 21/10/2020

  Hoàng Văn Luân
  Đặt sim: 09125...44
  Vào lúc: 18:25 21/10/2020

  Huỳnh Văn Tuấn
  Đặt sim: 08633...94
  Vào lúc: 18:23 21/10/2020

  Ngô Duy Khoa
  Đặt sim: 08815...72
  Vào lúc: 18:20 21/10/2020

  Trần Chí Tùng
  Đặt sim: 01664...95
  Vào lúc: 18:16 21/10/2020

  Trần Ngọc Ðào
  Đặt sim: 09017...39
  Vào lúc: 18:13 21/10/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.