sim đẹp năm sinh

Sim Giá 300K - Sim gia 300k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576542350,000
420.000
Sim 0901576542 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6542 Mobifone
Đặt mua
0901576562350,000
420.000
Sim 0901576562 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76562 Mobifone
Đặt mua
0901576642350,000
420.000
Sim 0901576642 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576642 Mobifone
Đặt mua
0901576652350,000
420.000
Sim 0901576652 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
652 Mobifone
Đặt mua
0901576632350,000
420.000
Sim 0901576632 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6632 Mobifone
Đặt mua
0901576582350,000
420.000
Sim 0901576582 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76582 Mobifone
Đặt mua
0901576592350,000
420.000
Sim 0901576592 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576592 Mobifone
Đặt mua
0901576602350,000
420.000
Sim 0901576602 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
602 Mobifone
Đặt mua
0933290412500,000
600.000
Sim 0933290412 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0412 Mobifone
Đặt mua
0961236182800,000
960.000
Sim 0961236182 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36182 Viettel
Đặt mua
0938626262140,000,000
168.000.000
Sim 0938626262 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Taxi
626262 Mobifone
Đặt mua
089988222250,000,000
60.000.000
Sim 0899882222 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Mobifone
Đặt mua
088833222268,000,000
81.600.000
Sim 0888332222 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Vinaphone
Đặt mua
0985546592350,000
420.000
Sim 0985546592 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46592 Viettel
Đặt mua
0971782392350,000
420.000
Sim 0971782392 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
782392 Viettel
Đặt mua
0976375392350,000
420.000
Sim 0976375392 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
392 Viettel
Đặt mua
0978175892350,000
420.000
Sim 0978175892 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5892 Viettel
Đặt mua
0972103892350,000
420.000
Sim 0972103892 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
03892 Viettel
Đặt mua
0973783592350,000
420.000
Sim 0973783592 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
783592 Viettel
Đặt mua
0901441622350,000
420.000
Sim 0901441622 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
622 Mobifone
Đặt mua
0904515622350,000
420.000
Sim 0904515622 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5622 Mobifone
Đặt mua
0931344212350,000
420.000
Sim 0931344212 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44212 Mobifone
Đặt mua
0931400262350,000
420.000
Sim 0931400262 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
400262 Mobifone
Đặt mua
0938040822350,000
420.000
Sim 0938040822 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
822 Mobifone
Đặt mua
0938166232350,000
420.000
Sim 0938166232 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6232 Mobifone
Đặt mua
0938311242350,000
420.000
Sim 0938311242 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
11242 Mobifone
Đặt mua
0938442822350,000
420.000
Sim 0938442822 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
442822 Mobifone
Đặt mua
0938447122350,000
420.000
Sim 0938447122 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
122 Mobifone
Đặt mua
0938663022350,000
420.000
Sim 0938663022 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3022 Mobifone
Đặt mua
0901414332350,000
420.000
Sim 0901414332 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14332 Mobifone
Đặt mua
0901773442350,000
420.000
Sim 0901773442 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
773442 Mobifone
Đặt mua
0904116332350,000
420.000
Sim 0904116332 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
332 Mobifone
Đặt mua
0904377422350,000
420.000
Sim 0904377422 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7422 Mobifone
Đặt mua
0932077212350,000
420.000
Sim 0932077212 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
77212 Mobifone
Đặt mua
0934277442350,000
420.000
Sim 0934277442 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
277442 Mobifone
Đặt mua
0936334292350,000
420.000
Sim 0936334292 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
292 Mobifone
Đặt mua
0936414992350,000
420.000
Sim 0936414992 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4992 Mobifone
Đặt mua
0938115212350,000
420.000
Sim 0938115212 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
15212 Mobifone
Đặt mua
0938646332350,000
420.000
Sim 0938646332 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
646332 Mobifone
Đặt mua
0904938082350,000
420.000
Sim 0904938082 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
082 Mobifone
Đặt mua
0931545992350,000
420.000
Sim 0931545992 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5992 Mobifone
Đặt mua
0934363722350,000
420.000
Sim 0934363722 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63722 Mobifone
Đặt mua
0934667292350,000
420.000
Sim 0934667292 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
667292 Mobifone
Đặt mua
0936577332350,000
420.000
Sim 0936577332 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
332 Mobifone
Đặt mua
0937224332350,000
420.000
Sim 0937224332 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4332 Mobifone
Đặt mua
0937339442350,000
420.000
Sim 0937339442 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39442 Mobifone
Đặt mua
0931726162350,000
420.000
Sim 0931726162 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
726162 Mobifone
Đặt mua
0904600252350,000
420.000
Sim 0904600252 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
252 Mobifone
Đặt mua
0903423202350,000
420.000
Sim 0903423202 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3202 Mobifone
Đặt mua
0904552232350,000
420.000
Sim 0904552232 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
52232 Mobifone
Đặt mua
0902136822350,000
420.000
Sim 0902136822 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
136822 Mobifone
Đặt mua
0902168382350,000
420.000
Sim 0902168382 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
382 Mobifone
Đặt mua
0901667202350,000
420.000
Sim 0901667202 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7202 Mobifone
Đặt mua
0901694662350,000
420.000
Sim 0901694662 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
94662 Mobifone
Đặt mua
0902161322350,000
420.000
Sim 0902161322 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
161322 Mobifone
Đặt mua
0904001322350,000
420.000
Sim 0904001322 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
322 Mobifone
Đặt mua
0904003442350,000
420.000
Sim 0904003442 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3442 Mobifone
Đặt mua
0904055322350,000
420.000
Sim 0904055322 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55322 Mobifone
Đặt mua
0916887422350,000
420.000
Sim 0916887422 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
887422 Vinaphone
Đặt mua
0917244282350,000
420.000
Sim 0917244282 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
282 Vinaphone
Đặt mua
0931955282350,000
420.000
Sim 0931955282 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5282 Mobifone
Đặt mua
0932030622350,000
420.000
Sim 0932030622 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30622 Mobifone
Đặt mua
0934377242350,000
420.000
Sim 0934377242 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
377242 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Thị Lệ
  Đặt sim: 01661...74
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Huỳnh Trung Khánh
  Đặt sim: 09682...94
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Trần Trung Hoàng
  Đặt sim: 01622...29
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Nguyễn Duy Hậu
  Đặt sim: 08827...53
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Trần Diệp Thảo
  Đặt sim: 09032...71
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Hoàng Duy Lập
  Đặt sim: 09682...90
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Trần Minh Khang
  Đặt sim: 09116...14
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Trần Đức Thế
  Đặt sim: 09177...80
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Nguyễn Duy Quang
  Đặt sim: 08683...14
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Nguyễn Cát Hằng
  Đặt sim: 01626...63
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Huỳnh Minh Hiền
  Đặt sim: 01277...51
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Thị Tuyết
  Đặt sim: 08675...25
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Phạm Minh Tùng
  Đặt sim: 08893...27
  Vào lúc: 22:19 16/10/2021

  Nguyễn Minh Hậu
  Đặt sim: 08837...11
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Phạm Thục Hằng
  Đặt sim: 09788...95
  Vào lúc: 22:14 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.