sim đẹp năm sinh

Sim Giá 300K - Sim gia 300k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0962019582300,000
360.000
Sim 0962019582 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9582 Viettel
Đặt mua
0987827182300,000
360.000
Sim 0987827182 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27182 Viettel
Đặt mua
0967369712300,000
360.000
Sim 0967369712 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
369712 Viettel
Đặt mua
0963269742300,000
360.000
Sim 0963269742 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
742 Viettel
Đặt mua
0975468082300,000
360.000
Sim 0975468082 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8082 Viettel
Đặt mua
0984227362300,000
360.000
Sim 0984227362 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27362 Viettel
Đặt mua
0967633782300,000
360.000
Sim 0967633782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
633782 Viettel
Đặt mua
0967139262300,000
360.000
Sim 0967139262 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262 Viettel
Đặt mua
0967183262300,000
360.000
Sim 0967183262 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3262 Viettel
Đặt mua
0967906692300,000
360.000
Sim 0967906692 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06692 Viettel
Đặt mua
0967438892300,000
360.000
Sim 0967438892 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
438892 Viettel
Đặt mua
0967011692300,000
360.000
Sim 0967011692 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
692 Viettel
Đặt mua
0913004682300,000
360.000
Sim 0913004682 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4682 Vinaphone
Đặt mua
0913346642300,000
360.000
Sim 0913346642 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46642 Vinaphone
Đặt mua
0978300312300,000
360.000
Sim 0978300312 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
300312 Viettel
Đặt mua
0989140402300,000
360.000
Sim 0989140402 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
402 Viettel
Đặt mua
0976210312300,000
360.000
Sim 0976210312 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0312 Viettel
Đặt mua
0977150602300,000
360.000
Sim 0977150602 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50602 Viettel
Đặt mua
0979160502300,000
360.000
Sim 0979160502 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
160502 Viettel
Đặt mua
0976090602300,000
360.000
Sim 0976090602 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
602 Viettel
Đặt mua
0976150402300,000
360.000
Sim 0976150402 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0402 Viettel
Đặt mua
0967693662300,000
360.000
Sim 0967693662 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93662 Viettel
Đặt mua
0967699782300,000
360.000
Sim 0967699782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
699782 Viettel
Đặt mua
0967693922300,000
360.000
Sim 0967693922 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
922 Viettel
Đặt mua
0967243422300,000
360.000
Sim 0967243422 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3422 Viettel
Đặt mua
0967012922300,000
360.000
Sim 0967012922 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
12922 Viettel
Đặt mua
0967253922300,000
360.000
Sim 0967253922 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
253922 Viettel
Đặt mua
0988136502300,000
360.000
Sim 0988136502 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
502 Viettel
Đặt mua
0941176552300,000
360.000
Sim 0941176552 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6552 Vinaphone
Đặt mua
0946746552300,000
360.000
Sim 0946746552 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46552 Vinaphone
Đặt mua
0948037022300,000
360.000
Sim 0948037022 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
037022 Vinaphone
Đặt mua
0965493452300,000
360.000
Sim 0965493452 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
452 Viettel
Đặt mua
0969810422300,000
360.000
Sim 0969810422 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0422 Viettel
Đặt mua
0964397552300,000
360.000
Sim 0964397552 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97552 Viettel
Đặt mua
0965409772300,000
360.000
Sim 0965409772 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
409772 Viettel
Đặt mua
0964018322300,000
360.000
Sim 0964018322 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
322 Viettel
Đặt mua
0964708442300,000
360.000
Sim 0964708442 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8442 Viettel
Đặt mua
0974941772300,000
360.000
Sim 0974941772 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
41772 Viettel
Đặt mua
0967046772300,000
360.000
Sim 0967046772 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
046772 Viettel
Đặt mua
0968439082300,000
360.000
Sim 0968439082 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
082 Viettel
Đặt mua
0981903742300,000
360.000
Sim 0981903742 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3742 Viettel
Đặt mua
0972408142300,000
360.000
Sim 0972408142 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08142 Viettel
Đặt mua
0975702932300,000
360.000
Sim 0975702932 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
702932 Viettel
Đặt mua
0962147102300,000
360.000
Sim 0962147102 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
102 Viettel
Đặt mua
0968367792300,000
360.000
Sim 0968367792 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7792 Viettel
Đặt mua
0988723342300,000
360.000
Sim 0988723342 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23342 Viettel
Đặt mua
0975107362300,000
360.000
Sim 0975107362 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
107362 Viettel
Đặt mua
0914068272300,000
360.000
Sim 0914068272 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
272 Vinaphone
Đặt mua
0972890172300,000
360.000
Sim 0972890172 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0172 Viettel
Đặt mua
0972891762300,000
360.000
Sim 0972891762 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91762 Viettel
Đặt mua
0972895422300,000
360.000
Sim 0972895422 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
895422 Viettel
Đặt mua
0972898412300,000
360.000
Sim 0972898412 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
412 Viettel
Đặt mua
0972904162300,000
360.000
Sim 0972904162 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4162 Viettel
Đặt mua
0972911032300,000
360.000
Sim 0972911032 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
11032 Viettel
Đặt mua
0972914782300,000
360.000
Sim 0972914782 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
914782 Viettel
Đặt mua
0972917042300,000
360.000
Sim 0972917042 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
042 Viettel
Đặt mua
0972917542300,000
360.000
Sim 0972917542 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7542 Viettel
Đặt mua
0972920152300,000
360.000
Sim 0972920152 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20152 Viettel
Đặt mua
0972921442300,000
360.000
Sim 0972921442 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
921442 Viettel
Đặt mua
0972975742300,000
360.000
Sim 0972975742 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
742 Viettel
Đặt mua
0973059152300,000
360.000
Sim 0973059152 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9152 Viettel
Đặt mua
0974014702300,000
360.000
Sim 0974014702 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14702 Viettel
Đặt mua
0974017562300,000
360.000
Sim 0974017562 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
017562 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Minh Hoàng
  Đặt sim: 09837...13
  Vào lúc: 22:55 1/4/2020

  Ngô Minh Hưng
  Đặt sim: 09899...28
  Vào lúc: 22:53 1/4/2020

  Phạm Thị Thư
  Đặt sim: 01276...16
  Vào lúc: 22:50 1/4/2020

  Ngô Thị Hạ
  Đặt sim: 09741...80
  Vào lúc: 22:46 1/4/2020

  Trần Minh Đăng
  Đặt sim: 01668...30
  Vào lúc: 22:43 1/4/2020

  Ngô Văn Vũ
  Đặt sim: 01212...31
  Vào lúc: 22:40 1/4/2020

  Nguyễn Minh Hảo
  Đặt sim: 09752...94
  Vào lúc: 22:38 1/4/2020

  Trần Văn Hiếu
  Đặt sim: 09347...82
  Vào lúc: 22:35 1/4/2020

  Nguyễn Minh Khang
  Đặt sim: 09899...28
  Vào lúc: 22:32 1/4/2020

  Hoàng Duy Lâm
  Đặt sim: 01663...74
  Vào lúc: 22:28 1/4/2020

  Ngô Diệp Hạ
  Đặt sim: 01248...42
  Vào lúc: 22:26 1/4/2020

  Hoàng Đức Lâm
  Đặt sim: 09190...61
  Vào lúc: 22:23 1/4/2020

  Nguyễn Văn Sơn
  Đặt sim: 01693...25
  Vào lúc: 22:19 1/4/2020

  Ngô Chí Quốc
  Đặt sim: 01274...46
  Vào lúc: 22:16 1/4/2020

  Ngô Chí Nguyên
  Đặt sim: 09878...67
  Vào lúc: 22:14 1/4/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.