sim đẹp năm sinh

Sim Giá 300K - Sim gia 300k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576542350,000
420.000
Sim 0901576542 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6542 Mobifone
Đặt mua
0901576562350,000
420.000
Sim 0901576562 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76562 Mobifone
Đặt mua
0901576642350,000
420.000
Sim 0901576642 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576642 Mobifone
Đặt mua
0901576652350,000
420.000
Sim 0901576652 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
652 Mobifone
Đặt mua
0901576632350,000
420.000
Sim 0901576632 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6632 Mobifone
Đặt mua
0901576582350,000
420.000
Sim 0901576582 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76582 Mobifone
Đặt mua
0901576592350,000
420.000
Sim 0901576592 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576592 Mobifone
Đặt mua
0901576602350,000
420.000
Sim 0901576602 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
602 Mobifone
Đặt mua
0933290412500,000
600.000
Sim 0933290412 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0412 Mobifone
Đặt mua
0961236182800,000
960.000
Sim 0961236182 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36182 Viettel
Đặt mua
0938626262140,000,000
168.000.000
Sim 0938626262 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Taxi
626262 Mobifone
Đặt mua
089988222250,000,000
60.000.000
Sim 0899882222 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
222 Mobifone
Đặt mua
088833222268,000,000
81.600.000
Sim 0888332222 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Vinaphone
Đặt mua
0918401842350,000
420.000
Sim 0918401842 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01842 Vinaphone
Đặt mua
0904838002350,000
420.000
Sim 0904838002 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
838002 Mobifone
Đặt mua
0966198132350,000
420.000
Sim 0966198132 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
132 Viettel
Đặt mua
0984948902350,000
420.000
Sim 0984948902 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8902 Viettel
Đặt mua
0971578802350,000
420.000
Sim 0971578802 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78802 Viettel
Đặt mua
0964291902350,000
420.000
Sim 0964291902 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
291902 Viettel
Đặt mua
0965930062350,000
420.000
Sim 0965930062 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
062 Viettel
Đặt mua
0969917132350,000
420.000
Sim 0969917132 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7132 Viettel
Đặt mua
0962405882350,000
420.000
Sim 0962405882 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05882 Viettel
Đặt mua
0968089932350,000
420.000
Sim 0968089932 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
089932 Viettel
Đặt mua
0971578932350,000
420.000
Sim 0971578932 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
932 Viettel
Đặt mua
0976143862350,000
420.000
Sim 0976143862 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3862 Viettel
Đặt mua
0967385002350,000
420.000
Sim 0967385002 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85002 Viettel
Đặt mua
0982903162350,000
420.000
Sim 0982903162 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
903162 Viettel
Đặt mua
0978906022350,000
420.000
Sim 0978906022 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
022 Viettel
Đặt mua
0961593212350,000
420.000
Sim 0961593212 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3212 Viettel
Đặt mua
0978627112350,000
420.000
Sim 0978627112 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27112 Viettel
Đặt mua
0961903522350,000
420.000
Sim 0961903522 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
903522 Viettel
Đặt mua
0967793722350,000
420.000
Sim 0967793722 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
722 Viettel
Đặt mua
0975589632350,000
420.000
Sim 0975589632 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9632 Viettel
Đặt mua
0984166722350,000
420.000
Sim 0984166722 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
66722 Viettel
Đặt mua
0975735482350,000
420.000
Sim 0975735482 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
735482 Viettel
Đặt mua
0976528972350,000
420.000
Sim 0976528972 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
972 Viettel
Đặt mua
0982584192350,000
420.000
Sim 0982584192 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4192 Viettel
Đặt mua
0988569732350,000
420.000
Sim 0988569732 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69732 Viettel
Đặt mua
0985906172350,000
420.000
Sim 0985906172 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
906172 Viettel
Đặt mua
0988314032350,000
420.000
Sim 0988314032 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
032 Viettel
Đặt mua
0988093472350,000
420.000
Sim 0988093472 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3472 Viettel
Đặt mua
0988108492350,000
420.000
Sim 0988108492 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08492 Viettel
Đặt mua
0989629082350,000
420.000
Sim 0989629082 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
629082 Viettel
Đặt mua
0988503032350,000
420.000
Sim 0988503032 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
032 Viettel
Đặt mua
0969065032350,000
420.000
Sim 0969065032 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5032 Viettel
Đặt mua
0989080032350,000
420.000
Sim 0989080032 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80032 Viettel
Đặt mua
0975883492350,000
420.000
Sim 0975883492 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
883492 Viettel
Đặt mua
0981185492350,000
420.000
Sim 0981185492 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
492 Viettel
Đặt mua
0966894482350,000
420.000
Sim 0966894482 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4482 Viettel
Đặt mua
0983146982350,000
420.000
Sim 0983146982 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46982 Viettel
Đặt mua
0971204982350,000
420.000
Sim 0971204982 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
204982 Viettel
Đặt mua
0963419782350,000
420.000
Sim 0963419782 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
782 Viettel
Đặt mua
0988530872350,000
420.000
Sim 0988530872 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0872 Viettel
Đặt mua
0965376902350,000
420.000
Sim 0965376902 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76902 Viettel
Đặt mua
0962328712350,000
420.000
Sim 0962328712 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
328712 Viettel
Đặt mua
0967811702350,000
420.000
Sim 0967811702 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
702 Viettel
Đặt mua
0969815172350,000
420.000
Sim 0969815172 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5172 Viettel
Đặt mua
0973193902350,000
420.000
Sim 0973193902 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93902 Viettel
Đặt mua
0962687732350,000
420.000
Sim 0962687732 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
687732 Viettel
Đặt mua
0935829042350,000
420.000
Sim 0935829042 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
042 Mobifone
Đặt mua
0935988732350,000
420.000
Sim 0935988732 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8732 Mobifone
Đặt mua
0935908062350,000
420.000
Sim 0935908062 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08062 Mobifone
Đặt mua
0984549102350,000
420.000
Sim 0984549102 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
549102 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Tuấn
  Đặt sim: 09015...41
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Duy Khải
  Đặt sim: 01634...83
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Duy Long
  Đặt sim: 01229...42
  Vào lúc: 22:50 25/6/2022

  Nguyễn Văn Hiển
  Đặt sim: 01259...95
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Nguyễn Kiều Hằng
  Đặt sim: 01689...92
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Nguyễn Chí Bách
  Đặt sim: 01652...65
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Nguyễn Minh Lộc
  Đặt sim: 08946...32
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Trần Thị Phương
  Đặt sim: 09134...41
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Trần Đức Ken
  Đặt sim: 08942...70
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Trung Khang
  Đặt sim: 01275...34
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Huỳnh Văn Dũng
  Đặt sim: 08667...20
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Hoàng Văn Hiền
  Đặt sim: 09791...57
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Nguyễn Văn Hòa
  Đặt sim: 01211...34
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Phan Thị Trang
  Đặt sim: 09829...81
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Huỳnh Đức Thi
  Đặt sim: 01254...17
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.