sim đẹp năm sinh

Sim Giá 400K - Sim gia 400k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0988755490400,000
480.000
Sim 0988755490 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5490 Viettel
Đặt mua
0961412090400,000
480.000
Sim 0961412090 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
12090 Viettel
Đặt mua
0931661190400,000
480.000
Sim 0931661190 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
661190 Mobifone
Đặt mua
0963030210400,000
480.000
Sim 0963030210 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
210 Viettel
Đặt mua
0981646110400,000
480.000
Sim 0981646110 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6110 Viettel
Đặt mua
0984476830400,000
480.000
Sim 0984476830 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76830 Viettel
Đặt mua
0963510440400,000
480.000
Sim 0963510440 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
510440 Viettel
Đặt mua
0964211690400,000
480.000
Sim 0964211690 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
690 Viettel
Đặt mua
0986746290400,000
480.000
Sim 0986746290 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6290 Viettel
Đặt mua
0967376390400,000
480.000
Sim 0967376390 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76390 Viettel
Đặt mua
0965355070400,000
480.000
Sim 0965355070 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
355070 Viettel
Đặt mua
0962339590400,000
480.000
Sim 0962339590 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
590 Viettel
Đặt mua
0913985760400,000
480.000
Sim 0913985760 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5760 Vinaphone
Đặt mua
0913985810400,000
480.000
Sim 0913985810 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85810 Vinaphone
Đặt mua
0913985910400,000
480.000
Sim 0913985910 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
985910 Vinaphone
Đặt mua
0913985680400,000
480.000
Sim 0913985680 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
680 Vinaphone
Đặt mua
0913985820400,000
480.000
Sim 0913985820 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5820 Vinaphone
Đặt mua
0912058210400,000
480.000
Sim 0912058210 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58210 Vinaphone
Đặt mua
0981661490400,000
480.000
Sim 0981661490 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
661490 Viettel
Đặt mua
0975174030400,000
480.000
Sim 0975174030 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
030 Viettel
Đặt mua
0916437100400,000
480.000
Sim 0916437100 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7100 Vinaphone
Đặt mua
0913481050400,000
480.000
Sim 0913481050 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81050 Vinaphone
Đặt mua
0913481310400,000
480.000
Sim 0913481310 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
481310 Vinaphone
Đặt mua
0913481250400,000
480.000
Sim 0913481250 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
250 Vinaphone
Đặt mua
0913288530400,000
480.000
Sim 0913288530 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8530 Vinaphone
Đặt mua
0913288970400,000
480.000
Sim 0913288970 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
88970 Vinaphone
Đặt mua
0913288460400,000
480.000
Sim 0913288460 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
288460 Vinaphone
Đặt mua
0913908740400,000
480.000
Sim 0913908740 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
740 Vinaphone
Đặt mua
0913850520400,000
480.000
Sim 0913850520 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0520 Vinaphone
Đặt mua
0913280940400,000
480.000
Sim 0913280940 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80940 Vinaphone
Đặt mua
0913481070400,000
480.000
Sim 0913481070 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
481070 Vinaphone
Đặt mua
0913290540400,000
480.000
Sim 0913290540 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
540 Vinaphone
Đặt mua
0913290130400,000
480.000
Sim 0913290130 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0130 Vinaphone
Đặt mua
0913281930400,000
480.000
Sim 0913281930 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81930 Vinaphone
Đặt mua
0913297120400,000
480.000
Sim 0913297120 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
297120 Vinaphone
Đặt mua
0913297420400,000
480.000
Sim 0913297420 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
420 Vinaphone
Đặt mua
0913296380400,000
480.000
Sim 0913296380 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6380 Vinaphone
Đặt mua
0913296070400,000
480.000
Sim 0913296070 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96070 Vinaphone
Đặt mua
0913288790400,000
480.000
Sim 0913288790 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
288790 Vinaphone
Đặt mua
0913281840400,000
480.000
Sim 0913281840 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
840 Vinaphone
Đặt mua
0947218800400,000
480.000
Sim 0947218800 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
8800 Vinaphone
Đặt mua
0947130550400,000
480.000
Sim 0947130550 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
30550 Vinaphone
Đặt mua
0947720550400,000
480.000
Sim 0947720550 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
720550 Vinaphone
Đặt mua
0947533030400,000
480.000
Sim 0947533030 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
030 Vinaphone
Đặt mua
0947341100400,000
480.000
Sim 0947341100 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
1100 Vinaphone
Đặt mua
0947133300400,000
480.000
Sim 0947133300 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
33300 Vinaphone
Đặt mua
0947650550400,000
480.000
Sim 0947650550 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
650550 Vinaphone
Đặt mua
0946875050400,000
480.000
Sim 0946875050 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
050 Vinaphone
Đặt mua
0947393300400,000
480.000
Sim 0947393300 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
3300 Vinaphone
Đặt mua
0947831100400,000
480.000
Sim 0947831100 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
31100 Vinaphone
Đặt mua
0947173030400,000
480.000
Sim 0947173030 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
173030 Vinaphone
Đặt mua
0912103660400,000
480.000
Sim 0912103660 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
660 Vinaphone
Đặt mua
0913467170400,000
480.000
Sim 0913467170 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7170 Vinaphone
Đặt mua
0913174140400,000
480.000
Sim 0913174140 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
74140 Vinaphone
Đặt mua
0913481320400,000
480.000
Sim 0913481320 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
481320 Vinaphone
Đặt mua
0913481340400,000
480.000
Sim 0913481340 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
340 Vinaphone
Đặt mua
0913481380400,000
480.000
Sim 0913481380 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1380 Vinaphone
Đặt mua
0913481240400,000
480.000
Sim 0913481240 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81240 Vinaphone
Đặt mua
0913480760400,000
480.000
Sim 0913480760 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
480760 Vinaphone
Đặt mua
0913480100400,000
480.000
Sim 0913480100 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
100 Vinaphone
Đặt mua
0913480810400,000
480.000
Sim 0913480810 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0810 Vinaphone
Đặt mua
0913285240400,000
480.000
Sim 0913285240 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85240 Vinaphone
Đặt mua
0913285670400,000
480.000
Sim 0913285670 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
285670 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Dương
  Đặt sim: 01618...19
  Vào lúc: 19:55 26/2/2020

  Trần Đức Tuấn
  Đặt sim: 01299...89
  Vào lúc: 19:53 26/2/2020

  Phạm Đức Hùng
  Đặt sim: 01663...19
  Vào lúc: 19:49 26/2/2020

  Nguyễn Minh Khiêm
  Đặt sim: 08984...29
  Vào lúc: 19:47 26/2/2020

  Nguyễn Thị Hằng
  Đặt sim: 01243...21
  Vào lúc: 19:44 26/2/2020

  Lê Thị Di
  Đặt sim: 09070...11
  Vào lúc: 19:40 26/2/2020

  Nguyễn Thị Ðào
  Đặt sim: 01658...26
  Vào lúc: 19:37 26/2/2020

  Lê Phương Nhân
  Đặt sim: 01688...20
  Vào lúc: 19:35 26/2/2020

  Ngô Văn Long
  Đặt sim: 08879...35
  Vào lúc: 19:32 26/2/2020

  Trần Đức Ninh
  Đặt sim: 09816...78
  Vào lúc: 19:28 26/2/2020

  Phạm Trung Nhân
  Đặt sim: 09721...72
  Vào lúc: 19:26 26/2/2020

  Phạm Chí Vũ
  Đặt sim: 01287...45
  Vào lúc: 19:22 26/2/2020

  Trần Đức Quyền
  Đặt sim: 09843...67
  Vào lúc: 19:20 26/2/2020

  Huỳnh Văn Long
  Đặt sim: 09090...37
  Vào lúc: 19:17 26/2/2020

  Ngô Minh Lợi
  Đặt sim: 09088...16
  Vào lúc: 19:14 26/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.