sim đẹp năm sinh

Sim Giá 400K - Sim gia 400k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
097731031015,000,000
18.000.000
Sim 0977310310 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Taxi
0310 Viettel
Đặt mua
0899808080100,000,000
120.000.000
Sim 0899808080 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Taxi
08080 Mobifone
Đặt mua
0981385750360,000
430.000
Sim 0981385750 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
385750 Viettel
Đặt mua
0981415750360,000
430.000
Sim 0981415750 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
750 Viettel
Đặt mua
0981438520360,000
430.000
Sim 0981438520 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8520 Viettel
Đặt mua
0981517720360,000
430.000
Sim 0981517720 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
17720 Viettel
Đặt mua
0981587710360,000
430.000
Sim 0981587710 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
587710 Viettel
Đặt mua
0981656750360,000
430.000
Sim 0981656750 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
750 Viettel
Đặt mua
0981856520360,000
430.000
Sim 0981856520 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6520 Viettel
Đặt mua
0982068750360,000
430.000
Sim 0982068750 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68750 Viettel
Đặt mua
0982553730360,000
430.000
Sim 0982553730 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
553730 Viettel
Đặt mua
0982693430360,000
430.000
Sim 0982693430 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
430 Viettel
Đặt mua
0983327250360,000
430.000
Sim 0983327250 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7250 Viettel
Đặt mua
0983438350360,000
430.000
Sim 0983438350 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38350 Viettel
Đặt mua
0983817140360,000
430.000
Sim 0983817140 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
817140 Viettel
Đặt mua
0983937230360,000
430.000
Sim 0983937230 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
230 Viettel
Đặt mua
0984071850360,000
430.000
Sim 0984071850 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1850 Viettel
Đặt mua
0984278230360,000
430.000
Sim 0984278230 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78230 Viettel
Đặt mua
0984786840360,000
430.000
Sim 0984786840 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
786840 Viettel
Đặt mua
0985017830360,000
430.000
Sim 0985017830 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
830 Viettel
Đặt mua
0985387360360,000
430.000
Sim 0985387360 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7360 Viettel
Đặt mua
0985402920360,000
430.000
Sim 0985402920 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
02920 Viettel
Đặt mua
0986168940360,000
430.000
Sim 0986168940 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
168940 Viettel
Đặt mua
0986548640360,000
430.000
Sim 0986548640 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
640 Viettel
Đặt mua
0986945850360,000
430.000
Sim 0986945850 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5850 Viettel
Đặt mua
0987469150360,000
430.000
Sim 0987469150 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
69150 Viettel
Đặt mua
0987495650360,000
430.000
Sim 0987495650 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
495650 Viettel
Đặt mua
0988736140360,000
430.000
Sim 0988736140 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
140 Viettel
Đặt mua
0989762820360,000
430.000
Sim 0989762820 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2820 Viettel
Đặt mua
0961054810360,000
430.000
Sim 0961054810 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
54810 Viettel
Đặt mua
0961425720360,000
430.000
Sim 0961425720 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
425720 Viettel
Đặt mua
0961498210360,000
430.000
Sim 0961498210 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
210 Viettel
Đặt mua
0961762970360,000
430.000
Sim 0961762970 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2970 Viettel
Đặt mua
0961972430360,000
430.000
Sim 0961972430 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72430 Viettel
Đặt mua
0962173360360,000
430.000
Sim 0962173360 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
173360 Viettel
Đặt mua
0962284150360,000
430.000
Sim 0962284150 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
150 Viettel
Đặt mua
0962351230360,000
430.000
Sim 0962351230 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1230 Viettel
Đặt mua
0962796840360,000
430.000
Sim 0962796840 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96840 Viettel
Đặt mua
0962859710360,000
430.000
Sim 0962859710 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
859710 Viettel
Đặt mua
0963074960360,000
430.000
Sim 0963074960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
960 Viettel
Đặt mua
0963185520360,000
430.000
Sim 0963185520 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5520 Viettel
Đặt mua
0963212630360,000
430.000
Sim 0963212630 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
12630 Viettel
Đặt mua
0963253640360,000
430.000
Sim 0963253640 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
253640 Viettel
Đặt mua
0963261840360,000
430.000
Sim 0963261840 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
840 Viettel
Đặt mua
0963269950360,000
430.000
Sim 0963269950 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9950 Viettel
Đặt mua
0963425930360,000
430.000
Sim 0963425930 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25930 Viettel
Đặt mua
0963732870360,000
430.000
Sim 0963732870 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
732870 Viettel
Đặt mua
0963739130360,000
430.000
Sim 0963739130 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
130 Viettel
Đặt mua
0963819860360,000
430.000
Sim 0963819860 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9860 Viettel
Đặt mua
0963829120360,000
430.000
Sim 0963829120 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29120 Viettel
Đặt mua
0964241930360,000
430.000
Sim 0964241930 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
241930 Viettel
Đặt mua
0964634240360,000
430.000
Sim 0964634240 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
240 Viettel
Đặt mua
0964712570360,000
430.000
Sim 0964712570 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2570 Viettel
Đặt mua
0964753260360,000
430.000
Sim 0964753260 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
53260 Viettel
Đặt mua
0964934760360,000
430.000
Sim 0964934760 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
934760 Viettel
Đặt mua
0965142870360,000
430.000
Sim 0965142870 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
870 Viettel
Đặt mua
0965264130360,000
430.000
Sim 0965264130 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4130 Viettel
Đặt mua
0965539630360,000
430.000
Sim 0965539630 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39630 Viettel
Đặt mua
0965705240360,000
430.000
Sim 0965705240 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
705240 Viettel
Đặt mua
0965908420360,000
430.000
Sim 0965908420 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
420 Viettel
Đặt mua
0966163430360,000
430.000
Sim 0966163430 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3430 Viettel
Đặt mua
0966435420360,000
430.000
Sim 0966435420 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35420 Viettel
Đặt mua
0966731450360,000
430.000
Sim 0966731450 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
731450 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Vũ
  Đặt sim: 01212...13
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Trần Chí Nguyên
  Đặt sim: 08811...65
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Minh Linh
  Đặt sim: 09640...80
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Ngô Minh Anh
  Đặt sim: 09072...98
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Minh Hảo
  Đặt sim: 09189...59
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Phan Duy Huỳnh
  Đặt sim: 08848...21
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Nguyễn Đức Nam
  Đặt sim: 01625...11
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Hoàng Duy Anh
  Đặt sim: 01232...27
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Hoàng Duy Long
  Đặt sim: 09064...73
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Hoàng Minh Linh
  Đặt sim: 09191...29
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 09355...64
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Diệp Nhiên
  Đặt sim: 01634...31
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Nguyễn Đức Tuyên
  Đặt sim: 01632...45
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 01216...33
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Lê Chí Chiến
  Đặt sim: 01663...63
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.