sim đẹp năm sinh

Sim Giá 400K - Sim gia 400k

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0914499080400,000
480.000
Sim 0914499080 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9080 Vinaphone
Đặt mua
0915867060400,000
480.000
Sim 0915867060 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
67060 Vinaphone
Đặt mua
0968143600400,000
480.000
Sim 0968143600 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
143600 Viettel
Đặt mua
0976611260400,000
480.000
Sim 0976611260 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
260 Viettel
Đặt mua
0978365380400,000
480.000
Sim 0978365380 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5380 Viettel
Đặt mua
0966875080400,000
480.000
Sim 0966875080 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75080 Viettel
Đặt mua
0969585520400,000
480.000
Sim 0969585520 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
585520 Viettel
Đặt mua
0967340770400,000
480.000
Sim 0967340770 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
770 Viettel
Đặt mua
0971656870400,000
480.000
Sim 0971656870 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6870 Viettel
Đặt mua
0986989740400,000
480.000
Sim 0986989740 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89740 Viettel
Đặt mua
0971656540400,000
480.000
Sim 0971656540 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
656540 Viettel
Đặt mua
0967757200400,000
480.000
Sim 0967757200 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
200 Viettel
Đặt mua
0915546550400,000
480.000
Sim 0915546550 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6550 Vinaphone
Đặt mua
0962737050400,000
480.000
Sim 0962737050 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37050 Viettel
Đặt mua
0934234010400,000
480.000
Sim 0934234010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
234010 Mobifone
Đặt mua
0934656050400,000
480.000
Sim 0934656050 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
050 Mobifone
Đặt mua
0971656520400,000
480.000
Sim 0971656520 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6520 Viettel
Đặt mua
0902226630400,000
480.000
Sim 0902226630 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
26630 Mobifone
Đặt mua
0981661220400,000
480.000
Sim 0981661220 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
661220 Viettel
Đặt mua
0962279270400,000
480.000
Sim 0962279270 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
270 Viettel
Đặt mua
0976401140400,000
480.000
Sim 0976401140 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1140 Viettel
Đặt mua
0966555840400,000
480.000
Sim 0966555840 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
55840 Viettel
Đặt mua
0965589080400,000
480.000
Sim 0965589080 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
589080 Viettel
Đặt mua
0964669960400,000
480.000
Sim 0964669960 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
960 Viettel
Đặt mua
0966093790400,000
480.000
Sim 0966093790 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3790 Viettel
Đặt mua
0966094790400,000
480.000
Sim 0966094790 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
94790 Viettel
Đặt mua
0946970440400,000
480.000
Sim 0946970440 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
970440 Vinaphone
Đặt mua
0919355200400,000
480.000
Sim 0919355200 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
200 Vinaphone
Đặt mua
0912366500400,000
480.000
Sim 0912366500 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6500 Vinaphone
Đặt mua
0917620920400,000
480.000
Sim 0917620920 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20920 Vinaphone
Đặt mua
0917630530400,000
480.000
Sim 0917630530 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
630530 Vinaphone
Đặt mua
0912460160400,000
480.000
Sim 0912460160 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
160 Vinaphone
Đặt mua
0918980480400,000
480.000
Sim 0918980480 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0480 Vinaphone
Đặt mua
0915440490400,000
480.000
Sim 0915440490 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40490 Vinaphone
Đặt mua
0912077030400,000
480.000
Sim 0912077030 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
077030 Vinaphone
Đặt mua
0918272070400,000
480.000
Sim 0918272070 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
070 Vinaphone
Đặt mua
0918106260400,000
480.000
Sim 0918106260 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6260 Vinaphone
Đặt mua
0919909180400,000
480.000
Sim 0919909180 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09180 Vinaphone
Đặt mua
0915688980400,000
480.000
Sim 0915688980 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
688980 Vinaphone
Đặt mua
0919899290400,000
480.000
Sim 0919899290 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
290 Vinaphone
Đặt mua
0915811890400,000
480.000
Sim 0915811890 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1890 Vinaphone
Đặt mua
0989822440400,000
480.000
Sim 0989822440 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
22440 Viettel
Đặt mua
0966259660400,000
480.000
Sim 0966259660 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
259660 Viettel
Đặt mua
0968908480400,000
480.000
Sim 0968908480 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
480 Viettel
Đặt mua
0965240080400,000
480.000
Sim 0965240080 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0080 Viettel
Đặt mua
0966173080400,000
480.000
Sim 0966173080 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73080 Viettel
Đặt mua
0971656750400,000
480.000
Sim 0971656750 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
656750 Viettel
Đặt mua
0961412090400,000
480.000
Sim 0961412090 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
090 Viettel
Đặt mua
0931661190400,000
480.000
Sim 0931661190 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1190 Mobifone
Đặt mua
0985486770400,000
480.000
Sim 0985486770 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86770 Viettel
Đặt mua
0948275090400,000
480.000
Sim 0948275090 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
275090 Vinaphone
Đặt mua
0917916130400,000
480.000
Sim 0917916130 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
130 Vinaphone
Đặt mua
0937720220400,000
480.000
Sim 0937720220 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
0220 Mobifone
Đặt mua
0937250440400,000
480.000
Sim 0937250440 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
50440 Mobifone
Đặt mua
0936121060400,000
480.000
Sim 0936121060 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
121060 Mobifone
Đặt mua
0966872290400,000
480.000
Sim 0966872290 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
290 Viettel
Đặt mua
0931282880400,000
480.000
Sim 0931282880 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2880 Mobifone
Đặt mua
0969151880400,000
480.000
Sim 0969151880 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51880 Viettel
Đặt mua
0967262440400,000
480.000
Sim 0967262440 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262440 Viettel
Đặt mua
0971464880400,000
480.000
Sim 0971464880 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
880 Viettel
Đặt mua
0966262550400,000
480.000
Sim 0966262550 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2550 Viettel
Đặt mua
0971723110400,000
480.000
Sim 0971723110 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23110 Viettel
Đặt mua
0904777220400,000
480.000
Sim 0904777220 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
777220 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Chí Thành
  Đặt sim: 01231...61
  Vào lúc: 13:55 16/10/2019

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 01625...20
  Vào lúc: 13:52 16/10/2019

  Nguyễn Cát Khanh
  Đặt sim: 09850...18
  Vào lúc: 13:50 16/10/2019

  Nguyễn Thị Khanh
  Đặt sim: 09832...91
  Vào lúc: 13:46 16/10/2019

  Nguyễn Duy Vinh
  Đặt sim: 09799...96
  Vào lúc: 13:43 16/10/2019

  Nguyễn Văn Hiếu
  Đặt sim: 01282...94
  Vào lúc: 13:41 16/10/2019

  Ngô Văn Toàn
  Đặt sim: 09179...44
  Vào lúc: 13:38 16/10/2019

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 09176...84
  Vào lúc: 13:34 16/10/2019

  Ngô Đức Anh
  Đặt sim: 09394...62
  Vào lúc: 13:32 16/10/2019

  Ngô Thị Hạ
  Đặt sim: 01236...36
  Vào lúc: 13:29 16/10/2019

  Nguyễn Minh Hiển
  Đặt sim: 01247...37
  Vào lúc: 13:26 16/10/2019

  Trần Minh Lợi
  Đặt sim: 01297...27
  Vào lúc: 13:23 16/10/2019

  Trần Chí Anh
  Đặt sim: 01245...95
  Vào lúc: 13:20 16/10/2019

  Trần Văn Hiển
  Đặt sim: 09369...89
  Vào lúc: 13:17 16/10/2019

  Phan Thị Thơ
  Đặt sim: 09810...44
  Vào lúc: 13:14 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.