sim đẹp năm sinh

Sim Mobifone Không lỗi dính 4 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0908502001780,000
940.000
Sim 0908502001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0937592001870,000
1.040.000
Sim 0937592001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92001 Mobifone
Đặt mua
0937162001870,000
1.040.000
Sim 0937162001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
162001 Mobifone
Đặt mua
0908672001870,000
1.040.000
Sim 0908672001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0907592001870,000
1.040.000
Sim 0907592001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0936872001870,000
1.040.000
Sim 0936872001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
0937862001870,000
1.040.000
Sim 0937862001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
862001 Mobifone
Đặt mua
0902852001870,000
1.040.000
Sim 0902852001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0931652001910,000
1.090.000
Sim 0931652001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0901782001910,000
1.090.000
Sim 0901782001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82001 Mobifone
Đặt mua
0933532001940,000
1.130.000
Sim 0933532001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
532001 Mobifone
Đặt mua
0902302001940,000
1.130.000
Sim 0902302001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0906652001940,000
1.130.000
Sim 0906652001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0906702001940,000
1.130.000
Sim 0906702001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0906792001940,000
1.130.000
Sim 0906792001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
792001 Mobifone
Đặt mua
0908572001940,000
1.130.000
Sim 0908572001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0932192001940,000
1.130.000
Sim 0932192001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0932702001940,000
1.130.000
Sim 0932702001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
0933252001940,000
1.130.000
Sim 0933252001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
252001 Mobifone
Đặt mua
0933272001940,000
1.130.000
Sim 0933272001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0933512001940,000
1.130.000
Sim 0933512001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0933612001940,000
1.130.000
Sim 0933612001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12001 Mobifone
Đặt mua
0936572001940,000
1.130.000
Sim 0936572001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
572001 Mobifone
Đặt mua
0937182001940,000
1.130.000
Sim 0937182001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0937632001940,000
1.130.000
Sim 0937632001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0937972001940,000
1.130.000
Sim 0937972001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
0938512001940,000
1.130.000
Sim 0938512001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
512001 Mobifone
Đặt mua
0938952001940,000
1.130.000
Sim 0938952001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0935162001950,000
1.140.000
Sim 0935162001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0908732001960,000
1.150.000
Sim 0908732001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32001 Mobifone
Đặt mua
0937652001960,000
1.150.000
Sim 0937652001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
652001 Mobifone
Đặt mua
0907152001960,000
1.150.000
Sim 0907152001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0907172001960,000
1.150.000
Sim 0907172001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0907682001960,000
1.150.000
Sim 0907682001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82001 Mobifone
Đặt mua
0907802001960,000
1.150.000
Sim 0907802001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
802001 Mobifone
Đặt mua
0907822001960,000
1.150.000
Sim 0907822001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
0939572001960,000
1.150.000
Sim 0939572001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
0939762001960,000
1.150.000
Sim 0939762001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Mobifone
Đặt mua
0939962001960,000
1.150.000
Sim 0939962001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962001 Mobifone
Đặt mua
0939972001960,000
1.150.000
Sim 0939972001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09069620011,040,000
1.250.000
Sim 0906962001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09376720011,040,000
1.250.000
Sim 0937672001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
09399120011,040,000
1.250.000
Sim 0939912001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
912001 Mobifone
Đặt mua
09399520011,040,000
1.250.000
Sim 0939952001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09082720011,040,000
1.250.000
Sim 0908272001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09328020011,040,000
1.250.000
Sim 0932802001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
09359120011,040,000
1.250.000
Sim 0935912001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
912001 Mobifone
Đặt mua
09058520011,040,000
1.250.000
Sim 0905852001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09366120011,100,000
1.320.000
Sim 0936612001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09366720011,100,000
1.320.000
Sim 0936672001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
09367220011,100,000
1.320.000
Sim 0936722001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
722001 Mobifone
Đặt mua
09367520011,100,000
1.320.000
Sim 0936752001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09367620011,100,000
1.320.000
Sim 0936762001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09369220011,100,000
1.320.000
Sim 0936922001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22001 Mobifone
Đặt mua
09369320011,100,000
1.320.000
Sim 0936932001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
932001 Mobifone
Đặt mua
09369520011,100,000
1.320.000
Sim 0936952001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09377820011,130,000
1.360.000
Sim 0937782001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09367020011,130,000
1.360.000
Sim 0936702001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02001 Mobifone
Đặt mua
09361820011,130,000
1.360.000
Sim 0936182001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
182001 Mobifone
Đặt mua
09312320011,170,000
1.400.000
Sim 0931232001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09358120011,220,000
1.460.000
Sim 0935812001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09072620011,220,000
1.460.000
Sim 0907262001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Mobifone
Đặt mua
09061820011,240,000
1.490.000
Sim 0906182001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
182001 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Diệp Khanh
  Đặt sim: 08639...58
  Vào lúc: 22:55 1/4/2020

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 01216...40
  Vào lúc: 22:52 1/4/2020

  Nguyễn Đức Khánh
  Đặt sim: 01643...67
  Vào lúc: 22:50 1/4/2020

  Phan Chí Anh
  Đặt sim: 01240...19
  Vào lúc: 22:46 1/4/2020

  Nguyễn Văn Khải
  Đặt sim: 01236...34
  Vào lúc: 22:44 1/4/2020

  Phạm Minh Khánh
  Đặt sim: 01686...67
  Vào lúc: 22:40 1/4/2020

  Lê Chí Anh
  Đặt sim: 01287...77
  Vào lúc: 22:37 1/4/2020

  Phan Đức Huỳnh
  Đặt sim: 09180...59
  Vào lúc: 22:34 1/4/2020

  Nguyễn Minh Khương
  Đặt sim: 09377...38
  Vào lúc: 22:32 1/4/2020

  Hoàng Minh Nguyên
  Đặt sim: 01217...22
  Vào lúc: 22:29 1/4/2020

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 09732...61
  Vào lúc: 22:25 1/4/2020

  Nguyễn Diệp Hồng
  Đặt sim: 01678...96
  Vào lúc: 22:23 1/4/2020

  Lê Trung Vũ
  Đặt sim: 01253...76
  Vào lúc: 22:20 1/4/2020

  Ngô Chí Kiên
  Đặt sim: 01299...39
  Vào lúc: 22:17 1/4/2020

  Nguyễn Minh Gia
  Đặt sim: 08997...64
  Vào lúc: 22:13 1/4/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.