sim đẹp năm sinh

Sim Mobifone Không lỗi dính 4 - Sim mobifone khong loi dinh 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0901576535350,000
420.000
Sim 0901576535 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6535 Mobifone
Đặt mua
0901576605350,000
420.000
Sim 0901576605 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76605 Mobifone
Đặt mua
0901576625350,000
420.000
Sim 0901576625 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
576625 Mobifone
Đặt mua
089911555597,000,000
116.400.000
Sim 0899115555 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
555 Mobifone
Đặt mua
089966555597,000,000
116.400.000
Sim 0899665555 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
5555 Mobifone
Đặt mua
0931610935350,000
420.000
Sim 0931610935 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10935 Mobifone
Đặt mua
0935976375350,000
420.000
Sim 0935976375 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
976375 Mobifone
Đặt mua
0905303265350,000
420.000
Sim 0905303265 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
265 Mobifone
Đặt mua
0905320835350,000
420.000
Sim 0905320835 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0835 Mobifone
Đặt mua
0936590115350,000
420.000
Sim 0936590115 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90115 Mobifone
Đặt mua
0936592615350,000
420.000
Sim 0936592615 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
592615 Mobifone
Đặt mua
0936591835350,000
420.000
Sim 0936591835 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
835 Mobifone
Đặt mua
0936589915350,000
420.000
Sim 0936589915 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9915 Mobifone
Đặt mua
0908506095350,000
420.000
Sim 0908506095 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06095 Mobifone
Đặt mua
0906236755350,000
420.000
Sim 0906236755 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
236755 Mobifone
Đặt mua
0901232855350,000
420.000
Sim 0901232855 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
855 Mobifone
Đặt mua
0936653505350,000
420.000
Sim 0936653505 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3505 Mobifone
Đặt mua
0936705335350,000
420.000
Sim 0936705335 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
05335 Mobifone
Đặt mua
0901605595350,000
420.000
Sim 0901605595 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
605595 Mobifone
Đặt mua
0908301055350,000
420.000
Sim 0908301055 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
055 Mobifone
Đặt mua
0908632595350,000
420.000
Sim 0908632595 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2595 Mobifone
Đặt mua
0908261855350,000
420.000
Sim 0908261855 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61855 Mobifone
Đặt mua
0901690515350,000
420.000
Sim 0901690515 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
690515 Mobifone
Đặt mua
0908605155350,000
420.000
Sim 0908605155 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
155 Mobifone
Đặt mua
0908321885350,000
420.000
Sim 0908321885 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1885 Mobifone
Đặt mua
0933065755350,000
420.000
Sim 0933065755 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65755 Mobifone
Đặt mua
0901713155350,000
420.000
Sim 0901713155 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
713155 Mobifone
Đặt mua
0936591865350,000
420.000
Sim 0936591865 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
865 Mobifone
Đặt mua
0936591685350,000
420.000
Sim 0936591685 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1685 Mobifone
Đặt mua
0936591615350,000
420.000
Sim 0936591615 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91615 Mobifone
Đặt mua
0936062695350,000
420.000
Sim 0936062695 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
062695 Mobifone
Đặt mua
0936062685350,000
420.000
Sim 0936062685 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
685 Mobifone
Đặt mua
0936062575350,000
420.000
Sim 0936062575 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2575 Mobifone
Đặt mua
0901087005350,000
420.000
Sim 0901087005 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
87005 Mobifone
Đặt mua
0939902125350,000
420.000
Sim 0939902125 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
902125 Mobifone
Đặt mua
0939172125350,000
420.000
Sim 0939172125 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
125 Mobifone
Đặt mua
0906285865350,000
420.000
Sim 0906285865 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5865 Mobifone
Đặt mua
0908116875350,000
420.000
Sim 0908116875 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16875 Mobifone
Đặt mua
0908931085350,000
420.000
Sim 0908931085 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
931085 Mobifone
Đặt mua
0908106635350,000
420.000
Sim 0908106635 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
635 Mobifone
Đặt mua
0908786635350,000
420.000
Sim 0908786635 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6635 Mobifone
Đặt mua
0901298935350,000
420.000
Sim 0901298935 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98935 Mobifone
Đặt mua
0901679025350,000
420.000
Sim 0901679025 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
679025 Mobifone
Đặt mua
0908735215350,000
420.000
Sim 0908735215 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
215 Mobifone
Đặt mua
0932153805350,000
420.000
Sim 0932153805 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3805 Mobifone
Đặt mua
0938521075350,000
420.000
Sim 0938521075 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21075 Mobifone
Đặt mua
0938729705350,000
420.000
Sim 0938729705 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
729705 Mobifone
Đặt mua
0938730285350,000
420.000
Sim 0938730285 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
285 Mobifone
Đặt mua
0902798375350,000
420.000
Sim 0902798375 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8375 Mobifone
Đặt mua
0902790865350,000
420.000
Sim 0902790865 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90865 Mobifone
Đặt mua
0903152785350,000
420.000
Sim 0903152785 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
152785 Mobifone
Đặt mua
0903671875350,000
420.000
Sim 0903671875 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
875 Mobifone
Đặt mua
0938851395350,000
420.000
Sim 0938851395 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1395 Mobifone
Đặt mua
0938859725350,000
420.000
Sim 0938859725 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59725 Mobifone
Đặt mua
0938813295350,000
420.000
Sim 0938813295 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
813295 Mobifone
Đặt mua
0938653985350,000
420.000
Sim 0938653985 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
985 Mobifone
Đặt mua
0938697095350,000
420.000
Sim 0938697095 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7095 Mobifone
Đặt mua
0938870965350,000
420.000
Sim 0938870965 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70965 Mobifone
Đặt mua
0902906185350,000
420.000
Sim 0902906185 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
906185 Mobifone
Đặt mua
0938661925350,000
420.000
Sim 0938661925 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
925 Mobifone
Đặt mua
0938537105350,000
420.000
Sim 0938537105 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7105 Mobifone
Đặt mua
0938550395350,000
420.000
Sim 0938550395 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50395 Mobifone
Đặt mua
0938553215350,000
420.000
Sim 0938553215 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
553215 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Thị Nhàn
  Đặt sim: 01216...87
  Vào lúc: 22:55 25/6/2022

  Lê Minh Hảo
  Đặt sim: 01278...15
  Vào lúc: 22:52 25/6/2022

  Nguyễn Văn Quang
  Đặt sim: 09650...39
  Vào lúc: 22:50 25/6/2022

  Ngô Thục Tuyết
  Đặt sim: 01278...57
  Vào lúc: 22:46 25/6/2022

  Hoàng Trung Tân
  Đặt sim: 01676...18
  Vào lúc: 22:43 25/6/2022

  Trần Minh Luân
  Đặt sim: 08963...52
  Vào lúc: 22:41 25/6/2022

  Huỳnh Duy Nhân
  Đặt sim: 09736...26
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Lê Duy Nhân
  Đặt sim: 01243...59
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Ngô Minh Quốc
  Đặt sim: 01688...67
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Chí Quang
  Đặt sim: 08866...23
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Phan Kim Di
  Đặt sim: 09847...96
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Ngô Đức Hoàng
  Đặt sim: 09723...11
  Vào lúc: 22:23 25/6/2022

  Lê Trung Bảo
  Đặt sim: 09365...21
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Hoàng Minh Dũng
  Đặt sim: 09774...63
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Nguyễn Minh Thắng
  Đặt sim: 09626...50
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.