sim đẹp năm sinh

Sim Mobifone Năm Sinh - Sim mobifone nam sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0933701950350,000
420.000
Sim 0933701950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0904971950350,000
420.000
Sim 0904971950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71950 Mobifone
Đặt mua
0931351950350,000
420.000
Sim 0931351950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351950 Mobifone
Đặt mua
0932391950350,000
420.000
Sim 0932391950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0902851950350,000
420.000
Sim 0902851950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0906831950350,000
420.000
Sim 0906831950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31950 Mobifone
Đặt mua
0906841950350,000
420.000
Sim 0906841950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
841950 Mobifone
Đặt mua
0906851950350,000
420.000
Sim 0906851950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0907011950350,000
420.000
Sim 0907011950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0909471950350,000
420.000
Sim 0909471950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71950 Mobifone
Đặt mua
0932001950350,000
420.000
Sim 0932001950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001950 Mobifone
Đặt mua
0933201950350,000
420.000
Sim 0933201950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0933461950350,000
420.000
Sim 0933461950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0934401950350,000
420.000
Sim 0934401950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01950 Mobifone
Đặt mua
0934391950350,000
420.000
Sim 0934391950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
391950 Mobifone
Đặt mua
0937351950350,000
420.000
Sim 0937351950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0937501950350,000
420.000
Sim 0937501950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0937541950350,000
420.000
Sim 0937541950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41950 Mobifone
Đặt mua
0938541950350,000
420.000
Sim 0938541950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541950 Mobifone
Đặt mua
0938561950350,000
420.000
Sim 0938561950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0938591950350,000
420.000
Sim 0938591950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0938811950350,000
420.000
Sim 0938811950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11950 Mobifone
Đặt mua
0939051950350,000
420.000
Sim 0939051950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
051950 Mobifone
Đặt mua
0902891950350,000
420.000
Sim 0902891950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0934421950350,000
420.000
Sim 0934421950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0932351950350,000
420.000
Sim 0932351950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51950 Mobifone
Đặt mua
0932331950350,000
420.000
Sim 0932331950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
331950 Mobifone
Đặt mua
0934651950380,000
460.000
Sim 0934651950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0936311950380,000
460.000
Sim 0936311950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0934521950430,000
520.000
Sim 0934521950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21950 Mobifone
Đặt mua
0936021950430,000
520.000
Sim 0936021950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
021950 Mobifone
Đặt mua
0934631950430,000
520.000
Sim 0934631950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0936451950430,000
520.000
Sim 0936451950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0901731950430,000
520.000
Sim 0901731950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31950 Mobifone
Đặt mua
0903441950430,000
520.000
Sim 0903441950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441950 Mobifone
Đặt mua
0906231950430,000
520.000
Sim 0906231950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0931581950430,000
520.000
Sim 0931581950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0901521950430,000
520.000
Sim 0901521950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21950 Mobifone
Đặt mua
0904361950430,000
520.000
Sim 0904361950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
361950 Mobifone
Đặt mua
0934241950430,000
520.000
Sim 0934241950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0934231950430,000
520.000
Sim 0934231950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0902081950430,000
520.000
Sim 0902081950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81950 Mobifone
Đặt mua
0904291950430,000
520.000
Sim 0904291950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
291950 Mobifone
Đặt mua
0904381950430,000
520.000
Sim 0904381950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0936721950430,000
520.000
Sim 0936721950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0936911950430,000
520.000
Sim 0936911950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11950 Mobifone
Đặt mua
0904371950430,000
520.000
Sim 0904371950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371950 Mobifone
Đặt mua
0936771950430,000
520.000
Sim 0936771950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0902091950430,000
520.000
Sim 0902091950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0936631950430,000
520.000
Sim 0936631950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31950 Mobifone
Đặt mua
0936081950460,000
550.000
Sim 0936081950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
081950 Mobifone
Đặt mua
0936141950460,000
550.000
Sim 0936141950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0934601950460,000
550.000
Sim 0934601950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0906211950460,000
550.000
Sim 0906211950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11950 Mobifone
Đặt mua
0934441950460,000
550.000
Sim 0934441950 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441950 Mobifone
Đặt mua
0902231950460,000
550.000
Sim 0902231950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0902211950460,000
550.000
Sim 0902211950 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0933781960480,000
580.000
Sim 0933781960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81960 Mobifone
Đặt mua
0908481960480,000
580.000
Sim 0908481960 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
481960 Mobifone
Đặt mua
0934621970480,000
580.000
Sim 0934621970 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
970 Mobifone
Đặt mua
0934541960480,000
580.000
Sim 0934541960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0938541960480,000
580.000
Sim 0938541960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41960 Mobifone
Đặt mua
0938571960480,000
580.000
Sim 0938571960 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571960 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Kim Dương
  Đặt sim: 09362...76
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Phan Đức Hải
  Đặt sim: 09153...37
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Văn Hiển
  Đặt sim: 09146...93
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 09356...81
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Tường Nhàn
  Đặt sim: 09776...16
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01687...49
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Trung Luân
  Đặt sim: 08816...27
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Duy Hung
  Đặt sim: 01214...12
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Trần Kim Thi
  Đặt sim: 09813...47
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Nguyễn Kim Nguyệt
  Đặt sim: 08841...23
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 01643...56
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Minh Thái
  Đặt sim: 01679...51
  Vào lúc: 22:22 16/10/2021

  Ngô Minh Tiến
  Đặt sim: 01292...16
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 09751...58
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Huỳnh Văn Nam
  Đặt sim: 01296...78
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.